TNS NIPO seminar: presentatie EvAdvies

50 %
50 %
Information about TNS NIPO seminar: presentatie EvAdvies
Marketing

Published on February 21, 2014

Author: TNSNIPO

Source: slideshare.net

Het mysterie van de beslisboom Amsterdam, 20 februari 2014

Even voorstellen Eveline van Acquoij Brabant – Groningen – Leiden Econometrie – Filosofie – Psychologie Werkervaring: © EvAdvies Shopper Marketing Consultancy Categorievisie Shopper/Trade Marketing in organisaties Slimme data-analyse Workshops/Training/Coaching Netwerken - Kennisontwikkeling 2

Drie vragen voor vandaag: 1. Waarom zijn beslisbomen belangrijk? 2. Hoe maak je een goede schapvisie met beslisbomen? • Hoe schrijf je een goede briefing? 3. Wat zijn de vijf meest gemaakte missers bij het gebruik van beslisbomen? • Hoe pas je de resultaten van het onderzoek wèl goed toe? 3

BLOK 1: Waarom zijn beslisbomen belangrijk? 4

© EvAdvies 5

Waarom zijn beslisbomen belangrijk? Segmentatie van de categorie geeft meer inzicht Goede segmentatie kan innovatie-mogelijkheden blootleggen Shoppers helpen hun producten te vinden Ze zijn nodig (?) voor het maken van schappenplannen Retailers vragen erom © EvAdvies 6

Verschil consument en shopper © EvAdvies 7

Doe niet met je shopper, wat je ook niet met je consument doet! Bron foto: Twitter - @focusonretail © EvAdvies 8

Het verschil tussen zoeken en vinden Shopper Weet wat hij wil VINDEN Weet niet wat hij wil Weet ongeveer wat hij wil VINDEN & BESLISSEN © EvAdvies BESLISSEN 9

Voorbeeld 1: Vinden © EvAdvies 10

Voorbeeld 2: Beslissen En nu? © EvAdvies 11

Voorbeeld 2: Beslissen © EvAdvies 12

Voorbeeld 3: Vinden en beslissen © EvAdvies 13

Wat betekent dat voor jouw categorie? VINDEN BESLISSEN STUREN HELPEN © EvAdvies 14

BLOK 2: Hoe maak je een goede schapvisie met beslisbomen? 15

Het heet niet voor niets een VISIE!! © EvAdvies 16

Schapvisie bepalen Analyse huidige performance Doelstellingen vaststellen Schapindeling bepalen obv SDT Juiste assortiment bepalen per segment uit CDT Schappenplan uitwerken © EvAdvies 17

Voorbeeld broodbeleg © EvAdvies 18

Uitgangspunt Categorievisie © EvAdvies 19

Stap 1: Analyse huidige performance 106 104 103 98 102 96 95 SOM Smeren Hartig Smeren Zoet Jam Strooien Merk Merk Merk Merk A B C D Fictieve data! SOS 7.1% 38.1% 23.1% 31.7% 10% 30% 20% 40% Index 141 79 87 126 SOM SOS 40.4% 23.8% 18.7% 17.1% 35% 25% 25% 15% Index 87 105 134 88 © EvAdvies 118 Conclusies: - Markt groeit, met name door strooien en merk D. - Merk B en C verliezen omzet, evenals Hartig. - Hartig, merk B en C staan overfaced. 20

Stap 2: Doelstellingen vaststellen • Groei van de categorie bewerkstelligen door: – Het verder uitbouwen van “Strooien” – Het herstellen van het segment “Hartig” door aanspreken nieuwe gebruikersgroepen • Deze groei zal met name gedreven worden door merk A • NB doelstellingen SMART maken! Fictieve case! © EvAdvies 21

Stap 2: In meer detail • Het verder uitbouwen van “Strooien” © EvAdvies 22

Stap 2: In meer detail • Het aanspreken van nieuwe gebruikersgroepen voor “Hartig” © EvAdvies 23

Stap 2: Doelstellingen vaststellen Categoriedoelstellingen Schapdoelstellingen (Veranderen van het) Shoppergedrag voor het schap © EvAdvies 24

Stap 3: Schapindeling vaststellen • Uit shopperonderzoek (SDT) is gebleken dat shoppers specifiek zoeken op strooien vs smeren. • Ook uit praktisch oogpunt (type verpakking) is het handig dozen en potten te scheiden. • Binnen strooien vinden mensen het gemakkelijkst hun product als ze op merk staan • Binnen smeren is nog een subindeling naar pindakaas, chocoladepasta’s en jams vereist om het voor de shopper makkelijk te maken. Fictieve case! © EvAdvies 25

Stap 3: voorbeeld Schapindeling Hartig Chocopasta's Strooien Jam Pindakaas/Kokosbrood Smeren Vaak is de vraag hoe de indeling binnen deze segmenten wordt, de meest cruciale! Fictieve case! © EvAdvies 26

Stap 4: Juiste assortiment bepalen Segmentatie o.b.v. CDT geeft aan welke producten alternatieven zijn SOS/SOM per segment en merk geeft aan hoeveel er komt te staan Ranking geeft aan welke producten het belangrijkst zijn Dit leidt (iteratief) tot een schappenplan © EvAdvies 27

Stap 5: Definitieve schappenplan maken © EvAdvies 28

Wat betekent dat voor jouw categorie? SCHAPINDELING ASSORTIMENT Weten hoe de shopper zoekt/vindt Weten welke producten substitueerbaar zijn © EvAdvies 29

Hoe schrijf je een goede briefing? Doelstellingen Leg je categorie uit Hypotheses Vraagstelling Toepassing Randvoorwaarden Budget! © EvAdvies 30

BLOK 3: Wat zijn de vijf meest gemaakte missers met beslisbomen? 31

Vijf meest gemaakte missers • Consumer Decision Tree rechtstreeks doorvertalen naar het schap • Té letterlijk interpreteren van onderzoeksdata • Het woord “beslissen” interpreteren als een weloverwogen stapsgewijze keus • Alléén vanuit de (huidige) shopper denken, niet vanuit doelstellingen fabrikant/retailer • Belangrijkste herkennings-triggers vergeten of veranderen © EvAdvies 32

Consumer Decision Tree rechtstreeks op het schap Bron: Coca-Cola © EvAdvies 33

Consumer Decision Tree rechtstreeks op het schap © EvAdvies 34

Te letterlijk nemen van onderzoeksresultaten Uitkomst Shopper Onderzoek: X% van de shoppers kan niet vinden wat hij/zij zoekt in het schap Conclusie: “We moeten meer assortiment toevoegen!” © EvAdvies 35

Te letterlijk nemen van onderzoeksresultaten Uitkomst Shopper Onderzoek (of consumenten-panel): Kopers van grootverpakkingen zijn uit op prijsvoordeel en het minst trouw aan retailer X Conclusie: We moeten de koper van grootverpakkingen loyaler maken aan retailer X © EvAdvies 36

Het woord beslissen interpreteren als een weloverwogen keus © EvAdvies 37

Alleen vanuit het shoppergedrag denken, niet vanuit doelstellingen © EvAdvies 38

Herkenningstriggers © EvAdvies 39

Herkenningstriggers © EvAdvies 40

Herkenningstriggers © EvAdvies 41

Herkenningstriggers © EvAdvies 42

Samenvattend: 1. Beslisbomen kunnen je helpen je categorie te laten groeien door kansen te spotten voor innovaties en door de shopper te helpen beter te zoeken en te vinden 2. Op basis van een segmentatie weet je welke en hoeveel producten in het schap moeten staan. Op basis van het shopperzoekgedrag weet je wáár je de producten neer moet zetten. 3. Weet goed waar je je onderzoek voor kunt gebruiken, neem de uitkomsten niet te letterlijk, ga uit van je doelstellingen en vergeet de algemene herkenningstriggers niet! 43

Vragen? Neem gerust contact op! Eveline van Acquoij    © EvAdvies 06 – 233 977 27 www.evadvies.nl eveline@evadvies.nl @evanacquoij 44

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

TNS NIPO - Marktonderzoek, marketing informatie en ...

TNS NIPO is toonaangevend in de Nederlandse marktonderzoekwereld. ... Kom naar onze events of seminars. Marktonderzoek. Kwalitatief; Mobile & Digital ...
Read more

Nienke Smit - TNS NIPO

TNS NIPO is onderdeel van ... Nienke Smit verzorgt regelmatig presentaties. ... Op donderdag 26 maar organiseerde zij samen met EvAdvies het seminar de ...
Read more

Seminar | EvAdvies

Op donderdag 19 februari organiseerde EvAdvies het seminar ... door TNS Nipo en EvAdvies georganiseerde seminar ... presentatie op de ...
Read more

TNS Nipo | EvAdvies

... TNS Nipo. Verslag seminar ... het door TNS Nipo en EvAdvies georganiseerde seminar “De ... woonden dit seminar bij. Naast David Polders van TNS ...
Read more

TNS NIPO seminar 13 mei 2014: AIR FRANCE KLM presentatie ...

Download TNS NIPO seminar 13 mei 2014: ... Presentatie TNS NIPO op Innosurance 2013: succesvolle introducties en het Nationaal Polisregister
Read more

TNS NIPO (@TNSNIPO) | Twitter

The latest Tweets from TNS NIPO (@TNSNIPO). Onderzoek, inspiratie en advies bij het realiseren van uw groeistrategie. Amsterdam
Read more

TNS NIPO seminar 'De Connected Shopper Journey' - Marcom ...

Op 26 maart organiseert TNS NIPO ism EvAdvies het seminar ‘de Connected Shopper Journey’.
Read more