Tisztességes verseny a vasúti piacon

100 %
0 %
Information about Tisztességes verseny a vasúti piacon

Published on December 22, 2007

Author: MVH

Source: slideshare.net

Description

Kiss Katalin előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján

Tisztességes verseny a vasúti piacon A versenyjog szerepe, értelmezése a vasúti szektorban Kiss Katalin Gazdasági Versenyhivatal 2007. december 12.

Előadás vázlat Bevezetés - a GVH verseny szabadságával kapcsolatos tevékenységére vonatkozó alapelvei Tevékenységi pillérek SVT modell Ügytípusok rendszerezése Piacszabályozás Jogesetek GVG v FS ügy Vj-22/2005 – MÁV Zrt.

Bevezetés - a GVH verseny szabadságával kapcsolatos tevékenységére vonatkozó alapelvei

Tevékenységi pillérek

SVT modell

Ügytípusok rendszerezése

Piacszabályozás

Jogesetek

GVG v FS ügy

Vj-22/2005 – MÁV Zrt.

Bevezetés – GVH tevékenységének pillérei Versenyfelügyeleti eljárások lefolytatása Versenypártolás Versenykultúra fejlesztéséhez való hozzájárulás

Versenyfelügyeleti eljárások lefolytatása

Versenypártolás

Versenykultúra fejlesztéséhez való hozzájárulás

Bevezetés – SVT modell Struktúra Viselkedés Teljesítmény Verseny feltételei Verseny jellege Verseny eredménye Pl.: Stratégiai magatartás Pl.: Belső fejlődés VERSENYPOLITIKAI BEAVATKOZÁS KONTROLL KONTROLL Forrás: GVH alapelvek

Bevezetés – Verseny szabadságának védelme a Tpvt. eljárási rendszerében Versenytörvény (Tpvt.) Verseny tisztességének / tisztaságának védelme Verseny szabadságának védelme (Antitröszt) Tisztességtelen piaci magatartások (Tpvt. II. fej.) Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása (Tpvt. III. fej.) Erőfölénnyel való visszaélés (Tpvt. V. fej.) Fúziók (Tpvt. VI. fej.) Versenyt korlátozó megállapodások (Tpvt. IV. fej.) GVH hatáskör Forrás: GVH alapelvek EKSz. 81. cikk EKSz. 82. cikk 139/2004/EK Rendelet

Piacszabályozás I. Piacszabályozás Technikai Verseny Versenyjog Szektorális szabályozás Koppányi et. Al. (2007) alapján Piaci kudarcok EX ANTE versenyteremtő EX POST versenyfenntartó

Piacszabályozás II. Piacszabályozásra akkor van szükség, amikor a verseny nem képes a vele együtt járó jóléti hatások kiváltására. A piacszabályozás a hálózatos iparágakban a piaci liberalizáció bevezetésével együttesen jelentkezik. A piaci feltételek megteremtéséhez a versenyjogon túlmutató eszközrendszert kell alkalmazni, amely piacszabályozási keretrendszer igazodik az adott piac körülményeihez. Hálózathoz való hozzáférés, piacralépési korlátok lebontása. Piacok átlátható működésének megteremtése. Piacnyitáskor aszimmetrikus piaci helyzet . Koppányi et. Al. (2007) alapján

Piacszabályozásra akkor van szükség, amikor a verseny nem képes a vele együtt járó jóléti hatások kiváltására.

A piacszabályozás a hálózatos iparágakban a piaci liberalizáció bevezetésével együttesen jelentkezik.

A piaci feltételek megteremtéséhez a versenyjogon túlmutató eszközrendszert kell alkalmazni, amely piacszabályozási keretrendszer igazodik az adott piac körülményeihez.

Hálózathoz való hozzáférés, piacralépési korlátok lebontása.

Piacok átlátható működésének megteremtése.

Piacnyitáskor aszimmetrikus piaci helyzet .

Piacszabályozás III. Versenyjog önmagában nem alkalmas a liberalizációs célkitűzések biztosítására , mert: azokon a piacokon, ahol a cél a verseny megteremtése, az esetlegesen nagy valószínűséggel bekövetkező ex-post versenyhatósági fellépés sem jelent kellő visszatartó erőt azoktól a magatartásoktól, amelyek a potenciális versenytársak piacra lépésének és piacon maradásának akadályozására irányulnak, olyan többlet szabályozási eszközök szükségesek (pl.: hozzáférés, szűk keresztmetszet miatt) előzetesen a piacralépés megkönnyítése érdekében, melyek a versenyjog által legfeljebb utólag lennének előírhatók, mikor a versenytárs már kiszorult a piacról. Koppányi et. Al. (2007) alapján

Versenyjog önmagában nem alkalmas a liberalizációs célkitűzések biztosítására , mert:

azokon a piacokon, ahol a cél a verseny megteremtése, az esetlegesen nagy valószínűséggel bekövetkező ex-post versenyhatósági fellépés sem jelent kellő visszatartó erőt azoktól a magatartásoktól, amelyek a potenciális versenytársak piacra lépésének és piacon maradásának akadályozására irányulnak,

olyan többlet szabályozási eszközök szükségesek (pl.: hozzáférés, szűk keresztmetszet miatt) előzetesen a piacralépés megkönnyítése érdekében, melyek a versenyjog által legfeljebb utólag lennének előírhatók, mikor a versenytárs már kiszorult a piacról.

Bizottság Eksz. 82. Cikkével kapcsolatos eljárása a vasúti szektorban GVG v FS – ügy Georg Verkehrsorganisation GmbH – panaszos, nemzetközi vasúti személyszállítással foglalkozó német vasúttársaság Ferrovie dello Stato – eljárás alá vont, legjelentősebb olasz vasúti szolgáltató, 2001-től irányítása alatt a hálózati infrastruktúrát működtető RFI és a vállalkozó vasúti tevékenységet végző Trenitalia. Ügy tárgya: hozzáférés megtagadás

GVG v FS – ügy

Georg Verkehrsorganisation GmbH – panaszos, nemzetközi vasúti személyszállítással foglalkozó német vasúttársaság

Ferrovie dello Stato – eljárás alá vont, legjelentősebb olasz vasúti szolgáltató, 2001-től irányítása alatt a hálózati infrastruktúrát működtető RFI és a vállalkozó vasúti tevékenységet végző Trenitalia.

Ügy tárgya: hozzáférés megtagadás

GVH versenyfelügyeleti tevékenysége a vasúti szektorban Vj-22/2005 Eljárás alá vont: MÁV Zrt. Erőfölénnyel való visszaélés Kifogásolt magatartások: pályahasználati szerződés megkötésének feltételei iparvágányokhoz való hozzáférés kizárólagos fuvarozási szerződések

Vj-22/2005

Eljárás alá vont: MÁV Zrt.

Erőfölénnyel való visszaélés

Kifogásolt magatartások:

pályahasználati szerződés megkötésének feltételei

iparvágányokhoz való hozzáférés

kizárólagos fuvarozási szerződések

Magánvasúti problémá(k) - kiemelés Feltétel nélküli bankgarancia kikötése (2004. december)

Feltétel nélküli bankgarancia kikötése (2004. december)

Az érintett piac upstream piac downstream piac Integrált vasúti társaságok MÁV, GySEV Vállalkozó vasúti társaságok Vasúti pályához való hozzáférés Részpiac: árufuvarozás Erőfölény VPE Erőfölény: mo-i tömegáru fuvarozás

upstream piac downstream piac

MÁV visszaélt gazdasági erőfölényével azáltal, hogy… 2005. évi pályahasználati szerződésekben indokolatlanul feltétel nélküli bankgaranciát, vagy más, hasonló fizetési biztosítékot kötött ki, ezáltal a MÁV ÁFU downstream piaci versenytársainak indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremtet (Tpvt. 21. § j), EKSz. 82. cikk) A tulajdonában álló nem közforgalmú infrastruktúra elemekhez más vasútvállalatok általi hozzáférés kapcsán 2005. július 22-e előtt követett gyakorlata sértette a Tpvt. 21. § c) és j), EKSz 82. cikk) Hosszútávú keretmegállapodások megkötésének egyetlen célja a magánvasutak kizárása, térnyerésük megakadályozása (Tpvt. 21. § h) és i) és EKSz 82. cikk)

2005. évi pályahasználati szerződésekben indokolatlanul feltétel nélküli bankgaranciát, vagy más, hasonló fizetési biztosítékot kötött ki, ezáltal a MÁV ÁFU downstream piaci versenytársainak indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremtet (Tpvt. 21. § j), EKSz. 82. cikk)

A tulajdonában álló nem közforgalmú infrastruktúra elemekhez más vasútvállalatok általi hozzáférés kapcsán 2005. július 22-e előtt követett gyakorlata sértette a Tpvt. 21. § c) és j), EKSz 82. cikk)

Hosszútávú keretmegállapodások megkötésének egyetlen célja a magánvasutak kizárása, térnyerésük megakadályozása (Tpvt. 21. § h) és i) és EKSz 82. cikk)

Köszönöm a figyelmet! k iss [email_address] .hu

Add a comment

Related pages

Fliegler Anett: A vasúti szállítmányozás ...

A vasúti szállítmányozás mai ... Céljai között szerepel még a tisztességes verseny ... piacon a vállalatoknak alkalmazkodniuk ...
Read more

Piacok megnyitása a verseny előtt – Európai Bizottság

Ezzel garantálható a tisztességes verseny és az, ... A vasúti, a villamosenergia ... Azon a két piacon, ...
Read more

A Magyar Vasúti Hivatal 49/2007. számú határozata

A Magyar Vasúti Hivatal 49/2007. számú határozata A 2006. évben bevezetett, ...
Read more

Európa vasúti közlekedése – Wikipédia

... összhangban a Közösség alapkövének számító szabadpiaci verseny ... hatékonyságát az európai piacon folyó ... tisztességes, ...
Read more

Európai Számvevőszék: Az uniós vasúti árufuvarozás

Európai Számvevőszék: Az uniós vasúti árufuvarozás „még ... valamint a különböző szállítási módok közötti tisztességes verseny.
Read more

Állami feladatok a médiapiacon

A GVH határozata azt mutatja, hogy az állam hatékonyan őrködik a médiapiaci verseny tisztessége felett. MNO; HírTV; Lánchídrádi ...
Read more

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci ...

... amelyek tiltják a tisztességes verseny ... vállalkozásoknak az együttes részesedése az érintett piacon a tíz ... verseny szabadságát vagy ...
Read more

A MIN‹SÉG a JÖV‹ - Home - SGF

• A biztonságos és tisztességes piaci verseny meg›rzése a gyümölcslé-piacon. ... A tisztességes verseny csak abban az esetben
Read more