Tipus de mercats. Elisa Boscà.

50 %
50 %
Information about Tipus de mercats. Elisa Boscà.
Education

Published on March 7, 2014

Author: helenrotova

Source: slideshare.net

ELISA BOSCÀ ÁLVAREZç 1r bat. IES Les Foies. Benigànim

Índex Estructures de mercats: 1.Mercat competitiu. 2. Mercat no competitiu. 2.1. El monopoli. 2.2. Mercats oligopolístics. 2.3. La competència monopolística.

1.Mercat competitiu • Competència perfecta Es posible si: 1)Les empreses són preus acceptats: les empreses venen al preu fixat pel mercat. 2)Hi ha molts oferents i demandants : la producció d’un productor individual no influirà en el preu del be produït. 3)Homogeneïtat del producte : tots els productes són igual. 4)Informació perfecta: tots els participants tenen coneixement de les condicions del mercat 5)No hi ha barreres d’entrada o eixida: No s’obstaculiza l’entrada de nous competidors

Beneficis a la competència perfecta Encara que hi haja el mateix preu d’equilibri competitiu, no totes les empreses tenen els mateixos beneficis, ja que poden tindre costos diferents. De totes maneres, no solen haver-hi grans diferències. I els beneficis en competència perfecta són els mínims que asseguren la permanència en el mercat. S’anomenen beneficis normals. Què ocorreria si una empresa baixara el preu? La seua demanda augmentaria, però la resta d’empreses farien igual i els beneficis baixarien.

2.Mercat no competitiu • Competència imperfecta • Una competència imperfecta es produeix quan les empreses poden influir en el preu del mercat actuant individualment.

2.1.El Monopoli • 1)Sols hi ha un oferent • 2)Hi ha una homogeneïtat del producte • 3)Hi ha barreres a l’entrada de les empreses • 4) Els oferents tenen capacitat per a determinar el preu

Causes de l’aparició dels monopolis • 1) El control exclussiu d’un factor productiu. • 2)La concessió d’una patent. • 3) El control estatal de l’oferta de determinats serveis, com el ferrocarril. • 4) L’existència d’un mercat de mida gran i una estructura de costos de la indústria peculiar; en aquest casos es pot donar lloc a un monopoli natural. El monopoli natural és una empresa que té un cost mitjà per unitat de producció que disminueix indefinidament. Així és rendible oferir un servei en règim de monopoli. Ex: subministrament d’aigua a un poble.

Formes per a regular els monopolis: • 1) Dividir el monopoli en dues o més empreses • 2) Augmentar la competència mitjançant lleis antimonopoli • 3) Regular els monopolis existents: - Deixar que funcionen amb una regulació mínima i establir impostos. - Obligar als monopolis a fixar un preu que elimine els beneficis extraordinaris. - Obligar els monopolis a fixar un preu que situe l’empresa en una posició similar a la de competència perfecta.

2.2. Mercats oligopolístics • • • • Característiques: 1) Nombre d’oferents reduït 2)Els oferents tenen control sobre el preu. 3) Els oferents són mutuament interdependents 4) El producte és prou homogeni • La interdependència estratègica quan hi ha poques empreses en un mercat, afectant així als seus plans ja que depenen de la conducta de les seues rivals

La fixació de preus • Per a determinar els preus es poden fer tres coses: • 1) Intentar endevinar les accions dels rivals i dissenyat estratègies en conseqüència. • 2) Arribar a acords i formar un càrtel (prohibit a la UE) • 3) Iniciar guerres de preus. • Un càrtel es produeix quan les empreses d’un mateix mercat fixen els preus de venda i limiten la seua producció

La guerra dels preus • Una guerra de preus de preus és una situació on les empreses d’un mercat oligopolístic decideixen en una disputa de preus ruïnosament baixos. • Finalment eixen perdent, per tant no solen rivalitzar via preus.

2.3.La competència monopolística La competencia monopolística és l’estructura de mercat la qual moltes empreses venen productes semblants però no idèntics. La diferenciació entre béns i serveis és clau de l’aparició de la competència monopolística. Es caracteriza perquè hi ha molts oferents i no hi ha barreres d’entrada. És el mercat que més es dóna a la realitat.

Les claus de la competència monopolística • 1) El mercat està atomitzat, és a dir, solen ser xicotetes empreses. • 2) Els béns que produeixen els béns estan diferenciats, per la marca o publicitat • 3) Cada empresa té poder, però limitat, per fixar el preu del producte quan actua individualment. • 4) No hi ha barreres d’entrada i sortida

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tipus de mercats. Elisa Boscà. - Education - documents.tips

1. ELISA BOSCÀ ÁLVAREZç1r bat. IES Les Foies. Benigànim 2. Índex Estructures de mercats: 1.Mercat competitiu. 2. Mercat no competitiu. 2.1. El ...
Read more

TIPUS DE MERCATS - Education - documents.tips

Download TIPUS DE MERCATS. Transcript. 1. Encarna Herrero Santos. 2.

 • Infinits oferents
 • Producció d´ un béhomogeni
Read more

TIPUS DE MERCATS - Education - documents.tips

... Tipus de mercat Joan Manclús Corts 1º Batxiller Nocturn Curs 2009/2010 Economia Introducció Anem a diferenciar ... Download TIPUS DE MERCATS.
Read more

TIPUS DE MERCATS - Education - documents.tips

Download TIPUS DE MERCATS. Transcript. 1. Economia Tema 5: Tipus de mercat Pedro Sancho. 2. INDEX

 • Introducció
 • El mercat en ...
  Read more

  TIPUS DE MERCATS - Education - documents.tips

  Tipus de mercats Melissa Herrera Escrihuela à ndex 1 â Introducció 2 â El mercat en competència perfecta 3 â El monopoli 4 â Lâ ...
  Read more

  Tipus de mercats. Jordi Vañó. - Education - documents.tips

  Download Tipus de mercats. Jordi Vañó. Transcript. 1. MODELS DE MERCAT Jordi Vañó Bellver1r batxillerat. 2.
  Read more

  Tipus de mercats. Eduard Gómezi Fàtima Benavent - Education

  Download Tipus de mercats. Eduard Gómezi Fàtima Benavent. Transcript. 1. MODELS DE MERCAT EDUARD GÓMEZ MAHIQUES FÀTIMA ABDY SIID. 2.
  Read more

  La crisi econòmica actual. Àngela Salvador i Manolo Llario ...

  1. Ángela Salvador Bellver Manolo Llario Tarrazona . 2. Què és la crisi? Crisi o recessió és un període en el qual el PIB d'un país disminueix i l ...
  Read more