Tipus de mercats. Eduard Gómezi Fàtima Benavent

33 %
67 %
Information about Tipus de mercats. Eduard Gómezi Fàtima Benavent
Education

Published on February 19, 2014

Author: helenrotova

Source: slideshare.net

MODELS DE MERCAT EDUARD GÓMEZ MAHIQUES FÀTIMA ABDY SIID

ELS MODELS DE MERCAT ACTUALS SÓN:  COMPETÈNCIA PERFECTA  COMPETÈNCIA IMPERFECTA: – ELS MONOPOLIS – ELS MERCATS OLIGOPOLÍSTICS – LA COMPETÈNCIA MONOPOLÍSTICA

COMPETÈNCIA PERFECTA CONDICIONS: -LES EMPRESES SÓN PREU ACCEPTANTS. NO INFLUEIXEN IDIVIDUALMENT EN EL PREU. -HI HA MOLTS OFERENTS I DEMANDANTS. -EL PRODUCTE ÉS HOMOGENI. -HI HA INFORMACIÓ PERFECTA. -LLIBERTAT D’ENTRADA I EIXIDA D’EMPRESES. EN REALITAT NO HI HA MERCATS TOTALMENT COMPETITIUS, S’APROXIMEN ELS MERCATS AGRÍCOLES I LES LLOTGES DE PEIX.

FUNCIONAMENT:   EL MERCAT DETERMINA EL PREU. LES EMPRESES ACCEPTEN EL PREU COM UNA DADA FIXA. –LES EMPRESES SÓN PREU ACCEPTANTS. NO PODEN ALTERAR ELS PREUS DE MERCAT.

BENEFICIS NORMALS SOLS PERMETEN COBRIR LES DESPESES. A LLARG TERMINI SEMPRE TROBAREM AQUESTA SITUACIÓ. EXTRAORDINÀRIS ES DONEN QUAN PER QÜESTIONS DE MAQUINÀRIA O D’INSTAL:LACIONS ELS INGRESSOS D’UNA EMPRESA SÓN MÉS ELEVATS QUE ELS DE LA RESTA. SOLS ES DONA A CURT TERMINI. PER A AUGMENTAR EL SEU BENEFICI, A LLARG TERMINI LES EMPRESES HAURAN DE: -READAPTAR ELS PROCESSOS PRODUCTIUS PER AUGMENTAR ELS BENEFICIS. -LIQUIDAR LES INSTAL.LACIONS I TRASLLADAR-SE A UN ALTRE SECTOR.

ELS MONOPOLIS LA COMPETÈNCIA IMPERFECTA ES DONA QUAN:    ELS PRODUCTES VENUTS NO SÓN HOMOGENIS. HI HA BARRERES D’ENTRADA A NOVES EMPRESES. LES EMPRESES INTEGRANTS PODEN INFLUIR IDIVIDUALMENT EN EL PREU.

CARCTERÍSTIQUES DEL MONOPOLI:     EXISTÈNCIA D’UN ÚNIC OFERENT. HOMOGENEÏTAT DEL PRODUCTE. BARRERES D’ENTRADA A NOVES EMPRESES. TOTAL CAPACITAT PER A DETERMINAR EL PREU. ALGUNS EXEMPLES DE MONOPOLI SÓN EL SERVEI DE CORREUS, DE FERROCARRILS I DE TELEGRAFS.

CAUSES QUE EXPLIQUEN L’APARICIÓ D’UN MONOPOLI.     CONTROL EXCLISIU D’UN FACTOR PRODUCTIU. CCONCESSIÓ D’UNA PATENT. CONTOL PER PART DE L’ESTAT DE L’OFERTA. MERCAT QUE DONE LLOC A UN MONOPOLI NATURAL. COMPARATIVA Al règim de monopoli, s’estableix un preu de venda superior al de la competència perfecta, i nivell de producció inferior, el que farà que obtinga més beneficis, el que perjudicarà als consumidors per un preu superior i de pitjor qualitat. Per aquesta, els governs solen impossibilitar els monopolis.

ELS MERCATS OLIGOPOLÍSTICS I LA COMPETÈNCIA MONOPOLÍSTICA. MERCATS OLIGOPOLÍSTICS:    NOMBRE REDUIT D’OFERENTS. EXCERCEIXEN UN FORT CONTROL SOBRE ELS PREUS. SÓN MUTUAMENT INTERDEPENDENTS. TOTES BAIXEN UNA EMPRESA ELS PREUS I BAIXA ELS ELS PREUS CONSUMIDORS ES REPARTEIXEN. ELS CONSUMIDORS ES DECANTEN PER AQUESTS PREUS MÉS BAIXOS.

FIXACIÓ DE PREUS.    INTENTEN ENDIVINAR LES ACCIONS DELS ADVERSARIS. ARRIBAR A ACORDS I FORMAR UN CARTEL. INICIAR GUERRES DE PREUS. Amb un cartel es divideix el mercat geograficament o a parts iguals, o bé s’arriben a acords de preus. Alguns exemples d’oligopolis són les companyies elèctriques i telefòniques o les de calefacció.

COMPETÈNCIA MONOPOLÍSTICA -EL MERCAT ESTÀ ATOMITZAT, ÉS A DIR,GRAN QUANTITAT D’OFERENTS. -PRODUCTE DIFERENCIAT. -NO HI HA BARRERES D’ENTRADA NI D’EIXIDA. -PODER PER A FIXAR EL PREU INDIVIDUALMENT, ENCARA QUE LIMITAT. Per qüestions de prestigi o de fidelitat, algunes marques tenen poder d’alterar els preus, de manera que actua com un monopolista. Per exemple els licors i els refrescos.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tipus de mercats. Jordi Vañó. - Education - documents.tips

Download Tipus de mercats. Jordi Vañó. Transcript. 1. MODELS DE MERCAT Jordi Vañó Bellver1r batxillerat. 2.
Read more

Tipus de mercats. Priscila Medina - Education - documents.tips

Tipus de mercats. Priscila Medina; Download. of 11
Read more