Tipologies Programari Mapes

100 %
0 %
Information about Tipologies Programari Mapes

Published on May 9, 2008

Author: ernestprats

Source: slideshare.net

Description

Tipologies de programari per a la creació de mapes conceptuals

Programes per a l’elaboració de mapes conceptuals Ernest Prats García Eivissa, gener 2007

Tipologies de programes • Programari no específic  Programes de caire general, que es poden emprar per a fer mapes  - Pateixen tota una sèrie de limitacions  + Si es coneix el programa, no s’ha d’aprendre • Programari específic  Tenen com a única finalitat el disseny de mapes conceptuals  - Requereixen un aprenentatge  + Ofereixen totes les possibilitats per al seu disseny

Programari general

Programari general • Avantatges:  Programari emprat per a d’altres tasques • Inconvenients:  Complexitat de la tasca, en no ser un programari especialitzat  Limitacions pel que fa al disseny  Resultats estèticament pobres

Add a comment

Related pages

PLÀNOLS I MAPES: APLICACIONS ONLINE I PROGRAMARI GRATUÏT

PLÀNOLS I MAPES: APLICACIONS ONLINE I PROGRAMARI GRATUÏT. GENERADORS ALEATORIS ONLINE. Illes aleatòries (Red Blob Games)
Read more

Recursos. Diversitat i NEE. Programari. XTEC - Xarxa ...

Mapes; Cultura clàssica ... Tipologies; Escriptura. araESCRIC; ... Programari Educatiu i Ajudes Tècniques per a les persones amb Discapacitat motriu i ...
Read more

Recursos. Ciències socials. Mapes. XTEC - Xarxa ...

Programari; Suport per al professorat; ... Tipologies; Escriptura. ... Portal que permet cercar mapes antics digitalitzats i georeferenciats de diverses ...
Read more

INFOGRAFIES

TTIPOLOGIES TEXTUALS: textos discontinus: mapes mentals; TIPOLOGIES TEXTUALS & TIC: la descripció (I) ... Programari indispensable; Apps recomanables;
Read more

Edraw Max - All-In-One Cross-Platform Diagram Software for ...

Edraw Max Pro Cross-Platform Diagram Software. Creating flow chart, mind map, org charts, network diagrams and floor plans with rich gallery of examples ...
Read more

Download Networking Software: Inventory, Mapper, Monitor ...

Download Network Software for Windows: Inventory, Network Mapper, Network Monitor, Network Diagram, Network Search
Read more