Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa: keskiajalta kohti uutta aikaa

50 %
50 %
Information about Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa: keskiajalta kohti uutta aikaa
Education

Published on November 9, 2011

Author: teemul

Source: slideshare.net

Description

Luento IT-kouluttajat RY:n koulutuksen kolme vuosikymmentä 10-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä, 9.11.2011.

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957

Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa: keskiajalta kohti uutta aikaa

 

Voimmeko löytää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön historiasta erilaisia vaiheita ja arvottaa niitä?

Kolme asiaa Uudesta mediasta (New Media) Eurooppalaisesta sivistyksestä Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Uudesta mediasta (New Media)

Eurooppalaisesta sivistyksestä

Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Kolme asiaa Uudesta mediasta (New Media) Eurooppalaisesta sivistyksestä Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Uudesta mediasta (New Media)

Eurooppalaisesta sivistyksestä

Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Teemu Leinonen Professori, uuden median suunnittelu ja oppiminen Designer / suunnittelija: web/mobiili ja oppiminen Kasvatustiede / oppimisen tutkimus > uusi media > design > design menetelmät

 

Oppimisympäristöjen design-tutkimus Teorialähtöinen, design suuntautunut oppimisympäristöjen tutkimus Monialainen: design, taide, teknologia, yhteiskunta, viestintä, psykologia, kasvatus Me ” designataan ” , kehitetään ja protoillaan yhdessä ihmisten kanssa.

 

Designer / ” taiteilija ” . . . keskittyy työssään ” kokemukseen ” (. . . sen suunnitteluun)

Kokeellinen taide Tuottavuutta lisäävä Kesytetty Taide Teknologia Hyödytön lelu

“ Digitaalinen kama ” tulee osaksi todellisuutta. “ Todellisuus ” tulee osaksi “ digitaalista kamaa ” .

“ Digitaalinen kama ” tulee osaksi todellisuutta.

 

“ Digitaalinen kama ” tulee osaksi todellisuutta. “ Todellisuus ” tulee osaksi “ digitaalista kamaa ” .

“ Todellisuus” tulee osaksi “digitaalista kamaa”.

http://youtu.be/MzDBOQD-woc

 

“ Digitaalinen kama ” tulee osaksi todellisuutta. “ Todellisuus ” tulee osaksi “ digitaalista kamaa ” .

Kokeellinen taide Tuottavuutta lisäävä Kesytetty Taide Teknologia Hyödytön lelu

Kolme asiaa Uudesta mediasta (New Media) Eurooppalaisesta sivistyksestä Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Uudesta mediasta (New Media)

Eurooppalaisesta sivistyksestä

Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Kolme asiaa Uudesta mediasta (New Media) Eurooppalaisesta sivistyksestä Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Uudesta mediasta (New Media)

Eurooppalaisesta sivistyksestä

Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Eurooppalaisen sivistyksen suuri linja Antiikki —— Keskiaika —— Uusi aika

Antiikki —— Keskiaika —— Uusi aika

 

Antiikin Kreikan hyveet Käytännöllinen viisaus (sofia) Rohkeus (andreia) Oikeamielisyys (iustitia) Kohtuullisuus (temperantia)

Eurooppalaisen sivistyksen suuri linja Antiikki —— Keskiaika —— Uusi aika

Antiikki —— Keskiaika —— Uusi aika

 

Keskiaika Pimeä Rutto Kirkon valta Noitavainot

Eurooppalaisen sivistyksen suuri linja Antiikki —— Keskiaika —— Uusi aika

Antiikki —— Keskiaika —— Uusi aika

 

Renessanssi Antiikin filosofit ja kirjallisuus Klassinen humanismi Keksintöjä Kauppaa

Eurooppalaisen sivistyksen suuri linja Antiikki —— Keskiaika —— Uusi aika

Antiikki —— Keskiaika —— Uusi aika

Kolme asiaa Uudesta mediasta (New Media) Eurooppalaisesta sivistyksestä Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Uudesta mediasta (New Media)

Eurooppalaisesta sivistyksestä

Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Kolme asiaa Uudesta mediasta (New Media) Eurooppalaisesta sivistyksestä Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

Uudesta mediasta (New Media)

Eurooppalaisesta sivistyksestä

Tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa

 

Keskiaika Uusi aika

Keskiaika Uusi aika

Antiikki Keskiaika 1970 1965

Antiikki Keskiaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi , jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö , jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen kautta vaikutuksia yhteiskuntaan , talouteen ja kulttuuriin . (Erkkola 2009)

Antiikki Keskiaika 1970 1965 Whole Earth Catalog oN-Line System The Well

Antiikki Keskiaika

Keskiaika Uusi aika

Keskiaika Uusi aika

Kiitos!

Add a comment

Related presentations

Related pages

tvtopetuksessa | Tieto- ja viestintätekniikka koulussa.

Taas on aikaa vierähtänyt ja kaikesta hiljaisuudesta huolimatta paljon myös tapahtunut. Vihdoin olemme päässeet siihen vaiheeseen, että alamme ...
Read more

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen ...

50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia ... kehityksen aikaa, ja myös ... OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA ...
Read more

VALTIONAVUSTUKSET Innovatiivisten oppimisympäristöjen ...

... Tietokone opetuksessa - TOP ... Helsingin Uusi yhteiskoulu Tieto- ja viestintäteknisten taitojen ... Yhdessä ja tasa-arvoisesti kohti uutta OPS: ...
Read more

Kokemuksia iPadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa ...

tablettitietokoneiden käyttöönotto ja hyödyntäminen erityisesti lukio-opetuksessa ja ... myös itse tieto- ja ... aikaa ja uusien ...
Read more

Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä ...

Tieto- ja viestintäteknologia on levinnyt ... organisaatioista kohti uutta visio-johtoista, ohuempaa ja ... kuluvaa aikaa ja ...
Read more

Koulutus eilen, tänään ja huomenna | Kulttuuri- ja ict ...

TVT opetuksessa, keskiajalta kohti uutta aikaa. ... miten tieto- ja viestintätekniikkaa voitaisiin käyttää yhteistyössä yhteisten ongelmien ...
Read more