Tiet 30 lop 11 CB

33 %
67 %
Information about Tiet 30 lop 11 CB
Education

Published on April 11, 2008

Author: 222254100250

Source: authorstream.com

Slide2:  Kiểm tra kiến thức cũ: 1) Tìm mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau: a)Vì nên N là trung điểm của đoạn MP b)Vì I là trung điểm của đoạn AB,nên từ điểm 0 bất kì ta có: c)Từ hệ thức ta suy ra 3 véc tơ sau đồng phẳng. d) Vì nên 4 điểm A,B,C,D cùng thuộc một mặt phẳng d) Slide3:  Kiểm tra kiến thức cũ: 2)Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm G. Tính tích vô hướng của 2 véc tơ sau: ; ; c) Lời giải: b) a) Để giải bài toán trên. Một em hãy nhắc lại cách xác định Góc giữa 2 véc tơ và Công thức: tích vô hướng của 2 véc tơ Slide4:  Ôn tập kiến thức: Tích vô hướng của 2 véc tơ 1. Góc giữa 2 véc tơ: 0 A B 2. Tích vô hướng của 2 véc tơ: Nếu: Thì ta quy ước 3.Tính chất: Slide5:  * Cho hình lập phương (hình bên) Cặp đường thẳng nào không vuông góc với nhau? a) AC & BD b) AB & B’C’ c) AC & B’C’. d) AC’ & BD Đó chính là nội dung bài học hôm nay. Cơ sở nào biết được? §2.Hai đường thẳng vuông góc:  §2.Hai đường thẳng vuông góc Góc giữa hai véc tơ trong không gian: 2. Tích vô hướng của hai véc tơ trong không gian: I.TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN 0 B A Thì ta quy ước Nếu: Slide7:  Ví dụ1:Cho tứ diện đều ABCD có H là trung điểm AB. Hãy tính góc giữa các cặp véc tơ sau: Lời giải: Với tứ diện đều, ta có: b) a) B’ A’ Slide8:  Ví dụ2:Cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB = OC = 1. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính góc giữa 2 véc tơ Lời giải: Ta có: Mặt : Vì OA, OB, OC đôi một vuông góc và OB = 1 nên: Do đó: Vậy: Slide9:  Ví dụ 3:Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ a)Hãy phân tích véc tơ theo 3 véc tơ: b)Tính: & từ đó suy ra . Ta có: Lời giải: a) b) Mặt khác: Mà: Ta có: Vậy Slide10:  * d Véc tơ nào là véc tơ chỉ phương của đường thẳng (d) ? II.VÉC TƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG *ĐN: ,được gọi là véc tơ chỉ phương của đường thẳng (d) nếu giá của véc tơ song song hoặc trùng với đường thẳng (d). Slide11:  Vậy góc giữa 2 đường thẳng trong không gian được xác định như thế nào? 0 b’ a’ b a III.Góc giữa hai đường thẳng ĐN: Góc giữa 2 đường thẳng a & b trong k0 gian là góc giữa 2 đường thẳng a’ & b’ cùng đi qua 1 điểm và lần lượt song song với a & b. Chú ý: Nếu , là các véc tơ chỉ phương của các đường thẳng a, b Thì: Slide12:  Ví dụ 4:Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau: a) AB và B’C’ ; b) AC và B’C’ ; c) A’C’ và B’C. Lời giải: a) Góc giữa 2 đường thẳng: AB và B’C’ là: 900 b) Góc giữa 2 đường thẳng: AC và B’C’ là: 450 c) Góc giữa 2 đường thẳng: A’C’ và B’C là: 600 Slide13:  Ví dụ5:Cho h.chóp S.ABC có SA =SB =SC =AB =AC =a & BC = .Tính góc giữa 2 đường thẳng AB và SC Lời giải: Ta có: Vì: *Nên Tam giác SAB đều nên *và do đó Vậy: Do đó: Ta suy ra góc giữa 2 đường thẳng AB & SC =1800 -1200 =600. Slide14:  ** Nếu góc giữa 2 đường thẳng bằng 900 thì 2 đường thẳng đó như thế nào? IV. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 1.ĐN: 2. Nhận xét: * Nếu lần lượt là véc tơ chỉ phương của 2 đường thẳng a, b thì: * a // b , nếu c a thì c b. Có thể cắt nhau hoặc chéo nhau Slide15:  Ví dụ 6: Cho tứ diện ABCD có AB AC và AB BD. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm AB và CD. CMR: AB và PQ là 2 đường thẳng vuông góc với nhau. Lời giải: Ta có: Tức là: AB PQ Vậy: Muốn CM 2 đường thẳng vuông góc ta làm ntn? Slide16:  Ví dụ 7: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy nêu các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với: Đường thẳng AB b) Đường thẳng AC Lời giải: a) Các đường thẳng đi qua 2 đình hlp và vuông với AB là: BC, AD, B’C’, A’D’, AA’,BB’ CC’, DD’, AD’,A’D, BC’, B’C b) Các đường thẳng đi qua 2 đình hlp và vuông với AC là: AA’,BB’ CC’, DD’, BD, B’D’, B’D, BD’. Slide17:  Củng cố: 1) Cách xác định & tính góc giữa 2 véc tơ và góc giữa 2 đường thẳng trong không gian. 2) Biết dùng tích vô hướng để giải toán: 3) Góc giữa 2 đường thẳng (a, b) = (a’, b’) Bài tập về nhà: 1, 2,3,4,5,6,7,8,trang 97 SGK 4) hay

Add a comment

Related presentations

Related pages

BAI 24 - TIET 30 LICH SU 10 (CB) - Sở Giáo dục và ...

BAI 24 - TIET 30 LICH SU 10 (CB) - Sở Giáo dục và ...
Read more

Kiểm tra 1 tiết Vật lí 11 CB | Thư Viện Vật Lý

Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận. Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Vật lí 11 CB là file được upload bởi thành ...
Read more

Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Tiết 27 - Bài 30 ...

Tiết 27 Bài 30 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNGTiết 27 Bài 30 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNGI. Nhiệm vụ và phân loạiI. Nhiệm vụ và phân loại1.
Read more

Tổng Hợp 30 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 3 ...

40 bỘ ĐỀ kiỂm tra trẮc nghiỆm tiẾng anh 11 ... thứ bảy - 30/01/2016 00:16; bÀi giẢng vÀ lỜi giẢi chi tiẾt tiẾng anh 12 ...
Read more

Đề kiểm tra 1 tiết - Bài viết số 3 - HK1 ...

... Ngữ Văn 11 (Chương trình chuẩn)Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) ... lớp 11 cb. Kiểm tra hk1 lớp 11.
Read more

Tiết 30. Chương III - Vectơ trong không gian - Thư ...

Giáo án hình học lớp 11 Tiết 30. ... (đáp án hình học lớp 11, bài tập hình học lớp 11, giáo án hình học lớp 11, ...
Read more

Địa Lý lớp 11 - Dia Ly lop 11 - Dia Ly lop 11 Dia Ly ...

mon dia li lop 11, dia li 11, dia li lop 11, tổng quát kiến thức địa lí 11, kiến thức địa lí lớp 11, ...
Read more

Giáo án ngữ văn lớp 11 – Chuẩn - Thư Viện ...

Tuần 30 Tiết 100 đến tiết 102 ... giao an tu ngu van lop 11, giao an van 11 tiet tuan 35, giao an van lop 11 bai:on tap phan lam van, giáo án : ...
Read more