Tidigmodern tid

50 %
50 %
Information about Tidigmodern tid

Published on March 10, 2014

Author: magisterwesterstrom

Source: slideshare.net

Innehåll  Renässansen Vetenskapliga upptäckter Geografiska upptäckter Uppfinningar Reformationen Envälde

Medeltidens livssyn  Livet är en moralisk prövotid, det riktiga livet kommer efter döden i form av belöning eller bestraffning

Vad säger bilden? 

En ny syn på människa och liv Människan är fantastisk och livet ska levas NU

Ett konstruerat begrepp som hittades på hundratals år senare och blev en epok först med Jacob Burckhardt. Innebär att en revolution inom konst, musik, litteratur och filosofi samt en ny syn på människan (humanismen)

Måleri  Leonardo da Vinci Sandro Botticelli

Musik  Monteverdi Jacopo Peri

Arkitektur  Fillipo Brunelleschi

Lorenzo de Medici  Kvinnor och unga älskande, spela, dansa och sjung! Hjärtan, av ljuvhet brinn! Ingen möda, ingen smärta! Det som är, må så vara, Gläds den som så vill göra: morgondagen oviss är. Vad skön den är, ungdomen där den sin kos flyr!

Geografiska upptäckter 

Världskartan 

Situationen 1400   Handeln begränsad av mellanhänder: araber och turkar (handeln med Indien och Kina)  Kungar drömde om ny rikedom (finansiera krig)  Uppfinningar till Europa från Kina (krut, kompass)  Skeppsbyggande – karavellen  Kristen mission  Kultur av upptäckare

Upptäcktsfärder - Portugal  Lyckad resa Sjövägen till Indien Portugal etablerar sig som handelsnation

Upptäcktsfärder - Portugal 

Upptäcktsfärder - Spanien  Västindien Indianer En rest av hur Columbus såg på sin upptäckt

Amerika före Columbus   Mayariket (Centralamerika) hade nyss gått under  Aztekriket (Centralamerika) stod på sin höjdpunkt 10-tals miljoner  Inkariket (Sydamerika / Peru) stod på sin höjdpunkt Européerna upptäckte alltså inte en tom kontinent utan någon bärande civilisation

AZTEKER

INKA

Conquistadorer Organiserade lycksökare (beväpnade expeditioner)

Hernando Cortez   Erövrade hela aztekriket med hjälp av 600 män  Utnyttjade aztekernas fiender  Indianerna smittades av europeiska sjukdomar  Huvudstaden Tenochtitlan lades i ruiner  Spanien fick tillgång till oerhörda rikedomar  Kort därpå gjorde en annan conquistador samma sak med Inkariket

Upptäckternas konsekvenser   Spanien och Portugal blev Europas nya stormakter  Ett uppsving för sjöfarten  De gamla handelsvägarna förlorade i värde (tillbakagång i Italien)  Civilisationerna i Amerika förstördes fullständigt  Urbefolkningen nästan utrotades genom sjukdom

Add a comment

Related pages

Tidigmoderna tiden – Wikipedia

Vid samma tid upptäcktes stora silverfyndigheter i Böhmen. Det resulterade i en omfattande mynttillverkning.
Read more

Tidigmodern tid by Rolf Fält on Prezi - Presentation ...

Historia: tidigmodern tid. Från Colombus till Ludvig den XIV. Om Amerika, kyrkans splittring, kolonialisering och triangelhandeln.
Read more

Vad är grejen med tidigmodern tid? - YouTube

En kortfattad och översiktlig genomgång av tidigmoderna tid (c.a. 1500-1789) med fokus på den första delen. Reformationen, upptäcktsresor ...
Read more

Tidigmodern tid - historia123 | en historiebok på internet

Någon gång efter den gamla världens kris på 1300-talet övergick Europas medeltid i det som brukar kallas tidigmodern tid. Denna periods början ...
Read more

tidigmodern tid - Uppslagsverk - NE

tidigmodern tid. tidigmodern tid, en sedan 1990-talets början vanlig benämning på den epok (11 av 40 ord)
Read more

Tidigmodern tid - YouTube

Föreläsning om det viktigaste från tidigmodern tid ca 1500-1750
Read more

Tidigmodern tid : den sociala tidens roll i fyra ...

Get this from a library! Tidigmodern tid : den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730. [Henrik Ågren]
Read more

Finlands historia under tidigmodern tid – Wikipedia

Denna artikel behandlar Finlands historia under tidigmodern tid. Under hela denna period (som här utsträcks till 1800-talets början) var Finland en del ...
Read more

Ekonomisk historia: tidigmodern tid 1500-1700 ...

Föreläsning (11:22 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om den tidigmoderna tiden ur ett ekonomiskt perspektiv. Fokus ligger ...
Read more

Vad är grejen med tidigmodern tid? | SO-rummet

En kortfattad genomgång (12:12) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om den s.k. tidigmoderna tiden (ca 1500-1789) med fokus på den första ...
Read more