Thl:n infograafi - lapset ja nuoret 12.3.2014

0 %
100 %
Information about Thl:n infograafi - lapset ja nuoret 12.3.2014
Health & Medicine

Published on March 5, 2014

Author: THLfi

Source: slideshare.net

Description

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana (12.3.2014)

LAPSIA JA NUORIA KANNATTAA TUKEA Yksi syrjäytynyt nuori maksaa 1,2 miljoonaa euroa. (Valtiontalouden tarkastusvirasto) Opiskelun keskeyttäjän tukeminen 1 201 570 € 11 250 € Kustannukset tilanteen korjaamiseksi Kustannukset ehkäisevästä työstä (ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishanke, Seinäjoki 2013) Perheiden tuki on vähentynyt Kodinhoitoapua saaneiden perheiden määrä 43 318 vähemmän kuin 22 vuotta sitten. 60 000 52 271 50 000 40 000 30 000 20 000 8 953 10 000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut (Sotkanet) Huostaanottojen määrä lisääntyy % Huostaanottojen määrä yli kaksinkertaisunut! 3,5 3,0 2,5 16 –17-vuotiaat 2,0 13 –15-vuotiaat 7–12-vuotiaat 1,5 1,0 0,5 0 1991 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Vuoden aikana huostassa olleet lapset suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön vuosina 1991–2012, % (Lastensuojelu.SVT.THL) 6 % ikäluokasta ilman jatkokoulutuspaikkaa Hakematta jättäneet 1 519 2% Ilman paikkaa jääneet 2 654 4% Hyväksytyt 59 872 94 % 9. ja 10. luokan päättäneet ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa 2012. Vuonna 2012 ilman opiskelupaikkaa jäi 2 654 peruskoulutuksen päättänyttä. 1 519 ei edes hakenut opiskelupaikkaa. Tukea kannattaa suunnata tarpeenmukaisesti % Vanhempien koulutus perusaste korkeakoulu Lapsien vaikeudet 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ei tutkintoa peruskoulun jälkeen psykiatrinen esh tai psyykenlääke poliisin tai oikeuslaitoksen merkintä toimeentulotuki 21-vuotiaiden hyvinvointi suhteessa vanhempien koulutukseen. (THL Raportti 52/2012)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nuoret ja pelikulttuuri (luento) - Education - documents.tips

Nuoret ja some Alustus nuorten netinkäyttöön oppilaiden vanhemmille: statistiikkaa, nettikiusaamista ja netin ... Lapset ja nuoret netissä
Read more

Elintavat - Hyvinvointi- ja terveyserot - THL

Kirjakauppa Julkaisusarjat Tieteelliset artikkelit Julkaisuarkisto Julkari Sähköiset käsikirjat Tilaukset THL:n ... Lapset ja perheet ; Nuoret ...
Read more

Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, erityisasiantuntija THL ...

Thl:n infograafi - lapset ja nuoret 12.3.2014 Hyvinvointi kestävän kasvun perustana (12.3.2014)
Read more

Opiskeluhuolto - Lapset, nuoret ja perheet - THL

opiskelijat = lapset ja nuoret esikouluikäisistä toisen ... THL:n kirjakauppa ... (Opetushallitus 12.3.2014) Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli ...
Read more

Tulevat tapahtumat - THL

THL:n tapahtumat. Tulevat tapahtumat; ... Aihe: Lapset, nuoret ja perheet . Tapahtuman kaikki tiedot » 17. Valtakunnallinen väkivaltafoorumi . Päivä: ...
Read more