Thl:n infograafi - alueellinen eriarvoisuus 12.3.2014

50 %
50 %
Information about Thl:n infograafi - alueellinen eriarvoisuus 12.3.2014
Health & Medicine

Published on March 5, 2014

Author: THLfi

Source: slideshare.net

Description

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana (12.3.2014)

ALUEELLINEN ERIARVOISUUS Taloudellinen huoltosuhde alueittain Pohjois- ja Itä-Suomi Länsi-Suomi Huoltosuhde 100 työssäkäyvää kohti Etelä-Suomi Koko maa 210 Ahvenanmaa 190 Helsinki-Uusimaa 170 150 130 110 90 70 10 20 05 20 00 20 95 19 19 90 50 (Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus 2/2012) Pohjois- ja Itä-Suomessa työvoiman ulkopuolella olevien suhteellinen määrä on suurin. Maaseutu ikääntyy muuta maata nopeammin Yli 65-vuotiaiden prosentuaalinen osuus koko väestöstä aluetyypeittäin. (Tilastokeskus) (Kuudes maaseutupolittinen kokonaisohjelma 2014 – 2020, luonnos 4.11.2013) % 30 25 20 15 Harvaan asuttu maaseutu 10 Ydinmaaseutu Koko maa 5 Kaupungit Kaupungin läheinen maaseutu 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Osassa maata vältetty toimeentulon ongelmat Karttavärien selitteet 0,0 – 3,8 3,9 – 5,0 5,1 – 5,9 6,0 –7,1 7,2 – 11,2 Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden 2012 aikana, % asukkaista. (Sotkanet) Yli puolet tapaturmista sattuu vapaa-aikana Koti Muu 321 000 29 % 123 000 21 % Liikenne 74 000 7% Työ 230 000 11 % Liikunta Yli 2 miljardia euroa säästyisi jos tapaturmat vapaa-ajalla, kotona ja työssä ym. vältettäisiin. 348 000 32 % Fyysisen vamman aiheuttaneiden tapaturmien jakauma (%), 2009. (Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 – 2020, Merja Söderholm, STM 26.11.2013) Ahtaasti asuvat lapsiperheet Karttavärien selitteet Ei arvoa 26,9 –29,2 29,3 –31,8 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu päivittäin rakennuksissa epäpuhtauksille (YM strategian indikaattorit, luonnos 11.2.2014) Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (Sotkanet) Työmatkoihin käytetään paljon aikaa Työmatkan keskimääräinen pituus km 14 ka pituus (km) 12 10 8 6 4 2 0 1990 1995 2000 2005 2010 Suomen ympäristökeskus (SYKE) Asumisen ja työpaikan välinen etäisyys kasvaa. 758 000 ihmistä kulkee päivittäin töihin toiselle paikkakunnalle. (YM strategian indikaattorit, luonnos 11.2.2014) Turhia kuolemia voidaan estää Länsi-Suomessa on onnistuttu ajoissa tarjoamaan apua. Karttavärien selitteet 5 002,0 – 5 724,0 6 446,1 – 7 168,0 7 168,1 – 7 890,0 7 890,1 – 8 612,0 Menetetyt elinvuodet (PYLL), kaikki kuolemansyyt ikävälillä 0 – 80 v / 100 000 vastaavanikäistä 2010-2012 (Terveytemme.fi)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Thl:n infograafi - alueellinen eriarvoisuus 12.3.2014

ALUEELLINEN ERIARVOISUUS Taloudellinen huoltosuhde alueittain Pohjois- ja Itä-Suomi Länsi-Suomi Huoltosuhde 100 työssäkäyvää kohti Etelä-Suomi Koko ...
Read more

Elintavat - Hyvinvointi- ja terveyserot - THL

Kirjakauppa Julkaisusarjat Tieteelliset artikkelit Julkaisuarkisto Julkari Sähköiset käsikirjat Tilaukset THL:n ... Mitä on eriarvoisuus ...
Read more

3/2014 - Terveyden edistäminen - THL

THL:n verkkosivuilta löytyy oma osio hyvinvointikertomustyön tueksi. Sivuilta löytyy muun muassa kuvaus ... Alueellinen eriarvoisuus
Read more

Thl oper-seminaari 14.10.2014 jarmo kärki thl ...

Thl:n infograafi - terveyserot 12.3.2014. Health & Medicine. Tweet. 05. 03. ... Thl:n infograafi - alueellinen eriarvoisuus 12.3.2014. Health & Medicine ...
Read more

Fiktiivinen brittimuurari ja terveyden edistäminen ...

THL:n tekemä alueellinen terveys ja hyvinvointitutkimus (ATH) maalaa osin samansuuntaista kuvaa vielä 2010-luvun Suomesta. Viideltä saunaan, ...
Read more

Maakunnat huomio! Alueellinen terveys- ja ...

THL:n Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia -blogissa on ... Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ... eriarvoisuus (10 ...
Read more

THL:n Pia Maria Jonssonilta suorat sanat Suomelle ...

THL:n viikko sitten julkaisema ... että mallissa perusterveydenhuolto ”näivettyy entisestään” ja alueellinen eriarvoisuus kasvaa. THL:n Jonssonin ...
Read more

Terveyserojen kaventaminen käytännössä – alueellinen ...

... alueellinen ja kunnallinen) ... että eriarvoisuus tunniste- ... assa THL:n Alueellisesta terveys- ja hyvinvointi-
Read more