This is for innovation project to aplly critical thinking skill

100 %
0 %
Information about This is for innovation project to aplly critical thinking skill

Published on March 8, 2014

Author: esraayessin

Source: slideshare.net

‫الفكرة : و احنا صغيرين كان بيتطلب مننا نعمل حاجات و لما نسأل‬ ‫ليه كان أهلنا بيفتكروا إن احنا مش هنفهم أو كانوا بيستسهلوا‬ ‫اإلجابات اللي تخلينا نسكت و ما نجادلش و دي شوية منهم :)‬

‫(1) ال تأكل أثناء الوقوف‬ ‫األسطورة‬ ‫« ماتاكلش وانت واقف علشان‬ ‫األكل ما ينزلش فى رجلك «‬ ‫الغرض‬ ‫تجنب اإلصابة بمخاطر صحية .‬ ‫التفسير الصحيح‬ ‫أن الشرب و تناول الطعام جالساً أصح‬ ‫و أس حححححححححلم و أهن حححححححححأ و أم حححححححححرأ‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫حيث يجري ما يتنحاول اككحل والشحارب‬ ‫علححححححى جححححححبران المعححححححب بتحححححح د‬ ‫و لطف . أما الشرب واقفاً فيح دي إلحى‬ ‫تسحححححاقا السحححححاىل بعنحححححف إلحححححى‬ ‫قعر المعب و يصبمها صبماً ،و إن تكرار‬ ‫هحححححححلي العمليحححححححة يححححححح دي مححححححح‬ ‫طححول الححزمن إلححى اسححتردا المعححب و‬ ‫هبوطهححا و مححا يلححي لححك مححن عسححر‬ ‫هضم.‬

‫(2) الحذاء المقلوب .‬ ‫األسطورة‬ ‫« إعبل الشبشب‬ ‫علشان حرام «=‬ ‫الحقيقة :‬ ‫الغرض‬ ‫« ان الحلا المقلوب ا ا كان‬ ‫مسلطا نحو السما فكانه في‬ ‫وجه من في السما والعيا باهلل‬ ‫الن الناس كانت تعتقب ان هللا‬ ‫في السما فقا وإكراما له كانوا‬ ‫ال يبقون الحلا مقلوبا...‬ ‫عادات ال محل لها‬ ‫في الشرع او العقل‬ ‫اعتادت الناس عليه‬ ‫وورثتها من ناقل الى‬ ‫ناقل عبر االجيال‬ ‫حتى اضحت عادات‬ ‫محكمة في بعض‬ ‫البالد ...‬

‫(3) اللعب بالكبريت‬ ‫األسطورة‬ ‫« ماتلعبش‬ ‫بالكبريت علشان‬ ‫ماتعملش على‬ ‫نفسك بالليل «‬ ‫الغرض‬ ‫الخوف على األبناء‬ ‫من اشتعال النيران‬ ‫.‬ ‫الحقيقة :‬ ‫مجرد أقوال إعتاد‬ ‫عليها األباء‬ ‫وليس لها‬ ‫أى أساس‬ ‫..‬

‫)4( اللعب بالمقص .‬ ‫األسطورة‬ ‫« ماتلعبش بالمقص‬ ‫علشان ماتموتش‬ ‫الماليكة «‬ ‫الحقيقة‬ ‫أقوال موروثة‬ ‫إعتاد عليها األباء‬ ‫خوفا على أبنائهم‬ ‫ليس إال .‬ ‫الغرض‬ ‫الخوف على األبناء‬ ‫من حدوث أى قطع‬ ‫أو جرح .‬

‫)5( وضع اليد على الفم عند التثاؤب .‬ ‫األسطورة‬ ‫« حط إيدك على‬ ‫بؤك أحسن‬ ‫الشيطان يتبول فيه‬ ‫«‬ ‫الغرض‬ ‫غرس أو تنمية سلوك‬ ‫دينى عند الطفل .‬ ‫التفسير الصحيح :‬ ‫‪‬‬ ‫دينيا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بِكظم‬ ‫التثاااؤب فااي الصااالة وفااي غير ااا‬ ‫فقااال : التثاااؤب ماان الشاايطان فاا ا‬ ‫تثااااااااااااااااااااااءب أحااااااااااااااااااااادكم‬ ‫َ ْ ُ َّ‬ ‫فليَرده ما استطاع ف ن أحدكم إ ا قال‬ ‫َ‬ ‫ِ َ‬ ‫: ااااااا ك ضااااااحك الشاااااايطان . رواه‬ ‫البخاري ومسلم ....‬ ‫علميا : وجد العلم الحديث أن التثاؤب عبارة عن شهيق عميق يكون من خالل فتحة‬ ‫الفم‬ ‫مما يؤدي إلى دخول واء غير مفلتر و ال منقى للرئتين مما يضر بالجسم كما أن‬ ‫التثاؤب يعني حاجة الدماغ لألكسجين‬ ‫فوضع اليد على الفم أثناء التثاؤب و محاولة لرد دخول القسم األكبر من الهواء‬ ‫غير المفلتر للجسد‬

‫‪BOTTOM LINE‬‬ ‫الفكر هنا إن مافيش طفل غبى .. بل بالعكس األسئلة دى بتبل‬ ‫على اللكا .. لكن الرد هو اللى الزم يكون بيحترم عقل الطفل‬ ‫ويساعبي على التفكير .‬ ‫األهل محتاجين يبسطوا المعلومة للطفل علشان توصل بقبر‬ ‫اإلمكان .. ويعلموهم إن الس ال مش عيب وال حرام .. الزم الطفل‬ ‫يتعلم من صغري الحتفكير النقبى .. من حق أى حب صغير كان أو‬ ‫كبير إن عقليته تحترم .‬

Add a comment

Related pages

This is for innovation project to aplly critical thinking ...

This is for innovation project to aplly critical thinking skill. by esraa-yessin
Read more

Why Critical Thinking Is Important Critical thinking is a ...

Why Critical Thinking Is Important Critical thinking is a skill. ... This is for innovation project to aplly critical thinking skill Careers.
Read more

PGDM Programmes | Best MBA Colleges in India

... design thinking, developing skill ... Design Thinking and Innovation. Mandatory courses in areas like Design Thinking, Innovation and Critical ...
Read more

Industry Market Trends - ThomasNet News

5 Must-Have Soft Skills for Engineers' Career ... Innovation thrives on breakthrough thinking, ... no leadership present in the project?" Soft Skill 5: ...
Read more

SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats)

Learn how to use business SWOT analysis to find your strengths and weaknesses, ... Project Management ... so that you spend your time thinking about the ...
Read more

The Control Function of Management - MIT Sloan Management ...

The control function of management can be a critical ... This is the critical control function of management. ... Expecting the Unexpected in Project ...
Read more

Learning Principles-Teaching Excellence & Educational ...

Search Only Teaching Excellence & Educational Innovation Submit ... motivation plays a critical ... Conrad, F. G., Corbett, A. T. (1989). Skill ...
Read more

CHANGE THE ROLE OF LEADERSHIP IN ORGANIZATIONAL

THE ROLE OF LEADERSHIP IN ORGANIZATIONAL CHANGE ... organizational change and innovation. The leader as a person in charge or as a change agent
Read more