This is for innovation project to aplly critical thinking skill

100 %
0 %
Information about This is for innovation project to aplly critical thinking skill

Published on March 8, 2014

Author: esraayessin

Source: slideshare.net

‫الفكرة : و احنا صغيرين كان بيتطلب مننا نعمل حاجات و لما نسأل‬ ‫ليه كان أهلنا بيفتكروا إن احنا مش هنفهم أو كانوا بيستسهلوا‬ ‫اإلجابات اللي تخلينا نسكت و ما نجادلش و دي شوية منهم :)‬

‫(1) ال تأكل أثناء الوقوف‬ ‫األسطورة‬ ‫« ماتاكلش وانت واقف علشان‬ ‫األكل ما ينزلش فى رجلك «‬ ‫الغرض‬ ‫تجنب اإلصابة بمخاطر صحية .‬ ‫التفسير الصحيح‬ ‫أن الشرب و تناول الطعام جالساً أصح‬ ‫و أس حححححححححلم و أهن حححححححححأ و أم حححححححححرأ‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫حيث يجري ما يتنحاول اككحل والشحارب‬ ‫علححححححى جححححححبران المعححححححب بتحححححح د‬ ‫و لطف . أما الشرب واقفاً فيح دي إلحى‬ ‫تسحححححاقا السحححححاىل بعنحححححف إلحححححى‬ ‫قعر المعب و يصبمها صبماً ،و إن تكرار‬ ‫هحححححححلي العمليحححححححة يححححححح دي مححححححح‬ ‫طححول الححزمن إلححى اسححتردا المعححب و‬ ‫هبوطهححا و مححا يلححي لححك مححن عسححر‬ ‫هضم.‬

‫(2) الحذاء المقلوب .‬ ‫األسطورة‬ ‫« إعبل الشبشب‬ ‫علشان حرام «=‬ ‫الحقيقة :‬ ‫الغرض‬ ‫« ان الحلا المقلوب ا ا كان‬ ‫مسلطا نحو السما فكانه في‬ ‫وجه من في السما والعيا باهلل‬ ‫الن الناس كانت تعتقب ان هللا‬ ‫في السما فقا وإكراما له كانوا‬ ‫ال يبقون الحلا مقلوبا...‬ ‫عادات ال محل لها‬ ‫في الشرع او العقل‬ ‫اعتادت الناس عليه‬ ‫وورثتها من ناقل الى‬ ‫ناقل عبر االجيال‬ ‫حتى اضحت عادات‬ ‫محكمة في بعض‬ ‫البالد ...‬

‫(3) اللعب بالكبريت‬ ‫األسطورة‬ ‫« ماتلعبش‬ ‫بالكبريت علشان‬ ‫ماتعملش على‬ ‫نفسك بالليل «‬ ‫الغرض‬ ‫الخوف على األبناء‬ ‫من اشتعال النيران‬ ‫.‬ ‫الحقيقة :‬ ‫مجرد أقوال إعتاد‬ ‫عليها األباء‬ ‫وليس لها‬ ‫أى أساس‬ ‫..‬

‫)4( اللعب بالمقص .‬ ‫األسطورة‬ ‫« ماتلعبش بالمقص‬ ‫علشان ماتموتش‬ ‫الماليكة «‬ ‫الحقيقة‬ ‫أقوال موروثة‬ ‫إعتاد عليها األباء‬ ‫خوفا على أبنائهم‬ ‫ليس إال .‬ ‫الغرض‬ ‫الخوف على األبناء‬ ‫من حدوث أى قطع‬ ‫أو جرح .‬

‫)5( وضع اليد على الفم عند التثاؤب .‬ ‫األسطورة‬ ‫« حط إيدك على‬ ‫بؤك أحسن‬ ‫الشيطان يتبول فيه‬ ‫«‬ ‫الغرض‬ ‫غرس أو تنمية سلوك‬ ‫دينى عند الطفل .‬ ‫التفسير الصحيح :‬ ‫‪‬‬ ‫دينيا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بِكظم‬ ‫التثاااؤب فااي الصااالة وفااي غير ااا‬ ‫فقااال : التثاااؤب ماان الشاايطان فاا ا‬ ‫تثااااااااااااااااااااااءب أحااااااااااااااااااااادكم‬ ‫َ ْ ُ َّ‬ ‫فليَرده ما استطاع ف ن أحدكم إ ا قال‬ ‫َ‬ ‫ِ َ‬ ‫: ااااااا ك ضااااااحك الشاااااايطان . رواه‬ ‫البخاري ومسلم ....‬ ‫علميا : وجد العلم الحديث أن التثاؤب عبارة عن شهيق عميق يكون من خالل فتحة‬ ‫الفم‬ ‫مما يؤدي إلى دخول واء غير مفلتر و ال منقى للرئتين مما يضر بالجسم كما أن‬ ‫التثاؤب يعني حاجة الدماغ لألكسجين‬ ‫فوضع اليد على الفم أثناء التثاؤب و محاولة لرد دخول القسم األكبر من الهواء‬ ‫غير المفلتر للجسد‬

‫‪BOTTOM LINE‬‬ ‫الفكر هنا إن مافيش طفل غبى .. بل بالعكس األسئلة دى بتبل‬ ‫على اللكا .. لكن الرد هو اللى الزم يكون بيحترم عقل الطفل‬ ‫ويساعبي على التفكير .‬ ‫األهل محتاجين يبسطوا المعلومة للطفل علشان توصل بقبر‬ ‫اإلمكان .. ويعلموهم إن الس ال مش عيب وال حرام .. الزم الطفل‬ ‫يتعلم من صغري الحتفكير النقبى .. من حق أى حب صغير كان أو‬ ‫كبير إن عقليته تحترم .‬

Add a comment

Related presentations