This is for innovation project to aplly critical thinking

50 %
50 %
Information about This is for innovation project to aplly critical thinking

Published on March 8, 2014

Author: esraayessin

Source: slideshare.net

‫الفكرة : و احنا صغيرين كان بيتطلب مننا نعمل حاجات و لما نسأل‬ ‫ليه كان أهلنا بيفتكروا إن احنا مش هنفهم أو كانوا بيستسهلوا‬ ‫اإلجابات اللي تخلينا نسكت و ما نجادلش و دي شوية منهم :)‬

‫(1) ما تاكلش و انت واقف !‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫علشان األكل‬ ‫« ماتاكلش وانت وا‬ ‫ما ينملش ا رجل « ‪‬‬ ‫الغرض : تجنب اإلصابة بمخاطر ص‬ ‫.‬ ‫ة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫: أن الش ررو و‬ ‫ر‬ ‫التفس ي ر الي ي‬ ‫تناول الطعام جالساً أصر و ألرلم و‬ ‫أهنررررررررررررررررررررأ و أمرررررررررررررررررررررأ‬ ‫حيث يجري ما يتناول اآلكل والشارو‬ ‫علرررررا جرررررةران المعرررررة بتررررر د‬ ‫و لط ر . أمررا الشرررو وا فرراً يرر دي‬ ‫إلررا تسررا س السررافل بعنرر إلررا‬ ‫عررر المعررة و ياررةمها صررةماً و إن‬ ‫تكررررار هرررمل العمليرررة يررر دي مررر‬ ‫طول الرممن إلرا الرتر ال المعرة و‬ ‫هبوطهررا و مررا يلرري ل ر مررن عسررر‬ ‫هضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم.‬ ‫‪‬‬

‫(2) الشبشب المقلوب.‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫« إعةل الشبشب علشان حرام «‬ ‫الغرض : « ان االشبشب المقلوو ا ا‬ ‫كان موجها نحو السمال كانه ي وجه‬ ‫من ي السمال والعيا باهلل الن الناس‬ ‫كانت تعتقة ان هللا ي السمال قس‬ ‫وإكراما له كانوا ال يبقون الشبشب‬ ‫مقلوبا...‬ ‫ال ق قة :‬ ‫‪‬‬ ‫عادات ال محل لها ي الشرع او‬ ‫العقل اعتادت الناس عليها وورثتها.‬ ‫‪‬‬

‫(3) اللعب بالكبريت :‬ ‫األسطورة :‬ ‫ال ق قة :‬ ‫« ماتلعبش بالكبريت علشان‬ ‫ماتعملش على نفسك بالل ل «‬ ‫مجرد أقوال إعتاد عل ها األباء‬ ‫الغرض :‬ ‫الخوف من ال رايق.‬ ‫‪‬‬ ‫مالهاش أي أساس من الي ة‬ ‫..‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫)4( اللعب بالمقص .‬ ‫األسطورة :‬ ‫ال ق قة :‬ ‫‪‬‬ ‫« ماتلعبش بالمقص علشان‬ ‫ماتموتش الماليكة «‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الغرض : الخوف على األبناء ‪‬‬ ‫من حدوث أى قطع أو جرح .‬ ‫أقوال موروثة إعتاد عل ها األباء‬ ‫خوفا على أبنائهم ل س إال .‬ ‫‪‬‬

‫)5( وضع ال د على الفم عند التثاؤب .‬ ‫التفس ر الي‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫« حط إيدك على بإك أحسن الش طان‬ ‫يتبول ف س «‬ ‫الغرض :‬ ‫الطفل .‬ ‫‪‬‬ ‫رس أو تنم ة سلوك دينى عند‬ ‫:‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دين ا : أمير النبي صيلى ع عل يس وسيلم بمك يم‬ ‫ر يييييا‬ ‫ي‬ ‫التث ييييياؤب ف ييييي الي يييييالة وف ييييي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫فقال : التثاؤب من الش طان فيذاا تثياءب أحيدكم‬ ‫َ ْ ُ َّ‬ ‫فل َرده ميا اسيتطا، فيذن أحيدكم إاا قيال : يا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ضيييييييييييييييييييييي م ك الشيييييييييييييييييييييي طان . رواه‬ ‫البخاري ومسلم ....‬ ‫‪‬‬ ‫علم يا : وج يد العل يم ال ييديل أن التث ياؤب عبييارة عيين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫شيييه ق عم يييق يكيييون مييين خيييالل فت ييية الفيييم‬ ‫مميا ي يإدي إل يى دخ يول يواء ير مفلت ير و ال منق يى‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫للرئت ن مميا يرير بالجسيم كميا أن التثياؤب يعني‬ ‫حاجييييييييييييييية اليييييييييييييييدما لألكسيييييييييييييييج ن‬ ‫فوضع ال د على الفيم أثنياء التثياؤب يو م اولية ليرد‬ ‫دخيييول القسيييم األكبييير مييين الهيييواء ييير المفلتييير‬ ‫للجسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد‬

‫‪Bottom line‬‬ ‫الفكرة نا إن ماف ش طفل بى .. بل بالعكس األسئلة دى بتدل على الذكاء .. لكن الرد‬ ‫و اللى الزم يكون ب ترم عقل الطفل ويساعده على التفك ر .‬ ‫األ ل م تاج ن يبسطوا المعلومة للطفل علشان توصل بقدر اإلمكان .. ويعلمو م إن‬ ‫السإال مش ع ب وال حرام .. الزم الطفل يتعلم من صغره اليتفك ر النقدى .. من حق أى‬ ‫حد صغ ر كان أو كب ر إن عقل تس ت ترم .‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

Innovation & Critical Thinking Certificate Program

The Innovation and Creative Certificate Certificate Program includes four courses intended to promote creativity and critical thinking skills in the workplace.
Read more

How does creative thought differ from critical thought ...

How does creative thought differ from critical ... Critical thinking. Prior the Delphi Project in ... point for innovation" and innovation ...
Read more

Using Questions to Promote Critical Thinking Final

Using Questions to Promote Critical Thinking By Cindy McClung, coordinator for quality, ... • How will the students apply this knowledge or skill?
Read more

Report on CRITICAL THINKING Innovation Project

... grasp the main concepts discussed in the course so far and how well they can apply the skills ... on CRITICAL THINKING Innovation Project ...
Read more

Critical Thinking in Everyday Life: 9 Strategies

Critical Thinking: Lessons from a ... Changing one’s habits of thought is a long-range project, ... Critical Thinking in Everyday Life: 9 Strategies
Read more

Washington State University Critical Thinking Project

Washington State University Critical Thinking Project Diane ... 000 from the Fund for Innovation in Quality ... Understand and apply the principles and ...
Read more

The Sources of Innovation and Creativity - FPSPI

The Sources of Innovation and Creativity ... Critical/analytical thinking is involved ... personalize and customize to apply to tasks and projects and ...
Read more

Critical Thinking for Managers: A Manifesto

Critical Thinking for Managers: A Manifesto. ... don’t necessarily apply to your immediate job. ... you’ll end up handling critical projects and situations
Read more