Thi Violympic Lớp 4 - Vòng huyện - Năm học 2013 - 2014

22 %
78 %
Information about Thi Violympic Lớp 4 - Vòng huyện - Năm học 2013 - 2014
Education

Published on March 16, 2014

Author: LapPhamKhac

Source: slideshare.net

Description

Còn rất nhiều câu hỏi khác

Lớp 4 – Vòng 12 – Năm học 2013 – 2014 Bài làm của học sinh ………………………Lớp 4A1 – Trường Tiểu học Kiền Bái ________________________________________________________________________ ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Điền số Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: Tính diện tích mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy bằng 328cm và chiều cao bằng độ dài đáy. Bài giải Chiều cao mảnh vườn hình bình hành: 328: 4 = 82 (Cm) Diện tích mảnh vườn hình bình hành đó là : 328 x82 = 26896 ( cm2) Trả lời: Diện tích mảnh vườn hình bình hành đó là ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1

Câu 2: Cho hai số có trung bình cộng bằng 638 và hiệu của chúng bằng 254. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là Bài giải Tổng của hai số đó là: 638 x 2 = 1276 Số bé là: (1276 - 254 ) : 2 = 511 Câu 3: 927 x 26 + 927 x 85 – 927 x 11 = Bài giải 927 x 26 + 927 x 85 – 927 x 11 = 927 x ( 26 = 85 – 11) = 927 x 100 = 92700 Câu 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 216cm, chiều dài hơn chiều rộng 32cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là . Bài giải Nửa chu vi là : 2 16 : 2 = 108 cm Chiều dài hình chữ nhật đó là: (108 + 32): 2= 70 ( cm) Chiều rộng hình chữ nhật đó là: (108 - 32): 2= 38 ( cm) Diện tích hình chữ nhật đó là: 38 x 70 = 2660 ( cm2) Câu 5: Tổng hai số tự nhiên bằng 2014. Tìm số lớn biết, giữa hai số đó có 19 số tự nhiên khác. Trả lời: Số lớn là . Bài giải Hiệu của hai số : 19 + 1 =20 Số lớn là ; ( 2014 + 20 ) :2 = 1017 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2

Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com _________________the end__________________ ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3

Add a comment

Related presentations

Related pages

Giải Đề thi Violympic Toán 4 - vòng 15 - Vòng ...

... 4 - vòng 15 - Vòng huyện Năm học 2013 ... thi Violympic lớp 4 vòng huyện năm nay ... Lớp 4 - Vòng 15 - Năm học 2013 - 2014 ...
Read more

Violympic Toán 3 - vòng 9 Năm học - 2013 - 2014 - YouTube

... Lớp 3 - vòng 9 Năm học 2013 - 2014 ... huyện - Vòng 15 - Năm học 2013 - 2014 ... thi Violympic Lớp 5 Vòng 8 Năm học 2014 ...
Read more

Thi Violympic lớp 3 - Cấp huyện - Vòng 15 - Năm ...

Thi Violympic lớp 3 - Cấp huyện ... Tiếng Anh trên mang các lớp. Năm học 2013 - 2014 ... Violympic Lớp 3 Vòng 4 Năm học ...
Read more

Thi Violympic lớp 3 - Cấp huyện - Vòng 15 - Năm ...

... Cấp huyện - Vòng 15 - Năm học 2013 - 2014, ... thi Violympic Lớp 3 Vòng 4 Năm học 2014 ... thi Violympic Lớp 3 Vòng 11 Năm học ...
Read more

Ioe Toan - Violympic - Lớp 1 - Vòng 1 - Năm học 2013 ...

... Violympic - Lớp 1 - Vòng 1 - Năm học 2013 ... Cấp huyện - Vòng 15 - Năm học 2013 - 2014. ... Violympic Toán lớp 4 vòng 11 năm 2015 ...
Read more

Toan ViOlympic - Học hay - Thi ngay - Giỏi hơn mỗi ...

LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC. NĂM HỌC 2013 – 2014 . STT. ... Cấp huyện. Vòng 15. 06/03/2014 - Thứ 5 . 16. ... Trinh Thi Phuong Thao ...
Read more

Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4 ...

... CẤP QUẬN HUYỆN – Năm học 2012 – 2013 Bài làm ... vòng 16 - năm học 2013 - 2014 Lớp 4 ... đề thi violympic lớp 4 vòng 6 mới ...
Read more

Toan ViOlympic - Học hay - Thi ngay - Giỏi hơn mỗi ...

... vòng Quốc gia Violympic năm học ... toán học lớp 4; Tư vấn cách thi ... KHỐI LỚP CHO CÁC EM HỌC SINH NĂM HỌC 2014 ...
Read more