The youth and the students

50 %
50 %
Information about The youth and the students
Education

Published on March 9, 2009

Author: denniscana

Source: slideshare.net

Description

importance of the youth sector and the students

UPANG IPAKILALA ANG AFP at PNP IBAHAGI ANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA KALABAN NG LIPUNAN , (CPP-NPA-NDF) IPALIWANAG KUNG PAANO PINAPASOK AT GINAGAMIT NG KALABAN ANG HANAY NG KABATAAN

UPANG IPAKILALA ANG AFP at PNP

IBAHAGI ANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA KALABAN NG LIPUNAN , (CPP-NPA-NDF)

IPALIWANAG KUNG PAANO PINAPASOK AT GINAGAMIT NG KALABAN ANG HANAY NG KABATAAN

AFP MISSION: THE ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES IS THE PROTECTOR OF THE PEOPLE AND THE STATE. ITS GOAL IS TO SECURE THE SOVEREIGNTY OF THE STATE AND THE INTEGRITY OF THE NATIONAL TERRITORY . (INSURGENCY / EXTERNAL THREAT) PNP MISSION: … TO SERVE AND PROTECT (CRIMINALITY / PEACE and ORDER)

AFP MISSION:

THE ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES IS THE PROTECTOR OF THE PEOPLE AND THE STATE. ITS GOAL IS TO SECURE THE SOVEREIGNTY OF THE STATE AND THE INTEGRITY OF THE NATIONAL TERRITORY . (INSURGENCY / EXTERNAL THREAT)

PNP MISSION:

… TO SERVE AND PROTECT (CRIMINALITY / PEACE and ORDER)

Inpiltrasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Hanay ng Kabataan-Estudyante

Batay sa Seksyon 2 ng “Youth in Nation-Building Act of 1994”, ang depinisyon ng kabataan ay yaong mga indibidwal na may edad na labing-lima (15) hanggang tatlumpo (30). Ayon sa NATIONAL YOUTH COMMISSION …

Patuloy ang isinasagawang inpiltrasyon ng CPP/NPA/NDF sa sektor ng kabataan maging ang paghihikayat sa mga ito na umanib sa rebolusyunaryong pakikibaka. Magmula noong dekada ‘60 hanggang ngayon . . .

Ayon kay JOMA SISON . . . Sa ibat-ibang sektor ng burgis, ang kabataang estudyante, guro, mabababang sahod na manggagawa, at mga intelektwal ang pinakamahalaga sa paghahanda ng publikong opinyon na aayon sa Pambansang Rebolusyon. Bakit kabataan at mga estudyante?

Ang Kabataan/Estudyante ay maaring maging kasapi ng pangunahing hanay ng Rebolusyon sa pagwasak ng bansa May angking mapanuring pananaw sa pulitika Kalat sa buong bansa at matatagpuan sa mga paaralan sa mga probinsiya man o syudad. Madaling makakapagpalaganap ng mga rebolusyunaryong propaganda para maabot ang mga masa. Bakit kabataan at mga estudyante?

Ang Kabataan/Estudyante ay maaring maging kasapi ng pangunahing hanay ng Rebolusyon sa pagwasak ng bansa

May angking mapanuring pananaw sa pulitika

Kalat sa buong bansa at matatagpuan sa mga paaralan sa mga probinsiya man o syudad.

Madaling makakapagpalaganap ng mga rebolusyunaryong propaganda para maabot ang mga masa.

Bakit kabataan at mga estudyante? Ang kabataan at estudyante ang pinakamarami sa populasyon ng Pilipinas at karamihan ay nabibilang sa uring mangagagawa at magsasaka. Ang pagorganisa at pagmomobilisa sa kanila ay ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na daloy ng mga tagapagmana at taga-pagpatuloy sa Rebolusyong Bayan

Ang kabataan at estudyante ang pinakamarami sa populasyon ng Pilipinas at karamihan ay nabibilang sa uring mangagagawa at magsasaka. Ang pagorganisa at pagmomobilisa sa kanila ay ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na daloy ng mga tagapagmana at taga-pagpatuloy sa Rebolusyong Bayan

Paano ginagamit ng CPP/NPA/NDF ang mga kabataan at estudyante?

Batay sa mga dokumentong nakuha sa CPP/NPA/NDF . . . - Ioorganisa ang mga kabataan sa mga lalawigan para sa rebolusyon - Itataas ang pang-unawa hinggil sa rebolusyon sa pamamagitan ng mga pagtuturo.

- Pangunahan ang malawakang implementasyon ng kulturang rebolusyunaryo sa pamamagitan ng pagtatanghal pangkultura, sinematograpiya, awit, sayaw, panulat, sining, atbp. - Pangunahing sektor na pagkukunan ng mga kadre sa pagbuo ng armadong sangay ng CPP. - Pahintulutang makiisa sa mga protesta laban sa mga kaaway na uri.

Ano ang mga paraan upang maisakatuparan nila ang mga ito?

1. Ideolohikal na Inpiltrasyon Makakamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga propaganda tulad ng mga talakayan, room-to-room campaign, paglilimbag at pamamahagi ng mga underground publications, pagpapakalat ng mga walang basehang kwento at pagkakabit ng mga rebolusyunaryong slogan sa mga pader.

2. Pisikal na Inpiltrasyon Paglalagay ng mga mahuhusay na kadre sa mga student/youth organizations at panghihi-kayat sa mga leaders nito na sumapi sa kanila. Hihikayatin ang kanilang mga kadre na lumahok at hawakan ang mga mahahalagang posisyon sa mga target na organisasyon. Kapag nahulog na sa bitag at nasa kontrol na ng CPP ang target, magiging madali na ang pagpapakalat ng mga propaganda at pagrecruit ng mga bagong kadre mula sa mga grupong ito.

Ang Hakbang-hakbang na Pagoorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan

PAGSISIYASAT SA PAARALAN PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY Ang panimulang pag-organisa ay isinasagawa sa pamamagitan ng pangangalap ng mga kontak sa paaralan at aktwal na paglubog at pakikisalamuha sa estudyante at mga institusyon sa paaralan

PAGSISIYASAT SA PAARALAN PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY GP o Grupong Pang- organisa - binubuo ng 3-5 na katao mula sa abanteng elemento sa hanay ng masa. - Tuwirang pinapasapi sa rebolusyunaryong organisasyong masa.

PAGSISIYASAT SA PAARALAN PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY KPE o Komiteng Pang-Organisa sa Eskwelahan - Binubuo sa paaralang mayroon nang naitayong mga GP - Pinapamunuan at pinapakilos ang mga GP

PAGSISIYASAT SA PAARALAN SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN Lihim na grupo na binubuo sa loob ng mga organisasyong masa at mahahalagang legal na tradisyunal na organisasyon.

PAGSISIYASAT SA PAARALAN SISTEMA NG PAGGA- WA NG GP, KPE AT GOMA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA Pinaiiral ang sistema ng kolektibong Paggawa at pamumuno sa loob ng mga GP, KPE at GOMA.

Pinaiiral ang sistema ng

kolektibong Paggawa at

pamumuno sa loob ng

mga GP, KPE at GOMA.

PAGSISIYASAT SA PAARALAN PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA Pinauunlad ang ugnayan sa pagitan ng partido at ng mga estudyante at masa.

Mga target ng CPP: fraternities and sororities. academic clubs and varsities student councils student publications F F F F

Sa kasalukuyan may mga grupo na ng kabataan ang sinusuportahan ng CPP…

Ito ay ang mga sumusunod: Nagkakaisang Kabataan Para sa Bayan (ANAKBAYAN) League of Filipino Students (LFS) Student Christian Movement of the Philippines (SCMP) College Editor’s Guild of the Philippines (CEGP) National Union of Students in the Philippines (NUSP)

Nagkakaisang Kabataan Para sa Bayan (ANAKBAYAN)

League of Filipino Students (LFS)

Student Christian Movement of the Philippines (SCMP)

College Editor’s Guild of the Philippines (CEGP)

National Union of Students in the Philippines (NUSP)

Huwag hayaang maging biktima at mapabilang sa mga sumusunod na talaan ng mga kabataan na inabuso at nilinlang ng mga komunistang terorista para sa kanilang madilim na layunin.

TIMOG LUZON AT BICOL PANGALAN ALYAS EDAD LUGAR/GRUPO Christian Amolar Cris 10 KSSI, SYP PL KSPN Kalayaan, KLG Maxwell Allan Llames Dennis 17 ESPF-KLG78 Eddie Sarmienta Ted 14 KSSI, KLG 77 Cherry Jane Arellano Che-Che 16 KLG 77 Rolly Leron Rey 18 KSSI Boyet, KSPN 2 Christian Alcantara Bunso/Esteban 17 Mbr SYP Joey Anthony Borabien Jomar 17 Mbr RYG Joey Edwin Amenta Ted 14 Mbr KSSI

Ano ang dapat mong gawin?

Maging mapanuri at mapagmasid sa paligid. Pag-aralang mabuti ang tunay na layunin ng isang organisasyon bago umanib dito. Maging responsableng kabataan. Ipagbigay alam agad sa kinauukulan ang mga gawaing ilegal o kaya ay mga gawaing magdudulot ng hindi magandang epekto sa lipunan.

Maging mapanuri at mapagmasid sa paligid. Pag-aralang mabuti ang tunay na layunin ng isang organisasyon bago umanib dito.

Maging responsableng kabataan. Ipagbigay alam agad sa kinauukulan ang mga gawaing ilegal o kaya ay mga gawaing magdudulot ng hindi magandang epekto sa lipunan.

Mabuhay ang Kabataang Pilipino!

Add a comment

Related presentations

Related pages

To the Youth and the Students - Marxists Internet Archive

India, Vinod Mishra, Charu Mazumdar, Naxalbari uprising, Naxalbari, china, mao, maoism, communism, chinese revolution
Read more

Protestant youth ministry - Wikipedia, the free encyclopedia

Eventually, churches opened up Sunday school to church members and unchurched children and teens alike. Teachers encouraged the students to bring their ...
Read more

International Youth and Students for Social Equality ...

The International Youth Students for Social Equality (IYSSE) is the student organization of the Socialist Equality Party (SEP) and the International ...
Read more

Youth and Education - U.S. Department of State

USA Study Abroad. Visit studyabroad.state.gov, our new resource for U.S. students to navigate the wide range of study abroad possibilities. Close
Read more

New Horizons in Independent Youth and Student Travel

New Horizons in Independent Youth and Student Travel Richards & Wilson, September 2003 ...
Read more

Youth | LWVNYS - LWV of New York

youth programs; The League of Women ... 2015 Student Inside Albany Conference (6/22/2015) SIA 2015 Agenda; 2015 Summary of SIA Conference; PHOTO GALLERIES ...
Read more

Momentum Youth and Students

To connect with Momentum Youth and Students, sign up for Facebook today.
Read more

Youth and Society Lessons - world trek

Essential questions for students. ... to brainstorm about the roles and responsibilities of youth. Objective: Help students identify the roles and ...
Read more

The National Union of NUEYS Eritrean Youth and Students

Cooperation The National Union of Eritrean Youth and Students (NUEYS), with due consideration and respect to legitimate interests and concerns, wishes to ...
Read more

When Youth Protest: The Mississippi Civil Rights Movement ...

... all supported by student-youth activists. ... The Civil Rights Movement and the People Who Made It, New York, Harper, 1991. Belinda Robnett, ...
Read more