The diem can bang

28 %
72 %
Information about The diem can bang
Technology

Published on February 28, 2014

Author: quang_sbv

Source: slideshare.net

Description

PROVIEW KPI™ (http://kpionline.vn/) là Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động giúp các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động trực tuyến theo mô hình Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard- BSC).
PROVIEW KPI™ được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại, có nhiều tính năng, hỗ trợ một cách đắc lực cho người quản trị, điều hành các Tổ chức trong việc đo lường hiệu suất lao động, quản lý hiệu quả hoạt động.
Liên hệ để được tư vấn, triển khai
Email: info@proview.vn
Website: http://proview.vn/

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PROVIEW KPI™ Theo mô hình Thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TẠI DOANH NGHIỆP QUÝ VỊ Email: info@proview.vn Hotline: 0918.18.78.55

NỘI DUNG  TẠI SAO PHẢI QUẢN LÝ HIỆU QUẢ?  TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN ÁP DỤNG QUẢN TRỊ THEO MÔ HÌNH BALANCED SCORECARD CÀNG SỚM CÀNG TỐT?  TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ CHỌN PHẦN MỀM PROVIEW KPI™?  ĐỂ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM PROVIEW KPI™ DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ?  LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ, TRIỂN KHAI PHẦN MỀM?

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức: Sự gia tăng cạnh tranh. Áp lực chi phí ngày càng tăng. Doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức khốc liệt hơn (đối thủ mới xuất hiện, chảy máu chất xám vì lương, thưởng thấp …). Hoạt động không hiệu quả.

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức:  Mô hình quản trị lạc hậu  Thiếu chiến lược  Tầm nhìn, sứ mệnh và các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp không gắn kết với nhau.  Việc lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh, dự toán ngân sách hoạt động không có tính kế thừa và gắn kết.  Không có tính liên kết giữa các khối, ban, phòng trong một tổ chức.

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức: Cấu trúc công ty phức tạp Lãnh đạo và nhân viên không cùng chí hướng, không cùng quyết tâm xây dựng tổ chức. Không gắn kết quyền lợi giữa doanh nghiệp và cá nhân nhằm thúc đẩy sáng tạo và hiệu quả trong mỗi nhân viên. Chưa tận dụng được nhân tài của công ty

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức: Không xác định được nhiệm vụ trọng tâm ngắn hạn và dài hạn Không xác định được thứ tự ưu tiên thực thi các nhiệm vụ Hoạt động dàn trải, đầu tư dàn trải, nguồn lực phân tán

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức: Tình hình tài chính sa sút không biết nguyên nhân tại sao Sức khỏe tài chính của doanh nghiệp có vấn đề nhưng không can thiệp kịp thời Không có các chỉ tiêu đo lường đánh giá để xác định sức khỏe tài chính

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng không có nhu cầu Không biết khách hàng của mình là ai Không biết khách hàng mong muốn gì Không bán được hàng hóa, dịch vụ

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức: Thiếu thông tin tin cậy và thiếu báo cáo quản trị Hệ thống và quy trình hoạt động không phù hợp Quá nhiều văn bản giấy tờ Quy trình, quy định dài dòng

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức: Thiếu lãnh đạo chuyên nghiệp Nhân viên nhiều nhưng không có năng lực, trình độ, kỹ năng để thực thi công việc Đội ngũ nhân lực không đáp ứng được nhu cầu phát triển

Tại sao phải quản lý hiệu quả? Các thách thức: Doanh nghiệp đối mặt với hàng loạt rủi ro nhưng không biết Tình trạng động đâu sai đấy nhưng không đọc các văn bản quy định của pháp luật, nội bộ

Tại sao có rất nhiều Doanh nghiệp thất bại?

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt?  BSC, KPIs?  Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, được tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ sử dụng nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra. Nó mang đến cho các nhà quản lý và các quan chức cấp cao trong các tổ chức một cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của tổ chức.

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt? David P.Norton và S.Kaplan? Thuật ngữ Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) ra đời từ một dự án nghiên cứu với đề tài “Đo lường hiệu suất hoạt động của tổ chức trong tương lai” do David P.Norton, Giám đốc điều hành Học viện Nolan Norton là người phụ trách dự án và Robert S.Kaplan làm cố vấn chuyên môn.

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt? Kaplan và Norton đã phát hiện một vấn đề khá nghiêm trọng là rất nhiều công ty có khuynh hướng quản lý doanh nghiệp chỉ dựa đơn thuần vào chỉ số tài chính. Điều này là phù hợp trong quá khứ, nhưng trong thế giới kinh doanh hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý dựa trên một bộ các chỉ số đo tốt hơn và hoàn thiện hơn.

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt? Chỉ số đo tài chính là cần thiết, nhưng chỉ số này chỉ cho chúng ta biết điều đã xảy ra trong quá khứ, nơi mà hoạt động kinh doanh đã xảy ra. Chỉ số tài chính không cho chúng ta biết vấn đề gì sẽ xảy ra ở phía trước và trong tương lai hoạt động doanh nghiệp sẽ ra sao.

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt? Balanced Scorecard là mô hình đo lường hiệu quả hoạt động có tích hợp thêm các chỉ số không thuộc về tài chính bên cạnh các chỉ số tài chính truyền thống, việc này cho phép các nhà quản lý có một cái nhìn “cân bằng” hơn về hoạt động của doanh nghiệp.

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt? Balanced Scorecard đã trở thành hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, xuất phát từ mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đơn giản. Hệ thống này giúp doanh nghiệp triển khai những chiến lược trên giấy thành những “mệnh lệnh hành động” cho hoạt động hằng ngày của mình.

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt? Balanced Scorecard giúp tạo ra các mô hình không chỉ đo lường hiệu quả hoạt động mà còn giúp hoạch định những công việc cần phải thực hiện và đánh giá. Nó cho phép các nhà quản trị thực sự triển khai được các chiến lược của mình.

 Kaplan và Norton miêu tả tính đột phá của Balanced Scorecard như sau: “Balanced Scorecard giữ lại các chỉ số tài chính truyền thống. Những chỉ số này phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiêp trong quá khứ, vốn chỉ phù hợp với những doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế công nghiệp, trong đó đầu tư vào năng lực dài hạn và mối quan hệ khách hàng không phải là nhân tố mang lại thành công. Tuy nhiên trong nền kinh tế thông tin, khi doanh nghiệp định hướng tạo ra giá trị tương lai thông qua đầu tư vào khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, quy trình, công nghệ và cải tiến, thì việc chỉ sử dụng chỉ số tài chính là chưa đủ.”

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt? Chiến lược không tồi, nhưng triển khai tồi là 70% nguyên nhân làm CEO thất bại. Việc triển khai không chỉ là chiến thuật, nó là một kỷ cương và là một hệ thống. Tầm nhìn của công ty, chỉ có 5% nhân viên biết đến.

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng quản trị theo mô hình Banlanced Scorecard càng sớm càng tốt? Con người, chỉ có 25% nhà quản lý có các khích lệ nối kết với chiến lược công ty. Quản lý, đến 85% các đội ngũ điều hành dành ít hơn 1 giờ / tháng bàn về chiến lược công ty. Tài nguyên công ty, đến 60% các tổ chức không liên kết ngân sách với chiến lược công ty. Còn tổng kết của bạn?

Bạn đã sẵn sàng áp dụng Balanced Scorecard vào Doanh nghiệp, tổ chức mình chưa?

Tại sao các doanh nghiệp trong nước và quốc tế chọn phần mềm PROVIEW KPI™? 1. PROVIEW KPI™ giúp quản trị chuyên nghiệp theo mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSCBalanced Scorecard). 2. PROVIEW KPI™ giúp xây dựng Sơ đồ chiến lược nhanh và tự động. 3. PROVIEW KPI™ hỗ trợ thư viện KPIs đầy đủ tự động và chuyên nghiệp. 4. PROVIEW KPI™ phân cấp từ cấp công ty, tổng công ty, tập đoàn, đến các đơn vị, phòng, ban, cá nhân.

Tại sao các doanh nghiệp trong nước và quốc tế chọn phần mềm PROVIEW KPI™? 5. PROVIEW KPI™ có hệ thống nhập dữ liệu đo lường kết quả hoạt động linh hoạt, đáp ứng nhập liệu tự động hoặc thủ công. 6. PROVIEW KPI™ được thiết kế giúp quản trị KPIs xuyên suốt từ mục tiêu cấp công ty đến mục tiêu cấp cá nhân. 7. PROVIEW KPI™ với chỉ tiêu KPIs kế hoạch được phân bổ trong nhiều năm theo giai đoạn của kế hoạch chiến lược, chi tiết đến từng năm, tháng, tuần.

Tại sao các doanh nghiệp trong nước và quốc tế chọn phần mềm PROVIEW KPI™? 8. PROVIEW KPI™ giúp các cá nhân, lãnh đạo phòng, ban, đơn vị cập nhật, đo lường kết quả hoạt động nhanh và chính xác trên mọi thiết bị (smartphone, Ipad, tablet, laptop, PC Desktop và mọi hệ điều hành windows, MAC, Linux, ubuntu...). 9. PROVIEW KPI™ với hệ thống báo cáo tổng hợp, chi tiết, phân tích nhiều chiều, qua nhiều năm trên tất cả các khía cạnh Mục tiêu chiến lược, Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo và phát triển, Rủi ro và tuân thủ. 10. PROVIEW KPI™ hoạt động trên nền Web, tác nghiệp mọi nơi, mọi lúc, trên mọi thiết bị.

PROVIEW BẢO ĐẢM 1. Hoàn tiền 100% nếu khách hàng sử dụng không hài lòng. 2. Hoàn tiền 100% nếu khách hàng sử dụng để quản trị mà không hiệu quả.

Doanh nghiệp, tổ chức Bạn đã sẵn sàng triển khai Phần mềm PROVIEW KPI™chưa?

Tại sao PROVIEW KPI™ khác biệt? Quy trình tiếp cận chuẩn mực và chuyên nghiệp theo mô hình Balanced Scorecard. (1) Sứ mệnh và tầm nhìn (5) Xây dựng sơ đồ chiến lược với các mục tiêu cụ thể (4) Xác định các mục tiêu cụ thể (2) Định hướng chiến lược (3) Xác định mục tiêu chiến lược

Tại sao PROVIEW KPI™ khác biệt? Hoàn thiện Sơ đồ chiến lược cùng các mục tiêu cụ thể Thiết lập KPI gắn liền với mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể Hoàn thành Sơ đồ chiến lực và KPI

Một số kiểu Sơ đồ chiến lược

Một số kiểu Sơ đồ chiến lược

Một số kiểu Sơ đồ chiến lược

Một số kiểu Sơ đồ chiến lược

Một số kiểu Sơ đồ chiến lược

Một số kiểu Sơ đồ chiến lược

Tại sao PROVIEW KPI™ khác biệt? Giải pháp tổng thể, công nghệ hiện đại, hoạt động trên nền web.  Chuyển tải thông điệp Tầm nhìn, sứ mệnh sang mục tiêu chiến lược, mục tiêu cụ thể.  Giúp xây dựng sơ đồ chiến lược.  Giúp thiết lập KPI cấp toàn công ty.  Giúp thiết lập KPI cấp đơn vị, chi nhánh  Giúp thiết lập KPI cấp cá nhân. Nhanh, chính xác, dễ sử dụng!

Tại sao PROVIEW KPI™ khác biệt?  Giám sát, đo lường, khắc phục KPI  Báo cáo đầy đủ, chuyên nghiệp, phân tích nhiều chiều.  Quản lý hiệu quả tổng thể mọi lúc mọi nơi.  Giúp tối đa hóa hiệu quả hoạt động.  Dữ liệu cập nhật dễ dàng khi kết nối với các phần mềm quản lý khác để lấy dữ liệu. 100% khách hàng không còn sợ phải áp dụng quản trị theo mô hình Thẻ điểm cân bằng!

Tại sao PROVIEW KPI™ khác biệt? Phương pháp tiếp cận chuẩn mực theo mô hình Thẻ điểm cân bằng áp dụng cho DN, các KPIs được phân tích cụ thể theo từng phương diện:  Mục tiêu chiến lược.  Tài chính.  Khách hàng.  Quy trình nội bộ.  Đào tạo và phát triển.  Rủi ro và tuân thủ. Hình ảnh trực quan, phần mềm vận hành theo từng bước của quy trình tác nghiệp BSC, KPIs!

Để triển khai Phần mềm PROVIEW KPI™ doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?  Phương án mua phần mềm: Chuẩn bị các thông tin liên quan đến mô hình quản trị theo Thẻ điểm cân bằng. Chuẩn hóa bộ KPIs để đo lường, đánh giá. Chuẩn bị những cá nhân sẵn sàng tham gia vào dự án.

Doanh nghiệp, tổ chức Bạn chưa sẵn sàng? ĐỪNG LO ! 1. PROVIEW có đội ngũ chuyên gia và các đối tác tư vấn hàng đầu từ các tổ chức Quốc tế và Trong nước sẽ tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống KPIs và tư vấn quản trị theo mô hình Thẻ điểm cân bằng chuyên nghiệp giúp Bạn. 2. PROVIEW cung cấp dịch vụ cho thê hạ tầng mạng, server với cấu hình cao, chất lượng ổn định tại các trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam.

Để triển khai Phần mềm PROVIEW KPI™ doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?  Phương án thuê phần mềm:  Chỉ cần đăng ký và thanh toán gói dịch vụ là bắt đầu sử dụng ngay.  Đã có sẵn bộ thư viện KPIs theo các quy mô, lĩnh vực ngành nghề hoạt động để Bạn vận dụng.  Để triển khai nhanh và hiệu quả nhất Bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng và cung cấp bộ KPIs riêng biệt áp dụng riêng cho doanh nghiệp, tổ chức Bạn từ các đối tác của PROVIEW.

Triển khai Phần mềm PROVIEW KPI™ tôi mất gì? Một khoản tiền để đầu tư Sẽ phải mất công truyền thông, thuyết phục các cá nhân không muốn thay đổi BẠN CÓ DÁM CHẤP NHẬN KHÔNG ?

Đổi lại Doanh nghiệp, tổ chức bạn sẻ được rất nhiều thứ ?  Quản trị chuyên nghiệp hơn  Hoạt động hiệu quả hơn  Khách hàng hài lòng hơn  Ít họp hành hơn  Phát hiện được các đơn vị, cá nhân hoạt động kém hiệu quả  Khắc phục kịp thời tất cả các khía cạnh yếu kém trước khi quá muộn  Hoạt động thận trọng và tuân thủ pháp luật hơn trước khi bị “pháp luật sờ tới” DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG BIẾT MÌNH MUỐN GÌ !

Các Doanh nghiệp thành công sẽ là các doanh nghiệp có sự tập trung chiến lược mạnh mẽ để thúc đẩy hiệu quả hoạt động và điều chỉnh các nguồn lực trên toàn doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi chiến lược.

Liên hệ để được hỗ trợ, triển khai phần mềm? CÔNG TY CỔ PHẦN PROVIEW Hotline: 0918.18.78.55 / 0919.43.65.66 Điện thoại: 048.588.8686 Email: info@proview.vn Website: kpionline.vn hoặc proview.vn Skype: quang.proview facebook.com/kpi.bsc

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ HÃY ÁP DỤNG QUẢN TRỊ THEO MÔ HÌNH BALANCED SCORECARD CÀNG SỚM CÀNG TỐT ! Chúng tôi tin Bạn sẽ thành công!

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Balanced Scorcard - the diem can bang - YouTube

Bí quyết để tuyển dụng và đãi ngộ người tài - Sách nói: Bí quyết kinh doanh - Duration: 2:23:34. NGHE ĐỌC TRUYỆN ...
Read more

Balanced scorecard Xay dung the diem can bang trong to ...

Balanced Scorecard (The diem can bang - BSC), cua 2 tac gia Robert S. Kaplan va David Norton da ra doi vao dau nhung nam 1990, duoc Tap chi Harvard ...
Read more

Thẻ điểm cân bằng (BSC) | Mr. Nhâm's Blog

Giới thiệu về thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard-BSC) Thẻ điểm cân bằng, với bốn viễn cảnh: tài chính, khách hàng, quy ...
Read more

Balanced Score Card - KPI - The diem can bang - Phan mem ...

... The diem can bang - Phan mem. Quản trị hiệu quả hoạt động theo mô hình Thẻ điểm cân bằng Balanced Score Card - BSC, KPI.
Read more

The diem can bang | XEMTAILIEU

Thư viện tài liệu,luận văn,đồ án,giáo trình,bài giảng,sách,ebook,e-book,truyện đọc
Read more

The Diem Can Bang PDF | otomanus.com

The Diem Can Bang. 1980 kb/s - The Diem Can Bang Full Download. 2176 kb/s - [Verified] The Diem Can Bang. 2882 kb/s - The Diem Can Bang Direct Download
Read more

The Diem Can Bang La Gi PDF | otomanus.com

The Diem Can Bang La Gi. 1980 kb/s - The Diem Can Bang La Gi Full Download. 2176 kb/s - [Verified] The Diem Can Bang La Gi. 2882 kb/s - The Diem Can Bang ...
Read more

Thẻ điểm Cân Bằng chọn lọc - TaiLieu.VN

giam can bang chanh; giảm cân bằng chuối; giam can bang ca chua; giam can bang mat ong; Bảng cân đối kế toán; Cân bằng phương trình;
Read more

www.eduviet.vn

www.eduviet.vn
Read more