The Amsterdam Style: the next step

50 %
50 %
Information about The Amsterdam Style: the next step
Design

Published on February 14, 2014

Author: EdoCHvanDijk

Source: slideshare.net

Description

This presentation describes and shows the update that Edenspiekermann and Thonik did of the Amsterdam City identity. Eden and Thonik were also responsible for the original style, developed between 2002 and 2006.

City of Amsterdam The Amsterdam Style: the next step January 2014

City of Amsterdam 01.2014 This update of the Amsterdam Style was motivated by an organizational change. We show ourselves more clearly as one municipal organization. Our visual identity changes with us.

City of Amsterdam 01.2014 The three crosses in the city coat of arms form a symbol that all residents and many visitors recognize as the symbol of the city of Amsterdam.

City of Amsterdam 01.2014 The Amsterdam municipality also carries this symbol because it directs the city and represents her in the public domain.

City of Amsterdam 01.2014 Municipality and citizens share one symbol.

City of Amsterdam 01.2014

City of Amsterdam 01.2014 The municipality has three core values. They strive to be: active, open and honest.

City of Amsterdam 01.2014 The municipality speaks clearly. The municipality uses a symbol that belongs to the city; that also speaks clearly.

City of Amsterdam 01.2014 The three crosses form a rhythmic image. The three crosses are a ‘list’: They organize information.

City of Amsterdam 01.2014 Both symbolic and organizing: the three crosses are an expression of the clear language the municipality wishes to speak.

The present image City of Amsterdam 01.2014

The present image City of Amsterdam 01.2014

The shape alphabet has been a characteristic building block since 2003. City of Amsterdam 01.2014

Since 2010, many shape alphabet characters disappeared and in the coming year they will all disappear. City of Amsterdam 01.2014

The city districts are less autonomous in 2014. That’s why the shape alphabet will also become redundant. City of Amsterdam 01.2014

We will start working as one unified municipal organization. City of Amsterdam 01.2014

...with a renewed, more compact logo. City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam

The logo’s layout and sizes are based on the rhythm of the crosses. City of Amsterdam 01.2014 Size 1 Gemeente Amsterdam Grid lines every 10 pt Crosses 100 x 100 pt Avenir Heavy 114 pt, line feed 120 pt

City of Amsterdam 01.2014 Size 2 Gemeente Amsterdam Grid lines every 10 pt Crosses 100 x 100 pt Avenir Heavy 95 pt, line feed 100 pt

City of Amsterdam 01.2014 Size 3 Gemeente Amsterdam Grid lines every 10 pt Crosses 100 x 100 pt Avenir Heavy 76 pt, line feed 80 pt

City of Amsterdam 01.2014 Size 4 Gemeente Amsterdam Grid lines every 10 pt Crosses 100 x 100 pt Avenir Heavy 57 pt, line feed 60 pt

City of Amsterdam 01.2014 Size 5 Gemeente Amsterdam Grid lines every 10 pt Crosses 100 x 100 pt Avenir Heavy 38 pt, line feed 40 pt

City of Amsterdam 01.2014 Size 6 Gemeente Amsterdam Grid lines every 10 pt Crosses 100 x 100 pt Avenir Heavy 19 pt, line feed 20 pt

City of Amsterdam 01.2014 Size 6 Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam This model is ideal for banners and signage applications

The new logo series Gemeente Amsterdam City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam

This is the new sponsor logo: more readable Former City of Amsterdam 01.2014 New Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam

Business cards City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Bart van Ommeren Willem Kaart b.vanommeren@amsterdam.nl w.kaart@amsterdam.nl Toezichthouder Tram en Metro Bedrijfsleider fietspunten Verkeer en Openbare Ruimte T 020 556 5279 M 06 5125 3993 @amsmetro Weesperstraat 105 A Postbus 2180, 1000 VM Amsterdam amsterdam.nl/metro T 020 556 5009 M 06 7223 2907 @amsfietspunten Nieuwevaart 5-9 Postbus 95079, 1090 HB Amsterdam amsterdam.nl/fietspunten Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Ahmed El Kattabi Antoinette Visjager a.el.kattabi@amsterdam.nl a.visjager@amsterdam.nl Klantmanager Werk en inkomen, Werkplein West Leerplichtambtenaar Nieuw-West Bureau Leerplicht M 06 2703 5759 @amswerkplein T 020 315 3231 M 06 5974 2759 Stadsloket West Van Limburg Stirumstraat 119 Postbus 90355, 1006 BJ Amsterdam amsterdam.nl/werkplein Werkplein West Jan van Galenstraat 323-329 Postbus 90095, 1006 BJ Amsterdam amsterdam.nl/nieuw-west

Stationery City of Amsterdam 01.2014 Former Bezoekadres Amstel 1 1011 PN Amsterdam New Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam www.amsterdam.nl Postbus 232 1002 AB Amsterdam Telefoon 020 552 9111 Fax 020 552 3426 Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Edenspiekermann De heer drs. O.D. Penningmeester Westerdokhuis Barenszplein 7 - II 1013 NJ AMSTERDAM Doorkiesnummer 12 april 2011 ASD/RB-V002 Mark Beemsterboer 020 5523687 Onderwerp Inspraakavond 23 mei 2011 Datum Ons kenmerk Behandeld door Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal 300 1012 GL Amsterdam Datum Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Edenspiekermann De heer drs. O.D. Penningmeester Westerdokhuis Barenszplein 7 - II 1013 NJ AMSTERDAM 12 april 2014 Kenmerk Corbel 10,75 pt Behandeld door Mark Beemsterboer Doorkiesnummer 020 5523687 Onderwerp Uitnodiging conferentie RAI Amsterdam Geachte heer Penningmeester, Geachte heer/mevrouw, Op maandagavond 23 mei a.s. om 20.30 uur organiseert het gemeentebestuur van Amsterdam in het stadhuis een inspraakavond over de vernieuwingsplannen van de Rivierenbuurt. Doel is om zoveel mogelijk van de ongeveer vierhonderd nieuw gekozen (deel)raadsleden te informeren over het nieuwe dualistische bestel en de P&C-cyclus. Daarbij zullen ook enige tientallen ambtenaren aanwezig zijn. We hebben drie data gereserveerd voor de conferentie: maandag 11 maart, vrijdag 22 maart en woensdag 3 april. Mijn vraag is of u bereid bent om op één van deze dagen ergens tussen 9.00 en 11.00 uur ‘s ochtends een inleiding van dertig minuten te verzorgen over bijvoorbeeld de lokale rekenkamer en de P&C-cyclus, dit in het licht van de vernieuwing in het kader van het dualisme. Eventuele verdere informatie over het programma, waaraan ook Jos van Kempenaar en Simone Sorgdrager meewerken, is beschikbaar via mijn assistent Peter Maarsen, telefoon 020 552 3372. Sinds de vaststelling van het Drieluik is gewerkt aan het verbeteren van dergelijke zaken. De directeur BMO heeft in dat kader gesteld dat de Bestuursdienst een club is die druk bezig is met een fusieproces: voorheen onafhankelijke organisaties zijn samengevoegd, maar nog niet aaneengesmeed. Tijdens de opstelling van het Drieluik heeft een discussie plaatsgevonden over het al dan niet centraliseren van de staftaken van de Bestuursdienst. Daarbij is toen besloten om op dat moment geen centralisatie door te voeren, onder andere omdat dat een forse reorganisatie-inspanning zou vragen. Dat was ongewenst (het ‘wegvloeien van energie’), juist omdat de staftaken toch al zwaar belast zouden gaan worden door de uitbreiding van de Bestuursdienst. Wel werd onderkend dat een aantal zaken verbeterd moest worden: de kwetsbaarheid van de staffuncties, de onderlinge samenwerking, de efficiency van diverse procedures en het vaststellen van kwaliteitsnormen. Het Stadhuis is te bereiken met tramlijn 7 en 14 en met de metrolijnen 51, 52 en 54 vanaf CS. In maart of april a.s. wil het gemeentebestuur van Amsterdam in het stadhuis een conferentie organiseren met als thema ‘Wie bestuurt nu eigenlijk Amsterdam?’. Doel is om zoveel mogelijk van de ongeveer vierhonderd nieuw gekozen (deel)raadsleden te informeren over het nieuwe dualistische bestel en de P&C-cyclus. Daarbij zullen ook enige tientallen ambtenaren aanwezig zijn. We hebben drie data gereserveerd voor de conferentie: maandag 11 maart, vrijdag 22 maart en woensdag 3 april. Mijn vraag is of u bereid bent om op één van deze dagen ergens tussen 9.00 en 11.00 uur ‘s ochtends een inleiding van dertig minuten te verzorgen over bijvoorbeeld de lokale rekenkamer en de P&C-cyclus, dit in het licht van de vernieuwing in het kader van het dualisme. Eventuele verdere informatie over het programma, waaraan ook Jos van Kempenaar en Simone Sorgdrager meewerken, is beschikbaar via mijn assistent Peter Maarsen, telefoon 020 552 3372. Sinds de vaststelling van het Drieluik is gewerkt aan het verbeteren van dergelijke zaken. De directeur BMO heeft in dat kader gesteld dat de Bestuursdienst een club is die druk bezig is met een fusieproces: voorheen onafhankelijke organisaties zijn samengevoegd, maar nog niet aaneengesmeed. Tijdens de opstelling van het Drieluik heeft een discussie plaatsgevonden over het al dan niet centraliseren van de staftaken van de Bestuursdienst. Daarbij is toen besloten om op dat moment geen centralisatie door te voeren, onder andere omdat dat een forse reorganisatie-inspanning zou vragen. Dat was ongewenst (het ‘wegvloeien van energie’), juist omdat de staftaken toch al zwaar belast zouden gaan worden door de uitbreiding van de Bestuursdienst. Wel werd onderkend dat een aantal zaken verbeterd moest worden: de kwetsbaarheid van de staffuncties, de onderlinge samenwerking, de efficiency van diverse procedures en het vaststellen van kwaliteitsnormen. Het Stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterlooplein. Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

New typeface for MS Office City of Amsterdam 01.2014 Corbel 10,75 pt Gemeente Amsterdam Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal 300 1012 GL Amsterdam Postbus 232 1002 AB Amsterdam Telefoon 020 552 9111 Fax 020 552 3426 Datum Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Edenspiekermann De heer drs. O.D. Penningmeester Westerdokhuis Barenszplein 7 - II 1013 NJ AMSTERDAM 12 april 2014 Kenmerk Corbel 10,75 pt Behandeld door Mark Beemsterboer Doorkiesnummer 020 5523687 Onderwerp Uitnodiging conferentie RAI Amsterdam Geachte heer Penningmeester, In maart of april a.s. wil het gemeentebestuur van Amsterdam in het stadhuis een conferentie organiseren met als thema ‘Wie bestuurt nu eigenlijk Amsterdam?’. Doel is om zoveel mogelijk van de ongeveer vierhonderd nieuw gekozen (deel)raadsleden te informeren over het nieuwe dualistische bestel en de P&C-cyclus. Daarbij zullen ook enige tientallen ambtenaren aanwezig zijn. We hebben drie data gereserveerd voor de conferentie: maandag 11 maart, vrijdag 22 maart en woensdag 3 april. Mijn vraag is of u bereid bent om op één van deze dagen ergens tussen 9.00 en 11.00 uur ‘s ochtends een inleiding van dertig minuten te verzorgen over bijvoorbeeld

Envelopes City of Amsterdam 01.2014 For all mail of the municipality, there will be only one type of envelope in different sizes. Gemeente Amsterdam Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Edenspiekermann De heer drs. O.D. Penningmeester Westerdokhuis Barenszplein 7 - II 1013 NJ AMSTERDAM

City of Amsterdam 01.2014 Sub-brands When does a part of the organization receive the status of sub-brand?  if it’s a special kind of service  when you do not expect as part of the municipality  when it’s historically grown  and when it focuses on external audiences -

City of Amsterdam 01.2014 According to these criteria there are 3 sub-brands left:

City of Amsterdam 01.2014 These will be their new logos Gemeente Amsterdam Stadsarchief Gemeente Amsterdam Stadsbank van Lening GGD Amsterdam

Stationery and business card of a sub-brand Gemeente Amsterdam Stadsarchief City of Amsterdam 01.2014 Bezoekadres Vijzelstraat 32 1017 HL Amsterdam Postbus 232 1002 AB Amsterdam Telefoon 020 552 9111 Fax 020 552 3426 Datum Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Edenspiekermann De heer drs. O.D. Penningmeester Westerdokhuis Barenszplein 7 - II 1013 NJ AMSTERDAM 12 april 2014 Kenmerk Gemeentept Corbel 10,75 Amsterdam Behandeld door 11,4/12 pt Mark Beemsterboer Doorkiesnummer 020 Kombrink Bart 5523687 b.kombrink@amsterdam.nl Onderwerp Uitnodiging conferentie RAI Amsterdam Geachte heer Penningmeester, 20 pt 11,4/12 pt 7/9 pt Toezichthouder Tram en Metro T 020 556 5429 M 06 5326 2997 @amsmetro Weesperstraat 105 A Postbus 2181, 1000 VN Amsterdam www.amsterdam.nl In maart of april a.s. wil het gemeentebestuur van Amsterdam in het stadhuis een conferentie organiseren met als thema ‘Wie bestuurt nu eigenlijk Amsterdam?’. Doel is om zoveel mogelijk van de ongeveer vierhonderd nieuw gekozen (deel)raadsleden te informeren over het nieuwe dualistische bestel en de P&C-cyclus. Daarbij zullen ook enige tientallen ambtenaren aanwezig zijn. We hebben drie data gereserveerd voor de conferentie: maandag 11 maart, vrijdag 22 maart en woensdag 3 april. Mijn vraag is of u bereid bent om op één van deze dagen ergens tussen

Stationery and business card of a sub-brand GGD Amsterdam City of Amsterdam 01.2014 Bezoekadres Nieuwe Achtergracht 100 1017 HL Amsterdam Postbus 232 1002 AB Amsterdam Telefoon 020 552 9111 Fax 020 552 3426 Datum Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Edenspiekermann De heer drs. O.D. Penningmeester Westerdokhuis Barenszplein 7 - II 1013 NJ AMSTERDAM 12 april 2014 Kenmerk Gemeentept Corbel 10,75 Amsterdam Behandeld door 11,4/12 pt Mark Beemsterboer Doorkiesnummer 020 Kombrink Bart 5523687 b.kombrink@amsterdam.nl Onderwerp Uitnodiging conferentie RAI Amsterdam Geachte heer Penningmeester, 20 pt 11,4/12 pt 7/9 pt Toezichthouder Tram en Metro T 020 556 5429 M 06 5326 2997 @amsmetro Weesperstraat 105 A Postbus 2181, 1000 VN Amsterdam www.amsterdam.nl In maart of april a.s. wil het gemeentebestuur van Amsterdam in het stadhuis een conferentie organiseren met als thema ‘Wie bestuurt nu eigenlijk Amsterdam?’. Doel is om zoveel mogelijk van de ongeveer vierhonderd nieuw gekozen (deel)raadsleden te informeren over het nieuwe dualistische bestel en de P&C-cyclus. Daarbij zullen ook enige tientallen ambtenaren aanwezig zijn. We hebben drie data gereserveerd voor de conferentie: maandag 11 maart, vrijdag 22 maart en woensdag 3 april. Mijn vraag is of u bereid bent om op één van deze dagen ergens tussen

Using this principle, the city districts can merge into these City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Noord Gemeente Amsterdam West Gemeente Amsterdam Centrum Gemeente Amsterdam Oost Gemeente Amsterdam Nieuw-West Gemeente Amsterdam Zuid Gemeente Amsterdam Zuidoost

Colour palette Old Basic colours City of Amsterdam 01.2014 New 100m + 100y PMS 032 Additional colours 100m + 100y PMS 485 100 Y 10 M 100 Y 60 M 100 M 100 M 50 C 255/220/0 #ffde00 255/135/0 #ff8700 255/0/115 #ff0073 150/0/150 #960096 100 C 80 M 100 C 100 Y 90 C 100 Y 50 C 0/65/145 #004290 0/170/215 #00aad7 0/170/70 #00a845 160/200/0 #a1c600

Introducing: Adam A modular human figure is the base of a new icon style City of Amsterdam 01.2014

Base of a new icon style Voorbeeld iconen_zwart en rood op wit Adam Eve City of Amsterdam 01.2014

Application examples Gemeente Amsterdam Bereikbare binnenstad City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Zuidoost Werk aan de weg Gemeente Amsterdam Zuidoost Hoe laat wordt mijn huisvuil opgehaald?

Photography City of Amsterdam 01.2014 Former guidelines Not manipulated The image is not staged or artifical. The image is not (colour) manipulated. Cut-out photography People always look into the lense Lively The image is positive and open. The image contains people. The image is colourful.

New guidelines City of Amsterdam 01.2014 Not manipulated The image is not staged or artifical. The image is not (colour) manipulated. One focal point The image focuses clearly on one subject. Including surroundings The image shows the subject in its surroundings. The image has depth. Approachable The image is uncluttered and easy to understand. The image feels intimate and draws the viewer in. Lively The image is positive and open. The image contains people. The image is colourful. Surprising The image preferably contains a ‘twist’.

Inspirational examples City of Amsterdam 01.2014

Various applications City of Amsterdam 01.2014 Brochures Gemeente Amsterdam Ga voor ­ ezond g Amsterdam 2013 Gemeente Amsterdam Trouwen in Amsterdam Gemeente Amsterdam Honden­ belasting Amsterdam 2013

Brochures Gemeente Amsterdam Zomer­ activiteiten Amsterdam 2013 City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Festivalbeleid Amsterdam 2013 Bouwen in Amsterdam 2013

Brochures Gemeente Amsterdam City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Zomer­ activiteiten Amsterdam 2013 Sporten voor de jeugd Amsterdam 2013 Sporten voor de jeugd Amsterdam 2013

Presentation template City of Amsterdam 01.2014 Hier komt een lange titel die misschien wel over drie regels loopt Hier komt titel over twee regels over de inhoud van de slide Een heldere toegankelijke tekstdia bevat niet meer dan 10 tekstregels (inclusief witregels) en elke regel bevat niet meer dan 8-12 woorden. U kunt tekst met en zonder opsommingstekens plaatsen. Standaard zijn rode vierkantjes als opsommingsteken ingesteld. Met het ‘opsommingstekens’ knopje in de knoppenbalk kunt u deze ook uitzetten. Hier komt eventueel een ondertitel over twee regels 15-12-2014 Een heldere toegankelijke tekstdia bevat niet meer dan 10 tekstregels (inclusief witregels) en elke regel bevat niet meer dan 8-12 woorden. Een heldere toegankelijke tekstdia bevat niet meer dan 10 tekstregels (inclusief witregels) en elke regel bevat niet meer dan 8-12 woorden.

E-mail news Problemen met de weergave? Bekijk de online versie Werkateliers Amsterdam 5 november Update Werkateliers Een update werkateliers. Waarom? Om je uit te nodigen voor het werkatelier Uitgifte Waardedocumenten op 13 november. Maar ook voor het bekend maken van de data van de ateliers over Formule en Veiligheid. meer Werkatelier Uitgifte Waardedocumenten Hoe verzorgen we straks de uitgifte van waardedocumenten? Daar is onderzoek naar gedaan. De uitkomsten delen we graag. Interesse? Geef je dan op voor dit werkatelier! meer City of Amsterdam 01.2014

Building signs City of Amsterdam 01.2014 Hier werkt Amsterdam aan de nieuwe kade voor de pont naar het IJplein Werkzaamheden tussen 12 mei en 18 augustus 2014 Meer informatie: www.amsterdam.nl Telefoon 020 000 00 00 Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Financier: Rabobank Aannemer: Ballast Nedam Hier werkt Amsterdam aan de nieuwe kade voor de pont naar het IJplein Werkzaamheden tussen 12 mei en 18 augustus 2014 Meer informatie: www.amsterdam.nl Telefoon 020 000 00 00 Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Financier: Rabobank Aannemer: Ballast Nedam

Building signs then_now_later City of Amsterdam 01.2014 nu vernieuwen we de oeverbescherming van de Weespertrekvaart. straks kan de oever van de Weespertrekvaart weer 100 jaar mee. Werkzaamheden Weespertrekvaart 1 november 2013 tot 31 maart 2014 amsterdam.nl/weespertrekvaart

Fleet marking City of Amsterdam 01.2014 Safety marking Minimal marking Enforcement

Campaigns The logo The logo will be more prominent with the red crosses in their designated white space (the vertical white bar at the left) Freedom Because of the prominent appearance of the red crosses, there is more freedom than before in the image area for campaign messaging. Other logos are not allowed It’s not permitted to design and/or use your own campaign logo. Look for individuality in the campaign imagery. City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam

Illustration style City of Amsterdam 01.2014 Predominantly for usage in campaigns Clear The illustration has a clear subject. The background is simple and quiet, not too detailed and easy to comprehend visually. Surprising The image preferably contains a ‘twist’. Clean lines Use simple shapes and clean line styles in illustrations. Limited colour palette Use only a limited amount of colours in your illustration. Amsterdam Red is preferablyone of them. Rather use fresh undiluted colours than pastels. No photo realism Cut-out Don’t use photo-realistic illustrations. Just use a real photo if you need to convey reality. There’s one exception: on building signs photo-realistic renderings are allowed. Cut-out illustrations on a white background are ok. An image detail can also be cut out to break through the vertical white left margin.

Inspirational examples Gemeente Gemeente Gemeente Amsterdam Amsterdam Amsterdam City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Uitgaan in Amsterdam Vrijwilliger worden? Veilig feesten Gemeente Gemeente Amsterdam Amsterdam Kinderopvang met keurmerk Geen baan of diploma? Expeditie in je stad

Inspirational examples City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam banen zoeken met succes kom naar de Amsterdam-banenmarkt za 21-08-14 NDSM-werf, Tasmanstraat 21 pas op met vuurwerk kijk op amsterdam.nl

Inspirational examples City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam kunsteducatie amsterdam dag van de wetenschap kijk op amsterdam.nl 25 09 13 kijk op amsterdam.nl

Inspirational examples City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam loopworkshop za/zo 30/31-09-14 workshop kies za/zo 30/31-09-14 kookworkshops za/zo 25/16-09-14 Ga! Ga! Voor gezond gewicht Ga! Voor gezond gewicht Voor gezond gewicht kijk op amsterdam.nl/gezondgewicht kijk op amsterdam.nl/gezondgewicht

Inspirational examples City of Amsterdam 01.2014 Gemeent Gemeente e Amsterdam Amsterdam

Inspirational examples Gemeente Amsterdam City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam week 35-36 12 13 Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2013 er zijn weer ­fiets controles check amsterdam.nl :)

Inspirational examples Gemeente Amsterdam I’m in Blijf jij ook op school? Of wil je weer naar school? Kijk op amsterdam.nl/ookopschool City of Amsterdam 01.2014 Gemeente Amsterdam

© 2014 City of Amsterdam All rights reserved

#ffde00 presentations

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

What is House Style? The Next Step Dance Moves - YouTube

Get the low down on house dance style from The Next Step dance ... Want to dance with the cast of The Next Step? DOWNLOAD THE NEXT STEP DANCE ...
Read more

The Next Step - Most Difficult Dance Style - YouTube

The Next Step dancers talk about ... What do you think is the most difficult dance style? Don't miss new episodes of "The Next Step" Friday ...
Read more

The Next Step (2013 TV series) - Wikipedia, the free ...

Shot in a dramatic mockumentary style, ... The Next Step Interactive is the website component to The Next Step. The website has an "About the Show", ...
Read more

& Other Stories to open in Amsterdam - Amsterdo

The aim is bring all the elements of style to the one location, ... A store in Amsterdam represents the next step for the ... & Other Stories in Amsterdam
Read more

Style Step - The Next Generatation of Step Tubes - A ...

"Style Step - The Next Generation of Step ... to its unique Style Stripe inserts, the Style Step will “step up” the look and function of your vehicle ...
Read more

Favourite Dance Style | The Next Step | Disney Australia Video

Check out this clip from The Next Step! Watch Now. 1:09. Breakdancing The Next Step. Watch Now. 1:09. Dance Ballet The Next Step. Watch Now. 1:40. You're ...
Read more

City of Amsterdam. Sustainable city brand design ...

We modernized & unified the City of Amsterdam's identity & style by ... The City of Amsterdam wanted ... the city was ready to take the next step ...
Read more

Category:Types of Dance - The Next Step Wiki - Wikia

The Next Step Wiki Navigation. On the Wiki. Wiki Activity; Random page; Videos; Photos; Chat; Forum; Maps; ... Pages in category "Types of Dance" Acro ...
Read more

Buzz : The Next Step - Family.ca

PREVIOUS NEXT. Shows. Lost & Found Music ... Jordan Clark plays Giselle in The Next Step. Her favourite style of dance is Contemporary and her signature ...
Read more

The Next Step - CBBC - BBC

The Next Step. The Next Step is a reality-style drama following the lives of a group of dancers. Get to know the characters, learn some dance moves and ...
Read more