Thay ngoctothcm25022014

50 %
50 %
Information about Thay ngoctothcm25022014
Education

Published on February 27, 2014

Author: MinhVu11

Source: slideshare.net

Description

http://ungphothientai.com
http://ced.edu.vn

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN - TOT QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI Hồ Chí Minh Ngày 25-26 Tháng 2 Năm 2014 NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

QUẢN TRỊ RỦI RO THIÊN TAI TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA VIỆT NAM GVCC : Nguyễn Thanh Ngọc – GĐ NEDCEN DANANG UVTV VINASME – PHỤ TRÁCH KHU VỰC MIỀN TRUNG NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

PHẦN II LẬP PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ KHẨN CẤP RRTT TRONG DOANH NGHIỆP KHU VỰC MIỀN NAM GVCC : Nguyễn Thanh Ngọc – GĐ NEDCENVIETNAM NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Điều 22 PHƯƠNG ÁN UPTT NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

MỤC TIÊU DN Lập được phương án Ứng phó khẩn cấp RRTT ở DN. DN Không bị tổn thương con người Và tài sản của DN khi thiên tai diễn ra. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TRƯỚC THIÊN TAI (Lập PHƯƠNG ÁN UPKCRRTT Triển khai công tác phòng ngừa) DOANH NGHIỆP SAU THIÊN TAI TRONG THIÊN TAI (PHỤC HỒI – TÁI THIẾT. Khắc phục hậu quả thiên tai) NEDCEN (ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI THIÊN TAI) Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

QUY TRÌNH LẬP PHƯƠNG ÁN Đánh giá RRTT Đánh giá RRTT ĐÁNH GIÁ RÚT ĐÁNH GIÁ RÚT KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM LẬP LẬP PHƯƠNG ÁN UPKCRRTT PHƯƠNG ÁN UPKCRRTT ỨNG PHÓ ỨNG PHÓ KHẨNCẤ KHẨNCẤ P P VỚI T.TAI VỚI T.TAI DIỄN TẬP DIỄN TẬP --TẬP HUẤN TẬP HUẤN HUẤN HUẤN LUYỆN LUYỆN & & Tuyên truyền Tuyên truyền NEDCEN Hoàn thiện PHƯƠNG ÁN Hoàn thiện PHƯƠNG ÁN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

PHÂN TÍCH YẾU TỐ RỦI RO TT NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ RRTT Bước 1: Bước 1: Đánh giá hiểm họa thiên tai Đánh giá hiểm họa thiên tai Bước 2: Bước 2: Đánh giá điểm yếu/mạnh, phân tích mức độ RR Đánh giá điểm yếu/mạnh, phân tích mức độ RR và xác đinh giải pháp khắc phục và xác đinh giải pháp khắc phục NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

ĐIỀU 3 - CÁC LOẠI THIÊN TAI Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người,tài sản,môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, Bao gồm : Bão; Áp thấp nhiệt đới; Lốc; Sét; Mưa lớn; Lũ; Lũ quét; Ngập lụt; Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; Nước dâng; Xâm nhập mặn; Nắng nóng; Hạn hán; Rét hại; Mưa đá; Sương muối; Động đất; Sóng thần và các loại thiên tai khác. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

BT- ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA RRTT ( BT2) Loại hiểm họa Khả năng có thể xảy ra Cao – thấp (5-1) Ảnh hưởng đến con người Ảnh hưởng đến tài sản Ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Ảnh hưởng mạnh - ít ảnh hưởng (5-1) Nguồn lực bên trong Nguồn lực bên ngoài Tổng điểm NL kém - NL mạnh (5-1) 1. 2. 3. 4. 5. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

BT- PHÂN TÍCH RRTT VÀ GIẢI PHÁP (BT3) TT Yếu tố Điểm mạnh 1 Giải pháp khắc phục Về nhân lực, cơ chế tổ chức -Con người (NLĐ) - Cơ chế tổ chức 2 Điểm yếu Về tài sản – Tài chính: -Nhà xưởng, kho tàng -Máy móc, thiết bị -Nguyên liệu -Hàng hóa -Khác… -Vê Tài chính, tiền mặt… 3 Về đối tác: -Kháchhàng -Nhà cung cấp. -Thị trường NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ KHẨN CẤP RỦI RO THIÊN TAI NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

CÁC PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ KHẨN CẤP RRTT  1. P/án bảo vệ con người trong thiên tai.  2. P/án bảo vệ tài sản trong thiên tai.  3. P/án bảo đảm việc cung ứng vật tư đầu vào cho SX và thực hiện nghĩa vụ giao hàng với khách hàng (Phục vụ SXKD bình thường sau thiên tai)  4. P/án sử dụng công cụ dự phòng và thông tin LL trong chỉ huy ứng phó tình huống khẩn cấp.  5. Tổng hợp tiến độ - kinh phí phục vụ phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp rủi ro thiên tai. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

1. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CON NGƯỜI  Bao gồm CBNV của DN và cả khách hàng của DN.  Bảo vệ tại nơi lưu trú của DN,nếu địa điểm đó an toàn.  Sơ tán để đi đến nơi an toàn,nếu địa điểm lưu trú không an toàn.  Để sơ tán con người phải tính đến phương tiện di chuyển,thời điểm di chuyển phù hợp.  Bảo vệ tại chổ,hoặc sơ tán đều phải lưu ý đến dự trữ LTTP,nước uống,thuốc men và y tế,vật dụng cho đời sống.  Tất cả những việc trên đều phải có người và bộ phận phụ trách lo liệu.Phải dự trù chi phí tài chính NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Phương án bảo vệ con người ( 5.1 ) TT Đối tượng/ số lượng Địa điểm hiện tại Địa điểm sơ tán BV Phương tiện di chuyển Người/bộ phận chịu trách nhiệm Người/ Bộ phận phối hợp Địa điểm cung cấp Phương tiện Vận chuyển Người/bộ phận chịu trách nhiệm Kinh phí 1 2 3 TT Hậu cần phục vụ nơi sơ tán 1 Nước uống 2 Túi cứu thương 3 Kinh phí Lương thực 2 SL Chăn màn .. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

2. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TÀI SẢN Tài sản bao gồm : 1.Nhà xưởng. 2.Máy móc – thiết bị - phương tiện vận chuyển. 3.Vật tư – NVL – Bán thành phẩm – Hàng hóa. 4.Hồ sơ tài liệu. 5.V.v… Bảo vệ tại chổ nếu tài sản không thể di chuyển được,hoặc nơi đặt tài sản được bảo vệ an toàn. Nếu tài sản có nguy cơ thiếu an toàn thì phải di chuyển đến nơi an toàn. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Phương án bảo vệ tài sản ( 5.2) Thời điểm TH T T Đối tượng Tài sản Di dời/BV tại chổ 1 Hàng hóa 3 Nguyên liệu 4 Vị trí hiện tại B.đầu K.thúc Cách thức di dời BV Các yêu cầu/điều kiện để TH Người/bộ phận chịu trách nhiêm Kinh phí Cách thức bảo vệ Các yêu cầu/điều kiện để TH Người/bộ phận chịu trách nhiêm Kinh phí Máy móc, thiết bị 2 ĐK giả định Vị trí chuyển đến Hồ sơ tài liệu T T Tài sản cần bảo vệ 1 Máy móc,thiết bị 3 Hàng hóa 4 Nguyên liệu 5 ĐK giả định Thời điểm TH Vị trí Bắt đầu Kết thúc Nhà xưởng, kho tàng 2 Loại hình thiên tai, cấp độ, thời gian kéo dài Hồ sơ tài liệu Loại hình thiên tai, cấp độ, thời gian kéo dài NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

3. PHƯƠNG ÁN K/H VÀ NHÀ CUNG CẤP NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

P/A KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP  1. Lập danh sách nhà cung cấp và khách hàng chủ yếu có liên quan mật thiết đến hoạt động SXKD. Dự trù các tình huống gián đoạn và khó khăn khi thiên tai diễn ra trong việc cung cấp đầu vào và giao hàng đầu ra,bảo đảm hoạt động bình thường khi thiên tai kết thúc.  2. Nếu tình huống thiên tai diễn ra có khả năng ảnh hưởng nguồn cung ứng chính thì phải tìm nguồn cung ứng dự phòng. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Phương án khách hàng và nhà cung cấp ( 5.3.1) TT I Tên Nhà cung cấp/Khách hàng Địa chỉ Điện thoại Email…… Nội dung công viêc Người/ Bộ phận Phụ trách Khách hàng 1 2 3 … II Nhà cung cấp 1 2 3 4 5 …… NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

P/A CHO KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP (5.3.2) TT Tên nhà cung cấp/ Khách hàng I 1 2 3 … II Địa điểm, và chi tiết liên hệ Khả năng cung ứng (trong tình huống bị thiên tai) Nhà cung cấp dự phòng (thông tin chi tiết) Mức độ tác động tới SXKD của DN Giải pháp khác cấp Nhà cung Khách hàng ………… NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

4.P/A THÔNG TIN LL TRONG UP KC RRTT (5.4) 1. Cập nhật và thông báo liên tục về tình hình thiên tai cho CBNV & K/H . 2. Lập bảng số điện thoại liên lạc nội bộ trong chỉ huy phòng ngừa ứng phó RRTT. 3. Phướng án sử dụng thông tin,và công cụ thay thế trong tình huống khẩn cấp. 4. Phối kết hợp với các cơ quan,tổ chức bên ngoài trong ứng phó khẩn cấp. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

THÔNG TIN DIỄN BIẾN THIÊN TAI (5.4.1) Loại TT thông tin 1 Thờiđiểm, tần suất cập nhật Nơi Đầu mối Thu nhận TT Phươngtiện thông tin tiếp nhận Phương án Tình hình thay thế Ghi chú Bài tập 5.4 : Phương án duy trì TT tin liên lạc trong ứng phó RRTT thông Bão…….. Lũ lụt… NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Thông tin liên lạc khẩn cấp nội bộ (5.4.2) TT Họ và tên Chức danh/ phòng ban Điện thoại CQ Điện thoại NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 …. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Thông tin liên lạc khẩn cấp bên ngoài ( 5.4.3) TT Tên cơ quan Người phụ trách Địa chỉ Điện thoại Khẩn cấp UBND tỉnh/quận huyện/xã nơi đơn vị đặt 1 trụ sở 2 Cơ quan thường trực QLRRTT nơi đơn vị đặt trụ sở 3 Công an tỉnh/quận huyện/xã nơi đơn vị đặt trụ sở 4 Trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn địa phương 5 6 ….. Bệnh viện Công ty môi trường đô thị ……………………….. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

SỬ DỤNG CÔNG CỤ THAY THẾ ỨNG PHÓ RRTT Khi bão,mưa lũ lớn,hệ thống điện quốc gia bị cắt. DN sử dụng ánh sáng từ đâu để bảo vệ tài sản ? Hệ thống thông tin liên lạc như điện thoại,internet, DD bị cắt,DN sử dụng phương tiện gì để liên lạc ? NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ - KINH PHÍ (5.5) NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỔ Phương án ứng phó khẩn cấp với thiên tai Các DN phải quán triệt phương châm 4 tại chổ như sau : Giai đoạn TT Các yếu tố Trước thiên tai Trong thiên tai Sau thiên tai 1. Chỉ huy tại chỗ 2. Lực lượng tại chỗ 3. Phương tiện vật tư tại chỗ 4. Hậu cần tại chỗ NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý • Phương án lập nên ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. • Phải có tính linh hoạt: có thể điều chỉnh,bổ sung một cách nhanh chóng và dễ dàng. • Thường xuyên kiểm tra lại phương án và điều chỉnh, bổ sung,cập nhật thường xuyên (nếu cần). • Các hoạt động này cần lồng ghép vào các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. • Tất cả các CB nhân viên trong doanh nghiệp cần nắm rõ các hoạt động cụ thể trong bản phương án đã được xây dựng đó. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý • Đảm bảo là mọi người đều đang sử dụng bản phương án mới nhất với đầy đủ thông tin được cập nhật (ghi ngày tháng cập nhật) • Sao chụp và phân phát bản bản phương án cho những người có trách nhiệm trong PNUPRRTT. • Những thông tin mật (nếu có) cần đánh dấu và lưu giữ riêng. • Giao cho một số cán bộ chịu trách nhiệm ghi chép lại các hoạt động xảy ra trong tình huống khẩn cấp (cung cấp thông tin và các quyết định cần thiết) để rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương án cho các đợt sau. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

CẤP ĐỘ CỦA BÃO VÀ MƯA NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

DIỄN TẬP VÀ TẬP HUẤN NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Mục đích của diễn tập và tập huấn Cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng giúp cán bộ nhân viên thay đổi hành vi. Làm cơ sở để bổ sung nhằm hoàn thiện các phương án trong ứng phó khẩn cấp với thiên tai. NEDCEN Xây dựng văn hóa “sẵn sàng chuẩn bị ứng phó” rủi ro thiên tai cho DN. Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

HÌNH THỨC DIỄN TẬP Diễn tập từng phần Trong điều kiện nguồn lực hạn chế có thể diễn tập từng phương án trong kế hoạch ứng phó (ví dụ: sơ tán nhân viên hoặc bảo vệ và di dời tài sản…). Diễn tập tổng thể Trong điều kiện nguồn lực cho phép có thể huy động diễn tập tổng thể bao gồm tất cả các phương án trong kế hoạch ứng phó. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

 Diễn tập trên sa bàn.  Diễn tập trên thực địa. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

DIỄN TẬP VÀ TẬP HUẤN LÀM CHO Người lao động • Tất cả NLĐ cần phải biết cách xử lý khi có cảnh báo thiên tai • Tất cả NLĐ cần hiểu rõ phương án ứng phó khẩn cấp của DN • Tất cả NLĐ cần biết cách lấy thông tin về thiên tai và các hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp từ các nguồn nội bộ cũng như bên ngoài. Cấp quản lý • Cấp quản lý đóng vai trò quan trọng trong ứng phó khẩn cấp thiên tai và cần biết cách lãnh đạo người lao động, kết hợp chặt chẽ với truyền thông và/hoặc các bên tham gia khác, và quyết định các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Cán bộ ứng phó trong tình huống khẩn cấp • Người lao động được giao những trọng trách cụ thể để ứng phó khẩn cấp với thiên tai cần được đào tạo dành riêng cho họ để đảm bảo họ có kiến thức và kỹ năng ứng phó trong tình huống khẩn cấp. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

PHỤC HỒI VÀ TÁI THIẾT SAU THIÊN TAI NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

KẾ HOẠCH TÁI THIẾT - PHỤC HỒI SẢN XUẤT-KINH DOANH SAU THIÊN TAI Sau thiên tai, nhiều doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn, ảnh hưởng đến kinh doanh và việc làm của người lao động. Chính vì vậy mà doanh nghiệp cần phải có những kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai cho hiệu quả và nhanh chóng để đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Trong đó kế hoạch tái thiết và phục hồi đóng vai trò quan trọng. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

PHỤC HỒI VÀ TÁI THIẾT Phục hồi là các hoạt động nhằm khắc phục hậu quả của thiên tai, giúp cho doanh nghiệp bị tổn thương sớm ổn định, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất và sớm trở lại nhịp độ hoạt động bình thường. Tái thiết là một phần của quá trình phục hồi. Nó được hiểu là các hoạt động xây dựng mới nhằm thay thế các tòa nhà, kho xưởng, máy móc thiết bị và các cơ sở vật chất khác bị phá hủy, thiệt hại trong thảm họa thiên tai. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

KẾ HOẠCH TÁI THIẾT TÁI THIẾT CƠ SỞ VẬT CHẤT :  Tái thiết từng phần.  Tái thiết toàn bộ. TÀI CHÍNH CHO TÁI THIẾT:  Bảo hiểm đền bù.  Dự trữ của doanh nghiệp.  Vay các tổ chức và cá nhân.  Nhà nước tài trợ.  Các nguồn khác. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU THIÊN TAI 1. Đánh giá thiệt hại và lập báo cáo gửi các cơ quan có liên quan. 2. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía chính quyền và các tổ chức. 3. Sửa chữa và dọn dẹp vệ sinh sau thiên tai (nhà xưởng, hệ thống điện,nước và hệ thống vận hành các thiết bị khác. Đường sá, cống rãnh thoát nước, hóa chất độc hại, các vật liệu nguy hiểm,truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng bệnh …) 4. Hỗ trợ người lao động(Bản thân và gia đình bị tổn hại về sức khỏe và tài sản,bị mất việc làm.) 5. Tìm nguồn vốn cho phục hồi sản xuất kinh doanh . 6. Làm việc với BH để nhận Bồi thường bảo hiểm. 7. Đưa các thiết bị và máy móc về vị trí ban đầu. 8. Làm việc với các đối tác,khách hàng. 9. Chuẩn bị đủ các điều kiện để vận hành lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 10. V.v… NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

TÓM TẮC VÀ KẾT LUẬN Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại ! NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Điều 4 NGUYÊN TẮC PCTT NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

LƯU Ý  Phòng ngừa rủi ro thiên tai xảy ra bằng cách chuẩn bị thật tốt phương án phòng ngừa,ứng phó kịp thời và có hiệu quả,để không phải tốn công, tốn của cho phục hồi và tái thiết.  Nhưng nếu không may bị ảnh hưởng,tổn thương thì hãy hành động quyết liệt để phục hồi và tái thiết, nhanh chóng ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CỦA DN 1. Lập BCĐ chỉ huy phòng ngừa, ứng phó KC RRTT. 2. Lập phương án PN,ứng phó khẩn cấp RRTT. 3. Thành lập các đội ƯPKC làm nhiệm vụ trực phòng chống trong tình huống thiên tai diễn ra. 4. Triển khai các hoạt động gia cố,chèn chống nhà xưởng, kê dọn,sắp xếp bố trí lại vật tư hàng hóa. 5. Diễn tập và tập huấn,tuyên truyền phổ biến và huấn luyện các kỹ năng ứng phó khẩn cấp. 6. Chuẩn bị đủ các điều kiện nhân lực vật lực cho phòng ngừa ứng phó khi thiên tai diễn ra.Sử dụng phương châm 4 tại chổ trong phòng ngừa ứng phó khẩn cấp RRTT. NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

www.ungphothientai.com NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Chúc thành công trong sự nghiệp của các Bạn ! NEDCEN Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Doanh nghiệp 125/12 Ngô Gia Tự TP Đà Nẵng

Add a comment

Related presentations

Related pages

Thay ao-mua-he-cho-phong-khach - Education - documents.tips

Thay ao-mua-he-cho-phong-khach. by quynh-ngoc. on Dec 05, 2014. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 337. views. Comments. Description ...
Read more