TEXT NARRATIU

33 %
67 %
Information about TEXT NARRATIU
Education

Published on February 5, 2014

Author: mar1013

Source: slideshare.net

Description

El text narratiu

Tipologia textual: El text Narratiu

Tipologia textual Hi ha diverses classificacions, però una de les més utilitzades i, la que utilitzarem a classe, és la següent:

Tipologia textual Narratiu ● Explicatiu ● Conversacional ● Descriptiu ● Directiu o Instructiu ● Predictiu ● Argumentatiu ● Retòric ●

Text Narratiu ● Un text narratiu és aquell text que explica uns fets determinats, en un espai i un temps concrets per un, o uns, protagonistes. ● L'estructura clàssica es compon de tres fases ben marcades: – Introducció – Nus – Desenllaç

Text Narratiu ● La història, però, no té per què començar en aquest ordre sempre; si comença pel NUS s'anomena: IN MEDIA RES ● Si la història comença pel DESENLLAÇ: IN EXTREMA RES.

Text Narratiu ● Un text narratiu necessita tenir un, o diversos, protagonistes. antagonistes De i els vegades, ajudants apareixen de l'heroi els o protagonista. ● En els contes populars, gènere narratiu, Vladimir Propp va catalogar 7 personatges tipus: Arquetips

Text Narratiu ● Altres elements a tenir en compte en les narracions, a part de l' ESTRUCTURA, són: – El TEMPS Verbal Històric De la narració – El RITME Lent Ràpid Real – L' Espai Fantàstic Intern: Extern – – Protagonista Observador Omniscient PUNT DE VISTA ESTIL Directe Indirecte

Add a comment

Related presentations

Related pages

EL TEXT NARRATIU : EL CONTE - XTEC - Inici

El text narratiu serveix per explicar-nos unes accions o uns fets, que poden ser reals o imaginaris, i que es desenvolupen en un temps ...
Read more

LA NARRACIÓ

LA NARRACIÓ. 1. CARACTERÍSTIQUES DEL GÈNERE NARRATIU. El text narratiu és el missatge en prosa destinat a un o a diversos receptors, organitzat a ...
Read more

TEXT NARRATIU

Creació d'un text narratiu a partir de: fitxer: conte per a 2n.doc. sintagmes: PRESENTACIÓ QUI? QUÈ? ON/QUAN/COM? Uns jugadors de bàsquet. Una ecologista.
Read more

Tipus de textos: el text narratiu

EL TEXT NARRATIU Definició Estructura Trets lingüístics i recursos Manifestacions . Definició: El text narratiu (oral o escrit) informa sobre accions i ...
Read more

El text narratiu - XTECBlocs

El text narratiu pot presentar dos tipus d'estructures: Estructura lineal o contínua: és el tipus més freqüent i consisteix a explicar els fets ...
Read more

Text narratiu - YouTube

Valencià Text Narratiu (La Magnitud de la tragèdia) - Duration: 2:14. by Marc Casanova Roca 79 views. 2:14
Read more

TEXT - XTEC - Inici

NARRATIU. El text narratiu és un text que no ha estat pronunciat per cap personatge. Ve a ser com una veu en "off" a les pel·lícules.
Read more

TEXT NARRATIU

2.Ordenar un text narratiu: retallar una narració en tres parts: presentació, nus i desenllaç i enganxar-les ordenadament.
Read more

TEXTOS NARRATIUS LITERARIS - PARAULES I LLIBRES. Llengua ...

narratiu és la relació entre el narrador i la història. -Punt de vista intern: el narrador es troba dins de la història, hi participa directament,
Read more