Text descriptiu

50 %
50 %
Information about Text descriptiu

Published on February 5, 2014

Author: mar1013

Source: slideshare.net

TEXT DESCRIPTIU ● ● Fer un text descriptiu és presentar les característiques d'algú, d' alguna cosa, d' algun paisatge, d' algun sentiment...( si està ben feta la descripció podríem ser capaços de dibuixarho en la nostra ment- seria com fer una fotografia mental-). Tenim dos tipus de descripció: ● ● Física( els aspectes exteriors) Psicològica( aspectes interns: caràcter, sentiments, reaccions, comportament...)

TEXT DESCRIPTIU ● Un altre tipus de classificació de les descripcions és segons el punt de vista de qui les fa: ● ● Objectiva( Intenció explicativa o informativa: una mena de llistat de característiques de l'objecte). Subjectiva( intenció d'influir en la descripció deixant entreveure l'opinió o els sentiments que provoca l'objecte descrit)

Com fer una descripció? ● Observar atentament allò que volem descriure. ● Seleccionar allò més important. ● ● ● Organitzar la informació. Normalment de dalt a baix( si és una persona), d'allò més general a allò més particular, de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta( si és un paisatge). Esborrany. Text definitiu( revisar l'esborrany i corregir els possibles errors).

Recursos estilístics ● Els temps verbals que predominen en les descripcions són: – L'imperfet d'indicatiu( si està en una narració) – El present d'indicatiu ● ● ● Apareixen abundants substantius i adjectius clars i precisos. Abundància d'enumeracions. Hi ha, també, diversos nexes i connectors que van ordenant la descripció( aquí, allí, a dalt, dins, a sobre, sota...).

Add a comment

Related pages

EL TEXT DESCRIPTIU: EL RETRAT. - Inici. XTEC - Xarxa ...

Què és fer una descripció? Fer una descripció és dir com és una persona, un animal, un paisatge, un objecte,... Fitxa de la descripció d'una ...
Read more

Text descriptiu - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

Un text descriptiu presenta, explica detalladament, precisa com són les persones, els animals, els objectes, els llocs, els ambients, ... Sovint, les ...
Read more

el text descriptiu: el retrat - Portal de Creación e ...

15 de febrer de 2011 DESCRIPCIÓ DE PERSONES: EL RETRAT Roge Rey, Fernando Romero i Alfonso García GENMAGIC.ORG EL TEXT DESCRIPTIU: EL RETRAT.
Read more

Description Text - English Lesson | English materials to ...

Example of Description. A. My Friend’s New Shoes; I have a close Friend. She is beautiful, attractive and trendy. She always want to be a ...
Read more

text descriptiu | l’armari tic - XTECBlocs

Textos per llegir i diferents activitats text descriptiu (descripció de persones), narració, notícia, definició, instructiu, argumentació i exposició.
Read more

Was ist | meta name description meta-tag - Meta-tags ...

Was ist die Metatag "DESCRIPTION" - meta name description. Wie erzählen Sie den Besuchern in 2 oder 3 Sätzen, was sie alles auf Ihrer Webseite finden ...
Read more

Suchmaschinen-Geheimtipp: die Meta-Description

Meta-Description? Braucht doch keiner mehr - oder doch? Warum die Description wichtig ist, die optimale Länge und Zeichenzahl.
Read more

Meta-Element – Wikipedia

Angabe des MIME-Type (im Beispiel text/html) und der verwendeten Zeichenkodierung ... Resource Description Framework; Semantisches Web; Weblinks
Read more