Tevredenheisenquête Subsidiedossier

50 %
50 %
Information about Tevredenheisenquête Subsidiedossier

Published on November 26, 2008

Author: gcbrecht

Source: slideshare.net

Description

PP-presentatie resultaten tevredenheidsenquête subsidiereglement van de cultuurraad gemeente Brecht

Tevredenheisenquête subsidiereglement November 08

0. Respons 100 69   47,83 33 non-respons 17,39 12 online 34,78 24 papieren versie % aantal respondenten

0. Respons

1. Voornaamste reden om lid te worden van de cultuurraad 1 4,85 gezelligheid 4 3,42 goedkoper zalen huren 5 3,41 materiaal ontlenen 8 3,21 geïnformeerd zijn 13 2,19 subsidies 17 2,18 erkend zijn aantal 1-scores gemiddeld reden

1. Voornaamste reden om lid te worden van de cultuurraad

2. Voornaamste taak cultuurraad Subsidiëring Belangenbehartiging voor verenigingen bij gemeentebestuur / tussenschakel zijn Informatie geven Organiseren van allerhande activiteiten

Subsidiëring

Belangenbehartiging voor verenigingen bij gemeentebestuur / tussenschakel zijn

Informatie geven

Organiseren van allerhande activiteiten

3. Algemene tevredenheid over het subsidiereglement

4. Waarom tevreden Duidelijk, eerlijk, rechtvaardig Subsidies stimuleren verenigingen Zelf mee opgesteld / goedgekeurd door alle verenigingen

Duidelijk, eerlijk, rechtvaardig

Subsidies stimuleren verenigingen

Zelf mee opgesteld / goedgekeurd door alle verenigingen

5. Waarom ontevreden Ingewikkeld, omslachtig, veel papierwerk Onduidelijkheid over tabel van subsidieerbare activiteiten (art. 15) Maxima Te weinig Evenredigheid is niet juist

Ingewikkeld, omslachtig, veel papierwerk

Onduidelijkheid over tabel van subsidieerbare activiteiten (art. 15)

Maxima

Te weinig

Evenredigheid is niet juist

6. Stimuleert het uw vereniging

7. Waarom is het een stimulans Financieel duwtje in de rug (lagere deelnameprijzen, risico nemen) Meer activiteiten = meer subsidie

Financieel duwtje in de rug (lagere deelnameprijzen, risico nemen)

Meer activiteiten = meer subsidie

8. Waarom stimuleert het niet Actief zijn hangt af van vereniging zelf (ook zonder subsidie kunnen verenigingen actief zijn) Te weinig subsidie (voor vormende activiteiten)

Actief zijn hangt af van vereniging zelf (ook zonder subsidie kunnen verenigingen actief zijn)

Te weinig subsidie (voor vormende activiteiten)

10. Kan u de activiteiten plaatsen in de tabel (art. 15)

11. Waarom wel / 12. niet Er zijn voldoende rubrieken Meestal wel, maar het is toch niet steeds duidelijk Er is vaak onduidelijkheid Moeilijk om ‘typische’ activiteiten te plaatsen

Er zijn voldoende rubrieken

Meestal wel, maar het is toch niet steeds duidelijk

Er is vaak onduidelijkheid

Moeilijk om ‘typische’ activiteiten te plaatsen

15. Is het duidelijk hoe het dossier ingevuld moet worden?

16. Waarom is dat duidelijk Duidelijke info en begeleidende brief Duidelijke bijlagen Infoavond voor hulp bij het invullen

Duidelijke info en begeleidende brief

Duidelijke bijlagen

Infoavond voor hulp bij het invullen

17. Waarom is dat niet duidelijk Altijd twijfel over de categorieën Sommige artikels zijn niet duidelijk Onduidelijk over wat onder de verschillende categorieën valt

Altijd twijfel over de categorieën

Sommige artikels zijn niet duidelijk

Onduidelijk over wat onder de verschillende categorieën valt

18. Zijn de invulformulieren duidelijk

19. Waarom wel / 20. waarom niet Omdat ze duidelijk zijn Idem als vraag 17: onduidelijkheid over welke activiteiten waar te plaatsen

Omdat ze duidelijk zijn

Idem als vraag 17: onduidelijkheid over welke activiteiten waar te plaatsen

21. Is het deelnamebewijs ‘culturele activiteit’ bruikbaar

23. Waarom is het bewijs niet bruikbaar niet alle organisatoren willen het ondertekenen Je moet er aan denken Onduidelijk hoe te gebruiken als je zelf de organisator bent Extra werk

niet alle organisatoren willen het ondertekenen

Je moet er aan denken

Onduidelijk hoe te gebruiken als je zelf de organisator bent

Extra werk

24. Kent u de projectsubsidie

26. Kent u de procedures ervan

27. Waarom wel / 28. Waarom niet Door er al gebruik van gemaakt te hebben Door er nog geen gebruik van gemaakt te hebben

Door er al gebruik van gemaakt te hebben

Door er nog geen gebruik van gemaakt te hebben

29. Kent u de gemeentelijke uitleendienst

32. Kent u de ontleenprocedure

35. Welke materialen kunnen ontleend worden 100,00 36   5,56 2 meer 80,56 29 3 2,78 1 2 2,78 1 1 8,33 3 geen % aantal aantal gekend

35. Welke materialen 1 parkeerborden 1 ophangmateriaal 1 walkie-talkies 2 projector 2 tafels en stoelen 3 groot spelmateriaal 4 geluidsinstallatie 6 tentoonstellingspanelen 7 podium 11 vlaggen(masten) 12 WC-wagen 20 nadar 21 tentjes hits artikel

36. Kent u gemeentelijke infrastructuur voor verhuur Sporthal Orangerie in‘t Park Bijenkorf ‘ t Sluisken Kapel Oude Klooster (of kapel meisjesschool, kapel klooster, …) ‘ t Centrum (of parochiezaal Sint-Lenaarts, PC, Gemeenschapscentrum, centrum 't Centrum, …)   ‘ t Goorhof (of gemeenschapscentrum St. Job, Goorhof, cultureel centrum, 't Centrum van St. Jop) Gemeenschapscentrum Jan vander Noot (of Van Der Noot, Vandernoot, Jan Van der Noot, cultuurzaal Brecht centrum, Cultuurcentrum, Vande Noot, Jan van Noten)

37. Huurt u zalen

39. Procedure zaalreservatie gekend

42. Enquête in bestuur besproken

45. Algemene suggesties Zie eerdere opmerkingen m.b.t. het subsidiereglement. In het algemeen doet de cultuurraad zijn ding. Ik vind het ook zeer belangrijk dat verenigingen behoudens overmacht aanwezig zijn op de vergaderingen van de cultuurraad op hun erkenning te krijgen/ te behouden. Wij zouden willen vragen voor 2 momenten ivm het invullen van de subsidieaanvraag, doorgaans valt dit samen met andere vergaderingen van gemeentelijke adviesraden en zijn we niet in de mogelijkheid om te komen / misschien is het ook positief om voorbeelden bij de verschillende indelingen te noteren.

Zie eerdere opmerkingen m.b.t. het subsidiereglement. In het algemeen doet de cultuurraad zijn ding. Ik vind het ook zeer belangrijk dat verenigingen behoudens overmacht aanwezig zijn op de vergaderingen van de cultuurraad op hun erkenning te krijgen/ te behouden.

Wij zouden willen vragen voor 2 momenten ivm het invullen van de subsidieaanvraag, doorgaans valt dit samen met andere vergaderingen van gemeentelijke adviesraden en zijn we niet in de mogelijkheid om te komen / misschien is het ook positief om voorbeelden bij de verschillende indelingen te noteren.

45. Algemene suggesties duidelijke puntentoekenning voor alle activiteiten zonder beperking , behalve de statutaire jaarvergadering toekenning van punten betreffende aanwezigheid op de ledenvergadering van de cultuurraad en eventueel schrapping van dit artikel in het subsidiereglement de niet-toekenning van subsidie bij afwezigheid is een te grote straf. Welke bewijslast wordt door het bestuur aanvaard? Moet men een doktersbriefje voorleggen bij een onverwachte ziekte. Beloning in plaats van bestraffing.

duidelijke puntentoekenning voor alle activiteiten zonder beperking , behalve de statutaire jaarvergadering

toekenning van punten betreffende aanwezigheid op de ledenvergadering van de cultuurraad en eventueel schrapping van dit artikel in het subsidiereglement

de niet-toekenning van subsidie bij afwezigheid is een te grote straf. Welke bewijslast wordt door het bestuur aanvaard? Moet men een doktersbriefje voorleggen bij een onverwachte ziekte. Beloning in plaats van bestraffing.

45. Algemene suggesties Houd de cultuurraad voldoende rekening met de opmerkingen van de Algemene vergadering? Het is niet altijd even duidelijk welke activiteiten gesubsidiëerd worden en welke niet. Voor alle activiteiten dienen punten toegekend. Wij vinden dat de gemeentelijke cultuurraad en het beheer ervan een zeer goede zaak voor alle Brechtenaren Wij verwachten in de toekomst meer waardering en meer subsidies weinig kennis van subsidiereglement en of we hier recht op hebben

Houd de cultuurraad voldoende rekening met de opmerkingen van de Algemene vergadering? Het is niet altijd even duidelijk welke activiteiten gesubsidiëerd worden en welke niet. Voor alle activiteiten dienen punten toegekend.

Wij vinden dat de gemeentelijke cultuurraad en het beheer ervan een zeer goede zaak voor alle Brechtenaren

Wij verwachten in de toekomst meer waardering en meer subsidies

weinig kennis van subsidiereglement en of we hier recht op hebben

45. Algemene suggesties Positief is dat de cultuurraad initiatieven neemt om de verenigingen te steunen en ook te stimuleren. Ook worden we goed geïnformeerd over alles wat er reilt en zeilt op cultureel gebied oa seizoensbrochure. Verder kunnen wij voor de ontplooiing van onze activiteiten eventueel beroep doen op de uitleendienst . Minder positief is het feit dat we eigenlijk maar karig worden beloond voor ons degelijk tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt (min. 8 blz) met zeer interessante artikelen over o.a. De innerlijke en uiterlijke herkenbaarheid van gilden, het lidmaatschap, het koningsschap en het koningsschieten, bij onze gilden, vrouwen in de gilden, ... Besluit: de 15 punten vinden we ondergewaardeerd

Positief is dat de cultuurraad initiatieven neemt om de verenigingen te steunen en ook te stimuleren. Ook worden we goed geïnformeerd over alles wat er reilt en zeilt op cultureel gebied oa seizoensbrochure. Verder kunnen wij voor de ontplooiing van onze activiteiten eventueel beroep doen op de uitleendienst . Minder positief is het feit dat we eigenlijk maar karig worden beloond voor ons degelijk tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt (min. 8 blz) met zeer interessante artikelen over o.a. De innerlijke en uiterlijke herkenbaarheid van gilden, het lidmaatschap, het koningsschap en het koningsschieten, bij onze gilden, vrouwen in de gilden, ... Besluit: de 15 punten vinden we ondergewaardeerd

45. Algemene suggesties Over deze enquete: alvorens te verzenden heb ik mijn ingevuld document opgeslagen; dan naar "vorige" om even te controleren op fouten en wat zie ik: er staan verschillende tekens die ik niet heb getikt en op sommige vragen is mijn antwoord verdwenen. omdat we er net een jaar bij aangesloten zijn, hebben we nog geen uitgesproken mening. Er vindt op regelmatige tijdstippen een evaluatie plaats nee,al vond ik sommige vragen wel stom ik zou graag een evaluatie ontvangen van het invuldossier voor subsidies, het is interessant zodat we kunnen zien op wat we punten krijgen en op wat niet en ook hoeveel punten

Over deze enquete: alvorens te verzenden heb ik mijn ingevuld document opgeslagen; dan naar "vorige" om even te controleren op fouten en wat zie ik: er staan verschillende tekens die ik niet heb getikt en op sommige vragen is mijn antwoord verdwenen.

omdat we er net een jaar bij aangesloten zijn, hebben we nog geen uitgesproken mening. Er vindt op regelmatige tijdstippen een evaluatie plaats

nee,al vond ik sommige vragen wel stom

ik zou graag een evaluatie ontvangen van het invuldossier voor subsidies, het is interessant zodat we kunnen zien op wat we punten krijgen en op wat niet en ook hoeveel punten

45. Algemene suggesties ik waardeer dat zulke initiatieven gesteund worden de raad levert goed werk, dik kan alleen als men deze mensen de vrijheid gunt om dit volgens eer en geweten te blijven doen. Het reglement is ok voor ons omdat alle verenigingen hier een stem hebben uitgebracht en is goedgekeurd in het algemeen belang van de diverse verenigingen Bestuur van onze vereniging ijvert naar een gelijk verdeelde subsidie voor alle soortgelijke groepen van personen die aan culturele activiteiten doen! (vereenvoudiging van het papierwerk !)

ik waardeer dat zulke initiatieven gesteund worden

de raad levert goed werk, dik kan alleen als men deze mensen de vrijheid gunt om dit volgens eer en geweten te blijven doen. Het reglement is ok voor ons omdat alle verenigingen hier een stem hebben uitgebracht en is goedgekeurd in het algemeen belang van de diverse verenigingen

Bestuur van onze vereniging ijvert naar een gelijk verdeelde subsidie voor alle soortgelijke groepen van personen die aan culturele activiteiten doen! (vereenvoudiging van het papierwerk !)

45. Algemene suggesties wij vinden dat er toch wel wat papierwerk bij komt kijken je moet er bij elke activiteit aan denken om een formulier te laten handtekenen. Er is ook niet altijd een specifieke organisator of een stempel. Het formulier kan gerust gehalveerd worden of in de vorm van die lijst opgesteld worden. Nu gaat er veel papier verloren voor steeds dezelfde informatie kan het jaarprogramma van een algemeen erkende vereniging niet voldoende zijn voor de subsidies (mits enkele aanpassingen erbij te vermelden) Op de AV van de cultuurraad worden te veel zware onderwerpen besproken

wij vinden dat er toch wel wat papierwerk bij komt kijken

je moet er bij elke activiteit aan denken om een formulier te laten handtekenen. Er is ook niet altijd een specifieke organisator of een stempel. Het formulier kan gerust gehalveerd worden of in de vorm van die lijst opgesteld worden. Nu gaat er veel papier verloren voor steeds dezelfde informatie

kan het jaarprogramma van een algemeen erkende vereniging niet voldoende zijn voor de subsidies (mits enkele aanpassingen erbij te vermelden)

Op de AV van de cultuurraad worden te veel zware onderwerpen besproken

45. Algemene suggesties de huur van GC Van Der Noot met volledige licht en geluisinstallatie is heel duur, technieker niet voldoende bekwaam waarom krijgen verenigingen die heel grote onkosten hebben van aankoop van materieel, betaling lesgevers e.d. niet meer subisidies dan verenigingen die vb. alleen een spel kaarten moeten kopen Waarom gaat de programmatie van de cultuurdienst voor op die van de leden van de cultuurraad waarom staan bepaalde activiteiten van niet aangeslotenen wel in de programmabrochure van het GC en activiteiten van wel aangeslotenen niet?

de huur van GC Van Der Noot met volledige licht en geluisinstallatie is heel duur, technieker niet voldoende bekwaam

waarom krijgen verenigingen die heel grote onkosten hebben van aankoop van materieel, betaling lesgevers e.d. niet meer subisidies dan verenigingen die vb. alleen een spel kaarten moeten kopen

Waarom gaat de programmatie van de cultuurdienst voor op die van de leden van de cultuurraad

waarom staan bepaalde activiteiten van niet aangeslotenen wel in de programmabrochure van het GC en activiteiten van wel aangeslotenen niet?

 

 

 

Add a comment