Testy psychologiczne dla biznesu

56 %
44 %
Information about Testy psychologiczne dla biznesu
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: MieszkoMajwwwiakgpl

Source: slideshare.net

Description

Dlaczego nie należy wierzyć wynikom tylko jednego testu? Jaka jest moc przewidywania testów? Jak testy mogą pomóc przy awansach, ścieżkach karier, planach rozwojowych i talentach?

Wielowymiarowa bateria testów – praktyczne zastosowanie

Zastosowanie baterii testów Jedna informacja, a tak wiele zastosowań. • Interpretujemy wyniki uwzględniając kontekst w jakim organizacja i osoby badane obecnie się znajdują (restrukturyzacja, Rekrutacja i selekcja Kształtowanie stanowisk pracy kryzys, czas prosperity, organizacja w trakcie zmiany etc.). • • Korelujemy wyniki z testów z wynikami biznesowymi. Zmniejszamy ryzyko błędnych decyzji personalnych. Motywowanie Kontekst sytuacji organizacji Wyszukiwanie talentów Development Awanse Czerwony kolor tła symbolizuje kontekst sytuacyjny organizacji , na niebieskich polach pokazano najczęstsze zastosowania baterii testów. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 2

Wielowymiarowa analiza człowieka w sytuacji pracy Badane są nie tylko wymiary, lecz również zależności między nimi. Taktyki wywierania wpływu Kompetencje menedżerskie Hierarchia wartości Kompetencje sprzedażowe Charakterystyki pracy Temperament, zdolności Umiejętności społeczne Osobowość rozumiana jako struktura wiedzy związana z pracą • Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl Prezentowane wymiary należą do najczęściej testowanych. 3

Wielowymiarowa analiza człowieka w sytuacji pracy Model diagnozy IAKG. Kompetencje sprzedażowe Taktyki wpływu, hierarchia wartości, treść pracy, zaangażowanie, umiejętności społeczne Zdolności, osobowość, temperament • Poziom operacji – kompetencje obserwowalne w zachowaniu • Poziom świadomości i środowiska – umiejętności sytuacyjnie obserwowalne w zachowaniu • Kompetencje menedżerskie Poziom głębokiego wglądu Prezentowane wymiary należą do najczęściej testowanych przez IAKG w 2013 Narzędzia, które są stosowane przez IAKG pozwalają na uchwycenie całościowego obrazu człowieka w kontekście pracy. Jest to możliwe dzięki metodycznemu pomiarowi na różnych poziomach wglądu oraz znajomości relacji jakie występują pomiędzy nimi. Pozwala to na zwiększenie użyteczności biznesowej wyników testów. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 4

Wielowymiarowa Bateria Testów Podstawowe informacje o narzędziach. • Analiza wielowymiarowa dostarcza całościowych informacji o człowieku w sytuacji pracy. Pracownik to dla nas spójna całość, a nie pojedyncza kompetencja. • Wszystkie testy zostały samodzielnie zaprojektowane lub zaadaptowane do populacji polskiej przez pracowników IAKG pod przewodnictwem dr Victora Wekselberga. • Testy IAKG charakteryzują się wysoką rzetelnością diagnostyczną oraz normami odniesienia stworzonymi na grupach nisko, średnio i wysokoefektywnych menedżerów i handlowców działających w polskiej rzeczywistości biznesowej. • Wielowymiarowa Bateria Testów składa się z oddzielnych narzędzi, dobieranych przez psychologów organizacji w zależności od jakości informacji jakie mają zostać dostarczone. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 5

Co można przewidzieć jakim testem? Przewaga podejścia analiz relacji pomiędzy różnymi narzędziami nad testami opartymi o tzw. Wielką Piątkę. • Z metaanaliz testów opartych o Wielką Piątkę Viswesvarana i in. (2007) wynika, że moc przewidywania co do selekcjonowania efektywnych menedżerów wynosi 4% Procentowa siła związku między wynikami testowymi a wskaźnikami efektywności menedżerów 40% • 30% Nawet Hogan (2005) określił, że wartość ta może wzrosnąć do 9% jeżeli dodatkowo uwzględni się sytuację pracy. (Sytuacja pracy 20% nie jest uwzględniania w testach Hogana) • IAKG i jego Klienci uznają zarówno 4% jak i 9% mocy przewidywania za wynik poniżej oczekiwań biznesu. 10% 24% 9% 4% 0% Wniosek: Narzędzia bazujące na Wielkiej Piątce Wielka Piątka + sytuacja pracy IAKG: skrzyżowanie wyników STS + Intentio (TIC) Stosowanie analiz relacji pomiędzy różnymi narzędziami pozwala na zwiększanie mocy przewidywania zachowania. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 6

Unikalność metody IAKG Model IAKG a tzw „Wielka Piątka”. • • • • Badamy osobowość, rozumianą jako strukturę wiedzy związanej z pracą. Celowo nie korzystamy z teorii tzw Wielkiej Piątki. Teoria Wielkiej Piątki daje zbyt ogólny obraz człowieka, który jest mało użyteczny w realiach biznesu. Kompetencje sprzedażowe Taktyki wpływu, hierarchia wartości, treść pracy, zaangażowanie, umiejętności społeczne Takie rozumienie osobowości pozwala na skoncentrowanie się na tym co istotne w środowisku pracy. Osobowość koreluje z każdym z innych badanych wymiarów a więc dzięki jej zdiagnozowaniu zyskujemy podstawę bazy obrazu człowieka. Sprawdzenie jakości relacji pomiędzy osobowością a temperamentem daje nam bazę podstawową do przewidywania zachowania. Kompetencje menedżerskie Zdolności, osobowość, temperament Model diagnozy IAKG (2013) Sprawdzenie jakości relacji pomiędzy osobowością a taktykami wpływu, hierarchią wartości, treścią pracy, zaangażowaniem i umiejętnościami społecznymi zwiększa moc przewidywania zachowania. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 7

Rodzaje feedbacku Feedback dostosowany do potrzeb zamawiającego i badanego. Gwarantujemy bezpieczeństwo i niezbędną uwagę zarówno zamawiającym badanie jak i uczestnikom. Dlatego proponujemy 3 rodzaje feedbacku: • Feedback głęboki i rozwojowy – jest to feedback o sobie jako o badanym w konkretnym kontekście. Najczęściej stosowany jako czynnik motywacyjny dla osoby badanej. • Feedback strategiczny – zawiera zbiorcze zestawienia wyników wszystkich badanych i pozwala na general overview organizacji. Wyniki te są pokazywane w zestawieniu z danymi biznesowymi. Zawiera wszystkie informacje jakie zamawiający wybrał przed rozpoczęciem badania • Feedback operacyjny – jest to feedback menedżerski, gdzie omawiane są wyniki zespołu osób zarządzanych przez menedżera, wraz z konkretnymi rekomendacjami działań na poziomie zachowania dostosowanymi do poszczególnych pracowników. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 8

Co dokładnie mierzymy? Najczęściej mierzone wymiary: Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 9

Przykłady zastosowań Co dostaje zamawiający: • Optymalne wykorzystanie potencjału danego pracownika w konkretnym środowisku pracy. • Ścieżki kariery wprost dostosowane do czynników psychologicznych i biznesowych. • Rozpoznanie kluczowych czynników motywujących i demotywujących konkretnych pracowników. • Przewidywanie zachowań pracowników zależne od sytuacji. • Przydział zadań i stanowisk zgodny z kompetencjami i motywacją. • Awansowanie odpowiednich osób w odpowiednim czasie na odpowiednie stanowiska. • Określenie czynników kluczowych i zależności między nimi dla efektywnie działających zespołów. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 10

Rezultaty biznesowe Co dostaje zamawiający: • Zmniejszone roszczenia płacowe. • Jasność i przejrzystość co do możliwości wykorzystania potencjału poszczególnych pracowników. • Pozapłacowe narzędzia motywowania. • Bezpieczeństwo przy podejmowaniu decyzji personalnych. • Zmniejszona fluktuacja. Zapraszamy do lektury artykułów, gdzie prezentujemy gotową metodologię pozwalającą na policzenie : ile realnie organizacje kosztuje fluktuacja oraz jakie wymierne rezultaty uzyskuje się za pomocą odpowiednich procedur selekcyjnych? • • • • Rotacja pracowników czyli jak policzyć rzeczywiste koszty fluktuacji kadr – część 1 Rotacja pracowników czyli jak policzyć rzeczywiste koszty fluktuacji kadr – część 2, koszty odejścia Skuteczne procedury selekcyjne mogą być opłacalne W jaki sposób zwiększyć trafność selekcji kandydatów do pracy? Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 11

Rezultaty biznesowe – wymiar finansowy „Cena to to co płacisz, a wartość to to co dostajesz” W. Buffet • Wyniki finansowe wdrożenia ROI – dział sprzedaży Dane do analizy: Poziom sprzedaży PRZED zastosowaniem baterii testów– 28 400 000 zł Poziom sprzedaży PO zastosowaniu baterii testów– 29 800 000 zł Zysk polegający na zwiększeniu efektywności Działu Sprzedaży: 29 800 000 zł– 28 700 000 zł = 1 100 000 zł Cena przeprowadzenia projektu: 129 000 zł

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Irb.pl - Irb - Instytut Rozwoju Biznesu | badania ...

Website title: Instytut Rozwoju Biznesu | badania, doradztwo i szkolenia dla biznesu: Description: IRB - Instytut Rozwoju Biznesu - oferuje badania ...
Read more

Example Pages and Menu Links - Congressio

Dla biznesu; Dla pracowników; ... Kontakt; Example Pages and Menu Links: This page is an example of content that is ... Testy psychologiczne; Diagnoza ...
Read more

Testy psychologiczne w nowoczesnym HR - pol-bc.com

ABC biznesu. Analiza ... Leona Koźmińskiego dla uczestników szkolenia „Testy ... lub chciałyby stosować testy psychologiczne, ...
Read more

Gabinet Psychologiczny Anna Bilska, Kielce, Marszałka ...

Usługi dla biznesu; ... psychologiczne dla sędziów i prokuratorów; *szkolenia psychologiczne i pedagogiczne dla firm i szkół *testy psychologiczne, ...
Read more

Testy psychologiczne w biznesie | IBD Business School ...

Testy psychologiczne w biznesie. TEST INTUICJI MENEDŻERSKIEJ – TACIT KNOWLEDGE INVENTORY FOR MANAGERES (TKIM) SITUATIONAL TEST OF SALES COMPETENCIES (STS)
Read more

Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o, Warszawa, Al ...

Usługi dla biznesu; Usługi dla każdego; Zdrowie i uroda; ... konsultacje psychologiczne i poradnictwo psychologiczne, testy psychologiczne. ...
Read more

Testy i certyfikaty biznesowe | NVIDIA

Testy i certyfikaty biznesowe. Rozwiązania dla biznesu firmy NVIDIA zawierają system testów i certyfikatów spełniających potrzeby różnych ...
Read more

Kalata przeszła testy psychologiczne. Zostanie szefem ZUS ...

Energia dla biznesu; Euro ... jedyna kandydatka na prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Kalata pozytywnie przeszła testy psychologiczne. ...
Read more