Terra Incognita [dutch]

63 %
38 %
Information about Terra Incognita [dutch]

Published on November 6, 2008

Author: mvanwijnendaele

Source: slideshare.net

Description

Presentation on the threats of talking on global warming. What is global warming and what are the mythes about global warming?

terra incognita huidige klimaatmodellen en de kritiek erop tegen het licht gehouden of “Is Kyoto gebakken lucht?” Matthias Van Wijnendaele, 21 oktober 2005

 terra incognita: inleiding September was nog nooit zo warm Nieuwsblad, 16 oktober 2005 September was op deze planeet nog nooit zo warm als dit jaar. Dat heeft de Amerikaanse weerdienst NOAA bekendgemaakt. Het houdt rekening met metingen vanaf 1880. De gemiddelde temperatuur lag dit jaar 0,63 graden celsius hoger dan het gemiddelde. De vorige warmste septembermaand op de aardbol was in 2003, toen de gemiddelde temperatuur 0,57 procent de normale waarde oversteeg. Het KMI in Ukkel bestempelde eerder al de septembermaand als "zeer abnormaal". Met deze term doelt het Belgische weerinstituut op een verschijnsel dat één keer wordt bereikt of overtroffen in tien jaar. De gemiddelde dagtemperatuur van 16,6 graden (twee graden boven de normale waarde) was geenszins een record.

 terra incognita: inleiding Wilma is sterkste orkaan ooit Urania, 19 oktober 2005 Nog maar enkele dagen na het ontstaan van orkaan Wilma is deze zeer snel enorm in kracht toegenomen. Vandaag bereikte de 21e storm van het jaar categorie vijf op de schaal van Saffir-Simpson, de zwaarst mogelijke classificatie. Wilma is nu officieel de zwaarste orkaan ooit en heeft de laagste druk ooit gemeten op het westelijk halfrond (882 mbar). Er is zelfs een goede kans dat Wilma sterker wordt dan tyfoon Tip, en daarmee de ergste storm ooit wordt. Het is tevens de eerste keer in de geschiedenis dat er in één seizoen drie categorie vijf orkanen zijn. Allen staan in de top zes aller tijden.

 terra incognita: inhoud Temperatuursbepaling CO 2 en andere gassen Onderzoek Multiproxy’s pauze Kritiek Antwoord op kritiek Gevolgen en gevaar Conclusie

Temperatuursbepaling

CO 2 en andere gassen

Onderzoek

Multiproxy’s

pauze

Kritiek

Antwoord op kritiek

Gevolgen en gevaar

Conclusie

 terra incognita: inleiding Oorzaak? Toekomst?

 terra incognita: temperatuursbepaling

 terra incognita: temperatuursbepaling reflectie absorptie Zonnestralen (1367 Watt/m²) 30% 70% oppervlak aarde en oceanen 4% 51% wolken 20% 3% atmosfeer 6% 16% (O 3 )

 terra incognita: temperatuursbepaling

 terra incognita: temperatuursbepaling reflectie absorptie oppervlak aarde en oceanen 4% 51% wolken 20% 3% atmosfeer 6% 16% (O 3 ) warmte uitgestraald en geabsorbeerd door atmosfeer J = σ T 4 (wet van Boltzmann) totaal uitgestoten energie evenredig met temperatuur aardoppervlak warmt op analogie: atmosfeer als deken

 terra incognita: temperatuursbepaling Alleen albedo-effect (zonder wolken en atmosfeer) -18°C Gemiddelde temperatuur op aarde 15°C Verschil is natuurlijk broeikaseffect 33°C

 terra incognita: CO 2 en andere gassen CO 2 concentratie van 280 tot 380 ppm 2 ppm per jaar

 terra incognita: CO 2 en andere gassen Tussentijdse IJstijden,… Moberg et all. : “We find no evidence for any earlier periods in the last two millennia with warmer conditions than the post-1990 period – in agreement with previous studies.” Mann et all. : “De laatste 2 millennia is het nooit zo warm geweest op aarde als in de jaren ’90.” Peter Tom Jones: “Het is een wetenschappelijk gegeven dat de toename van CO2, met enige vertraging, leidt tot een toename van de gemiddelde temperatuur.” Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens)

Tussentijdse IJstijden,…

Moberg et all. : “We find no evidence for any earlier periods in the last two millennia with warmer conditions than the post-1990 period – in agreement with previous studies.”

Mann et all. : “De laatste 2 millennia is het nooit zo warm geweest op aarde als in de jaren ’90.”

Peter Tom Jones: “Het is een wetenschappelijk gegeven dat de toename van CO2, met enige vertraging, leidt tot een toename van de gemiddelde temperatuur.”

Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens)

 terra incognita: CO 2 en andere gassen Tussentijdse IJstijden,… Moberg et all. : “We find no evidence for any earlier periods in the last two millennia with warmer conditions than the post-1990 period – in agreement with previous studies.” Mann et all. : “De laatste 2 millennia is het nooit zo warm geweest op aarde als in de jaren ’90.” Peter Tom Jones: “Het is een wetenschappelijk gegeven dat de toename van CO2, met enige vertraging, leidt tot een toename van de gemiddelde temperatuur.” Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens)

Tussentijdse IJstijden,…

Moberg et all. : “We find no evidence for any earlier periods in the last two millennia with warmer conditions than the post-1990 period – in agreement with previous studies.”

Mann et all. : “De laatste 2 millennia is het nooit zo warm geweest op aarde als in de jaren ’90.”

Peter Tom Jones: “Het is een wetenschappelijk gegeven dat de toename van CO2, met enige vertraging, leidt tot een toename van de gemiddelde temperatuur.”

Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens)

Tussentijdse IJstijden,… Moberg et all. : “We find no evidence for any earlier periods in the last two millennia with warmer conditions than the post-1990 period – in agreement with previous studies.” Mann et all. : “De laatste 2 millennia is het nooit zo warm geweest op aarde als in de jaren ’90.” Peter Tom Jones: “Het is een wetenschappelijk gegeven dat de toename van CO2, met enige vertraging, leidt tot een toename van de gemiddelde temperatuur.” Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens) ?  terra incognita: CO 2 en andere gassen

Tussentijdse IJstijden,…

Moberg et all. : “We find no evidence for any earlier periods in the last two millennia with warmer conditions than the post-1990 period – in agreement with previous studies.”

Mann et all. : “De laatste 2 millennia is het nooit zo warm geweest op aarde als in de jaren ’90.”

Peter Tom Jones: “Het is een wetenschappelijk gegeven dat de toename van CO2, met enige vertraging, leidt tot een toename van de gemiddelde temperatuur.”

Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens)

  terra incognita: Onderzoek wetenschappelijke (!) klimaatstudies fondsen om objectief onderzoek te subsidiëren mijden van politisering van onderzoekers Internationale organisaties VN: IPCC (International Panel for Climat Change)

wetenschappelijke (!) klimaatstudies

fondsen om objectief onderzoek te subsidiëren

mijden van politisering van onderzoekers

Internationale organisaties

VN: IPCC (International Panel for Climat Change)

  terra incognita: Onderzoek Hoe zal de gemiddelde temperatuur verlopen in de 21e eeuw? IPCC belangrijk internationaal orgaan bezig met deze vraag Global warming, dimming, brightening Michael Mann et all. en zijn zeer gerespecteerde studie

Hoe zal de gemiddelde temperatuur verlopen in de 21e eeuw?

IPCC belangrijk internationaal orgaan bezig met deze vraag

Global warming, dimming, brightening

Michael Mann et all. en zijn zeer gerespecteerde studie

  terra incognita: IPCC 1,5 à 4,5 °C gevoeligheid 1,4 à 5,8 °C opwarming

  terra incognita: Global dimming

 terra incognita: Global dimming

 terra incognita: Global dimming aërosolen: deeltjes die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen en biomassa (bv. SO 2 ) hebben koelende invloed en dus beschermende invloed (minder zonlicht bereikt het oppervlak van de aarde) Deze episode (dimming-effect) is nu voorbij doordat… … technologische vooruitgang zorgt voor minder uitstoot SO 2 … aërosolen een korte levensduur hebben Global brightening

  terra incognita: Mann’s studie Hoe zal de gemiddelde temperatuur verlopen in de 21e eeuw? Reconstrueer de temperatuur uit het verleden (Mann): anno 2005 : dekking noordelijk halfrond met 5000 grondstations na 1850 : directe metingen met thermometers 1000 – 1850 : geen betrouwbare temperatuurmetingen probleem! Oplossing: indirecte metingen met temperatuurindicatoren = proxy’s

Hoe zal de gemiddelde temperatuur verlopen in de 21e eeuw?

Reconstrueer de temperatuur uit het verleden (Mann):

anno 2005 : dekking noordelijk halfrond met

5000 grondstations

na 1850 : directe metingen met thermometers

1000 – 1850 : geen betrouwbare temperatuurmetingen

probleem!

Oplossing: indirecte metingen met temperatuurindicatoren

= proxy’s

  terra incognita: Mann’s studie

  terra incognita: Multiproxy’s bomen ijskernen sedimentlagen koralen pollen

bomen

ijskernen

sedimentlagen

koralen

pollen

  terra incognita: Multiproxy’s

  terra incognita: Multiproxy’s

  terra incognita: Multiproxy’s

  terra incognita: Multiproxy’s alle gegevens verzamelen in matrices resultaten interpreteren (gevaar!) eventueel extrapoleren en samenvoegen (voorzichtig!) transformatie uitvoeren standaardiseren naar 2 momenten PCA (principaal componenten analyse) o.a. gewichten toekennen aan verschillende proxy’s

alle gegevens verzamelen in matrices

resultaten interpreteren (gevaar!)

eventueel extrapoleren en samenvoegen (voorzichtig!)

transformatie uitvoeren

standaardiseren naar 2 momenten

PCA (principaal componenten analyse)

o.a. gewichten toekennen aan verschillende proxy’s

  terra incognita: Multiproxy’s

  terra incognita: Multiproxy’s

Pauze

  terra incognita: Kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: publicatie in befaamde Geophysical Research Letters ‘ verkeerd’ gebruik van Principaal Componenten Mann gebruikt verkeerde proxy’s Mann heeft iets te verbergen: geen openheid/medewerking Mann’s werk werd nooit deftig gecontroleerd IPCC geeft te veel aandacht aan één studie

Claims van McKitrick en McIntyre:

publicatie in befaamde Geophysical Research Letters

‘ verkeerd’ gebruik van Principaal Componenten

Mann gebruikt verkeerde proxy’s

Mann heeft iets te verbergen: geen openheid/medewerking

Mann’s werk werd nooit deftig gecontroleerd

IPCC geeft te veel aandacht aan één studie

  terra incognita: Mann’s studie

  terra incognita: Antwoord op kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: publicatie in befaamde Geophysical Research Letters Mann’s werk werd gepubliceerd in hetzelfde blad, Nature,… Mc’s artikels werden telkens geweerd door nog meer gerenommeerde tijdschriften zoals Nature

Claims van McKitrick en McIntyre:

publicatie in befaamde Geophysical Research Letters

Mann’s werk werd gepubliceerd in hetzelfde blad, Nature,…

Mc’s artikels werden telkens geweerd door nog meer

gerenommeerde tijdschriften zoals Nature

  terra incognita: Antwoord op kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: ‘ verkeerd’ gebruik van de Principaal Componenten Mann gebruikt een stapsgewijze methode (per periode) om schaarse data beter te benutten. De temperatuur voor de periode 1400-1450 is gebaseerd op 2 proxy’s uit de Noamergroep, een boomringreeks. Dit is op zich geen probleem, maar hij maakt op een dubieuze manier gebruik van het gemiddelde. Eén van de reeksen (ca534, Sheep Mountain, California) zou zo meer gewicht krijgen dan de andere reeks. = Kern van de kritiek

Claims van McKitrick en McIntyre:

‘ verkeerd’ gebruik van de Principaal Componenten

Mann gebruikt een stapsgewijze methode (per periode) om schaarse data beter te benutten. De temperatuur voor de periode 1400-1450 is gebaseerd op 2 proxy’s uit de Noamergroep, een boomringreeks.

Dit is op zich geen probleem, maar hij maakt op een dubieuze manier gebruik van het gemiddelde.

Eén van de reeksen (ca534, Sheep Mountain, California) zou zo meer gewicht krijgen dan de andere reeks.

= Kern van de kritiek

  terra incognita: Antwoord op kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: 3. Mann gebruikt verkeerde proxy’s De Mc’s hebben een reeks gevonden die een sterke invloed heeft op de periode 1400-1450 en vinden deze reeks van stekeldennen nu onaanvaardbaar in de verwerkte data. directory BACKTO_1400-CENSORED op ftp-site Mann

  terra incognita: Antwoord op kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: 4. Mann heeft iets te verbergen: geen openheid/medewerking De Mc’s zijn geen échte wetenschappers Bedoelingen waren op voorhand duidelijk Kant en klaar pakket vereist bij door IPCC voorgestelde studies

  terra incognita: Antwoord op kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: Mann’s werk werd nooit deftig gecontroleerd Vele duizenden topwetenschappers zijn verbonden aan het klimaatpanel Deftigheid van de controles van de Mc’s?

Claims van McKitrick en McIntyre:

Mann’s werk werd nooit deftig gecontroleerd

Vele duizenden topwetenschappers zijn verbonden aan het

klimaatpanel

Deftigheid van de controles van de Mc’s?

 terra incognita: Antwoord op kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: 6. IPCC geeft te veel aandacht aan één studie Vele andere studies tonen gelijkaardige grafieken als die van Mann Vele duizenden topwetenschappers zijn verbonden aan het klimaatpanel

 terra incognita: Antwoord op kritiek

  terra incognita: Conclusie kritiek reproductie internet! Mann heeft iets te verbergen: geen openheid/medewerking Mann’s werk werd nooit deftig gecontroleerd toewerken naar een resultaat: Mann onderuit krijgen onzekerheid? McKitrick houdt zich uitsluitend bezig met publiciteit verschillende klimaatsceptici bundelen krachten op basis van andere claims

reproductie

internet!

Mann heeft iets te verbergen: geen openheid/medewerking

Mann’s werk werd nooit deftig gecontroleerd

toewerken naar een resultaat: Mann onderuit krijgen

onzekerheid?

McKitrick houdt zich uitsluitend bezig met publiciteit

verschillende klimaatsceptici bundelen krachten op basis

van andere claims

 terra incognita: Gevolgen orkanen, El Nino, hittegolven droogte, watertekorten afstervende wouden (watervaleffect) stijging zeeniveau de mythische 2°C irreversibele wijzigingen voor het klimaat

orkanen, El Nino, hittegolven

droogte, watertekorten

afstervende wouden (watervaleffect)

stijging zeeniveau

de mythische 2°C

irreversibele wijzigingen voor het klimaat

 terra incognita: Gevolgen

 terra incognita: 2 graden Bepalen drempelwaarde kritische stijging T Afbreken koraalriffen 1 à 2 °C Smelten ijskappen Groenland 2,7 °C Uitschakeling Golfstroom 3 à 4 °C Afbreken West-Antarctische ijskap 3 à 9 °C Maximaal toelaatbare opwarming is 2 °C tov. 1750 Gevaar ingewikkelde combinatie positieve/negatieve kettingreacties

 terra incognita: Gevaar

 terra incognita: Gevaar

 terra incognita: Gevaar

 terra incognita: Conclusie

 terra incognita: Conclusie “ De broeikastheorie is zo simpel dat je ze kunt uitleggen op de achterkant van een bierviltje. Door de complexiteit van alle factoren die meespelen en de grootte én de uniekheid van de aarde, zullen experimenten en onderzoeken nooit 100% sluitende bewijzen geven Daar zullen ‘slechtmenenden’ altijd gebruik van maken door het tegendeel expliciet en ongenuanceerd van de daken te schreeuwen.” Stefan Meulemans

Add a comment

Related pages

Translate 'terra incognita' from English to Dutch

English to Dutch translation results for 'terra incognita' designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German ...
Read more

Translate terra incognita from English to Dutch

Terra incognita translated from English to Dutch including synonyms, definitions, and related words.
Read more

terra incognita - definition of terra incognita in English ...

‘We were setting out into terra incognita, ... but at the same acknowledges that for many Dutch business people, Bulgaria is still terra incognita. ...
Read more

Terra incognita - English to Dutch Translation

Terra incognita (English to Dutch translation). Translate Terra incognita to English online and download now our free translation software to use at any time.
Read more

Save 51% on Terra Incognita ~ Chapter One: The ... - Steam

Buy Terra Incognita ~ Chapter One: The Descendant. SPECIAL PROMOTION! Offer ends October 27-51%. $0.99. $0.49. ... Terra Incognita is a retro throwback RPG
Read more

terra incognita - Free definitions by Babylon

terra incognita - Free definition results from over 1700 online dictionaries
Read more

Translation of Terra incognita in Dutch

Translation of terra incognita in Dutch. Translate terra incognita in Dutch online and download now our free translator to use any time at no charge.
Read more

dict.cc | terra incognita | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für terra incognita im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc.
Read more

dict.cc | Terra | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für Terra im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc. Alle Sprachen ... A 2012-07-07: terra incognita ~ unbekanntes Land... A 2012-07-06: ...
Read more