Terapi gestalt oum

67 %
33 %
Information about Terapi gestalt oum
Education

Published on March 6, 2014

Author: njiga

Source: slideshare.net

Description

notes

DISEDIAKAN OLEH : JIGATISUARI A/P NATHAN

   FREDERIK S (“FRITZ”) PERLS (1893-1970) Lahir di Berlin dari keluarga yahudi kelas menengah bawah. LAURA POSNER PERLS (1905-1990) lahir di Pforzhein, German ( ISTERINYA )

 Gestalt pada asanya merujuk kepada satu pola, bentuk atau kontigurasi yang diteliti atau diamati oleh seseorang secara keseluruhan.  Teori ini memberi penekanan kepada makna individu itu sendiri dan bagaimana individu itu melakukan pengamatan dan persepsi serta kemahiran dan pengetahuan mereka terhadap pengalaman sendiri.  Menurut Gestalt seseorang individu itu akan mengalami masalah sekiranya ia masih belum berjaya melengkapkan persepsinya atau gagal mempunyai kesedaran yang kurang untuk membolehkannya mengalami atau merasai sesuatu pengalaman.  Manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, mereka tidak menumpukan kepada isu “kenapa” atau “mengapa” tetapi lebih memberi penekanan kepada isu atau persoalan “bagaimana” atau proses.  Terapi Gestalt ini berbeza dengan teori psikoanalisis yang mengatakan bahawa tingkahlaku dan personaliti manusia adalah ditentukan (deterministik) dan dikawal oleh faktor – faktor dalaman dan luaran.

 Memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Teori ini juga membuat individu akan lebih berdikari, tidak akan bergantung kepada orang lain.  Perl’s turut berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai banyak potensi, tetapi terhalang kerana sekatan – sekatan dalam hidupnya.  Membantu individu agar lebih mengenali diri sendiri dengan mendalam tanpa berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya.  Membantu individu agar dapat merasai dan menyedari segala perasaan dan pengalaman mereka masing – masing.  Memberi perhatian kepada pola bahasa klien dan struktur ayat yang digunakan.

 Memberi tumpuan kepada aspek yang bercorak eksperimen atau cubaan oleh klien itu sendiri.  Untuk mengelakkan kesan negatif, klien diterangkan terlebih dahulu apa akan berlaku di dalam terapi Gestalt.  Perkara – perkara yang dilakukan dalam terapi Gestalt : 1. Segala cadangan tidak berbentuk arahan atau perintah kepada individu. Klien sendiri harus meneliti dan menilai cadangan kaunselor serta bebas membuat keputusan samada menerima atau menolak. Jika klien membuat keputusan menolak, kaunselor sebaliknya meninjau dan meneroka sebab dan punca kenapa klien berkeputusan untuk menolak. Jika klien menerima , maka beliau boleh meneruskan sebarang aktiviti atau menghentikannya pada bila – bila masa sahaja. Kaunselor perlu mempunyai pengalaman , pengetahuan dan kemahiran mengenai semua teknik – teknik terapi Gestalt. 2. 3. 4. 5.

 Teknik , aktiviti atau treatment oleh kaunselor berpendekatan Gestalt seperti berikut : 1. Aktiviti Berdialog 2. “ Making The Round” 3. Lafaz Ikrar 4. Satu Rahsia 5. Permainan Projeksi 6. Teknik Simetrikal 7. Permainan Raptai 8. Mengenal Perasaan 9. Mentafsir Mimpi, dan lain.

 Teori yang menekankan kepada kesedaran individu kepada prinsip disini dan sekarang.  Memberi perhatian khusus kepada jenis – jenis tingkahlaku yang tersekat perkembangannya dan bagaimana tingkahlaku ini menjadi sedemikian sehingga organisma tidak boleh berfungsi dengan berkesan pada masa sekarang.  Oleh yang demikian, matlamat yang ingin dicapai oleh pendekatan ini adalah ke rah seseorang individu itu menerima tanggungjawab ke atasnya dirinya sendiri, hidup untuk masa sekarang dan mengalami hidup secara bebas dan merdeka serta arah jelas dengan sepenuhnya terutama sekali dari segi perasaan.

Add a comment

Related presentations

Related pages

library.oum.edu.my

http://library.oum.edu.my/oumlib/faceted/solr/0000005?filters=ss_cck_field_cat_format:Printed ... Gestalt counselling in action / Petrūska Clarkson.
Read more

PENGENALAN PSIKOLOGI KOGNITIF PENGENALAN - Welcome to ...

terapi dan persekitaran pendidikan. Sehingga kini, dalam pendidikan pengaruh behaviourisme masih diteruskan. Perkembangan pembelajaran falsafah ...
Read more

Kelebihan Dan Kelemahan Teori Gestalt PDF - Ebook Market

Kelebihan Dan Kelemahan Teori Gestalt downloads at Ebookmarket.org - Download free pdf files,ebooks and documents - Teori Kaunseling dan Psikoterapi - UM ...
Read more

Konsep Teori Belajar Gestalt PDF - Ebook Market

Konsep Teori Belajar Gestalt downloads at Ebookmarket.org - Download free pdf files,ebooks and documents - Teori Pembelajaran menurut Aliran Psikologi ...
Read more

MUSICTRACK.INFO - Free MP3 Music Sound Track Download

Free MP3 Music Sound Track 2016. Search and download your favorite songs in our MP3 database for best possible quality for free.
Read more

Carl Rogers - Scribd - Read books, audiobooks, and more

OUM UNIT 3 BAB 6 TEORI ... Semua jenis pengetahuan ini perlu digunakan dalam terapi dan kajian. ... satu gestalt yang berubah-ubah tetapi spesifik dalam ...
Read more

Über Google - Produkte

Unterhaltungen noch lebendinger gestalten. Überall, jederzeit, kostenlos Unternehmen Wer wir sind Woran wir glauben Was wir tun ...
Read more

Stealth Sniper 2 - Full Game Walkthrough (All 1-4 Missions ...

Let's Play: Stealth Sniper - Walkthrough | All Levels | Marksman-Shooting-Game | HD - Duration: 15:35. Lasset die Spiele beginnen 1,443 views
Read more