Teorija U - inovativno soočanje s kompleksnimi izzivi

50 %
50 %
Information about Teorija U - inovativno soočanje s kompleksnimi izzivi
Business & Mgmt

Published on November 24, 2008

Author: dkozoderc

Source: slideshare.net

TEORIJA U učenje iz porajajoče se prihodnosti Danilo Kozoderc Odpiramo prostor za učenje in inovativnost.

inscera – scenariji razvoja http://www.scenariji-razvoja.com Odpiramo prostor za učenje in inovativnost Moderiranje razvoja inovativnosti, odpiranje laboratorija inovativnosti http://www.inovativnost.com Navdih odličnih predavateljev za vodenje, inovativnost in razvoja Moduli za razvoj in vodenje inovativnosti - vrhunski strokovnjaki http://akademija.inovativnost.com

3x 5 +2x 3 -7y 2 +10x = 15 2x 2 +5y = 7 x = ? y = ?

3x 5 +2x 3 -7y 2 +10x = 15

2x 2 +5y = 7

x = ?

y = ?

KAKO SE UČIMO ? Iz preteklosti – iz minulih izkušenj –izkustveno učenje

Kaj če določen problem nima minulih izkušenj ? Rešitev problema je neznana. Problema ne moremo natančno opredeliti. Ne vemo, kdo so ključni deležniki.

Rešitev problema je neznana.

Problema ne moremo natančno opredeliti.

Ne vemo, kdo so ključni deležniki.

 

KAKO USTVARJAJO VZHODNI UMETNIKI ? Cel teden sedijo in meditirajo V nekem trenutku rečejo OOOO Izjemno hitro narišejo sliko

Cel teden sedijo in meditirajo

V nekem trenutku rečejo OOOO

Izjemno hitro narišejo sliko

Kompleksnost < , pomen minulih izkušnj > Nov pristop: čutenje, pričutenje in izdelava prototipov porajajočih se priložnosti

Kompleksnost < , pomen minulih izkušnj >

Prioritetni kompleksni izziv ?

Nalaganje Opazuj, opazuj, opazuj Umik in refleksija: Pusti notranjemu znanju, da se pojavi. Deluj v trenutku Zadržanje Pojdi v globino Pričutenje Uresničitev Ukrepanje Pusti oditi Pusti priti Bližnjica (kladivo)

Zadržanje Globok potop – od objekta v izvor Pustiti oditi Pustiti priti Ukrepanje Uresničitev 1. Odpirati prostor : Poslušati, k čemu te življenje kliče 2. Opazovanje : Videti s svežimi očmi 4. Pričutenje : Poveži se z najglobljim izvirom jaza in volje 6. Izdelava prototipov : Integriraj, glavo, srce in roke 7. Izvedba : Igraj ‘makro violino’ 5. Kristalizacija : Dostop do moči namena 3. Čutenje : Poveži se s srcem ODPRTI UM ODPRTO SRCE ODPRTA VOLJA GC GS GSt KDO SEM JAZ? KAJ JE MOJE DELO?

Kako se lahko soočimo s problemom ne da bi ponavljali neuspešne vzorce iz preteklosti?

Poslušajte, kaj vam govori življenje Vse velike ideje je nekaj sprožilo Večerni pogled nase od zunaj: Odnosi z ljudmi Kaj so hoteli od tebe Kaj so ti predlagali

Vse velike ideje je nekaj sprožilo

Večerni pogled nase od zunaj:

Odnosi z ljudmi

Kaj so hoteli od tebe

Kaj so ti predlagali

Dialog z zanimivim igralci na danem področju

Ekskurzija na kraje z najvišjim potencialom Kaj me je najbolj zadelo? Kaj najbolj preseneča? Kaj je temelj razvoja? Kaj nam to pove o naši prihodnosti?

Kaj me je najbolj zadelo?

Kaj najbolj preseneča?

Kaj je temelj razvoja?

Kaj nam to pove o naši prihodnosti?

Pustiti oditi Tvoje dejavnosti in prakse, ki so te povezale z najboljšim izvorom energije Na teh semenih naredi zgradbo prihodnosti Kaj mora umreti, da to uresničiš? Če stvar propade, katera je najslabša možnost?

Tvoje dejavnosti in prakse, ki so te povezale z najboljšim izvorom energije

Na teh semenih naredi zgradbo prihodnosti

Kaj mora umreti, da to uresničiš?

Če stvar propade, katera je najslabša možnost?

Pustiti priti Poveži se s prihodnostjo, ki se želi pojaviti skozi tebe Globok pogovor Trajnostni prostor nege

Poveži se s prihodnostjo, ki se želi pojaviti skozi tebe

Globok pogovor

Trajnostni prostor nege

Ustvarjalna napetost

KAKO DO PROTOTIPA Predstavi odkritja Kvaliteta opredelitve Kvaliteta prototipa Premik v kontekst P = P1 + P2 + P3 + P4 P 0.8 – P 0.9 - P1.0

Predstavi odkritja

Kvaliteta opredelitve

Kvaliteta prototipa

Premik v kontekst

P = P1 + P2 + P3 + P4

P 0.8 – P 0.9 - P1.0

Izdelava prototipov Prepoznajte navdih! Izdelajte prototip! video

Teorija U v praksi

Hvala! twitter.com/dkozoderc Skype: dkozoderc blog: www.prihodnost.org Inovativni pogledi: www.inovativnost.com

twitter.com/dkozoderc

Skype: dkozoderc

blog: www.prihodnost.org

Inovativni pogledi: www.inovativnost.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Teorija U by Tadeja Vaupotič on Prezi - Presentation ...

je inovativna participatorna metoda za soočanje s kompleksnimi izzivi učenje iz porajajoče se ... Teorija U učenje iz minulih izkušenj ni vedno ...
Read more

SURADNIČKO UČENJE I STRATEGIJE PODRŠKE U VRTIĆU ...

... Vygotsky i Bruner naglašavaju djetetovu aktivnu ulogu u ... i s kim se upuštati u ... teorija u Metoda za uspešno soočanje s ...
Read more

O nas | Vizor - učenje za prihodnost

Teorija U; Reference; Stik; O nas. Smo svetovalno ustanova, ki povezuje svetovanje in izobraževanje. ... To je nujna dimenzija za soočanje s prihodnjimi ...
Read more

Strast do !gre - Magazin - Znanost in gospodarstvo ...

... vse to je dandanes tesno prepleteno s kompleksnimi ... Izzivi, s katerimi se ... inovativno, transdisciplinarno mišljenje, s pomočjo ...
Read more

Do inovativnosti s posamezniki ali skupino | Vizor ...

Za soočanje s kompleksnimi in ne ... je odlična metoda odprtega prostora ali pa teorija U. Teorija u preko ... Mogoče pa računamo s tem, da nam ...
Read more

Moj spletni priročnik

... Kako s tehnologijo do lažjega poslovanja? ... Teorija U« Brezplačen seminar s področja projektnega vodenja. ... »Poslovni izzivi in priložnosti ...
Read more

Epistemologija vsakdanjega zivljenja

... techne in scientia ter teorija in metoda, indukcija, ... izzivi in pasti preu čevanja sodobnega življenja. ... (npr. u čenje s povratnimi
Read more

»PRISTOPI ZA ISKANJE INOVATIVNIH POTENCIALOV ZAPOSLENIH«

Teorija U Teorija U je proces ... Gre predvsem za soočanje z izzivi, ki so novi in se še ... to ni skladno s kakršnimi koli politikami podjetja, ...
Read more

Promoting Innovation and Creativity:

»Spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti – odgovor šol na izzive družbe prihodnosti« 9. - 10. april 2008, Brdo pri Kranju. Glavni zaključki ...
Read more