Teoria E Zgjedhjees Kapitulli4

50 %
50 %
Information about Teoria E Zgjedhjees Kapitulli4
Education

Published on December 12, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexonee

Teoria e Zgjedhjes Konsumatore Don1

Teoria e zgjedhjes konsumatore... ... Adreson pyetjet në vijim dhe i ndërlidh ato për të kuptuar: A kanë të gjitha lakoret e kërkesës pjerësi negative? Si ndikojnë pagat në ofertën e punës? Si ndikojnë normat e kamatës në kursimet familjare? A preferojnë të varfërit kompensim në të holla apo në të mira materiale?

... Adreson pyetjet në vijim dhe i ndërlidh ato për të kuptuar:

A kanë të gjitha lakoret e kërkesës pjerësi negative?

Si ndikojnë pagat në ofertën e punës?

Si ndikojnë normat e kamatës në kursimet familjare?

A preferojnë të varfërit kompensim në të holla apo në të mira materiale?

Kufizimi buxhetor: Cka mund të sigurojë konsumatori “ Kufizimi buxhetor paraqet mndësitë e konsumit në dispozicion të një konsumatori.” Njerëzit konsumojnë më pak se që dëshirojnë, sepse shpenzimet e tyre janë të kufizuara nga të ardhurat e tyre.

“ Kufizimi buxhetor paraqet mndësitë e konsumit në dispozicion të një konsumatori.”

Njerëzit konsumojnë më pak se që dëshirojnë, sepse shpenzimet e tyre janë të kufizuara nga të ardhurat e tyre.

Kufizimi buxhetor Tregon se kombinimet e të mirave që konsumatorët mund t’I sigurojnë, duke marrë parasysh të ardhurat dhe cmimet e të mirave.

Tregon se kombinimet e të mirave që konsumatorët mund t’I sigurojnë, duke marrë parasysh të ardhurat dhe cmimet e të mirave.

Kufizimi buxhetor Pica Pepsi (2E)

Kufizimi buxhetor Pica 500 100 Pepsi (2E)

Kufizimi buxhetor Pica 500 100 B A Pepsi (2E)

Kufizimi buxhetor Pica 500 250 50 100 B C A Pepsi (2E)

Kufizimi buxhetor Pepsi (2E) Pica (10E) 500 250 50 100 B C A Cilado pikë në drejtëzën e kufizimit buxhetor është e barabartë me 1,000E, të hyrat në dispozicion të konsumatorit për blerjen e këtyre dy produkteve.

Kufizimi buxhetor Pjerrësia e kufizimit buxhetor mat normën me të cilën konsumatori është në gjendje të sakrifikojë një produkt për një tjetër. Pjerrësia është e barabartë me cmimin relative të të dy produkteve, dmth. Cmimi i një produkti krahasuar me cmimin e produktit tjetër.

Pjerrësia e kufizimit buxhetor mat normën me të cilën konsumatori është në gjendje të sakrifikojë një produkt për një tjetër.

Pjerrësia është e barabartë me cmimin relative të të dy produkteve, dmth. Cmimi i një produkti krahasuar me cmimin e produktit tjetër.

Preferencat: Cka dëshiron konsumatori Preferenca e një konsumatori (zgjedhja) në mes bashkësive të ndryshme të produkteve dhe shërbimeve mund të ilustrohet përmes lakores së indiferencës . Lakorja e indiferencës paraqet bashkësi të ndryshme të produkteve që sigurojnë nivelin e njëjtë të kënaqësisë (dobisë) së konsumatorit. Ajo tregon kombinimet e produkteve që I sigurojnë konumatorit nivel konstant të dobisë.

Preferenca e një konsumatori (zgjedhja) në mes bashkësive të ndryshme të produkteve dhe shërbimeve mund të ilustrohet përmes lakores së indiferencës .

Lakorja e indiferencës paraqet bashkësi të ndryshme të produkteve që sigurojnë nivelin e njëjtë të kënaqësisë (dobisë) së konsumatorit. Ajo tregon kombinimet e produkteve që I sigurojnë konumatorit nivel konstant të dobisë.

Lakoret e indiferencës Pepsi Pica U 1 U 2

Lakoret e indiferencës Pepsi Pica C B A U 1 U 2 . . . Konsumatori është indiferent ndaj kobinimeve A, B, and C, sepse të gjitha janë në të njëjtën lakore. Pjerrësia në cilëndo pikë në një lakore të indiferencës është e barabartë me normën me të cilën konsumatori është I gatshëm të zëvedësojë një të mirë me një tjetër.

Lakoret e indiferencës Pepsi Pica C B A U 1 U 2 . . . D .

Lakoret e indiferencës Pepsi Pica C B A U 1 U 2 . . . Pjerrëia në mes Pikës A dhe B. Zgjedhja mes dy bashkësive D .

Norma marxhinale e zëvendësimit Kjo normë quhet norma marxhinale e zëvendësimit që paraqet: Normën me të cilën konsumatori është I gatshëm të zëvendësojnë një produkt me një tjetër. Sasinë të cilë konsumatori duhet ta merr si kompenzim për të sakrifikuar dicka tjetër.

Kjo normë quhet norma marxhinale e zëvendësimit që paraqet:

Normën me të cilën konsumatori është I gatshëm të zëvendësojnë një produkt me një tjetër.

Sasinë të cilë konsumatori duhet ta merr si kompenzim për të sakrifikuar dicka tjetër.

Preferencat: Cka dëshiron konsumatori Konsumatori I preferon disa lakore të indiferencës ndaj të terave. Për shkak se preferon më shumë konsum ndaj më pak, ai preferon lakoret më të larta të indiferenës ndaj atyre më të ulta. Pikat në lakoret më të larta të idiferencës preferohen ndaj atyre në lakore më të ulta të indiferencës.

Konsumatori I preferon disa lakore të indiferencës ndaj të terave.

Për shkak se preferon më shumë konsum ndaj më pak, ai preferon lakoret më të larta të indiferenës ndaj atyre më të ulta.

Pikat në lakoret më të larta të idiferencës preferohen ndaj atyre në lakore më të ulta të indiferencës.

Lakoret e indiferencës Pepsi Pica C B A U 1 U 2 D . . . .

Karakteristikat e lakoreve të indiferencës Lakoret e indiferencës më larg origjinës janë më të preferuara se ato më afër saj. Lakoret e indiferencës kanë pjerrësi negative. Lakoret e indiferencës nuk priten mes vete. Lakoret e indiferencës janë konvekse.

Lakoret e indiferencës më larg origjinës janë më të preferuara se ato më afër saj.

Lakoret e indiferencës kanë pjerrësi negative.

Lakoret e indiferencës nuk priten mes vete.

Lakoret e indiferencës janë konvekse.

Lakoret e indiferencës më larg origjinës janë më të preferuara se ato më afër saj Lakoret e indiferencës më larg origjinës paraqesin nivele më të larta të kënaqësisë ose dobisë. Konsumatorët preferojnë të jenë në lakore të indiferencës që janë sa më larg origjinës që është e mudur.

Lakoret e indiferencës më larg origjinës paraqesin nivele më të larta të kënaqësisë ose dobisë.

Konsumatorët preferojnë të jenë në lakore të indiferencës që janë sa më larg origjinës që është e mudur.

Lakoret e indiferencës kanë pjerrësi negative Fakti që konsumatori është I gatshëm të sakrifikojë njërin prej produkteve vetëm nëse merr më shumë nga produkti tjetër bën që pjerrësia e lakores së indiferencës të jetë negative.

Fakti që konsumatori është I gatshëm të sakrifikojë njërin prej produkteve vetëm nëse merr më shumë nga produkti tjetër bën që pjerrësia e lakores së indiferencës të jetë negative.

Lakoret e indiferencës nuk priten mes vete Për të qenë rangimi I preferencave i saktë, lakoret e indiferencës nuk bën të priten mes vete. Nëse lakoret e indiferencës do të priteshin supozimi se “ më shumë preferohet krahas më pak” nuk do të qëndronte.

Për të qenë rangimi I preferencave i saktë, lakoret e indiferencës nuk bën të priten mes vete.

Nëse lakoret e indiferencës do të priteshin supozimi se “ më shumë preferohet krahas më pak” nuk do të qëndronte.

Lakoret e indiferencës janë konvekse Pasiqë produktet i nënshtrohen ligjit të dobisë marxhinale rënëse, lakoret e indiferencës janë konvekse ndaj origjinës. Ne jemi të gatshëm të sakrifikojmë shumë nga një produkt me një dobi marxhinale të ultë për të marrë më shumë nga produkti që ka një dobi marxhinale më të lartë.

Pasiqë produktet i nënshtrohen ligjit të dobisë marxhinale rënëse, lakoret e indiferencës janë konvekse ndaj origjinës.

Ne jemi të gatshëm të sakrifikojmë shumë nga një produkt me një dobi marxhinale të ultë për të marrë më shumë nga produkti që ka një dobi marxhinale më të lartë.

Rastet ekstreme: Lakoret e indiferencës Zëvendësuesit perfekt : Lakoret e indiferencës e kanë normë marxhinale të zëvendësimit konstante dhe lakoret janë drejtëza.

Zëvendësuesit perfekt : Lakoret e indiferencës e kanë normë marxhinale të zëvendësimit konstante dhe lakoret janë drejtëza.

Zëvendësuesit perfekt Pica U 1 U 2 U 3 Sandëich 6 4 2 3 2 1

Rastet ekstreme: Lakoret e indiferencës Plotësuesit perfekt : lakoret e indiferencës janë drejtëza normale në njëra tjetrën.

Plotësuesit perfekt : lakoret e indiferencës janë drejtëza normale në njëra tjetrën.

Plotësuesit perfekt Këpucë të djathta U 1 U 2 Këpucë të majta

Pyetje Vizatoni ca lakore të indiferencës për pepsi dhe pica. Shpjego katër karakteristikat e lakoreve të indiferencës.

Vizatoni ca lakore të indiferencës për pepsi dhe pica.

Shpjego katër karakteristikat e lakoreve të indiferencës.

Optimizimi: Cka zgjedh konsumatori Konsumatorët dëshirojnë të kenë atë kombinim të produkteve që është në lakoren më të lartë të mundshme të indiferencës. Mirëpo kufizimet buxhetore i kufizojnë ata në një lakore më të ultë të indiferencës. Kombinimi i lakores së indiferencës dhe kufizimit buxhetor përcakton zgjedhjen optimale.

Konsumatorët dëshirojnë të kenë atë kombinim të produkteve që është në lakoren më të lartë të mundshme të indiferencës. Mirëpo kufizimet buxhetore i kufizojnë ata në një lakore më të ultë të indiferencës.

Kombinimi i lakores së indiferencës dhe kufizimit buxhetor përcakton zgjedhjen optimale.

Zgjedhja optimale e konsumatorit Pepsi Pica U 1 U 2 Lakoret e indiferencës së konsumatorit në bazë të preferencës personale U 3

Zgjedhja optimale e konsumatorit Pepsi Pica U 1 U 2 Kufizimi buxhetor i konsumatorit . U 3

Zgjedhja optimale e konsumatorit Pepsi Pica U 1 U 2 Zgjedhja optimale duke marrë parasysh preferencën personale dhe kufizimet buxhetore U 3 . Q Pepsi Q Pica

Zgjedhja optimale e konsumatorit Pika në të cilën lakorja e indiferencës e prek atë të kufizimit buxhetor (dmth.është tangjente) quhet optimum. Konsumatori zgjedh konsumin e dy produkteve ashtu që norma marxhinale e zëvendësimit të barazohet me cmimin relativ.

Pika në të cilën lakorja e indiferencës e prek atë të kufizimit buxhetor (dmth.është tangjente) quhet optimum.

Konsumatori zgjedh konsumin e dy produkteve ashtu që norma marxhinale e zëvendësimit të barazohet me cmimin relativ.

Si ndikon ndryshimi në të ardhura në zgjedhjen e konsumatorit Një rritje në të ardhura zhvendos kufizimin buxhetor djathtas. Kjo rezulton në dy ndikime : Një zhvendosje paralele në kufizimin buxhetor. Lejon konsumatorin që të zgjedhë një kombinim më të mirë të produkteve në një lakore më të lartë të indiferencës.

Një rritje në të ardhura zhvendos kufizimin buxhetor djathtas. Kjo rezulton në dy ndikime :

Një zhvendosje paralele në kufizimin buxhetor.

Lejon konsumatorin që të zgjedhë një kombinim më të mirë të produkteve në një lakore më të lartë të indiferencës.

Një ndryshim në të ardhura ndikon në zgjedhje Pepsi Pica U 1 U 2 U 3 . Q Pepsi Q Pica Zgjedhja optimale duke marrë parasysh preferencën personale kufizimin buxhetor.

Një ndryshim në të ardhura ndikon në zgjedhje Pepsi Pica U 1 U 2 U 3 . Q Pepsi Q Pica Një rritje në të ardhura Zhvendos kufizimin buxhetor.

Një ndryshim në të ardhura ndikon në zgjedhje Pepsi Pica U 1 U 2 U 3 Q Pepsi Q Pica Një zgjedhje e re produkteve është një zgjedhje në një lakore më të lartë të indiferencës. . Q 3 Q 3

Një ndryshim në të ardhura ndikon në zgjedhje Pepsi Pica U 1 U 2 U 3 Q Pepsi Q Pica Një optimum i ri . Q 3 Q 3

Produktet normale versus produktet inferiore Nëse një konsumator blen më shumë nga një produkt kur të ardhurat e tij rriten, produkti është produkt normal. Nëse konsumatori blen më pak nga një produkt kur të ardhurat i rriten, produkti është produkt inferior.

Nëse një konsumator blen më shumë nga një produkt kur të ardhurat e tij rriten, produkti është produkt normal.

Nëse konsumatori blen më pak nga një produkt kur të ardhurat i rriten, produkti është produkt inferior.

Ndryshimet në cmime ndikojnë në zgjedhjen e konsumatorëve Një rënie në cmimin e cilitdo produkt do të zhvendosë kufizimin buxhetor djathtas dhe do të ndryshojë pjerrësinë e kufizimit buxhetor.

Një rënie në cmimin e cilitdo produkt do të zhvendosë kufizimin buxhetor djathtas dhe do të ndryshojë pjerrësinë e kufizimit buxhetor.

Një ndryshim në cmime ndikon në zgjedhje Pepsi Pica U 1 U 2 U 3 . Q Pepsi Q Pica Një rënie në cmim ndryshon pjerrësinë e kufizimit buxhetor.

Një ndryshim në cmime ndikon në zgjedhje Pepsi Pica U 1 U 2 U 3 . Q Pepsi Q Pica Një rënie në cmim ndryshon pjerrësinë e kufizimit buxhetor.

Efekti i të ardhurave dhe i zëvendësimit Një ndryshim në cmim do të ketë dy efekte në konsumatorin : Efektin e të ardhurave dhe Efektin e zëvendësimit

Një ndryshim në cmim do të ketë dy efekte në konsumatorin :

Efektin e të ardhurave dhe

Efektin e zëvendësimit

Efekti i të ardhurave dhe i zëvendësimit Efekti i zëvendësimit është ndryshimi në konsum që rezulton nga qëndrimi në një pikë të një lakore të idiferencës me një normë marxhinale të zëvendësimit tjetër. Kur rritet cmimi i një produkti, shuma e produkteve tjera që duhen sakrifikuar zvogëlohet.

Efekti i zëvendësimit është ndryshimi në konsum që rezulton nga qëndrimi në një pikë të një lakore të idiferencës me një normë marxhinale të zëvendësimit tjetër.

Kur rritet cmimi i një produkti, shuma e produkteve tjera që duhen sakrifikuar zvogëlohet.

Efekti i zëvendësimit Pepsi Pica U 1 U 2 . Optimumi fillestar A

Efekti i zëvendësimit Pepsi Pica U 1 U 2 . Optimumi i ri Efekti i zëvendësimit Efekti i zëvendësimit A B

Efekti i të ardhurave dhe i zëvendësimit Efekti I të ardhurave është ndryshimi në konsum që rezulton nga zhvendosja në një lakore indiference më të lartë apo më të ultë, për shkak të ndryshimit të cmimit të një produkti. Konsumatori është: Më keq kur cmimet rriten Më mirë kur cmimet bien

Efekti I të ardhurave është ndryshimi në konsum që rezulton nga zhvendosja në një lakore indiference më të lartë apo më të ultë, për shkak të ndryshimit të cmimit të një produkti.

Konsumatori është:

Më keq kur cmimet rriten

Më mirë kur cmimet bien

Efekti i të ardhurave Pepsi Pica U 1 U 2 . Optimumi fillestar A B

Efekti i të ardhurave Pepsi Pica U 1 U 2 . A B Optimumi i ri C Efekti i të ardhurave Efekti i të ardhurave

Efekti i të ardhurave dhe i zëvendësimit Një ndryshim në cmim së pari ndikon që konsumatori të lëvizë nga një pikë në lakoren e indiferencës në një pikë tjetër në të njëjtën lakore, efekti i zëvendësimit (A në B). Pas lëvizjes nga një pikë në një tjetër në të njëjtën lakore, konsumatori do të lëvizë në një lakore tjetër të indiferencës, efekti i të ardhurave (B në C).

Një ndryshim në cmim së pari ndikon që konsumatori të lëvizë nga një pikë në lakoren e indiferencës në një pikë tjetër në të njëjtën lakore, efekti i zëvendësimit (A në B).

Pas lëvizjes nga një pikë në një tjetër në të njëjtën lakore, konsumatori do të lëvizë në një lakore tjetër të indiferencës, efekti i të ardhurave (B në C).

Efekti i të ardhurave dhe i zëvendësimit Pepsi Pica U 1 U 2 . A B C

Pyetje! Vizato një kufizim buxhetor dhe një lakore të indiferencës për pica dhe pepsi. Trego cka ndodh me kufizimin buxhetor dhe optimumin e konsumatorit kur cmimi I picave rritet. Identifiko efektin e të ardhurave dhe atë të zëvendësimit.

Vizato një kufizim buxhetor dhe një lakore të indiferencës për pica dhe pepsi.

Trego cka ndodh me kufizimin buxhetor dhe optimumin e konsumatorit kur cmimi I picave rritet.

Identifiko efektin e të ardhurave dhe atë të zëvendësimit.

Derivimi i lakores së kërkesës Lakorja e kërkesës së një konsumatori është një përmbledhje e zgjedhjeve optimale që rrjedhin nga kufizimi buxhetor dhe lakorja e indiferencës.

Lakorja e kërkesës së një konsumatori është një përmbledhje e zgjedhjeve optimale që rrjedhin nga kufizimi buxhetor dhe lakorja e indiferencës.

A kanë të gjitha lakoret e kërkesës pjerrësi negtive? Lakoret e kërksës nganjëherë mund të kenë edhe pjerrësi pozitive kur konsumatorët blejnë më shumë nga një produkt kur cmimi i tij rritet. Produktet “Giffen” janë produkte inferiore për të cilat efekti I të ardhurave dominon atë të zëvendësimit. Prandaj ato kanë lakore të kërkesës që kanë pjerrësi pozitive.

Lakoret e kërksës nganjëherë mund të kenë edhe pjerrësi pozitive kur konsumatorët blejnë më shumë nga një produkt kur cmimi i tij rritet.

Produktet “Giffen” janë produkte inferiore për të cilat efekti I të ardhurave dominon atë të zëvendësimit. Prandaj ato kanë lakore të kërkesës që kanë pjerrësi pozitive.

Si ndikojnë pagat në ofertën e punës? Nëse efekti i zëvendësimit është më i madh se efekti i të ardhurave, konsumatori do të punojë më shumë. Nëse efekti i të ardhurave është më i madh se ai i zëvendësimit, konsumatori do të punojë më pak.

Nëse efekti i zëvendësimit është më i madh se efekti i të ardhurave, konsumatori do të punojë më shumë.

Nëse efekti i të ardhurave është më i madh se ai i zëvendësimit, konsumatori do të punojë më pak.

Si ndikojnë normat e kamatës në kursimet familjare? Nëse efekti i zëvendësimit i një norme më ta lartë të kamatës është më i madh se efekti i të ardhurave, konsumatori do të kursejë më shumë. Nëse efekti i të ardhurave i një norme më të lartë të kamatës është më i madh se efekti i zëvendësimit, konsumatori do të kursejë më pak. Një rritje në normën e kamatës do të mund ose të inkurajojë ose të dekurajojë kursimet.

Nëse efekti i zëvendësimit i një norme më ta lartë të kamatës është më i madh se efekti i të ardhurave, konsumatori do të kursejë më shumë.

Nëse efekti i të ardhurave i një norme më të lartë të kamatës është më i madh se efekti i zëvendësimit, konsumatori do të kursejë më pak.

Një rritje në normën e kamatës do të mund ose të inkurajojë ose të dekurajojë kursimet.

A preferojnë të varfërit të kompenzohen me të holla apo me të mira materiale? Nëse një transfer në të mira materiale ndikon që marrësi të konsumojë më shumë nga ai produkt se që do kishte konsumuar në rrethana tjera, atëherë marrësi preferon kompenzim në të holla. Nëse marrësi nuk konsumon më shumë nga produkti se që do kishte konsumuar në rrethana tjera, atëherë transferet në të holla dhe në të mira materiale kanë efekte të njëjta sikur para transferit.

Nëse një transfer në të mira materiale ndikon që marrësi të konsumojë më shumë nga ai produkt se që do kishte konsumuar në rrethana tjera, atëherë marrësi preferon kompenzim në të holla.

Nëse marrësi nuk konsumon më shumë nga produkti se që do kishte konsumuar në rrethana tjera, atëherë transferet në të holla dhe në të mira materiale kanë efekte të njëjta sikur para transferit.

Add a comment

Related presentations