Teori Kemoralan Sosial - Bab 2

75 %
25 %
Information about Teori Kemoralan Sosial - Bab 2
Education
bhd

Published on February 26, 2014

Author: n_izzuddin

Source: slideshare.net

Description

Teori kemoralan Sosial

Muthualagan et. al (2009). Pendidikan Moral. Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Bab 2 Teori Kemoralan Sosial Disediakan oleh: Nor Izzuddin Bin Norrahman Pensyarah Pengurusan, Perbankan dan Kewangan Islam Kolej Astin, Puchong

Pengenalan… • Terdapat banyak teori etika dalam sejarah falsafah. • Teori-teori ini sebagai PANDUAN kepada manusia dalam menentukan sesuatu perbuatan itu bermoral atau tidak. • Teori Kemoralan Sosial (TKS) berkaitan dengan etika dan moral. • TKS dikaitkan dengan: – Peraturan – Adat – Undang-undang

Sambungan… • TKS merupakan teori yang berkaitan dengan peraturan moral sesebuah masyarakat. • TKS juga dipengaruhi oleh pegangan agama sesebuah masyarakat. • Dalam TKS, segala PERATURAN, nilai dan adat yang diwujudkan itu adalah sesuatu yang dipersetujui bersama dalam masyarakat tersebut. • Contoh: Peraturan tidak mencuri dalam masyarakat dipersetujui bersama dalam masyarakat Malaysia.

Sambungan… • Satu lagi ciri penting bagi TKS ialah penglibatan PEMERINTAH atau pihak yang berkuasa dalam menetapkan peraturanperaturan yang dipersetujui bersama. • Dalam erti kata lain, teori ini lahir daripada KEPATUHAN seseorang individu itu kepada AUTORITI yang sah. (Webber)

Kritikan TKS (1) • Oleh kerana TKS ini bermatlamatkan kepentingan masyarakat, ia dikatakan bersifat authoritarian. • Teori ini MENYEKAT kuasa dan kebebasan INDIVIDU dalam: – Memilih – Menilai – Mengkritik peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakat. • TKS tidak memberi ruang kepada individu untuk melakukan pertimbangan sendiri.

Kritkan TKS (2) • TKS dibuat berdasarkan PERATURAN yang dipersetujui BERSAMA dalam sesebuah masyarakat. • Wujud PERBEZAAN peraturan antara masyarakat yang membawa kepada konflik. • Contoh: – Masyarakat Melayu dan masyarakat India/Cina.

Kritikan TKS (3) • Oleh kerana peraturan-peraturan di dalam teori TKS ini ditentukan oleh PANDANGAN umum, ianya menjadi satu kritikan kepada teori ini. • Sesuatu peraturan yang ditetapkan itu mungkin TIDAK BETUL. Ianya berlaku kerana manusia sendiri yang menetapkan peraturan tersebut.

Kritikan TKS (4) • Teori ini memerlukan seseorang itu PATUH kepada autoriti yang sah. • Keadaan ini boleh membawa kesan buruk kerana mengajar manusia untuk PATUH SECARA MEMBUTA TULI/TERPAKSA. • Ia dipanggil sebagai bersifat dogmatic. • Membuatkan manusia leka dan hanya mengikut arahan sahaja.

Kesimpulan • TKS menjadi antara teori etika yang digunapakai dalam menentukan sama ada suatu tindakan itu baik atau buruk. • Akan tetapi, terdapat beberapa kritikankritikan yang timbul dalam TKS ini yang perlu kita kaji.

Terima Kasih • Soalan?

Nota Bab 2: Teori Kemoralan Sosial

Tutorial • Berikan maksud teori kemoralan sosial berdasarkan fahaman pelajar. • Berikan contoh peraturan yang mengguna teori kemoralan sosial.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bab 2 teori - Documents

Teori Kemoralan Sosial - Bab 2 Teori kemoralan Sosial Muthualagan et. al (2009). Pendidikan Moral. Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Read more

BAB 2 MORAL - Scribd - Read Unlimited Books

BAB 2 MORAL. BAB 2 MORAL | Views: 121 | Likes: 2. Published by Ahmad Muhammad. More info: ... Dalam Teori Kemoralan Sosial, segala peraturan, ...
Read more

teori bab 2 - Documents

... Bab 2 Teori kemoralan Sosial Muthualagan et. al (2009). Pendidikan Moral. Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 66130381 Bab 2 Kajian Teori ...
Read more

TEORI KEMORALAN SOSIAL ~ nota pelajar PISMP

Teori kemoralan sosial ialah satu teori yang memberikan maksud tingkah laku yang perlu ada dalam menjamin ... (2) Falsafah Dan Pendidikan Di ...
Read more

Pengantar Teori-Teori Sosial : Dari Teori Fungsionalisme ...

Pengantar Teori-Teori Sosial has 48 ratings and 2 ... Buku Pengantar Teori-Teori Sosial melacak perkembangan ... terkadang ada bab yang ...
Read more

Pendidikan Moral : Teori Kemoralan Sosial & Teori ...

Teori Kemoralan Sosial & Teori Keperibadian Mulia Klik di sini ... July (2) March (7) January (3) 2011 (28) September (2) ...
Read more

Teori Kemoralan Sosial - Pengertian dan Definisi s

... masyarakat terhadap perubahan sosial budaya? 1.2.5 Modernisasi dalam pembangunan ... BAB 7 Pemikiran Sebagai Asas ... teori kemoralan sosial ''
Read more