Teollisuusautomaation standardit - Toiminnallisen turvallisuuden periaatteet

0 %
100 %
Information about Teollisuusautomaation standardit - Toiminnallisen turvallisuuden...
Education

Published on September 16, 2014

Author: SeskoRy

Source: slideshare.net

Description

Teollisuusautomaation standardit, Toiminnallisen turvallisuuden periaatteet

matti.sundquist@sundcon.fi 1 Teollisuusautomaation standarditOsio 2 Osio 1:SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2:Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3:Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC 61508 Osio 4:Koneiden ohjausjärjestelmät: standardi IEC 62061 Osio 5:Riskin arviointi ja turvallisuuden eheyden tason SIL määrittäminen: standardit IEC 61508-5 ja IEC 62061 Osio 6: Koneiden ohjausjärjestelmien suunnittelutyökalu SISTEMA Osio 7:Hätäpysäytys: standardit ISO 13850 ja IEC 60947-5-5 Osio 8:Turvaväylät ja niiden valinta: tekninen raportti IEC/TR 62513 Osio 9:Logiikat: standardi IEC 61131-1 ja 61131-3 Osio 10: Turvallisuuteen liittyvän elektroniikan asennus-ja muutostyöt

matti.sundquist@sundcon.fi 2 Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Matti Sundquist Sundcon Oy

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 3  Elektroniikan kehitys on nopeuttanut teollisuusautomaation käyttöönottoa.  Nykyaikaiset tehtaat integroituvat: • vaakasuoraan: koneita, laitteita ja prosesseja yhdistetään toisiinsa • pystysuoraan: valmistuksen automaatiojärjestelmiä yhdistetään muihin automaatio-ja hallintojärjestelmiin ja koko tehdasta ohjataan yhtenä kokonaisuutena. Ks. seuraavat kuvat. Teollisuusautomaatio

4 Copyright © 2007 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Automaatiojärjestelmien vaakasuora integraatio Toimisto PLC PLC Moottoriohjaus+ PLC DCS DCS + PLC PLC PLC = ProgrammableLogicController, logiikka DCS = DistributedControlSystem, hajautettu ohjaus Teollisuusautomaation standardit – Osio 2

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 5 Automaatiojärjestelmien pystysuora integraatio Teollisuus- ethernet Kenttäväylät Anturi- /laiteväylät Lähde: IEC 62443

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 6 Automaation liityntöjä muihin tietoverkkoihin Lähde: Fortum

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 7 Ei-toivotut tapahtumat Vahingot:  ihmisille tai eläimille  omaisuudelle  ympäristölle  liiketoiminnalle • tuotteille (laatu) • tuotannolle (käyttökatkokset). Lähde: futureimagebank.com

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 8 Teollisuusautomaation riskit  Teollisuusautomaatio aiheuttaa turvallisuusongelmia seuraavilla alueilla: • ohjelmistojen virheet • järjestelmien yhteensopivuuden ongelmat • tietoturvauhkat • tietoliikenteen virheet • langaton ohjaus ja etäohjaus • operaattorin tekemät virheet.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 9 Teollisuusautomaation turvallisuus  Turvallisuus on yhdistettävä saumattomasti muihin toimintoihin ja se on otettava huomioon jo suunnittelun aikana, koska valmiin järjestelmän korjaaminen voi olla hankalaa.  Automaatiojärjestelmien suunnittelussa tarvitaan turvallisuuden hallintajärjestelmää.  Turvallisuus on varmistettava suunnittelun ja toteutuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa ja kaikkien osapuolten vastuut on tehtävä alusta alkaen selväksi.  Perustuu standardisarjaan IEC 61508 (ks. osio 3).

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 10 Toiminnallinen turvallisuus  Toiminnallinen turvallisuus on se kokonaisturvallisuuden osa, joka liittyy ohjelmoitavaan järjestelmään ja riippuu • sähköisen/elektronisen/ohjelmoitavan elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien, • muun teknologian (esim. hydrauliikka /pneumatiikka) turvallisuuteen liittyvien järjestelmien, • ulkoisten riskin vähennysmenetelmien (esim. mekaaninen varoventtiili) oikeasta toiminnasta.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 11 Toiminnallisen turvallisuuden kaksi lähtökohtaa 1. Turvatoimintojen oikea toiminta, joka perustuu riskin arvioinnin tuloksiin ja vaatimusmäärittelyyn eli turvatoiminnoilla estetään ei-toivottuja tai vahingollisia toimintoja. 2. Edellä mainittujen (oikeiden) turvatoimintojen luotettavuus, joka perustuu riskin arvioinnin tuloksista johdettuihin suoritustasoihin. Perustana on standardisarja IEC 61508 ja sen sovellusstandardit eri aloilla(koneet, prosessit jne.)

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 12 Vahinkojen syitä (prosessiteollisuus) Vaatimusmääritykset44% Muutokset käyttöönoton jälkeen21% Käyttö ja Kunnossapito 15% Asennus jakäyttöönotto 6% Suunnittelu ja toteutus 15% Enemmän painoa vaatimusmäärityksiin ja muutosten hallintaan! Lähde: HIMA

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 13 Toiminnallisen turvallisuuden hallinta  Toiminnallisen turvallisuuden hallintaan tarvitaan järjestelmällistä lähestymistapaa: • turvallisuuden elinkaaritarkastelu • rakenteinen (puolustuksellinen) ohjelmointi ja moduulirakenne • toimilohkokirjastot ja testatut (sertifioidut) ohjelmistomoduulit, joissa on standardoidut rajapintojen määrityksetKatso osiot 3 ja 4.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 14 Turvallisuuden elinkaarimalli Edellisen vaiheen lähtötiedot ovat seuraavan vaiheen tulotietoja SRS Kelpuutus Todentamiset (esim. katselmukset) Elinkaaren vaiheet SRS = Turvallisuusvaatimusten erittely (Safety Requirements Specification) Lähde: M. Sundquist

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 15 Toiminnallisen turvallisuuden tietolähteitä:  SESKOn komitea SK 65 ”Teollisuusprosessien ohjaus” www.sesko.fi  Suomen Automaatioseura ry (turvallisuusjaosto), www.automaatioseura.fi  IECFunctionalSafetyZone(standardisarja IEC 61508) Tietolähteitä

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 16  Säädökset www.finlex.fi  Suomen standardisoimisliitto SFS ry (mm. luettelo voimassaolevista SFS-standardeista) www.sfs.fi  SESKO ry –sähkö-ja elektroniikka-alan standardit www.sesko.fi  MetSta ry –metalliteollisuuden standardit www.metsa.fi Tietoa standardeista

Teollisuusautomaation standardit – Osio 2 17  IEC –kansainväliset sähkö-ja elektroniikka-alan standarditwww.iec.ch  CENELEC -eurooppalaiset sähkö-ja elektroniikka- alan standarditwww.cenelec.eu  ISO –kansainväliset standardit (muut kuin sähkö) www.iso.org  CEN –eurooppalaiset standardit (muut kuin sähkö) www.cen.eu Tietoa standardeista

Add a comment

Related presentations

Related pages

Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Standardisarja ...

Teollisuusautomaation standardit Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Standardisarja IEC 61508 ... Toiminnallisen turvallisuuden hallinta
Read more

Teollisuusautomaation standardit Osio 2

Teollisuusautomaation standardit Osio 2 ... periaatteet Matti Sundquist. ... Toiminnallisen turvallisuuden kaksi
Read more

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 - SESKO ry

Teollisuusautomaation standardit ... Riskin arviointi ja turvallisuuden eheyden tason SIL ... toiminnallisen turvallisuuden menettelytavat
Read more

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA - Viestintävirasto - Etusivu

3 Tietoturvan hallinnan periaatteet ... Toiminnallisen turvallisuuden varmistaminen tehdään ... Teollisuusautomaation toiminnallisen turvallisuuden ...
Read more

White paper Taajuusmuuttajien toiminnallinen turvallisuus ...

Teollisuusautomaation ... toiminnallisen turvallisuuden ... parannetut turvallisuusratkaisut ja standardit integroivat turvallisuuden osaksi ...
Read more

Safety Calculator PAScal - Toiminnallisen turvallisuuden ...

... Toiminnallisen turvallisuuden varmistaminen ... ja turvallisuuden eheystason SIL ... Standard YouTube License;
Read more

SFS Verkkokauppa - Automaatio. Osa 1: Toiminnallinen ...

... käsittää automaatioalan toiminnallisen turvallisuuden standardisarjan ... Muut SFS-käsikirja 631-1 vuoden 2012 painoksessa olevat standardit eivät ...
Read more

Toiminnallinen turvallisuus · Sundcon

... (Teollisuusautomaation standardit). ... Toiminnallisen turvallisuuden kehitysvaiheet (Arno Götz, 10th TÜV Rheinland International Symposium: ...
Read more