Teollisuusautomaation standardit - Logiikat - Standardit IEC 61131-1 ja IEC 61131-3

0 %
100 %
Information about Teollisuusautomaation standardit - Logiikat - Standardit IEC 61131-1 ja...
Education

Published on September 16, 2014

Author: SeskoRy

Source: slideshare.net

Description

Teollisuusautomaation standardit - Logiikat - Standardit IEC 61131-1 ja IEC 61131-3

matti.sundquist@sundcon.fi 1 Teollisuusautomaation standarditOsio 9 Osio 1:SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2:Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3:Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC 61508 Osio 4:Koneiden ohjausjärjestelmät: standardi IEC 62061 Osio 5:Riskin arviointi ja turvallisuuden eheyden tason SIL määrittäminen: standardit IEC 61508-5 ja IEC 62061 Osio 6: Koneiden ohjausjärjestelmien suunnittelutyökalu SISTEMA Osio 7:Hätäpysäytys: standardit ISO 13850 ja IEC 60947-5-5 Osio 8:Turvaväylät ja niiden valinta: tekninen raportti IEC/TR 62513 Osio 9:Logiikat: standardi IEC 61131-1 ja 61131-3 Osio 10: Turvallisuuteen liittyvän elektroniikan asennus-ja muutostyöt

matti.sundquist@sundcon.fi 2 Logiikat: standardi IEC 61131-1 ja -3 Matti Sundquist Sundcon Oy

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 3 Standardisarja IEC 61131  Standardisarja IEC 61131 ” Programmablecontrollers” koskee elektronisia ohjelmoitavia logiikoita (ProgrammableControllers, ProgrammableLogicControls, PLC), joita kutsutaan myös lyhyesti logiikoiksi.  Tässä PP-sarjassaesitetään standardisarjaa ja esimerkinomaisestimuutamia perusasioita osista 1 ja 3 koskien laitteistoja ja ohjelmistoja.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 4 Standardisarja IEC 61131  Standardisarjassa IEC 61131 on tällä hetkellä valmiina 7 osaa: • Osa 1: Määritelmät ja perusominaisuudet ohjelmoitaville logiikoille ja niiden oheislaitteille • Osa 2: Vaatimukset laitteistolle ja niihin liittyvät testaukset ohjelmoitaville logiikoille (PLC) ja niiden oheislaitteille • Osa 3: Määritykset useimmin käytetyille ohjelmointikielille tavallisimmissa sovelluksissa, mm. syntaktiset ja semanttiset säännöt, ohjelmistoelementit, testaukset ja mukauttaminen käyttäjän omiin sovelluksiin

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 5 Standardisarja IEC 61131 • Osa 4: Yleisiä tietoja ja sovellusohjeita loppukäyttäjälle • Osa 5: Ohjelmoitavan logiikan ja muiden elektronisten laitteiden välinen tietoliikenne • Osa 6: Valmisteilla (toiminnallinen turvallisuus) • Osa 7: Ohjelmointikielet sumeaan logiikkaan • Osa 8: Ohjeita osassa 3 määriteltyjen ohjelmointikielten soveltamiseen ja käyttöönottoon • Osa 9: Valmisteilla (Single-dropdigitalcommunicationinterfacefor smallsensorsand actuators, SDCI)

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 6 Standardisarjan IEC 61131 soveltamisala  Standardin IEC 61131 osassa 1 ”Programmable Controllers –Part 1: General information” esitetään standardisarjan soveltamisala.  Standardisarjaa sovelletaan logiikoihin ja niiden oheistoimintoihin kuten ohjelmointi-ja virheenkorjaustyökaluihin, ihminen-kone- rajapintoihin ym. ominaisuuksiin, jotka on tarkoitettu koneiden ja teollisuusprosessien ohjaukseen.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 7 Standardisarjan IEC 61131 soveltamisala  Standardissa tarkoitettuja logiikoita voidaan käyttää laitteisto-ja ohjelmistoalustana tai yleiseen käyttöön tarkoitettuina teollisuustietokoneina.  Logiikka on vain yksi ohjaustoimintoja toteuttavien komponenttien joukossa ja siten standardisarjassa ei käsitellä kokonaista automaatiojärjestelmää eikä esimerkiksi sen turvallisuutta (mm. sähköturvallisuutta, EMC- häiriöitä, ohjaustoimintojen varmistamista).

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 8 Standardin IEC 61131-1 yleisiä lähtökohtia  Yleiset rakenteelliset ominaisuudet  Logiikkajärjestelmän toimintojen perusrakenne  Keskusyksikön (CPU) toiminnan ominaisuudet  Anturien ja toimilaitteiden liittymien toiminnan ominaisuudet  Tietoliikenteen toiminnan ominaisuudet  Ihminen-kone-rajapinnan toiminnan ominaisuudet  Ohjelmoinnin, virheenkorjauksen, valvonnan, testauksen ja dokumentoinnin toimintojen ominaisuudet  Tehonsyötön toimintojen ominaisuudet  Käytettävyys ja luotettavuus

9 Standardi IEC 61311-3 kuva 1 Logiikan rakenne

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 10 PLC laitteistomalli Standardi IEC 61311-1 kuva 2

11 Ohjelmoitavat toiminnot Standardi IEC 61311-1 taulukko 1

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 12 Standardi IEC 61131-3 Ohjelmointikielet  Standardi IEC 61131 ” Programmable controllers -Part 3: Programming languages” koskee logiikoiden ohjelmointikieliä.  Soveltamisalassa määritetään: • ohjelmointikielten syntaksi ja semantiikka osassa 1 määritetyille logiikoille • ohjelmiston ominaisuudet määritetään osassa 1 (seuraava sivu 13).

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 13 Standardin IEC 61131-3 sisältö  Yleistä  Tavanomaiset elementit  Tekstikielet  Graafiset kielet • Liite A: Määrittelymenetelmä tekstikielille • Liite B: Muodolliset määrittelyt kielielementeille • Liite C: Rajoitukset ja avainsanat • Liite D: Käyttöönotosta riippuvat muuttujat • Liite E: Virhemahdollisuudet • Liite F: Esimerkkejä • Liite G: Merkkien heksadesimaaliset koodaukset.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 9 14 Ohjelmistomalli Standardi IEC 61311-3 kuva1

Add a comment

Related presentations

Related pages

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 - Sesko ry - FI

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus ... Osio 9: Logiikat: standardi IEC 61131 -1 ja 61131-3.
Read more

Uutta opetusaineistoa standardeista - Etusivu - Suomen ...

... standardit IEC 61508-5 ja IEC 62061 ... Logiikat: standardi IEC 61131-1 ja 61131-3 ... Opetusaineistot tukevat teollisuusautomaation opetusta ja har-
Read more

IEC - SC 65B Dashboard > Projects / Publications: Work ...

SC 65B Publications (96) ... IEC 61131-1:2003. Edition 2.0 (2003-05-22) Programmable controllers ... IEC 61131-3:2013. Edition 3.0 ...
Read more

EVS-EN 61131-3:2013 - Eesti Standardikeskus

EVS-EN 61131-3:2013. Programmable controllers - Part 3: Programming languages (IEC 61131-3:2013) ... Otsi ja osta standardeid;
Read more

SFS-verkkokauppa - Standardit kätevästi Internetistä

Kumotut SFS-standardit ... Se on määritelty standardissa IEC 61131-3, ... Katso liitteestä C lisätietoa IEC 60848 -määrittelykielen ja IEC 61131-3 ...
Read more

SFS-verkkokauppa - Standardit kätevästi Internetistä

Kumotut ISO-standardit ... Ks. liitteestä C lisätietoa IEC 60848 -määrittelykielen ja IEC 61131-3 -kielien kuten SFC soveltamisen välisistä ...
Read more

EVS-EN 60848:2013 - Eesti Standardikeskus

Sirvi standardit. Tervikteksti ... on the relations between IEC 60848 and implementation languages such as the SFC of IEC 61131-3. ... Otsi ja osta ...
Read more

PacDrive3 - Schneider Electric Suomi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä, jotka tallentavat tietoa päätelaitteellesi. Jotkut evästeet ovat olennaisia sivustomme toiminnalle, toiset ...
Read more