Tema3r

67 %
33 %
Information about Tema3r
Technology

Published on March 12, 2014

Author: hioidex

Source: slideshare.net

Tema 3 CONCEPTE DE LINEALITAT

Continguts • Corbes de calibratge • Concepte d’absorció selectiva • Concepte de linealitat • Selecció de la longitud d’ona • Càlcul de la concentració d’una substància per extrapolació • Exemple: determinació de l’àcid úric sèric • Procés de calibratge. Resum • Relació entre els resultats obtinguts i les possibles patologies associades

Objectius específics • Definir el concepte de linealitat entre dos paràmetres • Confeccionar gràfics de calibrat i interpolar resultats • Descriure com es prepara un “blanc” • Definir la utilitat d’un calibrador, estàndard o patró • Identificar la relació entre els resultats i les possibles patologies associades.

Corbes de calibratge • Espectrofotòmetre • Reactiu i mètode de la tècnica a calibrar • Mesurar les ≠ absorbàncies o les ≠ trasmitàncies per a les ≠ λ • Representació gràfica (A o T en l’eix y o ordenada i λ en l’eix x o abscissa) • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/3D_coordinate_system.svg

Absorció selectiva • En la zona de màxima absorció (banda A) hi ha una absorbància màxima per a una determinada λ • Direm que la substància posseeix absorció selectiva per a la radiació que li correspon a aquella λ

Concepte de linealitat • Gràfica amb valors d’absorbàncies (A) en ordenades i valors de concentració (c) en abscisses

• Diluïm progressivament el patró (estàndard o calibrador) • Mesurem l’absorbància de cada dilució en la λ dins la banda A • Obtindrem una recta (línia contínua) que demostra el compliment de la llei de Lambert- Beer • Per a mostres molt concentrades, ens cal diluir-les.. • Si utilitzem una λ dins la banda B, obtindríem una corba i no compliríem la llei de L-B

Selecció de la λ • L’estructura química d’una molècula és la responsable de que s’absorbeixi una radiació d’una determinada λ • Hem de seleccionar λ dins la banda A • A vegades utilitzem radiacions diferents, per exemple: Amàx (pic màxim) i altres equidistants als costats de la màxima (A1 i A2). Aleshores, utilitzarem per a calcular la concentració, l’anomenada Aco(absorbància corregida d’Allen)

Aco(absorbància corregida d’Allen) Aco = Amàx - [(A1+A2)/2] Així evitem interferències, però sempre hem de trobar-nos dins la linealitat

Càlcul de la [ ] d’una substància per extrapolació • Material necessari: • Mostra (sèrum, plasma, orina, LCR,..) • Reactius (solucions i patró) • Mètode o tècnica • Espectrofotòmetre • Corbes: A/λ , A/c o T/c

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

TEMA I

tema i funcionamiento de las armas • piezas fundamentales y mecanismos de disparo y seguridad. • conservaciÓn y limpieza de las armas.
Read more

tema3R — OCW UNED

tema3R. Última modificación 21/05/2013 14:06 autoevaluación_pdfs. Pulse aquí para obtener el archivo Tamaño 56.6 kB - ...
Read more

TEMA III

TEMA III CIRCULACIÓN DE ARMAS REVISTA DE ARMAS TRANSFERENCIAS DE ARMAS - Guías de Circulación. 1. ¿Como se denomina el documento que ampara el traslado ...
Read more

Tema 3 1 P2 N PDF And Ebook Files - DocsFiles

[Filename: tema3R.pdf] - Read File Online. tema3.ppt [Modo de compatibilidad]
Read more

Tema 3. Transformación y cambios en el medio físico

Tema3r Author: RAFAEL Created Date: 12/10/2007 9:49:40 AM ...
Read more