Tema 7 sociais

50 %
50 %
Information about Tema 7 sociais

Published on March 10, 2014

Author: lauramartinezrod

Source: slideshare.net

TEMA 7. A ARTE DO SÉCULO XIX Laura Martínez Rodríguez

A arte d e finais do século XVIII A arte rococó en Europa -Movemento orixinado en Francia -Estética refinada e elegante J.H Fragonard “A randeeira”

Ornamentación e intimismo Arquitetura baseada en modelos estéticos do barroco no ámbito relixoso e civil Profusa ornamentación baseada en liñas onduladas e asimetricas A escultura Descubrimento da técnica da porcelana

TEMAS AMOROSOS E FESTAS ARISTOCRÁTICAS J.H Fragonard J.A. Watteau François Boucher

TEMÁTICA : as paisaxes hurbanas Canaletto

Tiépolo

Inglaterra temática : paisaxes campestres e os retratos da nobreza Thomas Gainsborough William Hogarth Joshua Reynolds

A arte rococó en españa Francisco Salzillo Narciso Tomé Luis Paret y Alcázar

O neoclasicismo Recuperación de modelos arquitectónicos Arquitetura inspirada en los modelos gregos e romanos Contrución de edificios públicos Columnas conmemorativas e arcos de triunfo

J.G. Soufflot Pierre Vignon Leo von Klenze

Unha escultura idealizada Escultura neoclásica que toman como referente a grecoromano Temática mitolóxica baseada en conseguir a beleza e a perfección Antonio Canova Bertel Thorvaldsen

A orde da pintura neoclásica Pintura inspirada en el equilibrio da antigüedade Debuxo sobre a cor J.L. David Composición ordenada Temática mitolóxica Dominique Ingres

Arquitetura na segunda metade do século XIX O historicismo No terreo arquitectónico reflectiuse interese por recrear as manifestacións artísticas doutras épocas , recuperando a súa linguaxe e estilo construtivo Máis importante neogótico

Viollet-Le-Duc Augustus Pugin

A arquitectura do ferro Revolución industrial que orixinou unha renovación na arquitectura Gustave Eiffel Louis Sullivan

0 movemento romántico: unha exaltación vitalista O Romanticismo espallouse por todo Europa nas primeiras décadas do século XIX. Nova estética e novo sentimento e os seus principais valores son o amor , o liberdade, a exaltación do individualismo e a defensa dos sentimentos

 A escultura. Expresión do movemento e os sentimentos, utilizando formas axitadas e dinámicas Importancia da xestualidade e expresión dos rostros Utilízanse materiais rudos como a pedra Relevo de Marsellesa, de François Rude, que representa a defensa da República francesa en 1792 

A pintura O Romanticismo cinco trazos fundamentais : A diversidade oposta á uniformidadeRude: A Marsellesa A aspiración á liberdade individual e nacional O historicismo como busca das raíces nacionais no pasado, na Idade Media A comprensión da natureza desde unha óptica sentimental e relixiosa Predilección polo exótico e o imaxinario

 -Dous grandes cambios respecto ao período anterior: Un maior movemento A expresión da cor e da luz co uso de cores brillantes Destaca a representación da paisaxe Eugène Delacroix

Théodore Géricault

Géricault: A balsa da Medusa Delacroix: A matanza de Quíos

Fortuny: A batalla de Tetuán

O Realismo Unha ollada obxetiva da realidade Novo movemento cultural: o Realismo Causas: O fracaso das revolucións de 18482. O avance da industrialización O avance da ciencia Millet: O Ángelus

Millet: O Ángelus

A escultura realista. Unha maior vontade de perfeccionamento na captación do detalle, tanto nos rostros coma nos corpos Os escultores realistas amosaron preocupación por temáticas relacionadas con cuestións sociais Tiveron moito éxito os retratos e os grupos escultóricos, de carácter histórico-político

Escultores: o francés J.B. Carpeaux e o belga Constantin Meunier

Unha pintura fotográfica. A característica máis importante do Realismo foi a vontade de retratar a vida cotiá e os problemas sociais da industrialización- Pintores realistas: Gustave Courbet, Honoré Daumier ou J.F. Millet, buscaron representar unha escena dun xeito verídico, obxectivo e imparcial Aparición da fotografía, que influiu na composición dos cadros e propiciou a creación de encadramentos semellantes aos dunha instantánea fotografía

Gustave Courbet Honoré Daumier J.F. Millet

Courbet: O obradoiro de pintura Corot: O bosque das ninfas

A arte no cambio de século    Impresionismo. Apareceu no derradeiro terzo do século XIX Movemento pictórico Representación dos efectos cambiantes da luz sobre a superficie dos obxectos O traballo ao aire libre Os impresionistas utilizaron unha técnica de pinceladas soltas e rápidas, xustapoñendo cores de tal xeito que, a unha certa distancia, se fundisen na retina do espectador Obxectivo: reflectir como o víaManet: O xantar campestre - Representantes: Édouard Manet, Claude Monet, August Renoir e Alfred Sisley

Manet: O xantar campestre

Claude Monet August Renoir Alfred Sisley

Postimpresionismo. Exploraron outras vías como a xeometría, a cor, a liña e a expresividade Todas estas pictóricas individuais agrupáronse baixo o nome de Postimpresionismo Edgar Degas

Georges Seurat Paul Cézanne Vincent van Gogh

Henri Toulose-Lautrec Paul Gauguin 

Simbolismo. Movemento caracterizado pola presentación de temas bíblicos e mitolóxicos Elementos que evocan o mundo dos soños A muller foi un personaxe recorrente representada tanto como un ser anxelical como un ser maligno Pierre Puvis de Chavannes e Henri Rousseau Van Gogh: O cuarto de Van Gogh en Arles

Pierre Puvis de Chavannes Henri RousseauVan

Van Gogh: O cuarto de Van Gogh en Arles

O modernismo Arquitectura Victor Horta Liña curva e ondeada Liberdade creativa Novas técnicas constructivas do traballo artesana

Escultura e pintura Pintores modernista Contido simbólico e conceptual Finalidade decorativa Klimt e Mucha

As artes decorativa Movemento inglés Arts ans Crafts Morris

A arte do século XIX en España e cultura galeg aGoya Arquitectura Arquitectura neoclásica Villanueva Edificios neorománticos, neogóticos e neomundéxares Gaudí, Domènch, Montaner e Puig e Cadafalch

Gaudí Montaner e Puig Cadafalch

Escultura Damià Campeny Benllieurel Bellver Llimona

Pintura José de Madrazo Eduardo Rosales

Mariano Fortuny Genaro Pèrez Villaamil Martì Alsina

Carlos de Haes Vayreda

Sorolla Regoyos Ramón Casas

Santiago Rusiñol Isidre Nonell

O rexurdimento galego Rosalía de Castro Cantares gallegos Follas novas En las orillas del sil Eduardo Pondal Manuel Curros Enríquez

Add a comment

Related pages

Tema 7 – Implicações do ativismo nas redes sociais | Entre ...

O potencial relacional das redes sociais digitais tem sido cada vez mais empregado para mobilizações sociais e ações coletivas. Essa utilização ...
Read more

Tema 7. A prehistoria - Ciencias Sociais

Artículo relacionado co que falábamos en clase sobre como un novo descubrimento pode modificar o que sabemos ou ampliar o noso coñecemento. Neste caso ...
Read more

Tema 7. Atlas dos continentes - Ciencias Sociais

Recursos didácticos para alumnos de la ESO ... Buscar en este sitio. Ciencias Sociais
Read more

Aula Tema 7 De Ciencias Sociais Trabalhos e monografias 1 - 25

Trabalhos gratuitos em Aula Tema 7 De Ciencias Sociais. Utilize os nossos documentos de pesquisas para ajudar no seu aprendizado 1 - 25
Read more

Tema 7 sociais - Documents - docslide.com.br

TEMA 7. A ARTE DO Sà CULO XIX Laura Martínez Rodríguez A arte de finais do século XVIII A arte rococó en Europa -Movemento orixinado en ...
Read more

Aula 7 Ciencias Sociais Trabalhos e monografias 1 - 25

Trabalhos gratuitos em Aula 7 Ciencias Sociais. Utilize os nossos documentos de pesquisas para ajudar no seu aprendizado 1 - 25
Read more

AVA Ciências Sociais Aula 7, 8 e 9 (Respostas ...

AULA TEMA 7 – CIÊNCIAS SOCIAIS. 1. Resposta correta: Descreve as desigualdades estruturadas entre diferentes agrupamentos de pessoas. 2. Resposta ...
Read more

Recanto das Ciencias Sociais: TEMA 7 A IDADE MODERNA E OS ...

As Ciencias sociais abranguen moitas ciencias, de aí o seu carácter interdisciplinar. Por iso este blog presenta moitas temáticas para diferentes niveis ...
Read more

M.C do tema 7 sociales Víctor y Jesús - Mind42: Free ...

Mind map: M.C do tema 7 sociales Víctor y Jesús -> Os reinos cristiáns (Formación dos reinos cristiáns, A sociedade, A repoboación), A vida nas ...
Read more