advertisement

TEMA 2. Els orígens del cristianisme (lèxic). 2N ESO. HISTÒRIA DE LES RELIGIONS.

50 %
50 %
advertisement
Information about TEMA 2. Els orígens del cristianisme (lèxic). 2N ESO. HISTÒRIA DE LES...
Education

Published on February 24, 2014

Author: rpalomer

Source: slideshare.net

Description

Lèxic del tema (imatge i definició)
advertisement

Arnau Aizpitarte Ramon. 2B Febrer del 2014 IES Infanta Isabel d’Aragó Prof.: Rafael Palomero Caro

Jesús / Jesucrist / Crist era cristiana Josep, sant Maria Joan Baptista, sant Ponç Pilat apòstol Pere, sant Pau, sant església Església catòlica cristianisme màrtir catacumba llibertat de culte religió oficial única heretgia bisbe prevere / sacerdot Papa concili eucaristia baptisme sant Nadal Epifania / Reis Pasqua Ascensió Pentecosta / Segona Pasqua monestir basílica absis baptisteri atri Antic Testament Nou Testament Evangelis esglésies ortodoxes o orientals alfabet ciríl·lic

Jesús / Jesucrist / Crist • Personalitat central del cristianisme, de la qual derivà la fundació de l’Església, en considerar Jesús com a Messies.

Era cristiana • Era que comença l’any 1 dC, el qual, segons els càlculs del monjo Dionís el Petit (que ho establí el 532), corresponia al 753 de la fundació de Roma.

Sant Josep • Espòs de Maria i pare legal de Jesús.

Maria • Mare de Jesús.

Sant Joan Baptista • Profeta, anomenat també el Precursor.

Ponç Pilat • Procurador romà a Judea (26-36 dC). Va comdemnar Jesús a mort

apòstol • El qui propaga la fe cristiana.

Sant Pere • Apòstol. Bisbe de Roma. Per als catòlics, els seus successors són els caps de l’Església.

Sant Pau • Col·laborador dels apòstols. Va propagar el cristianisme entre els no jueus.

església • Edifici de culte de les comunitats cristianes

Església catòlica • Església constituïda institucionalment entorn del Papa.

cristianisme Fe i doctrina que s'inspiren en la revelació del Crist.

màrtir • Persona que pateix mort o persecució per la seva fidelitat a una causa.

catacumba • Cementiri subterrani d’inhumació compost de galeries i cambres.

llibertat de culte • És un dret fonamental que es refereix a l'opció de cada ser humà d'elegir lliurement la seva religió.

religió oficial única • Religió establerta en un estat com a única religió oficial.

heretgia • Doctrina o sistema teològic rebutjat com a fals per l’autoritat eclesiàstica.

bisbe • Clergue que ha rebut l’ordenació episcopal .

prevere / sacerdot • Home dedicat o consagrat a oferir sacrificis a la divinitat.

Papa • Títol amb el qual hom designa el bisbe de Roma.

concili • Reunió legítima de pastors de l’Església per legislar o decidir sobre problemes eclesiàstics generals.

eucaristia • Comunió. Sagrament que recorda el sant sopar, previ a la mort de Crist.

baptisme • Primer dels set sagrament, consistent en un ritu d’ablució unit a unes paraules.

sant • Home considerat venerable i model per als fidels en una religió determinada.

Nadal • Solemnitat de l’any litúrgic que l’Església celebra el 25 de desembre i té per objecte commemorar el naixement de Jesús a Betlem.

Epifania / Reis • Solemnitat de l’any litúrgic que l’Església celebra el 6 de gener.

Pasqua • Festa cristiana, corresponent a la Pasqua jueva.

Ascensió • Elevació corporal de Jesús al cel, des de la muntanya de les Oliveres, quaranta dies després de la resurrecció.

Pentecosta / Segona Pasqua • Solemnitat religiosa que en el judaisme i en el cristianisme s’escau el cinquantè dia després de la Pasqua.

monestir • Edifici on viuen els monjos o les monges.

basílica • Església que, per la seva forma, recorda la basílica romana.

absis • Construcció adossada a la nau o a les naus d’una església.

baptisteri • Lloc destinat a l’administració del baptisme.

atri • Espai situat davant els primitius temples cristians.

Antic Testament • Nom donat pels cristians a la primera part de la Bíblia.

Nou Testament • Nom donat a la segona part de la Bíblia.

Evangelis • Cadascun dels quatre primers llibres del Nou Testament.

esglésies ortodoxes o orientals • Conjunt de les comunitats cristianes de la part oriental de l’antic imperi romà .

alfabet ciríl·lic • Dit de l’alfabet i de l’escriptura eslaus.

Add a comment

Related presentations

Related pages

TEMA 2. Els orígens del cristianisme (lèxic). 2N ESO ...

Download TEMA 2. Els orígens del cristianisme (lèxic). 2N ESO. HISTÒRIA DE LES RELIGIONS.
Read more

Tema 1. El judaisme (lèxic). 2n ESO. HISTÒRIA DE LES ...

Lèxic del cristianisme. Els termes inclouen definició i imatge. ... Tema 1. El judaisme (lèxic). 2n ESO. HISTÒRIA DE LES RELIGIONS. Arnau Aizpitarte Ramon;
Read more

Criteris de promoció d’ESO - iesesporles.cat

2n ESO 2n ESO Criteris de ... un curs de l’ESO hagin superat els objectius de les matèries cursades o ... les diferents religions; Orígens del ...
Read more

Unitat 7 - Sònia Torrent Ramió - Google Sites

... proper a la que coneixem per la història. Les victòries del Tirant lo Blanc són ... els orígens de la Novel·la ... 2n paràgraf: 2
Read more

SEGON D'ESO - INS Antoni Cumella - Granollers

... 1 1 TUTORIA 1 1 TOTAL 2n ESO 30 Crèdits variables per a ... OBJECTIUS Personatges dels orígens. Els ... religioses del Cristianisme, ...
Read more