Telemedicina per millorar accessibilitat, resolució i llistes d’espera

50 %
50 %
Information about Telemedicina per millorar accessibilitat, resolució i llistes d’espera
Health & Medicine

Published on March 11, 2014

Author: jvalaball

Source: slideshare.net

Description

Teledermatologia a la Catalunya Central

Telemedicina per millorar accessibilitat, resolució i llistes d’espera 19 de desembre 2013

2 Introducció A la Catalunya Central les llistes d’espera de dermatologia havien augmentat de manera considerable durant els anys 2010-2011. Per intentar revertir aquesta tendència a finals del 2010 es va començar una prova pilot de teledermatologia a l’Equip d’Atenció Primària Manresa-2. Degut als bons resultats, la teledermatologia es va estendre a la resta del Bages a principis del 2011, Berguedà (maig 2012) i Solsonès (juliol del 2012).

3 L’ús de la Teledermatologia facilita l’accessibilitat, a més de disminuir el temps d’espera en els diagnòstics i tractament de l’usuari entre la consulta d’atenció primària i l’atenció hospitalària. Objectius  Facilitar l’accessibilitat i la comunicació entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària  Millorar la integració entre nivells assistencials tot garantint la continuïtat assistencial  Reduir les llistes d’espera de dermatologia Introducció

4 1. El personal d’AP procedeix a la fotografia de lesions dubtoses, adjuntant-les a la història clínica del pacient i creant un arxiu de fotografies identificades 2. El metge d’AP descriu el motiu de consulta mitjançant el MEAP on s’indiqui que es demana el servei de Teledermatologia 3. El personal administratiu via SIAP: • Programa la visita no presencial a l’agenda del dermatòleg (NO programar pel mateix dia) Circuit de derivació i resposta H C

5 • Programa una VISITA tipus VIRTUAL a l’agenda del professional metge/metgessa de primària que origina la demanda una setmana més tard de la data de visita donada per el dermatòleg (com a recordatori de revisió del resultat de la derivació) 4. Resposta del dermatòleg amb diagnòstic i tractament: si en el pla de maneig recomanen una visita presencial al dermatòleg o cirurgià, es demana una derivació mitjançant ORDRE CLÍNICA. En cas contrari, el dermatòleg especificarà el tractament i seguiment que cal fer des de l’atenció primària En casos complicats o urgents, es pot utilitzar la consulta via e-mail (sense fotos) amb resposta en 24-48h Circuit de derivació i resposta H C

6  Durant el 2011 al Bages, les dues dermatòlogues de l’hospital de referència varen visitar 7.125 pacients, d’aquests, el 5,5% varen ser a través de la teledermatologia.  De gener a setembre del 2012, el servei de dermatologia ha fet 5.005 visites presencials, el 27,9% a través de teledermatologia. De les visites de teledermatologia només un 56% s’han convertit en visites presencials. Resultats - Resolució

7  S’ha dut a terme un anàlisi retrospectiu de les dades de llista d’espera del Bages en el període 2009-2012, comparant 2 períodes:  període pre-teledermatologia (gener 2009-juliol 2011)  període post teledermatologia (agost 2011-desemb 2012)  Les visites presencials del primer període van tenir una mediana de llista d’espera de 30 (P25 = 8, P75=52) dies enfront dels 20 (P25 = 7; P75= 52) dies del segon Resultats- Llistes d’espera

8  Les visites de teledermatologia, només incloses en el segon període, van tenir una mediana de llista d’espera de 3 (P25 = 1; P75 = 5) dies  Agregadament, la mediana dels dies de llista d’espera s’ha reduït dels 30 (IC95%: 29-32) dies als 16 (IC95%: 15-17) Resultats- Llistes d’espera

9  Dubtosa priorització de lesió de pell  Incertesa sobre destinació: dermatologia vs. Cirurgia  Lesió única o lesions localitzades en una regió petita: • Queratosi actínica i seborreica • Berruga i moluscum contagiosum • Lesions fúngiques que no responen al tractament • Acné lleu i localitzat • Psoriasi localitzada • Dermatitis localitzada • Valoració de nevus aïllat Criteris de derivació (ampliats)

10 NO derivar a teledermatologia:  Psoriasis generalitzada  Acné moderat – greu  Dermatitis atòpica generalitzada  Rash cutani  Control mapes de nevus de tot el cos (mapeig) No derivar a TeleDermatologia

11  Cal destacar que hi ha un diferència important entre les 2 dermatòlogues del Bages per el que fa a la conversió de visites virtuals a presencials.  Eina de formació continuada per a l’AP  Satisfacció dels pacients i professionals  Entesa entre proveïdors  Projecte cost-eficient: 0€ inversió  Projecte innovador referència a Catalunya  Manca de Càmeres a tots els Centres Discussió

12  TELEÚLCERES  TELEOFTALMOLOGIA  AUDIOMETRIES VIRTUALS Altres Telemedicines

Add a comment

Related presentations

Related pages

TELEDERMATOLOGIA: TELEMEDICINA PER MILLORAR ACCESSIBILITAT ...

Un any de Pla de salut, un esforç col·lectiu 30 de novembre – 1 de desembre 2012 Organitza: Introducció A la Catalunya Central les llistes d’espera ...
Read more

Josep Vidal-Alaball | LinkedIn

View Josep Vidal-Alaball’s professional profile on LinkedIn. ... telemedicina per millorar l’accessibilitat, la resolució i les llistes d'espera ...
Read more

Pla de Salut 2011-2015. Teledermatologia Catalunya Central ...

Teledermatologia a la Catalunya Central: bona estratègia de la telemedicina per millorar l'accesibilidad, resolució i llistes d'espera de ...
Read more

Temps mitjà de resolució per determinats procediments ...

Temps mitjà de resolució per determinats procediments inclosos en llistes d'espera . ... resolució) inclòs en llista d’espera per ... Accessibilitat ...
Read more

Salut presenta un Pla integral per a millorar la gestió de ...

Salut presenta un Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d'espera ... per a la millora de les llistes d’espera ... de resolució (està ...
Read more

ICS Catalunya Central 2012 - page 16 - gencat.cat

sat en la seguretat dels pacients i la medicació d’ús intern als. centres de salut. Aquests processos, que han estat validats. per professionals ...
Read more

La Telemedicina come nuova frontiera. (with image, tweets ...

La Telemedicina come nuova frontiera. Chi dice cosa. Chi perché. ... #nuovasalute #telemedicina chiede un apprendimento obbligatorio per avere successo.
Read more