Telefónia a VoIP barcamp

50 %
50 %
Information about Telefónia a VoIP barcamp
Technology

Published on February 21, 2009

Author: jooray

Source: slideshare.net

Prečo používame zastaralé telefóny ...a prečo ešte neprišla VoIP revolúcia 21. 2. 2009 Juraj Bednár

O mne a o Digmii Správa systémov (prevažné Linux a Solaris) ● VoIP riešenia (callcentrá pre veľké cestovné kancelárie, ● zdravotníctvo, finančné inštitúcie) Pracujeme s open-source softvérom, predávame support + ● pridanú hodnotu Konzultácie, veľké webové farmy, integrácia služieb ●

Klasická telefónia

Data over phone (dial-up) Modem prevádza digitálne dáta na analógový signál a naspäť ● Základ pre prenos obrazových dát známy ako “fax” ●

VoIP a modemový signál

Fax namiesto e-mailu?

Podpísaný dokument je platný doklad? Certifikačné autority podporujúce “podpísané faxy” a ● vydávajúce na základe nich TLS (SSL) certifikáty Banky akceptujúce tlačivá podpísané faxom ● Odfaxované podpísané zmluvy ●

Dôvody pre používanie faxu a modemu Regulácie telefónnych sietí umožňujú (aspoň zdanlivo) zistiť, ● kto daný fax posielal alebo kto sa pripájal na “homebanking service”. Je to pre poskytovateľov dôvod na to, aby poskytovali služby so slabšou autentifikáciou. Bezpečnosť je veľmi zdanlivá ●

Mobilné telefóny Mobilné siete sú digitálne ● Existujú algoritmy na autentifikáciu a šifrovanie dát ● A5/0 – úplne bez šifrovania ● A5/1 – vážne bezpečnostné problémy ● A5/2 – nie je veľmi používaná ● A5/3 – vážne bezpečnostné problémy ●

Útok na šifry A5* Pasívny útok zložitý, ale realizovateľný ● Aktívny útok na GSM relatívne jednoduchý – OpenBSC, ● OpenBTS UMTS je ťažší oriešok, ale stačí zarušiť frekvenciu a spoľahnúť ● sa na fallback Dáta stále pomalé, niektorí operátori obmedzujú dáta, ktoré ● môžu ísť po ich sieti

Location attack SS7 – protokol na komunikáciu medzi ústredňami ● Žiadna autentifikácia, siete si navzájom veria ● Veľa operátorov, SS7 prístup je jednoduché získať ● Útok (a nasledovné dva slajdy) (c) Tobias Engel ●

Location attack MAP-SEND-ROUTING-INFO-FOR-SM vracia IMSI a MSC priamo ● používateľovi Na to, aby sme to mohli použiť musíme byť operátor, však? ● NIE! Existujú služby, ktoré vám túto informáciu poskytnú. ● Cena za lookup je rádovo v jednotkách centov ● MSC čísla sa dajú namapovať na lokáciu – číslo podľa krajiny, ● každé MSC má vlastný prefix

Regulácie Nie je možné prepredávať služby ● Area kód a kód krajiny musia súhlasiť s krajinou, kde je hovor ● ukončený (zdôvodnenie: tiesňové hovory) Operátor musí poskytnúť vládnym orgánom odpočúvanie na ● požiadanie Ktokoľvek nemôže byť mobilným operátorom ●

Krátke zhrnutie Existujúce siete nie sú bezpečné ● Regulácia nepomáha, “tí zlí” vedia, ako obísť lokalizáciu (VoIP), ● odpočúvanie (šifrovanie, dáta) Regulácia sťažuje konkurenciu, jediný reálny dôvod na ● reguláciu je číslovanie (a vidíme, že na Internete to funguje aj s menšou reguláciou)

VoIP SIP – signalizácia ● RTP – prenos hlasu ● Kodeky – kompresia (GSM, G.711a, G.729a, ...) ●

VoIP Prenos hlasu cez IP ● Protokoly podobné HTTP alebo e-mailu (podobná adresácia) ● Ktokoľvek môže postaviť VoIP ústredňu (Asterisk, OpenSER) ● Pre uzavretý systém je to OK ● Distributed Universal Number Discovery – peer to peer systém ● na lokalizáciu telefónnych čísel vo VoIP sieťach. Smerovanie nie je potrebné riešiť cez operátora

VoIP – výhody Cena – poplatok za last-mile nie je v minútach ● Flexibilita – aplikácia ako každá iná (napr. HTTP) ● Integrácia – s CRM, telefónnym zoznamom, IM službami ● Integrácia s Plain Old Telephone System (analóg, ISDN, GSM, ...) ● Prenos po Ethernete – stačí budovať jednu štruktúrovanú ● kabeláž pre všetky služby Bezpečnosť – IP level šifrovanie, sRTP, SIP/TLS ● Môže byť uzavretý systém po VPN ● Teleworking / homeworking ●

VoIP – nevýhody/obmedzenia Vyžadujte QoS ! ● Cenu je možné zhodnotiť až po zistení dlhodobej návratnosti ● Optimálne na nové nasadenia, nie vždy optimálne vyhodiť ● existujúci systém a nahradiť ho VoIP

VoIP goodies S.R.A.C. - home-made roaming system ● Caller ID lookup ● Follow-me VoIP ●

Záver Otázky? ● juraj.bednar@digmia.com ●

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

CPCO4 - Plataformas de Voip sobre software libre - YouTube

CPCO4 - Plataformas de Voip sobre software libre ... Espacio Barcamp ... Tutorial Telefonia VoIP - Duration: ...
Read more

Se viene el Mobile Camp México - Maestros del Web

Si has asistido a algún Barcamp, ... VoIP en móviles; También se hará una demostración en vivo de Firefox móvil (nombre clave Fennec) ...
Read more

barcamp websites like juliusdesign.net, kassenzone.de and ...

barcamp websites | Find more about barcamp websites like juliusdesign.net, kassenzone.de and 0511web.de.
Read more

VOICE: digital voice recorder , voice messenger ,

Voice Over IT Finalmente un barcamp ligure. ... Voice over IP (VoIP) Voice over IP ... Introduzione alla Telefonia su IP
Read more

WIRELESS INTERNET LOCATION: - Libero.it

... Hiroshima e la data sabato 2 dicembre 2006 http://barcamp.org ... a fully scaleable E911 solution for VoIP ... Telefonia via Internet e nuove ...
Read more