Tele dermatologia a la Catalunya Central

50 %
50 %
Information about Tele dermatologia a la Catalunya Central
Health & Medicine

Published on March 11, 2014

Author: jvalaball

Source: slideshare.net

Description

Teledermatologia a la Catalunya Central al 2013

Telemedicina per millorar accessibilitat, resolució i llistes d’espera Dr Josep Vidal Alaball

2 Introducció A la Catalunya Central les llistes d’espera de dermatologia havien augmentat de manera considerable durant els anys 2010-2011. Per intentar revertir aquesta tendència a finals del 2010 es va començar una prova pilot de teledermatologia a l’Equip d’Atenció Primària Manresa-2. Degut als bons resultats, la teledermatologia es va estendre a la resta del Bages a principis del 2011, Berguedà (maig 2012) i Solsonès (juliol del 2012).

3 L’ús de la Teledermatologia facilita l’accessibilitat, a més de disminuir el temps d’espera en els diagnòstics i tractament de l’usuari entre la consulta d’atenció primària i l’atenció hospitalària. Objectius  Facilitar l’accessibilitat i la comunicació entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària  Millorar la integració entre nivells assistencials tot garantint la continuïtat assistencial  Reduir les llistes d’espera de dermatologia Introducció

4  El Metge de família veu la lesió de pell, la fotografia, l’adjunta a l’historial clínic de l’eCAP i escriu la informació clínica en el curs clínic. S’introdueix el pacient a l’agenda de teledermatologia de l’eCAP i a l’agenda del seu metge de família una setmana més tard (visita virtual)  La dermatòloga utilitza l’agenda de teledermatologia per revisar les fotografies i escriure el diagnòstic i pauta de tractament i seguiment.  El metge de família revisa el cas a la setmana i truca al pacient amb els resultats.  Si la dermatòloga ho creu necessari es cita el pacient per a una visita presencial. Material i Mètodes

5  Durant el 2011 al Bages, les dues dermatòlogues de l’hospital de referència varen visitar 7.125 pacients, d’aquests, el 5,5% varen ser a través de la teledermatologia.  De gener a setembre del 2012, el servei de dermatologia ha fet 5.005 visites presencials, el 27,9% a través de teledermatologia. De les visites de teledermatologia només un 56% s’han convertit en visites presencials.  Les llistes d’espera han passat de 7 mesos el maig del 2011 a llista d’espera de 15 dies el febrer del 2012. Resultats

6  Cal destacar que hi ha un diferència important entre les 2 dermatòlogues del Bages per el que fa a la conversió de visites virtuals a presencials. Aquesta variabilitat podria disminuir si es treballen circuits amb uns criteris d’inclusió i exclusió ben definits i consensuats entre l’atenció primària i el servei de dermatologia. Discussió

7  Lesió única o lesions localitzades en una regió petita  Dubtosa priorització de lesió de pell  Incertesa sobre destinació: dermatologia vs cirurgia  Queratosi actínica i seborreica  Berruga i moluscum contagiosum  Lesions fúngiques que no responen al tractament Criteris de derivació

8  Psoriasis  Acné  Eczema atòpic  Rash cutani  Control mapes de nevus de tot el cos No derivar a TeleDermatologia

Twitter: @jvalaball Dr. Josep Vidal Alaball jvidal.cc.ics@gencat.cat

Add a comment

Related presentations

Related pages

Servei de

3 Introducció A la Catalunya Central les llistes d’espera de dermatologia havien augmentat de manera considerable durant els anys 2010-2011. Per ...
Read more

Dermatologia sostenible a la comarca de l’Anoia

Oficina de Comunicació Secretaria Tècnica Regió Sanitària Catalunya Central. CatSalut oalberca@catsalut.cat Tel. 938 724 628 Olga Font i Parés
Read more

Organismes. Generalitat de Catalunya

Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central Organigrama Prestadors de serveis. Responsable. Sr. Antoni Massegú Calveras. Càrrec. Director ...
Read more

Pla de Salut 2011-2015. Teledermatologia Catalunya Central ...

Teledermatologia a la Catalunya Central: bona estratègia de la telemedicina per millorar l ... resolució i llistes d'espera de dermatologia.
Read more

Mesenquimopatia en dermatologia - Education

DERMATOLOGIA Dermatologia ... Tele dermatologia a la Catalunya Central Teledermatologia a la Catalunya Central al 2013
Read more

TV3 - Televisió de Catalunya - Corporació Catalana de ...

Tota la informació sobre la programació i els programes dels ... A LA CARTA Prem per desplegar el menú de directes de Catalunya Ràdio, escape sortir.
Read more

Unitat Docent de Medicina de Família i Comunitària de la ...

Unitat Docent de Medicina de Família i Comunitària de la CATALUNYA CENTRAL. Una vegada escollida la Unitat Docent ... Dermatologia 2 mesos
Read more