Teks Ucapan Pentaksiran Pusat PMR 2014

67 %
33 %
Information about Teks Ucapan Pentaksiran Pusat PMR 2014
Education

Published on February 15, 2014

Author: anuar2u

Source: slideshare.net

Description

http://panitiapijb.blogspot.com/

PENTAKSIRAN PERINGKAT MENENGAH RENDAH www.moe.gov.my/lp

2

ASPIRASI PENDIDIKAN MALAYSIA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENYERTA AN 1999 2003 2007 2011 Bil. Sekolah Sampel 150 150 150 180 PENYERTA AN 2009 Bil. Sekolah Sampel 165 2012

PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

PRESTASI TIMSS (SAINS) TIMSS 2011 menunjukkan yang skor purata pencapaian murid Malaysia berusia 14 tahun dalam Sains menurun secara signifikan berbanding TIMSS 2003, 2007 dan 2011 Skor Sains 1999 = 492 : 22/38 2003 = 510 (naik 18 mata) : 20/45 2007 = 471 (turun 40 mata) : 21/49 2011 = 426 (turun 45 mata) : 32/45

PRESTASI TIMSS (MATEMATIK) TIMSS 2011 menunjukkan yang skor purata pencapaian murid Malaysia berusia 14 tahun dalam Matematik menurun secara signifikan berbanding TIMSS 1999, 2003, 2007 dan 2011 Skor Matematik 1999 = 519 :16/38 2003 = 508 (turun 11 mata) : 10/45 2007 = 474 (turun 34 mata) : 20/49 2011 = 440 (turun 34 mata) : 26/45

PRESTASI PISA 2019 DAN 2012 DOMAIN MATEMATIK SAINS BACAAN Skor Purata 09 404 422 414 Kedudukan 09 57/74 52/74 55/74 Skor Purata 12 421 420 398 Kedudukan 12 52/65 59/65 53/65    44% gagal mencapai tahap minimum bacaan, 60% gagal mencapai tahap minimum Matematik 43% gagal mencapai tahap minimum Sains

KEDUDUKAN PISA 2012 Vietna m M S R

ASPIRASI MURID

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PENAMBAHBAIKAN BENTUK PENTAKSIRAN PERINGKAT MENENGAH RENDAH Mulai Kohort 2012 - 2014 www.moe.gov.my/lp

Pelaksanaan Pentaksiran Peringkat Menengah Rendah KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 PENTAKSIRAN SEKOLAH / / / PAJSK / / / PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN PUSAT / (IMK) / (IMK & AK) /

PENAMBAHBAIKAN BENTUK PELAPORAN Dikeluarkan oleh pihak sekolah berdasarkan format dan spesifikasi standard yang disediakan oleh LP Laporan mempamerkan potensi murid secara holistik

Pernyataan Keputusan Pentaksiran Pusat • Semua mata pelajaran ditaksir secara sumatif (pembelajaran T1 – T3) di Tingkatan 3 • Pelaporan secara deskriptif dan Gred A hingga F PAJSK • Penyertaan, penglibatan & prestasi dalam aktiviti kokurikulum di Tingkatan 1, 2 & 3 • Pelaporan deskriptif untuk tahun semasa • Peratusan (10%) dan CGPA adalah kumulatif www.moe.gov.my/lp

PENTAKSIRAN PUSAT Penjaminan Kualiti Laporan disediakan oleh LP Diskor oleh sekolah Kepelbagaian Instrumen Strategi Pelaksanaan PP Format dan tugasan disediakan oleh LP Peraturan penskoran ditetapkan oleh LP Ditaksir oleh sekolah Ditadbir oleh sekolah Jadual pelaksanaan ditentukan oleh LP www.moe.gov.my/lp

Instrumen PP (Standardized) UJIAN BERTULIS DAN UJIAN LISAN JENIS INSTRUMEN PELBAGAI INSTRUMEN (tugasan bertulis, amali, projek, persembahan, demonstrasi, kajian lapangan dan kajian kes)    • • Bahasa Melayu Bahasa Inggeris  UJIAN BERTULIS - Science Mathematics Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Kesenian (Sekolah Seni)

PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PUSAT MATA PELAJARAN GRED PERNYATAAN BAHASA MELAYU A BAHASA INGGERIS B SEJARAH A BAHASA ARAB A Gred PENDIDIKAN ISLAM B A Cemerlang MATEMATIK A B Kepujian mengendalikan operasi asas dan C Baik bergabung dalam semua konteks, D Memuaskan prinsip untuk menyelesaikan masalah E Mencapai Tahap Minimum harian dan berkomunikasi dengan F Belum Mencapai Tahap Minimum Petunjuk Pencapaian bagi Pentaksiran Pusat Mempunyai keupayaan menghubungkait konsep, hukum dan menggunakan prosedur yang betul. SAINS A Tafsiran Gred

Penjaminan Kualiti Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran

www.moe.gov.my/lp

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3 Tahun 2014 – Subjek ...

Mata Pelajaran Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 Tahun 2014 :
Read more

TEKS UCAPAN - Laman Utama - Portal Rasmi Jabatan ...

TEKS UCAPAN MAJLIS PERHIMPUNAN ... BIL.2 TAHUN 2014 PADA 20 FEBRUARI 2014 DI AUDITORIUM, JABATAN PENDIDIKAN ... Pencapaian dalam PMR juga amat membanggakan.
Read more

TEH ON CHEW: Kursus Pelaksanaan Program Pentaksiran ...

An Educator in St David High School, Malacca, Malaysia ... Effective 1st Jan 2014..... GRACE TEH 恩慈 Former Resource Teacher of ...
Read more

Teks Ucapan KPKT - Keratan Akhbar KPKT

06/12/2014: ucapan perasmian: majlis pelancaran pusat kecemerlangan kesejahteraan bandar ... 01/07/2014: ucapan aluan: perhimpunan bulanan kpkt: 11/21/2013:
Read more

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 GANTI PMR 2014 | SMK Pahi

... Ucapan (3) Ucapan Najib Razak sempena Hari Guru 2011 (1) Visi & Misi (1) ... PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 GANTI PMR 2014 PENILAIAN MENENGAH ...
Read more

PBS Baru 2014 : Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Ganti PMR ...

PBS Baru 2014 : Pentaksiran ... Ganti PMR Dan… Pentaksiran ... kami dibenarkan untuk melihat buku teks semasa kami mnjawab pbs ...
Read more

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah (PBSMR ...

Bahasa Jiwa Bangsa bermakna bahasa apa yang kita daulatkan, maka bahasa itulah yang membentuk jiwa kita yang sekali gus memercikkan jati diri ...
Read more