Teknolojinin evrimi b7

50 %
50 %
Information about Teknolojinin evrimi b7
Technology

Published on April 27, 2014

Author: yeliztunga

Source: slideshare.net

Teknolojinin Evrimi Bölüm7: Sonuç: evrim ve İlerleme Yeliz TUNGA 2013

Evrim  Darwin’in Evrim kuramı ile nesnelerin gelişimi arasında analoji kurmak, teknoloji tarihçileri arasında oldukça yaygın bir durum.  19. yüzyıl’ da Karl Marx ilk kez bu analojiyi kurdu. Yeliz TUNGA 2013

Evrim  Organik evrim ile teknolojik evrim arasında benzerlikler olmasına rağmen, kesinlikle aynı şey değildirler.  Nede olsa yaratılanla yapılan bir olamaz. Yeliz TUNGA 2013

Çeşitlilik  Teknolojik icatlara aşina olduğumuzdan, nesne çeşitliliğini sorgulamayız.  Ama nesne dünyası organik dünyadan kat be kat fazla çeşitliliğe sahiptir.  Bütün bu çeşitliliğin nedeni geleneksel yaklaşıma göre ihtiyaçtır. Yeliz TUNGA 2013

Çeşitlilik İnsanlar yeni şeyler yaparlar çünkü insan hayatını böylesi özel bir biçimde tanımlamayı ve sürdürmeyi tercih ederler. Teknolojinin tarihi, hayatta kalmamızı sağlamak amacıyla biçimlendirilen ürünlerin kaydı değildir. Tersine, yaratıcı zekanın doğurganlığının ve yeryüzündeki insanların yaşamayı seçtiği pek çok hayat tarzının kanıtıdır. (Basalla p.321) Yeliz TUNGA 2013

Süreklilik  Yapılan hiçbir teknolojik nesne benzersiz değildir.  Nesneler kendinden önceki nesnelerle bağlantılıdır.  Üretilen her yeni nesne, mutlaka bir yönüyle kendinden önceki nesnelerden beslenmiştir.  Pamuk çırçırı örneğini hatırlayalım. Yeliz TUNGA 2013

Nesnelerin Süreksizliği Görüşünün Nedenleri  Kahraman yaratıcı miti,  Milliyetçi onur,  Patent sistemi ve  Teknolojik değişimi toplumsal, bilimsel ve ekonomik devrimlerle özleştirme eğilimleri Yeliz TUNGA 2013

Oyun ve Hayal Gücü  İcat etmenin tek dürtüsünün ihtiyaç olduğunu savunan bilim adamları bu iki etkene gereken önemi vermemişlerdir.  Oysa ki, mucit icat etme sürecini bir oyun olarak algılar. Çözülmesi gereken problem mucit için kazanılması gereken bir oyun gibidir. Yeliz TUNGA 2013

Bilgi  İlk çağlarda bilgi teknolojik gelişime kaynaklık etmese de, günümüzde bilim ve teknoloji birbirinden ayrılmaz bir konumdadır.  Endüstri devriminden sonra, bilimsel bilginin önemi teknoloji de giderek artmıştır. Yeliz TUNGA 2013

Teknolojik İlerleme  Teknolojik buluşlar ilerlemeye yol açar.  Teknoloji alanındaki gelişmeler, maddi, toplumsal ve kültürel hayatımızın iyileşmesini sağlarlar.  Teknoloji alanındaki ilerleme nicel olarak ölçülebilir. Yeliz TUNGA 2013

Teknolojik İlerleme  Teknolojik ilerleme tamamen insan kontrolü altındadır.  Teknoloji doğaya egemen olmuştur.  Teknoloji ve uygarlık Batılı ülkelerde en üst biçime ulaşmıştır. Yeliz TUNGA 2013

Teknolojik İlerleme  Teknolojik İlerleme görüşü 20. yüzyılın ortalarına kadar eleştiri almamıştı.  Fakat teknolojik ilerlemenin yol açtığı çevre felaketleri, doğal hayatın bozulması, savaşlar vb. durumlar teknolojik ilerlemenin gerekliliğini sorgulatmaya başladı. Yeliz TUNGA 2013

V. Gordon Childe  Teknolojik ilerlemenin insanlığın gelişmesine katkıda bulunacağını savunur.  İlerlemenin son testi, adlı bir test oluşturmuştur.  Bu testi özetlemek gerekirse, nüfus artışı gelişmenin göstergesidir.  Bu teste göre, teknolojik devrimlerin neden olduğu nüfus artışı, teknolojinin insan hayatını iyileştirdiğini gösteriyordu. Yeliz TUNGA 2013

Sonuç  İnsanlığın ilerlemesinin nedenleri biyolojik gereksinimlere indirgenemez.  İnsan, varoluşunu tanımlamayı seçtiği için nesneler yaratır.  Geleneksel anlamda teknolojik ilerleme diye bir şey yoktur. Bunun yerine sınırlı bir kapsamda amaca yönelik sınırlı bir ilerleme vardır. Yeliz TUNGA 2013

Sonuç İnsan ürünü olan kurmaca dünyanın çeşitliliği, teknolojik hayal gücünün verimliliği ve birbirleriyle ilişkili insan ürünü nesnelerin büyüklüğü ve tarihidir, tartışmamız gereken ! Yeliz TUNGA 2013

Kaynakça  George BASALLA, Teknolojinin Evrimi Yeliz TUNGA 2013

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Facebook Video

Facebook Video
Read more

matematikkoyu.org

1 1958 1965 1. 2 1957 1. 3 1956 2005 2. 4 2007 2007 2. 5 1995 1995 1. 6 2011 1. 7 1958 1. 8 1. 9 1999 1999 1. 10 1991 1991 1. 11 2001 2002 1. 12 1972 2010 ...
Read more

matematikkoyu.org

1 1958 1965 1. 2 1957 1. 3 1956 2005 2. 4 2007 2007 2. 5 1995 1995 1. 6 2011 1. 7 1958 1. 8 1. 9 1999 1999 1. 10 1991 1991 1. 11 2001 2002 1. 12 1972 2010 ...
Read more

Webtekno Twitter account - Sosyal Medya Ölçümleme ...

Webtekno Twitter account social media analytics, analysis, measurement, performance and reports.
Read more

Exper Bilgisayar Facebook fan page - Sosyal Medya ...

Exper Bilgisayar Facebook fan page social media analytics, analysis, measurement, performance and reports.
Read more

www.scribd.com

·T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI . ANITLAR VE MOZELER GENEL MOOORLOGO . YayınNo 1677 . xv. K ZıSONUCL Rı , TOPLANTISI . i . ANKARA -24-28 MAYIS 1993 . KÜLTÜR ...
Read more

Bilim ve Teknik - Mart 2008 by Okay Oky - issuu

Teknolojinin s›n›rlar›n› zorlayan “büyük fizik makineleri” devreye girmeye bafllad ... Y›ld›zlar›n Evrimi Güneflimiz olsun, ...
Read more