Teknolojinin evrimi b2

60 %
40 %
Information about Teknolojinin evrimi b2
Technology

Published on April 27, 2014

Author: yeliztunga

Source: slideshare.net

Teknolojinin Evrimi Bölüm 2: Süreklilik ve Süreksizlik Yeliz Tunga 2013

Giriş Kitabın bu bölümünde yazar uzun yıllardan beri süregelen teknolojinin süreksiz olduğu inancını ampirik örneklerle çürütme çabası içindedir. Bununla birlikte teknolojik evrim savını desteklemekte ve insan ürünü nesnelerin gelişiminde ki sürekliliğe dikkat çekmektedir. Yeliz Tunga 2013

Süreksizlik görüşüne göre; teknolojik değişim Henry Ford, Thomas Edison gibi kahraman mucitlerin dâhiyane çabaları sonucunda yarattıkları icatlar sonucunda meydana gelir. Yüzyıllardan beri süregelen teknik bilginin ve öncel icatların varlığı herhangi bir önem teşkil etmez. Yeliz Tunga 2013

Yeliz Tunga 2013 Bu görüşü savunanlar teknolojik değişime katkı sağlayan bazı insan ürünü nesnelerin devrim niteliğinde olduğunu söylerler. Bilindiği üzere devrim kavramı geçmişten kopuşu ve yeni bir düzeni ifade eden politik bir kavramdır. Burada yazarın da deyimiyle bir eğretileme yapılıyor.

Teknoloji, Bilim ve Devrim Yeliz Tunga 2013  Genel kanının aksine, teknoloji problemlerin çözümü için bilimsel kuramların uygulanması değildir.  Teknolojinin aslında uygulamalı bilimin diğer bir adıdır.  Bilimin devrimsel olduğu savunulduğunda, teknoloji de devrimsel yani süreksiz olmak zorundadır.  Teknolojinin, bilimin “emri altında” değildir.

Yeliz Tunga 2013 Öyle ki, teknoloji tarihi bilim tarihinden de köklüdür. İnsanoğlu var olduğu günden beri hayatını devam ettirmek ya da kolaylaştırmak amacıyla aletler kullanmış ve bu aletleri sürekli olarak geliştirmiştir. Bu da demek oluyor ki; teknoloji, bilim olmadan da aletler üretebilir, yeni yapılar oluşturabilir. Öyle olmasaydı, ilk ve orta çağdan kalma muhteşem mimarilere sahip yapılar nasıl olabilirdi?

Yeliz Tunga 2013  Bilim, ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren teknoloji ve endüstri üzerinde etkin bir rol oynamaya başladı. Örneğin elektrik ve manyetik üzerinde yapılan çalışmalar ile birlikte aydınlatma ve enerji sektörlerinde büyük gelişmeler yaşandı.

Yeliz Tunga 2013  Günümüzde ise bilim ve teknolojinin konumu eşdeğer olmakla birlikte bu durum bir mühendisin hali hazırda geçerli olan bilimsel bilgiyle yetinmeyip, yeni teknolojik çözümler bulması hiçte imkânsız değil.

Yeliz Tunga 2013  Her ne kadar bilim de teknoloji de benzer bir bilişsel süreçlere sahip olsalar da ikisinin de sonuçları farklıdır. Bilimsel bir etkinlik sonucunda deneysel bir bulgu ve kuramsal bir yazılı bildiri ortaya çıkarken, teknolojik bir etkinliğin sonucu pratik dünyada kullanılabilecek yeni bir insan ürünü nesnedir.

Özetle… Yeliz Tunga 2013 Yazar, bu bölümde de teknolojik değişimin merkezine ne bilimsel bilginin ne toplumsal ve ekonomik etkenlerin ne de teknik cemaatlerin oturtulamayacağını, teknolojinin merkezinde ancak ve ancak insan ürünü nesnelerin olabileceğini vurguluyor.

Teknolojik Evrim Kuramı Yeliz Tunga 2013 Pamuk Çırçırı, Eli Whitney Charka, Hintli zaanatkarlar Elektrikli Aydınlatma Sistemi, Thomas Edison Gazlı Aydınlatma Sistemi Dikenli Tel Osange Orange Bitkisi

Yeliz Tunga 2013 Peki ya ilk ürün? Her yeni ürünün, mevcut olan başka bir üründen evrimleştiğini varsaydığımız da ortaya ikinci bir soru çıkıyor. Nedir bu ilk ürünün kökeni?

Doğal Ürünler! Yeliz Tunga 2013 Bu cevap dikenli tel örneğiyle destekleniyor. Dikenli tellere duyulan ihtiyaç çiftlik hayatının benimsenmesiyle başlıyor. İnsanlar arazilerini çitlerle çevirmek için her yıl yüklü meblağlar ödemek zorunda kaldığında, bu iş için daha uygun ve maliyeti düşük çözümler aranmaya başlıyor. İlk aşamada bulunan çözümlerden biri de Osange Orange adı verilen ve dikenli tellere oldukça benzeyen bir bitki. Çiftçiler bu bitkiyi çit olarak uzunca bir süre kullanıyorlar. Daha sonra bu bitkiden ilham alan mucitler dikenli teli icat ediyor

Yeliz Tunga 2013 Dikenli tel örneği, ilham alınacak insan ürünü nesne olmadığı zamanlar da bile insanların icatları için esinlenecek bir şeyler bulabileceğini kanıtlıyor.

Süreksizlik Görüşünün Kökenleri Yeliz Tunga 2013  Önemli öncellerin yitirilmesi veya gizlenmesi:  Mucidin kahraman olarak ortaya çıkması  Teknolojik ve sosyo-ekonomik değişim birbirine karıştırılması ya da teknoloji ve teknolojinin sonuçlarının karıştırılması

Yeliz Tunga 2013 Önemli öncellerin unutulması ya da kasıtlı olarak gizlenmesi mucidin kahraman olarak ortaya çıkması ile birebir alakalı bir durum. İcadın önemine göre elde edilecek şöhret ve maddi gelir bu durumu tetikleyen unsurlardan birkaçı.

Yeliz Tunga 2013 Buna bir de toplumların milliyetçilik duygusu ile giriştiği mucit çıkarma yarışı eklendiğinde, teknolojinin süreksiz olduğu görüşünün savunulması oldukça normal.

Patent Sistemi Yeliz Tunga 2013  Yazar patent sistemini eleştirmektedir.  Patent sisteminin icadın mevcut olan diğer insan ürünü nesnelerle olan benzerliklerini veya ilişkilerini göz ardı ettiğini ve patent sisteminin insanları yarattıkları nesneleri özgün göstermek için adil olmayan yollara teşvik ettiğini savunuyor.

Yeliz Tunga 2013  Kapitalist bir toplumlarda patent almanın sağlayacağı maddi ve manevi kazançların, insanları icatlarının süreksizliğini savunmaya ittiğini söyleyen yazar bu görüşünü Eli Whitney ve Thomas Edison örnekleriyle destekliyor.

Yazarın Sesinden … Yeliz Tunga 2013 Bu kadar sözün ardından, kitabın bu bölümünün kısa özeti aslında yazarın şu iki satırında saklı… *** “Yapıntı dünyada ortaya çıkan yeni herhangi bir şey zaten var olan bir insan ürünü nesneye bağlı olarak meydana gelmiştir. “ (Basalla, G., Teknolojinin Evrimi, p.77)

Kaynakça Yeliz Tunga 2013  Teknolojinin Evrimi, George Bassalla

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

en ENTERESAN haberler!!!

VİZELERİN KALKMASIYLA SOLUĞU RUSYA’DA ALMADAN BU REHBERİ OKUYUN. RUSYA’DA YAŞAYAN TÜRKLER ANLATIYOR *Rusya’ya vizenin kalkması ülkenin ...
Read more

Uluslararasi Gelir Dagilimi ve Yakinsama Klupleri Uzerine ...

Uluslararasi Gelir Dagilimi ve Yakinsama Klupleri Uzerine Gorgul Bir Arastirma on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

ikt311u - Scribd

ikt311u - Ebook download ... Dinamik karfl›laflt›rmal› üstünlükler. zaman içinde teknolojinin ya da nispi üretim faktörü donan›m›n›n ...
Read more

Şaman'dan 'Evrim Sorusu'... [Arşiv] - Turan Dursun Sitesi ...

[Arşiv] Şaman'dan 'Evrim Sorusu'... Evrim Teorisi ... Bulunan KAYIP DÜNYALAR, http://67.15.75.204/1139926939.jpg Bilim adamları, Endonezya'daki bir ...
Read more