Tekijänoikeus perusteet - 2014- Tampere

50 %
50 %
Information about Tekijänoikeus perusteet - 2014- Tampere
Education

Published on February 6, 2014

Author: VilleOksanen

Source: slideshare.net

Tekijänoikeus Ville Oksanen 4.2.2014 6. helmikuuta 14

Julkisen valinnan teoria ja tekijänoikeus ✤ Päätöksenteko immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä alttiina eturyhmien painostuksella ✤ ”Klassinen tapaus” ✤ Pieni ryhmä, jonka kannalta taloudellisesti hyvin merkittävää ✤ Suurimmalle osalle väestöstä vaikutukset pieniä epäsuoria 6. helmikuuta 14

Keskustelu polarisoitunutta • Kolme näkökulmaa • • • “Kuri ja järjestys” “Tehdään bisnestä” “Kaiken informaation pitää olla vapaata” Derrick Story/O'Reilly Network 6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

Rooli kauppapolitiikassa korostunut • Keskeisin muutos: TRIPS (trade-related aspects of intellectual property rights) • • • 6. helmikuuta 14 Osa WTO:n sopimuksia Kahden ja monenväliset kauppasopimukset • SOPA, PIPA, ACTA, TPP, TTIP Osana EU-jäsenyysneuvotteluita • Uudet jäsenmaat mukaan vain jos piratismin vastainen taistelu tarpeeksi tehokasta

TekL 1§ ✤ Tekijänoikeuden suojaamat teokset: ✤ “Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)” ✤ Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. 6. helmikuuta 14

Moraaliset oikeudet ✤ TekL 3§: ✤ Isyysoikeus: “Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.” ✤ Respektioikeus: “Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.” ✤ Klassikkosuoja ✤ Luoksepääsyoikeus 6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

Esiintyvät artistit ts. bandit 6. helmikuuta 14

Teoskynnys ✤ Nyrkkisääntö: ✤ Jos kukaan muu saman alan ammattilainen ei samaan tehtävään ryhtyessään päätyisi samaan tulokseen, on teos riittävän omaperäinen 6. helmikuuta 14

Idea vs. ilmenemismuoto ✤ Tekijänoikeus suojaa muotoa, ei ideaa ✤ Kirjan juonta ei voi suojata tekijänoikeudella ✤ Entä hahmot? ✤ Tietokoneohjelmien rakenne ei yleensä suojattavissa ✤ Funktionaaliset taide-esineet? (tuotantotavalle ei suojaa) ✤ Televisio-ohjelman formaatti? 6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

Kenelle suoja syntyy? ✤ Vain ja ainoastaan luonnolliselle henkilölle ✤ Ei yrityksille tai yhdistyksille, vaikka teos luotaisiinkin osana niiden toimintaa ✤ Ei edellytä täysivaltaisuutta tai oikeustoimikelpoisuutta 6. helmikuuta 14

Työsuhdetekijänoikeus ✤ Tällä hetkellä tekijänoikeus siirtyy automaattisesti vain jos ✤ Kyse on työ- tai virkasuhteessa tehdystä tietokoneohjelmasta tai tietokannasta ✤ Poikkeus: Ei koske korkeakoulujen tutkijoita ym. 6. helmikuuta 14

Tekijänoikeuden kesto ✤ Varsinainen tekijänoikeus ✤ ✤ Lähioikeudet ✤ ✤ 70 v. tekijän kuolinvuotta seuraavan alusta 50-70 v., alkamisajankohta vaihtelee Tietokannat ✤ 20v. merkittäväst päivityksestä 6. helmikuuta 14

Tekijänoikeusjärjestöjä ✤ Teosto ✤ ✤ Vanhin järjestöistä (1928) ✤ Säveltäjät, sanoittajat, sovittajat Gramex ✤ Perustettu 1967 ✤ ✤ ✤ Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien edustaja Kopiosto ✤ Perustettu 1978 6. helmikuuta 14 ✤ Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittäjien tekijänoikeusjärjestö Sanasto ✤ Uusin järjestö ✤ Hallinnoi mm. kirjastokorvauksia ✤ Kirjallisten teosten käyttö mediassa

Rangaistusasteikko tiukka ✤ Tekijänoikeusrikos ei enää edellytä kaupallista tarkoitusperää, jos se tapahtuu tietoverkossa ✤ ✤ Tietoverkon määritelmä hallituksen esityksessä: “Kaksi tai useampaa toisiinsa kytkettyä tietokonetta” Oikeuskäytäntö muodostunut vertaisverkkoja vastaan käydyistä oikeudenkäynneistä 6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14

Siviilioikeudelliset toimenpiteet ✤ Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa ✤ Yksityisoikeudellinen takavarikko ym. tiedon hankkimiseksi ✤ Ulosottomies avustaa toimenpiteissä ✤ Vakuusmaksu ✤ Loukkaavien aineistojen tuhoaminen ✤ TekL 60a-60c§ verkkovalvonta ✤ “Häpeärangaistus” 6. helmikuuta 14

Automaattinen valvonta? Date 6. helmikuuta 14

Parodia / Satiiri § Date 6. helmikuuta 14

...[Nikin] sivusto on sisällöltään sellainen, että sitä ei voi pitää parodiana vaan sivuston tehneen X:n työtä ja Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa halventavana. Sen vuoksi Nikin epäonnistunut parodiatarkoitus ei poista hänen menettelynsä rangaistavuutta... .....Pelastakaa Pedofiilit internetsivusto loukkaa tekijänoikeuden omistajan Pelastakaa Lapset ry:n internetsivuston ja sivujen tekijän X:n taloudellisia ja moraalisia oikeuksia saattamalla teoksen yleisön saataviin ilman asianomistajan lupaa sekä halventamalla teoksien taiteellista arvoa sekä halventamalla Pelastakaa Lapset ry:n Internetsivuston sisällön tarkoitusta liittämällä sivuston sisällön alkuperäiselle sivustolle vastakkaisia arvopäämääriä sisältävään Pelastakaa Pedofiilit sivustoon. 6. helmikuuta 14

Case: Mikko Mallikas Högsta domstolens dom T 4739-0 ✤ Faktat: ✤ ✤ “Jakso koostui kahdeksasta eri Mikko Mallikas-kirjasta poimituista 15 repliikistä, jotka esitettiin vuoropuheluna tanskalaisen Pusherelokuvan äänitteestä otettujen 12 repliikin kanssa. Ohjelmajakso loi mielikuvan, että Mikko Mallikas harjoittaa huumekauppaa ja osallistuu aktiivisesti huumevelan johdosta syntyneeseen tappeluun.” Ruotsin korkein oikeus: “Hahmon, ei kirjailijan moraalisia oikeuksia loukattiin” 6. helmikuuta 14

Tekniset suojakeinot? Vrt: Amazon Kindle DRM? Date 6. helmikuuta 14

Sony Rootkit - fiasko Date 6. helmikuuta 14

"Most people, I think, don't even know what a rootkit is, so why should they care about it?" The President of Sony BMG's global digital business division Thomas Hesse Sony Rootkit - fiasko Date 6. helmikuuta 14

6. helmikuuta 14 http:// www.doxpara.com/? q=/node/1129

6. helmikuuta 14 http:// www.doxpara.com/? q=/node/1129

Suomessa: Case Rauhala ✤ Onko DVD-levyjen kopiosuojaus tehokas suojaus? ✤ Onko “organisoitu keskusteleminen” sallittu? ✤ KO: DVD:n suojaus ei enää tehokas ✤ Tekijänoikeusneuvosto: On ilman muuta ✤ HO: On ilman muuta ✤ KKO: Ei valituslupaa, ei ratkaisupyyntöä 6. helmikuuta 14

6 - portainen testi Lähdekoodi 6. helmikuuta 14 Konekielinen versio

Dekompilaatio 6. helmikuuta 14

Hyvitysmaksu ✤ Tarve uudistaa tunnustettu ✤ 2 tilattua raporttia (Wessberg, Leikola) ✤ ✤ Erityisesti Leikolan ehdotus herätti vastustusta Ankaraa kampanjointia - lopputulos edelleen auki 6. helmikuuta 14

Kehitys tallennustekniikassa 6. helmikuuta 14

Kehitys tallennustekniikassa Gigatavun hinta: 1981 -- $300,000 1987 -- $50,000 1990 -- $10,000 1994 -- $1000 1997 -- $100 2000 -- $10 2004 -- $1 2010 -- $0.10 2013 -- $0.05 6. helmikuuta 14

Kehitys tallennustekniikassa 6. helmikuuta 14

Hiukan numeroita (or ~euros) Tulevaisuudessa kuluttaja ei osta “rock-CD:tä”, hän menee ja ostaa “60-90-luvun rock-musiikin” 6. helmikuuta 14

Kaikki maailman musiikki? 6. helmikuuta 14

Add a comment

Related presentations

Related pages

LASTOITUKSEN PERUSTEET - villamanus.com

LASTOITUKSEN PERUSTEET 22. – 23.1.2015 Tampere ... 23.1.2015 Tammenlehväkeskus, Kenttäkatu 17, Tampere Aikataulu: Torstaina ... 11/11/2014 9:11:12 AM ...
Read more

TYÖSUOJELUN PERUSTEET VALTIONHALLINNOSSA 16.-18.3.2015 (I ...

Uimalankatu 1 (PL 486) 33101 Tampere www.ttl.fi TYÖSUOJELUN PERUSTEET VALTIONHALLINNOSSA 2015 Maanantai 16.3.,14.9. ... 12/31/2014 1:21:16 PM ...
Read more

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 - oph.fi

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2014 Määräykset ja ohjeet 2016:1 Opetushallitus ... Painopaikka: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2016. 3. 5
Read more

KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet (avoin yliopisto ...

KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) ... Ma 24.11.2014 klo 16-20 päätalo ls. A1 (tähän tenttiin ei tarvitse ...
Read more

Rikosoikeuden oikeudenalojen perusteet (kevät 2016 ...

Rikosoikeuden oikeudenalojen perusteet ... 2014 s. 67–275, 335–353, 394–568, 572–610, 615–637, 640–661, 743–785 ja 875–906 ...
Read more

Ravitsemustieteen perusteet 3 op - Tampereen kesäyliopisto

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. ... Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet. ... 33100 Tampere Asiakaspalvelu
Read more

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontapalvelu

Terveystieteiden yhteisiä opintoja/ TERY4 Tiedonhankintataidot ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet ... Tampere Yhteiskuntateoria, teemaopintoja ...
Read more

VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2015 JÄTETAKSAA VARTEN ...

Puh. (03) 240 5311 1.12.2014 ... 33100 Tampere www.pirkanmaan-jatehuolto.fi Puhelin (03) ... I Jätetaksan perusteet, ...
Read more

UUDISTUVA ESIOPETUS Aika Perjantai 28.11.2014 Paikka ...

UUDISTUVA ESIOPETUS 28.11.2014, Tampere, Tampere-talo OHJELMA Perjantai 28.11.2014 9.00–9.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvi 9.30–11.45 Tilaisuuden avaus
Read more