Tècnics d'Educació i Activitats als Museus

50 %
50 %
Information about Tècnics d'Educació i Activitats als Museus

Published on March 3, 2014

Author: MuseuMaritim

Source: slideshare.net

Description

La Núria Serrat va iniciar la segona sessió d'aquestes jornades amb una intervenció sobre el paper tant dels tècnics d'educació com de les activitats en un projecte museogràfic.

És docent en diversos màsters sobre Gestió Cultural, com el de Gestió del Patrimoni Cultural (UB), el Master en Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya i el Postgrau en Gestió Museística d’IDEC de la Pompeu Fabra.
Ha participat en l’elaboració de multitut de projectes museogràfics, d’interpretació i dinamització del patrimoni, així com la redacció de Projectes Educatius i activitats didàctiques per a diversos museus de Catalunya i Espanya. I té diverses publicacions sobre museografia didàctica i sobre interactivitat als museus

Tècnics d’educació i interactivitat als museus Dra. Núria Serrat Antolí (nserrat@ub.edu) Universitat de Barcelona

Donar-ho tot per suposat… • A aquestes alçades, ningú nega el seu pes específic. Ens imaginem museus sense educació? Home, i tant! És clar que si! És bàsic! • Però la realitat és: ha costat trobar experiències a les nostres latituds. • Per què passa? Quin és el diagnòstic? Algunes píndoles

Píndola 1 Per què passa? Què genera?

Per què passa? Intuïcions/Experiències/Reflexions • • • • • • Pressupost. Temps. Tradició. Formació. Dinàmiques. Falta d’institucionalització. • En el fons del fons… hem superat la visió dicotòmica didàctica versus rigor? • Ah, però volíem ser didàctics?

Amb quines “ullleres” valorarem?

Educació.SI - Educació.NO

Píndola 2 Qui hi ha? Quan intervé?

Hipòtesi 1

Hipòtesi 1

Quan intervé? si s’escau… Moment 0

Hipòtesi 2

Hipòtesi 2

Quan intervé? sempre… Moment 0 sempre… sempre… potser… ja veurem…

Hipòtesi 3

Hipòtesi 3

Hipòtesi 3 Moment 0

Educació per… POTENCIAR LA INTERACCIÓ AMB L’ALTRE

Interactivitat per… Mostrar Comunicar Ensenyar/fer didàctic Educar/concienciar Democratitzar/obrir Interpretar Comunicar Publicitar Fer atractiu/seduir Revaloritzar Elaborar discurs/ Delimitar Experimentar Sorprendre Divulgar Provocar Crear empatia Innovar Producte màrqueting

Píndola 3 Com s’ha desenvolupat en el temps?

dels orígens al 1960

Com s’incorpora la interactivitat?

El creixement i la diversificació: dels 60 al 1990 dels orígens al 1960

Com s’incorpora la interactivitat?

el creixement i la diversificació: dels 60 al 1990 L’expansió: els 2000 dels orígens al 1960

Com s’incorpora la interactivitat?

2001 20062007

Píndola 4 Algunes estratègies tenim

Singularització del missatge

Interacció contingut – visitant més significativa

Humanització de la interactiv. vs Tecnologització de les persones Gadgets que col·laboren a acostar-nos a altra realitat Serem “biònics” quan visitem els museus? Humanització amb Humanització amb TIC TIC Fem la “museografia tecnològica” més humana: sap idiomes, ens orienta, s’acosta als nostres coneixements… Tecnologització del Tecnologització del personal personal

Entre l’autenticitat i la interacció ubiqua L’autenticitat L’autenticitat Més enllà del límit del museu Qualsevol lloc Qualsevol moment Tanta estona com vulgui Amb qui vulgui “Mobile museum” Fer viure el lloc/la peça original L’esperit del lloc Les emocions que impregnen el lloc. Fascinació per allò antic Interacció ubiqua Interacció ubiqua

Aspectes lúdics Diàleg museus ii joc Diàleg museus joc Perdre cert complexitat: -Interfícies i plataformes pròpies d’altres àmbits -Video joc -Recreacions històriques virtuals -Els límits entre ciència i ficció es dilueixen

Renovar l’equlibri entre estímuls Potenciar noves Potenciar noves experiències experiències Ús de recursos diveresos per aconseguir una experiència que incorpori aspectes físics, mentals i emocionals

Major interdisciplin a-rietat

Píndola 5 Alguns passos a seguir

En el moment d’idear… Capacitat interactiva Càrrega interactiva Impacte interactiu Sostenibilitat museogràfica

En el moment d’idear… Capacitat interactiva La possibilitat real d’interacció que un determinat mòdul ofereix als visitants. * Què volem aconseguir? * Quins conceptes es volen treballar? * Capacitat d’atracció i engagement * Accions que ha de fer el visitant * Nombre d’usuaris que l’utilitzaran * Anticipació-previsió resultats * Disseny i implementació * Manteniment

En el moment d’idear… Càrrega interactiva Volum d’usuaris que un mateix element interactiu és capaç d’allotjar La quantitat total d’elements museogràfics interactius que un determinat centre/museu pot acollir (per filosofia, per m2, per circulació…). Impacte interactiu Impacte en termes d’aprenentatge/satisfacció del visitant; Impacte en termes d’espai emprat; Impacte en termes econòmics. Sostenibilitat museogràfica Reduir al mínim el seu impacte a nivell de manteniment, reposició i actualització.

En el moment d’idear… Processos interns Les tres “H” Manual Mental Emocional Ritme o intensitat Alta intensitat Baixa intensitat Origen Voluntària (intrínseca) Involuntària (extrínseca) Estructura interna Autònoma Guiada Destinataris Individual Grupal Intergrupal

Moments a tenir compte

FASE 1 i 2 Atracció, captació d’atenció i retenció • Els missatges que es transmeten • L’estratègia que emprarem • La disposició del recurs en el conjunt de l’espai • Las característiques físiques o de disseny Evocar i imaginar Experiències Simulació Transmetre informació Interacció amb els testimonis L’exploració Descobriment, indagació i experimentació Exemplificació Interrogar i qüestionar Apel·lar a idees prèvies

FASE 3 Experimentació o acció – Els visitants no llegim les instruccions; per tant, clares, senzilles, directes. – La seqüència d’accions: reduir-les a les mínimes imprescindibles. – Reduir el número de botons, controls o punts d’interacció. – Cal aportar la informació necessària per facilitar l’experimentació o actuació de l’usuari. – La resposta de l’interactiu hauria de ser immediata: potencia la satisfacció de l’usuari i redueix els nivells de frustració.

FASE 3 Experimentació o acció  Temps d’actuació previst  Temps d’actuació real  Temps d’acció/reacció Temps d’intercanvi Temps total de visita

FASE 4 Resolució i impacte  En diferents moments dins de la fase d’experimentació  Al finalitzar el procés interactiu.  Recuperar “què volíem”  Efecte WOW!  Impacte físic, mental i emocional  Aprenentatge a diferents nivells  Sentit de pertinença a…

Nexe d’unió

Hem de ser capaços d’estar entre l’educació, la interactivitat i la màgia…

Add a comment

Related pages

XVII Jornades de Museus i Educació | Actualitat

Calendari d'activitats formatives dirigides als ... les Jornades de Museus i Educació, enguany dedicades al paper dels tècnics d'educació en la ...
Read more

Informatiu Museus - gencat blog

Parlarem requeriments tècnics i ... departaments d’educació i acció cultural dels museus ... de les activitats organitzades per l ...
Read more

Informatiu Museus » Barcelona. Activitats del Museu Marítim

Informatiu Museus » Barcelona. Activitats del ... tècnics i tecnològics que ... als departaments d’educació i acció cultural dels museus ...
Read more

Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya » Museus i ...

L’accessibilitat als museus és un ... any en què el Departament d’Educació del ... proposta de coordinació de la programació de les activitats.
Read more

Serveis educatius per a museus | Lavola

Serveis educatius i d’atenció al visitant per a museus ... Consulta el portfoli de projectes d’educació per a ... Materials didàctics i activitats.
Read more

El Seminari Permanent de Museus i Educació Un espai de ...

rents públics en les seves visites i activitats: ... ja hi ha museus que integren els tècnics d ... d’educació de tots els museus de l’estat ...
Read more

PROGRAMAR PER ALS PÚBLICS

Dissenyar i programar activitats requereix ... eines que els tècnics d’activitats dels museus tenim a l ... Àrea d’Educació i Activitats de ...
Read more

L’Antàrtida, la fascinació de la recerca al Activitats ...

Aquestes activitats tenen els objectius d ... suggereixen la proposta i proporcionen materials i recursos tècnics i ... Consorci d’Educació de ...
Read more