Techniki prezentacji akademickiej

50 %
50 %
Information about Techniki prezentacji akademickiej
Education

Published on March 8, 2014

Author: Linguist

Source: slideshare.net

Description

http://lingwistyka.pbworks.com/w/page/62849652/PREZENTACJE

Techniki prezentacji akademickiej dr Konrad Juszczyk wiosna 2014

Prezentacje  pow Nie  skupiamy  uw rpointless  są  p ea oa gi  na  tym,  co  npularne… s  nudzi.

…ale  okazują  się  często  śmierteln ie  nudne!

ówcy! entacja  m i  jest  prez ezentacj Celem  pr

3 typy wystąpień akademickich • PITCH: wystarczy jedna minuta, by się przedstawić podczas przerwy lub lunchu czy bankietu na konferencji i seminarium. • TALK: na prezentację swoich badań na konferencji masz od 15 do 30 minut, ale na rozmowie kwalifikacyjnej masz tylko 10 minut (FUGA NCN), a na konkursach nawet 5 (FNP INTER). • • Zwróć uwagę na czasy wystąpień TED: najkrótsze mają parę minut, a czas zalecany to 18 minut. Dłuższe wystąpienia wymagają interakcji z widownią albo nużą… LECTURE: potrzebujesz od paru do parudziesięciu slajdów na 30-90 minut wykładu. Zalecamy jednak przerwy i powtórki.

Flesch–Kincaid Reading Level to wskaźnik liczby lat nauki w szkole potrzebnych do zrozumienia tekstu. ! Wskaźnik zależny jest od długości słów i zdań tekstu. Sprawdź zrozumiałość tekstu na http://www.logios.pl http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/feb/12/state-­‐of-­‐the-­‐union-­‐reading-­‐level

P TŁ O CE L W ST Ę -
 IĄ W IE Z N O A R Z D A UWAGA M ET O NAPIĘCIE 
 KONFLIKT CZAS O K Ć Ś Y Z R Inspiracje:  Medina,  J.  Brain  Rules  oraz  Greimas,  J.  Seman.que  structurale  1966 Jak opowiadać historię i podnieść skupienie uwagi?

Chcesz opowiedzieć o swoich badaniach? Odpowiedz na poniższe pytania! 1. WSTĘP: Co wiem o moim przedmiocie badań, czego nie wie publiczność? Czym mogę zaskoczyć? 2. CEL: Jaki problem chcę rozwiązać?  Co jest celem moich badań? Czego chcę się dowiedzieć? 3. TŁO: Jak inni rozwiązują ten problem badawczy? Jakie badania już wykonano? Co z nich wynika? 4. ROZWIĄZANIE: Jak ja rozwiązuję ten problem? Co sprawia, że moje rozwiązanie jest lepsze i przełomowe? 5. METODA: Jaką metodą prowadzę badania? Jakiej aparatury używam? Jakich materiałów czy źródeł? 6. KORZYŚCI: Co dają moje badania? Jakie są korzyści z moich badań? Co mogą zmienić?

Pierwsze zajęcia: przedstawiasz się w ciągu jednej minuty 
 i poznajesz podstawy technik prezentacji akademickich Praca w domu: zajęcia: przygotowujesz 5 minutową prezentację swoich badań. 
 Piszesz tekst omawiający slajdy, przejścia pomiędzy nimi i uprzedzasz pytania! Powtarzasz tekst, nagrywasz się, spisujesz tekst, sprawdzasz zrozumiałość i poprawiasz. 17.04.14: przedstawiasz 5 minutową prezentację swoich badań. Poznajesz propozycje poprawek 
 od reszty grupy i prowadzącego. 22.05.14: znów przedstawiasz 10 minutową prezentację swoich badań. Dostajesz wskazówki dalszych poprawek i powodzenia! Praca w domu: poprawiasz swoją prezentację swoich badań i powtarzasz jak najczęściej. Kto chce prezentować dłużej – zapraszamy na REMAT+ Kto potrzebuje poczytać – lista lektur jest w sylabusie! Przez 5 minut wypowiesz około 500 słów! Maksimum to 6 slajdów! Najpierw przygotuj opowieść, a dopiero potem prezentację. ! Pewność i przekonanie do tego, co mówisz jest ważniejsza niż prezentacja! Jakie jest jedno zdanie, które mamy o Twoich badaniach zapamiętać? ! http://lingwistyka.pbworks.com/PREZENTACJE

Zanim zaczniesz swoje ważne wystąpienie • 4 tygodnie przed: przygotuj tekst i sprawdź wszystkie ważne dane oraz cytaty • 3 tygodnie przed: przygotuj prezentację oraz inne materiały multimodalne lub rekwizyty • 2 tygodnie przed: powtórz mowę tyle razy ile potrzebujesz, by wiedzieć, 
 jakie zdania sprawiają ci kłopot, a jakie są najważniejsze - te powtarzasz! • Tydzień przed: powtórz mowę przed rodziną i znajomymi i popraw! • Parę dni przed: nagraj się i odsłuchaj się, by dokonać ostatnich poprawek! • 2 godziny przed: ostatni posiłek i kawa (…bo wysusza więzadła głosowe;) • 30 minut przed: gorąca herbata z dużą ilością cukru i cytryny • 5 minut przed: Rozluźnij się (ramiona, szyja, mięśnie twarzy i języka) • Minuta przed: czekaj, aż cię wywołają lub sprawdź sprzęt na scenie.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Informacje ogólne - Wydział Neofilologii - Aktualności

Nazwa modułu kształcenia Techniki prezentacji akademickiej 2. ... prezentacji multimedialnych MS PowerPoint, Apple Keynote lub Open Office i
Read more

Program Studiów Doktoranckich Wydziału Neofilologii UAM ...

Techniki prezentacji akademickiej (konwersatorium) A 15 II zaliczenie WSD 1 Seminarium doktoranckie B 30 II zaliczenie Jednostki WN 1
Read more

TECHNIKI PREZENTACYJNE - Regionalne Centrum Innowacji i ...

TECHNIKI PREZENTACYJNE 17-18 ... Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. ... Beaty Dobińskiej Analizy prezentacji uczestników za pomocą wideo ...
Read more

Wydział Neofilologii - Zajęcia na Wydziale

Techniki prezentacji akademickiej. Wybrane zagadnienia językoznawstwa typologicznego. Kontrowersje wokół indywidualnych i zbiorowych strategii pamięci ...
Read more

XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi | Pol-Int

Hasło tegorocznego Festiwalu — OD ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ DO AKADEMICKIEJ. ... Techniki i Sztuki jest niepowtarzalną okazją do prezentacji osiągnięć ...
Read more

IiOK – ćw – wytyczne do prezentacji | Blog-pomoc do ...

Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji IK skierowanej do młodzieży akademickiej. ... Zaawans. techniki analizy danych w bad. ilościowych;
Read more

Podstawy prezentacji naukowej -W - Uniwersytet Warszawski

Ćwiczone będą głównie dwie podstawowe metody przekazywania wiedzy stosowane w praktyce akademickiej: referatu ... Techniki prezentacji; O sztuce ...
Read more