Tbbo

67 %
33 %
Information about Tbbo
Investor Relations

Published on October 15, 2014

Author: Marianna-1

Source: slideshare.net

1. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

2. IES. JM Quadrado- 2n Batxillerat-MMG He mort el llop!

3. Introducció Terra Baixa va ser estrenada per primera vegada en castellà a Madrid, el 1896, per la companyia de María Guerrero, a partir de la traducció de José Echegaray, a causa de la desconfiança de Guimerà en la seva obra. L’any següent s’estrenà, amb gran èxit, en català. •És un drama realista (personatges quotidians i capaços de lluitar contra un destí tràgic, conflicte social amb escenes costumistes, escrit en prosa), de substrat romàntic (pel tractament idealitzat dels personatges i els espais (terra alta/terra baixa) amb connexions modernistes. •Narra la revolta de l’individu contra el caciquisme rural i exalta la naturalesa enfront de la societat envilida pel progrés. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

4. En aquest drama hi destaquen dos nuclis temàtics. Per una banda, hi trobam el mite de l’Arcàdia o enfrontament entre: –La terra alta, món idealitzat que purifica, representat en la muntanya on hi viu l’ésser solitari, lliure, pur, primitiu i incivilitzat, amb sentiments nobles i valors morals. A la muntanya hi regeix la llei de la natura, no la de l’home. L’única amenaça allà dalt és el llop, que es menja el ramat. –La terra baixa, món de les misèries humanes, representat en la ciutat, la plana, que és el símbol de la degradació, de la degeneració moral de l’home. És la comunitat de l’enveja i l’egoisme, sotmesa a la dictadura dels diners i del cacic, que és “l’amo de tot”. Es tracta de dos móns antagònics, irreconciliables. Temes: 1- El mite de l’Arcàdia IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

5. I per l’altra, el conflicte basat en el discurs PROPIETARI – PROPIETAT. Aquest enfrontament provocarà un conflicte social i un conflicte passional. •El conflicte social és provocat pel CACIQUISME , sistema polític en què el senyor exerceix una influència excessiva en el assumptes polítics i administratius d’una comunitat. •Al principi de l’obra, la Nuri ja exposa la submissió de tots els personatges sota el poder del cacic (Sebastià) , que és l’amo de tot: Temes: 2-El concepte de possessió IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

6. Sebastià/cacic amo de terres animals edificis i coses persones IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Temes: 2-El concepte de possessió

7. Temes: 2-El concepte de possessió En Sebastià es reafirma constantment en la seva qualitat d’amo, amb fets i amb paraules. Per això l’ús del possessiu és molt freqüent: “Vos casareu ara, aquí a l’ermita, com que és meva, tot està punt”. Fins i tot arriba a cosificar les persones, tractant-les com a coses, ja que per a ell no són res més que una altra propietat : “Jo d’això en disposo” – diu, referint- se a Marta IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

8. Temes: 2-El concepte de possessió •Com hem dit, la terra baixa té un amo i no admet persones lliures. Qualsevol intent de rebel·lia per part del poble desapareix aviat. •Abans del Manelic, hi ha un personatge secundari que és capaç de trencar la servitud i s’enfronta a l’amo; és Xeixa. Quan algú s’espanta del seu atreviment “Gosaries? Contra el teu amo?”, en Xeixa respon: “Ja no m’ho és, l’amo”. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

9. •Per altra banda, el discurs propietari-propietat provoca un conflicte passional, basat en un triangle amorós carregat de simbologia Marta (ovella) Sebastià (llop) Manelic (pastor) Temes: 2-El concepte de possessió IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Triangle amorós

10. •En Sebastià (l’amo) es veu obligat a donar una “cosa” seva al Manelic, però com que el Manelic també és propietat seva, en realitat sols es planteja una cessió temporal. •Quan Manelic, ja casat, reclama allò que és seu, li diu: “és meva”, i l’amo respon: “aquí jo sóc l’amo com abans. De tu, i de tot, i d’ella” IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Temes: 2-El concepte de possessió

11. •Però el que l’amo no sospita és que el nou propietari de la Marta acabarà exercint el seu dret sobre la propietat: el proper llop que Manelic matarà no serà el de la muntanya, sinó el de la terra baixa. •El canvi de propietat es comença a materialitzar en el moment en què la Marta nega a l’amo, per primera vegada, la seva qualitat de propietari: - “No és l’amo, no!” Aleshores el Manelic pren possessió del que és seu: - “Que tot s’ha trasmudat aquí dintre, que ara qui mana sóc jo!” IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Temes: 2-El concepte de possessió

12. Símbols •Els símbols més importants es concreten en els tres protagonistes: Llop (Sebastià), Ovella (Marta) , Pastor (Manelic) Altres símbols •Sang: –Premonició del final tràgic –Marta sagna quan revela el seu amor a Manelic. –Símbol sexual: a les obres de Guimerà, sovint sexe va unit a violència. •Duro/monedes (Escena XII, Acte I) –El duro tacat de sang, la recompensa per haver mort un llop, és una nova premonició de final tràgic: –El proper llop que Manelic matarà serà el Sebastià (sense sang, tira el ganivet i l’ofega) –La Marta serà la recompensa –Expressió màxima del materialisme de la Terra Baixa, que Manelic rebutja (ataca na Marta quan li diu que s’ha venut per diners (Escena VIII, Acte II) IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

13. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Els personatges

14. Manelic: •El seu nom és el diminutiu de Manel (ruralisme, tendresa, burla: “Es diu Manelic. Fa cabrit, oi?”) •Màxim representant de la Terra alta: Pastor * Pla real: muntanya/protegeix el ramat * Pla simbòlic: a la plana protegeix la Marta Al principi de l’obra podríem dir que és un personatge primitiu, molt rousseaunià (Rousseau promou el mite del “bon salvatge” l’home bo per naturalesa, si no entra en contacte amb la civilització) Manelic pateix una animalització que evoluciona: primer és una bestiola inofensiva “Germà dels moltons i gossos” però al final de l’obra, corromput per les misèries de la terra baixa, esdevé una “bestiota”, una fera salvatge i mata l’amo (el llop de la terra baixa) IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

15. Marta •A les obres de Guimerà hi apareix sovint un personatge marginat que és el que més pateix. Marta està sola al món, ha perdut l’honor i no se sent digna d’esperar res de la vida . •A la terra baixa, Manelic la protegirà com si fos una ovella del seu ramat i la salvarà del llop. Aquest fet ja s’anuncia quan s’explica que, a terra alta, Manelic tenia una “cabrota” que es deia Marta . •Podríem dir que Marta experimenta un procés de purificació: Guimerà remarca el fet que era una nena quan va ser víctima de la passió carnal de Sebastià i, per tant, no és culpable i té dret a redimir-se. Per altra banda, l’amor de Manelic li dóna forces per enfrontar-se a l’amo. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

16. Manelic i Marta, com a parella Marta i Manelic passen per un procés d’aprenentatge, de descoberta: –Marta descobreix el Bé –Manelic descobreix el Mal. Podríem afirmar que l’amor de Manelic redimeix Marta. Ella passa de la dependència del Sebastià a l’enamorament del pastor: d’una passió carnal, basada en la culpa, a una relació d’amor, basada en el perdó. Un cop els protagonistes verifiquen la correspondència del seu amor, se senten capaços d’afrontar-ne les conseqüències, per dramàtiques que siguin. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

17. Sebastià •Personatge pla (pren protagonisme a l’acte III, ja que abans havia aparegut ocasionalment) •Màxim representant del món de la Terra baixa. •Cacic i amo de tot. Acostumat a manar i a ser obeït. Home vil i corrupte Pateix una animalització: llop (metamorfosi que es fa evident al final: “he mort el llop”) És el depredador, voraç (“lloparro”, “bestiassa”, envoltat dels gossos de presa (Perdigons) Aquesta identificació amo-llop s’insinua al llarg de l’obra des de l’acte I. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

18. Xeixa •Obre l’escena I de l’acte I. •En relació al conflicte social, té el paper de mostrar la corrupció de l’amo, a qui s’enfronta: “Té i que li amargui a l’amo” •En relació al conflicte passional, té la funció de revelar l’engany. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

19. Nuri •Personatge de la terra baixa, però tractat amb tendresa per la seva innocència (de fet, Marta hi projecta la seva infantesa) •Pren relleu a l’acte II, al costat de Manelic i fa d’enllaç entre el pastor i Marta IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Personatges

20. Tomàs •És l’ermità del poble, enganyat per Sebastià, que acaba fent costat als protagonistes i anuncia el desenllaç del drama. Els Perdigons i la gent de la ruralia: •Són un cor que acompanya els protagonistes, amb una doble funció: •Denúncia social i realisme •Escenes costumistes de distensió IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Personatges

21. •Terra baixa segueix la tradició de l’estructura del drama clàssic perquè consta de tres actes que representen, respectivament, el plantejament, el nus i el desenllaç de l’argument. 1- ESTRUCTURA EXTERNA •Acte I: Plantejament del tema i presentació dels personatges. •Acte II: nus, felicitat impossible per a Marta i Manelic •Acte III: desenllaç = amor Marta/Manelic. Mort de Sebastià. Penediment del cor dels personatges secundaris. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Estructura

22. 2-ESTRUCTURA INTERNA •La dinàmica de l’acció ve marcada per un seguit d’elements premonitoris que anticipen fets que es concretaran més endavant. Exemples: a) Relació amor dolor : el somni de Manelic planteja una dualitat Verge/bruixa = relació amor/dolor, que serà la base de la relació entre Marta i Manelic IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Estructura

23. b) Enfrontament entre Sebastià i Manelic per na Marta: –Acte I: escena del llop i la defensa de la cabra –Escena VI, acte I Manelic demana si a la Terra baixa hi ha llops. –Escena XII, Acte I Manelic descriu com mata el llop i anticipa l’escena final IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Estructura

24. Per altra banda, el ritme trepidant del primer acte contrasta amb la calma dels dos següents, on s’hi concentren els moments àlgids de l’argument, plens de passió romàntica. El desenllaç és feliç perquè, tot i que hi ha un crim (la mort del tirà) es resol de manera satisfactòria la tesi dramàtica anunciada des del començament. L’extensió de les escenes varia en funció del que pretenen: - aportar una nota humorística - fer avançar l’acció - condensar la tensió dramàtica Al llarg de l’obra hi ha tres breus monòlegs de la Marta, un en cada acte, a manera de pausa per acostar el conflicte intern d’haver de triar entre dos homes i dues vides. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat Estructura

25. Temps i espai •L’acció passa en algun indret rural de l’Empordà (Tomàs diu: “menava unes terres d’un oncle de Sebastià, d’allà vora Figueres”, ESCENA V, ACTE I) i en un sol espai d’on entren i surten constantment els personatges sobre el qual es fan descripcions detallades a cada acte. •L’època és contemporània a l’autor (“en nostres dies”) i el temps és lineal, és a dir, sense salts enrere, tot i que des de les primeres escenes el diàleg ens dóna pinzellades del passat dels personatges i també ens avança els esdeveniments futurs. Passen deu dies entre l’acte primer i el segon, i només unes quantes hores entre el segon i el tercer. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

26. Elements modernistes •Segons Josep Maria Benet i Jornet, al seu Estudi Terra Baixa, un discurs sobre la propietat, Terra Baixa és una fita bàsica del teatre català modern, comparable al millor teatre europeu de l’època i incorpora elements de diferent naturalesa: romàntics, realistes i modernistes. Elements modernistes: •El títol ja conté implícita una significativa oposició entre dues geografies: la terra alta (completament idealitzada) i la terra baixa (societat que envileix). Aquest mite de la terra alta convergeix amb un dels temes bàsics del modernisme: l’oposició entre l’Ideal i la Matèria o la poesia i la prosa de la vida: l’artista burgès vol lluitar contra una societat massa materialitzada. •El discurs sobre la propietat i l’èmfasi sobre l’abast del poder. • Intervenció ambigua d’elements sobrenaturals: –Una veu misteriosa, com d’ànima en pena que crida Nuri amb una veu molt fonda que sembla sortir d’un pou i que no s’aclareix de manera racional –El somni de Manelic a la muntanya : un ésser femení fascinant (que tant pot ser una bruixa, és a dir, el Mal, com la Mare de Déu, és a dir, el Bé), sorgeix d’un gorg després que, remoguda per un còdol que hi llança Manelic, l’aigua “comença a bullir, bullir i a treure una mena de fum negre”. Aquest ésser femení vesteix “una mena de faldilles que mai s’acaben” i li promet que aviat es casarà. Per tant, no seria agosarat afirmar que probablement Terra Baixa hagués col·laborat a potenciar l’ideari modernista que ja s’estava gestant. IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

27. La llengua •Abunden les oracions curtes exclamatives i interrogatives, acabades en punts suspensius, que amplifiquen l’expressivitat. •Trets del llenguatge col·loquial/dialectal: - Formes verbals vives al català central: “sigut” - Expressions com: “vatua”, “aixís”, “nostramo”, “ganiveta”, “ací” •Arcaismes: •Possessius àtons: “mos braços”, “sos braços”, “sa vida” •Forma d’article “lo”: “lo carro”, “lo baf”, “los cossos”, que alterna amb la forma el/els. •Pronom demostratiu “aqueix” •Tendència a usar les formes plenes de pronom en posició preverbal (me, te, se, ...) •Formes verbals que conserven la conjunció més antiga: “riga”, “siga”. • Barbarismes: •”quarto”, “letxuguino” •Incorreccions en relació amb la norma: •Ús de la preposició a davant el CD de persona. • Lo neutre: “I després lo que Déu vulga” •Combinacions incorrectes de verb i pronom: anem’s-en, more’t IES JM Quadrado- 2n Batxillerat

Add a comment

Related presentations

Gage-Cannon Investor Services

Gage-Cannon Investor Services

November 10, 2014

Gage-Cannon helps ventures accelerate organic growth or obtain equity funding, and...

Mavenir Analyst Day

Foro MAB Sevilla 13 de noviembre de 2014

ING Q3 2014 Earnings Report

ING Q3 2014 Earnings Report

November 5, 2014

Analyst presentation third quarter 2014 results. ING posts 3Q14 underlying net pro...

Related pages

TBBO - Tampa Bay Business Owners - Home

TBBO Blog. DECIDE to Succeed. February 04, 2016 9:35 PM. Katie Krimitsos. How to Make This Year Different...Like, For Reals! January 18, 2016 8:08 PM.
Read more

Kontakt - tbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung,Konsolidierung von öffentlichen Haushalten, Umsetzung von Nachfolgeregelungen, Unternehmensbewertungen als ...
Read more

TBBO

TBBO. 314 likes · 1 talking about this. TBBO "The Brasshole BrushOut" aus Zug (CH)! Neunköpfiger 2nd-line-Brass - inspiriert von den Street- und...
Read more

TBBO

Band; Media; Gigs; Booking; Impressum  TBBO
Read more

TBBO

Band. Seit der Initialzündung von TBBO (TheBrassholeBrushOut) im Jahre 2002 beschreitet unsere 9-köpfige Combo ihren Weg durch die Welt des funky Brass.
Read more

About TBBO | Tampa Bay Business Owners

The Tampa Bay Business Owners was founded in 2008 with the sole purpose of bringing together great business owners who are passionate about growing their ...
Read more

Tampa Bay Business Owners - Intro to TBBO

The INTRO TO TBBO is a great opportunity to connect with other members of the Tampa Bay Business Owners and learn about what membership can do for your ...
Read more

Tbbo.ch - TBBO - Erfahrungen und Bewertungen

Finden Sie Bewertungen und Erfahrungen zu Tbbo.ch. Tbbo, Brassurassof, Zug, the und Brassholebrushout
Read more

tbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Kontakt

tax consultancy and auditing in Germany, taxes and accountancy in Germany, certified public accountants and tax consultants, consolidation of public ...
Read more

BPS Steuerberatung Bünde, Herford, Lübbecke

Mit Ihnen gemeinsam die Gegenwart erfolgreich meistern und die Zukunft aktiv gestalten! Die BPS Treuhand GmbH als inzwischen mittelständische ...
Read more