TAXES DE POBLACIÓ

100 %
0 %
Information about TAXES DE POBLACIÓ
Education

Published on December 14, 2007

Author: tic.formacio

Source: authorstream.com

Slide1:  TAXES DE POBLACIÓ MORTALITAT És una taxa que indica el nombre de defuncions amb el total de població en un temps determinat CREIXEMENT VEGETATIU Taxa que relaciona la taxa de natalitat I la taxa de mortalitat NATALITAT És una taxa que indica els neixaments que hi ha hagut en un grup de població en un temps determinat.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Població - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

... altes taxes de mortalitat adulta; la població no envelleix). ... La població mundial ha crescut de manera sorprenent i sense precedents durant el ...
Read more

L’estimació de la població activa i de la taxa d’atur

a la població activa registrada, ... L’Idescat també anuncia que té previst publicar dades de població activa i taxes d’atur per als municipis
Read more

831224 0201-0239.qxd 2/8/07 13:15 Página 231 4 FITXA 30 ...

ELS PERCENTATGES I LES TAXES 4 FITXA 31 NOM: ... que la població no només no creix, sinó que decreix. 831224 _ 0201-0239.qxd 2/8/07 13:15 Página 234.
Read more

Requadre. Taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur a ...

Requadre. Taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur a Catalunya ... població en atur i la població inactiva) és d’un 37,1 %. Aquests
Read more

Estimacions de població - Idescat. Institut d ...

En altres casos són taxes específiques per a segments de població, com ara les taxes d’escolarització per edats o les taxes de morbiditat per edats.
Read more

Idescat. Estimacions de població 2012. Dades postcensals

En altres casos són taxes específiques per a segments de població, com ara les taxes d’escolarització per edats o les taxes de morbiditat per edats.
Read more

L - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

L’ATUR. DEFINICIONS - Població activa: Conjunt de persones que poden i volen treballar. - Població ocupada: Conjunt de persones que ...
Read more

3.- TAXES DE POBLACIÓ - Página Jimdo de ...

histÒria de la geografia. notÍcies d'actualitat. revistes i articles cientÍfics. atles. cartografia. recursos: mapes, videos, ... enllaÇos d'histÒria ...
Read more

Demografia - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

L'augment de la població ... naixements i les morts però no pas la taxes de migració. Una població estacionària és aquella en què l'edat i ...
Read more