Tantra masáže a co o nich možná nevíte

100 %
0 %
Information about Tantra masáže a co o nich možná nevíte
Spiritual

Published on August 21, 2013

Author: maresj

Source: slideshare.net

Description

Tantrické masáže jsou na jedné straně zahaleny mnohými mýty a tajemstvími, na straně druhé jsou oblíbenou formou relaxace a vyhledávanou turistickou atrakcí. V této prezentaci najdete odpovědi na otázky, které si možná pokládáte. A pokud dostanete chuť na masáž, můžete se zastavit do Studia Patricia v Praze, více na http://www.tantramassage.cz/

Tantra masáže a jejich druhy

Tantrické masáže vycházejí ze starobylého indického u eníč tantry, do níž pronikaly vlivy hinduismu a buddhismu

Tantrická masáž je speciálním druhem masáže, která zahrnuje masáž celého t laě v etn pohlaví.č ě

Tantrická masáž se na rozdíl od klasických masáží nesoust edíř na masáž sval , ale naů probuzení vnit ní energie v t leř ě a akrách se zam ením nač ěř prožitek, pot šení aě harmonizaci psychiky a fyzického zdraví.

Smyslem tantrické masáže je probuzení, vnímání a harmonizace sexuální energie, která je naší p irozenř ě nejsiln jší energií.ě

Jednou ze sou ástí tantrickéč masáže je stimulace všech smysl p íjemnými podn ty sů ř ě využitím pe í ek, šátk , kožešinř č ů a jiných na dotek p íjemnýchř materiál .ů

Tantrickou masáž si mohou užít jak muži, tak ženy. Páry mohou zvolit spole nou masážč v jedné místnosti nebo odd len .ě ě

Tantrická masáž pro muže znamená masáž celého t laě v etn masáže penisu, v tant eč ě ř nazývaného lingam, volitelně lze dohodnout velice lé ivouč masáž prostaty.

Tantrická masáž pro ženy zahrnuje masáž celého t laě v etn pohlaví, v tant eč ě ř nazývané joni. Na p áníř klientky lze provést i vnit níř masáž joni. Masáž ženy by m la trvat minimáln 90ě ě minut, aby se žena mohla uvolnit.

Tantrické masáže pár jsouů propojením mužské a ženské energie, obohatí pár o nevšední zážitek a podpo íř vzájemnou intimitu a hlubší sdílení v páru.

Existují i speciální druhy tantrických masáží, jako je nap íklad kašmírská tantrickář masáž, tao masáž a meditace hlazení.

Tantrické masáže trvají i n kolikě hodin. Delší varianty obsahují tantrickou koupel, rituál, olejovou masáž, intimní masáž lingamu a prostaty. Díky absolutnímu uvoln ní a dechuě probíhá hlu-boká práce se sexuální energií.

Tantrické masáže pracují se zvýšenou sexuální energií s cílem rozvést ji do celého t la i za jeho hranice.ě Vyvrcholení formou sexuálního orgasmu není na p ekážku, avšak neníř prvotním cílem této masáže.

Tantrické masáže v posledních desetiletích zažívají obrovský nár st popularity v západnímů sv te, v eské republice seě Č staly rovn ž populární a velmiě rozší ené, zejména vř posledních letech.

www.tantramassage.cz Tohoto stru ného pr vodce poč ů sv t tantrických masáží vámě ě p inesl webř

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tantrické masáže Tantra masáže Brno tantra Brno

Poskytuji profesionální tantrické masáže v Brně. Tantra Brno ... CO JE TO TANTRA MAS ... Jen si ji možná tolik neuvědomujeme.
Read more

Co možná nevíte o HP (5. díl) - YouTube

Co možná nevíte o HP (6. díl) - Duration: 5:01. ... Illumináti - Co možná o nich nevíte - Duration: 2:50. by Finreska 7,247 views.
Read more

Tantra masáže Praha s.r.o. - Průběh tantrické masáže

Tantra masáže Praha s.r.o. ... a pečují o vás, dokud se vše zase neusadí. Možná potřebujete ... dlouho přemýšlíte o tom,co jste ...
Read more

Illumináti - Co možná o nich nevíte - YouTube

Illumináti - Co možná o nich nevíte Začněte vydělávat na internetu - Vaše online příležitost http://onlineprilezitost.cz ...
Read more

Tantra masáže Praha s.r.o. – Co je tantra masáž

Tantra masáže Praha s.r.o. – Co je tantra mas ... Při dlouhodobé práci a vzájemné důvěře je možná nahota úplná. Účinky tantrické masáže.
Read more

Tantra masáže ceník

... tantrická masáž, závěrečná relaxace, sprcha (možná na začátku i konci masáže) ... co nejpříjemnější ... zájemce o tantra masáže se ...
Read more

Individuální výuka tantra masáže - Redirect

Individuální výuka tantra masáže. ... ale nevíte přesně, co obnáší? ... Uvažujete o darování TANTRICKÉ MASÁŽE?
Read more

Kniha návštěv Tantra magazínu

nevíte o nějakém ... Možná, že tantra otevře to, co ... věnuji se tantra józe a krásný zážitek z tantra masáže. Ráda bych se o tantře ...
Read more