advertisement

Tanda Baca / Punctuations for P5

45 %
55 %
advertisement
Information about Tanda Baca / Punctuations for P5

Published on May 12, 2007

Author: madam_sarcastic

Source: slideshare.net

Description

This is a lesson on punctuations for primary 5 catered to their learning ability. Lesson was carried out on 30 March 2006.
advertisement

Mari belajar bersama Chicken Little

Oh, lihat ada sepucuk surat!

Aaahhh, saya tidak faham isi surat ini!

Perusahaan buah-buahan semasa musim buah whap buahan glitz pokok yang subur dapat menghasilkan buah whap buahan dengan banyaknya splat oleh sebab buah whap buahan tropika tidak tahan lama glitz buah whap buahan itu diproses splat buah whap buahan ini dijadikan buah whap buahan dalam tin glitz minuman glitz jeruk glitz esen dan pewarna splat kilang whap kilang memproses buah whap buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat whap alat canggih splat hanya buah whap buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport splat dengan cara ini glitz hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah whap buahan tropika di negara whap negara lain splat penanaman pokok buah whap buahan telah diusahakan secara meluas splat teknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti splat biasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah whap buahan splat antaranya kaedah tut glitz keratan akar glitz keratan batang glitz cantuman biji dan cantuman mata tunas splat

semasa musim buah whap buahan glitz pokok yang subur dapat menghasilkan buah whap buahan dengan banyaknya splat oleh sebab buah whap buahan tropika tidak tahan lama glitz buah whap buahan itu diproses splat buah whap buahan ini dijadikan buah whap buahan dalam tin glitz minuman glitz jeruk glitz esen dan pewarna splat kilang whap kilang memproses buah whap buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat whap alat canggih splat hanya buah whap buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport splat dengan cara ini glitz hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah whap buahan tropika di negara whap negara lain splat

penanaman pokok buah whap buahan telah diusahakan secara meluas splat teknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti splat biasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah whap buahan splat antaranya kaedah tut glitz keratan akar glitz keratan batang glitz cantuman biji dan cantuman mata tunas splat

Apa kata saya gunakan loceng ini. Boleh saya dapatkan bantuan!

Sekarang dengar arahan Cikgu Nur Ain.

Aktiviti kumpulan 1 semasa musim buah whap buahan glitz pokok yang subur dapat menghasilkan buah whap buahan dengan banyaknya splat oleh sebab buah whap buahan tropika tidak tahan lama glitz buah whap buahan itu diproses splat buah whap buahan ini dijadikan buah whap buahan dalam tin glitz minuman glitz jeruk glitz esen dan pewarna splat kilang whap kilang memproses buah whap buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat whap alat canggih splat hanya buah whap buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport splat dengan cara ini glitz hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah whap buahan tropika di negara whap negara lain splat penanaman pokok buah whap buahan telah diusahakan secara meluas splat teknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti splat biasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah whap buahan splat antaranya kaedah tut glitz keratan akar glitz keratan batang glitz cantuman biji dan cantuman mata tunas splat

semasa musim buah whap buahan glitz pokok yang subur dapat menghasilkan buah whap buahan dengan banyaknya splat oleh sebab buah whap buahan tropika tidak tahan lama glitz buah whap buahan itu diproses splat buah whap buahan ini dijadikan buah whap buahan dalam tin glitz minuman glitz jeruk glitz esen dan pewarna splat kilang whap kilang memproses buah whap buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat whap alat canggih splat hanya buah whap buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport splat dengan cara ini glitz hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah whap buahan tropika di negara whap negara lain splat

penanaman pokok buah whap buahan telah diusahakan secara meluas splat teknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti splat biasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah whap buahan splat antaranya kaedah tut glitz keratan akar glitz keratan batang glitz cantuman biji dan cantuman mata tunas splat

Sekarang tibalah masanya untuk menyemak hasil kerja kawan kamu.

Jawapan Ayat 1: semasa musim buah whap buahan glitz pokok yang subur dapat menghasilkan buah whap buahan dengan banyaknya splat Jawapan 1: S emasa musim buah - buahan , pokok yang subur dapat menghasilkan buah - buahan dengan banyaknya . Ayat 2: oleh sebab buah whap buahan tropika tidak tahan lama glitz buah whap buahan itu diproses splat Jawapan 2: O leh sebab buah - buahan tropika tidak tahan lama , buah - buahan itu diproses .

Ayat 1:

semasa musim buah whap buahan glitz pokok yang subur dapat menghasilkan buah whap buahan dengan banyaknya splat

Jawapan 1:

S emasa musim buah - buahan , pokok yang subur dapat menghasilkan buah - buahan dengan banyaknya .

Ayat 2:

oleh sebab buah whap buahan tropika tidak tahan lama glitz buah whap buahan itu diproses splat

Jawapan 2:

O leh sebab buah - buahan tropika tidak tahan lama , buah - buahan itu diproses .

Jawapan Ayat 3: buah whap buahan ini dijadikan buah whap buahan dalam tin glitz minuman glitz jeruk glitz esen dan pewarna splat Jawapan 3: B uah - buahan ini dijadikan buah - buahan dalam tin , minuman , jeruk , esen dan pewarna . Ayat 4: kilang whap kilang memproses buah whap buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat whap alat canggih splat Jawapan 4: K ilang - kilang memproses buah - buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat - alat canggih .

Ayat 3:

buah whap buahan ini dijadikan buah whap buahan dalam tin glitz minuman glitz jeruk glitz esen dan pewarna splat

Jawapan 3:

B uah - buahan ini dijadikan buah - buahan dalam tin , minuman , jeruk , esen dan pewarna .

Ayat 4:

kilang whap kilang memproses buah whap buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat whap alat canggih splat

Jawapan 4:

K ilang - kilang memproses buah - buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat - alat canggih .

Jawapan Ayat 5: hanya buah whap buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport splat Jawapan 5: H anya buah - buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport . Ayat 6: dengan cara ini glitz hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah whap buahan tropika di negara whap negara lain splat Jawapan 6: D engan cara ini , hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah - buahan tropika di negara-negara lain .

Ayat 5:

hanya buah whap buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport splat

Jawapan 5:

H anya buah - buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport .

Ayat 6:

dengan cara ini glitz hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah whap buahan tropika di negara whap negara lain splat

Jawapan 6:

D engan cara ini , hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah - buahan tropika di negara-negara lain .

Jawapan Ayat 7: penanaman pokok buah whap buahan telah diusahakan secara meluas splat Jawapan 7: P enanaman pokok buah - buahan telah diusahakan secara meluas . Ayat 8: teknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti splat Jawapan 8: T eknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti .

Ayat 7:

penanaman pokok buah whap buahan telah diusahakan secara meluas splat

Jawapan 7:

P enanaman pokok buah - buahan telah diusahakan secara meluas .

Ayat 8:

teknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti splat

Jawapan 8:

T eknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti .

Jawapan Ayat 9: biasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah whap buahan splat Jawapan 9: B iasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah - buahan . Ayat 10: antaranya kaedah tut glitz keratan akar glitz keratan batang glitz cantuman biji dan cantuman mata tunas splat Jawapan 10: A ntaranya kaedah tut , keratan akar, keratan batang , cantuman biji dan cantuman mata tunas .

Ayat 9:

biasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah whap buahan splat

Jawapan 9:

B iasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah - buahan .

Ayat 10:

antaranya kaedah tut glitz keratan akar glitz keratan batang glitz cantuman biji dan cantuman mata tunas splat

Jawapan 10:

A ntaranya kaedah tut , keratan akar, keratan batang , cantuman biji dan cantuman mata tunas .

Perusahaan buah-buahan S emasa musim buah - buahan , pokok yang subur dapat menghasilkan buah - buahan dengan banyaknya . O leh sebab buah - buahan tropika tidak tahan lama , buah - buahan itu diproses . B uah - buahan ini dijadikan buah - buahan dalam tin , minuman , jeruk , esen dan pewarna . K ilang - kilang memproses buah - buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat - alat canggih . H anya buah - buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport . D engan cara ini , hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah - buahan tropika di negara - negara lain . P enanaman pokok buah - buahan telah diusahakan secara meluas . T eknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti . B iasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah - buahan . A ntaranya kaedah tut , keratan akar , keratan batang , cantuman biji dan cantuman mata tunas .

S emasa musim buah - buahan , pokok yang subur dapat menghasilkan buah - buahan dengan banyaknya . O leh sebab buah - buahan tropika tidak tahan lama , buah - buahan itu diproses . B uah - buahan ini dijadikan buah - buahan dalam tin , minuman , jeruk , esen dan pewarna . K ilang - kilang memproses buah - buahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan alat - alat canggih . H anya buah - buahan yang bermutu tinggi sahaja diproses dan dieksport . D engan cara ini , hasil perusahaan kilang dapat memperkenalkan buah - buahan tropika di negara - negara lain .

P enanaman pokok buah - buahan telah diusahakan secara meluas . T eknik pembiakan juga sentiasa dikaji dengan teliti . B iasanya ada beberapa cara membiakkan pokok buah - buahan . A ntaranya kaedah tut , keratan akar , keratan batang , cantuman biji dan cantuman mata tunas .

Mari belajar Tanda Baca bersama Chicken Little

Ayah, bilakah kita menggunakan tanda titik ? Tanda titik digunakan pada akhir ayat. Contohnya: Saya sedang memandu .

Bilakah kita menggunakan tanda koma ? Tanda koma digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Contohnya: Kassim , yang bergigi putih , terjatuh lalu tangannya patah.

Bilakah kita menggunakan tanda tanya ? Tanda tanya digunakan pada ahkir ayat tanya. Contohnya: Siapakah yang sedang berbual itu ?

Bilakah kita menggunakan tanda sempang ? Tanda sempang digunakan untuk kata ganda. Contohnya: Wartawan - wartawan sedang menemuramah saya.

Bilakah kita menggunakan tanda seru ? Tanda seru digunakan pada akhir ayat yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Contohnya: Wah, bijak sungguh murid-murid Cikgu Nur Ain !

Aktiviti kumpulan 2 Menulis dialog

Rubrik untuk menilai hasil kerja kumpulan Penggunaan bahasa Keaslian Jumlah ayam yang diperolehi Penggunaan tanda baca Jalan cerita Ada usaha Bagus tetapi perlu diperbaiki Bagus dan menarik

Syabas murid-murid! Hingga berjumpa lagi.

Add a comment

Related pages

Dunia Bahasa - mun-muhana.blogspot.com

Tanda Baca / Punctuations for P5 ... Hak Cipta Oleh Mun Muhana. Templat Picture Window. Imej templat oleh Ailime. Dikuasakan oleh Blogger. ...
Read more

Tajuk 19 TANDA BACA - limpolin.blogspot.com

Tajuk 19 TANDA BACA Tahun 6. Tema: Kesihatan. Bahagian 1 : Sejahtera sepanjang masa. Tajuk : Makanan dijaga kesihatan terpelihara.
Read more

SEKOLAH ROAD RUNNER - skkway.blogspot.com

Tanda Baca / Punctuations for P5. View more presentations from Nur Ain Mohd. Amin. Friday, 18 November 2011 More... LAGU IKAN KEKEK. Saturday, 12 November 2011
Read more

Nur Ain Mohd. Amin - HubSlide

Tanda Baca / Punctuations for P5 ... A lesson for P5 explaining concepts in Malay language. Cute... 4 months ago. Technology. Kata Adjektif / Adjectives
Read more

Ong Bee Hong (D 20102045137)

Tanda Baca. Tanda Baca / Punctuations for P5. Posted by Ong Bee Hong at 11:10 AM No comments: Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share ...
Read more

Year 2006 - Piramid Makanan (Food pyramid) - blogspot.com

... Tanda Baca (Punctuations) Year ... Year 2006 - Piramid Makanan (Food pyramid) A lesson prepared for my P5 practicum class to teach on the food pyramid ...
Read more

Year 2006 - Buah-buahan tropika (Tropical fruits)

Year 2006 - Buah-buahan tropika ... Tanda Baca (Punctuations) Year 2007 ... This lesson was prepared in line with a topic in the P5 Malay language textbook ...
Read more

Bahasa Melayu ( PPG - UPSI )

Tan Kok Teng D20102042253 J-06. welcome to my blog. Thursday, November 3, 2011
Read more