Tamgungkilicsunu

50 %
50 %
Information about Tamgungkilicsunu

Published on June 4, 2008

Author: goldknight07

Source: slideshare.net

TAM GÜN DEĞİL; ESNEK ÇALIŞMA DÜZENİ Dr.Güray Kılıç

Tam gün yasa taslağı; Kamu/özel sağlık alanında yeni bir çalışma düzeni ve ücretlendirme modeli getirmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programının tamamlayıcısı SDP’nın ana unsurları ve yarattığı hekimlik/sağlık ortamı ile birlikte değerlendirilmeli TTB’nin tam süre ilkesi ile ilgisi yok

Kamu/özel sağlık alanında yeni bir çalışma düzeni ve ücretlendirme modeli getirmektedir.

Sağlıkta Dönüşüm Programının tamamlayıcısı

SDP’nın ana unsurları ve yarattığı hekimlik/sağlık ortamı ile birlikte değerlendirilmeli

TTB’nin tam süre ilkesi ile ilgisi yok

Düzenlemeler 3 başlıkta toplanabilir Çalışma düzeni Ücretlendirme modeli Diğer düzenlemeler

Çalışma düzeni

Ücretlendirme modeli

Diğer düzenlemeler

Çalışma düzeni:Tam gün zorunlu 2368 sayılı kanun lağvedilmekte YÖK’e ek ile Tıp/Diş Hekimliği fak. öğretim üyelerine tam gün zorunlu TSK mensupları serbest çalışmaya devam

2368 sayılı kanun lağvedilmekte

YÖK’e ek ile Tıp/Diş Hekimliği fak. öğretim üyelerine tam gün zorunlu

TSK mensupları serbest çalışmaya devam

Çalışma düzeni:Esnek çalışma Tek bir kurumda mesai süresince değil; aynı anda bir çok kurumda esnek çalışma : “ … kısmi zamanlı olarak veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilirler…”

Tek bir kurumda mesai süresince değil; aynı anda bir çok kurumda esnek çalışma :

“ … kısmi zamanlı olarak veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilirler…”

Çalışma düzeni :Esnek çalışma 1219’un 12. Maddesinde değişiklik: Kamu kurumlarında: SB hastanesi ve tıp fakültesi SGK ile sözleşmeli özel SK:Özel Hastane/tıp merkezi SGK ile sözleşmesiz özel SK: Muayenehane

1219’un 12. Maddesinde değişiklik:

Kamu kurumlarında: SB hastanesi ve tıp fakültesi

SGK ile sözleşmeli özel SK:Özel Hastane/tıp merkezi

SGK ile sözleşmesiz özel SK: Muayenehane

Çalışma düzeni: Esnek çalışma Sağlık Bakanlığı, özel sağlık alanında sağlık tekellerinin ve kamuda KHB’lerinin esnek çalışma talebine/ihtiyacına göre istihdam/ücretlendirme yöntemi belirlemektedir.

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık alanında sağlık tekellerinin ve kamuda KHB’lerinin esnek çalışma talebine/ihtiyacına göre istihdam/ücretlendirme yöntemi belirlemektedir.

Ücretlendirme modeli Kamuda çalışana emekliliğe yansıyan maaş artışı 500 YTL. Hekim ücreti için adres: Döner sermayeden performansa göre ek ödeme ( tavan tabip için 5, uzman için 7 kat ) Mesai dışı çalışma: Normal mesaide tavana ulaşılmışsa ek olarak %40 kadar daha ek ödeme Nöbet ücreti artıyor, ücret döner sermayeden

Kamuda çalışana emekliliğe yansıyan maaş artışı 500 YTL.

Hekim ücreti için adres: Döner sermayeden performansa göre ek ödeme ( tavan tabip için 5, uzman için 7 kat )

Mesai dışı çalışma: Normal mesaide tavana ulaşılmışsa ek olarak %40 kadar daha ek ödeme

Nöbet ücreti artıyor, ücret döner sermayeden

Ücrette kaynak:SGK KHB ile maaşta artık D.S’den Ücretler SGK’dan gelecek paraya bağlı SGK, bir gecede KH alacaklarını silebiliyor Tıbbi hizmet ücretleri kurumun bütçesine göre belirleniyor Sıkıntıya düşen KH ve özel sağlık kuruluşunun ilk kısacağı kalem :hekim emeğini değeri

KHB ile maaşta artık D.S’den

Ücretler SGK’dan gelecek paraya bağlı

SGK, bir gecede KH alacaklarını silebiliyor

Tıbbi hizmet ücretleri kurumun bütçesine göre belirleniyor

Sıkıntıya düşen KH ve özel sağlık kuruluşunun ilk kısacağı kalem :hekim emeğini değeri

Dğer düzenlemeler İthal hekim yeniden gündemde Denklik yeterli Özel düzenleme yok Piyasanın ihtiyacına uygun ucuz iş gücü Kadrolaşma dolu dizgin: Daha önce görev yapmış hekimler 3 ay içinde başvurunca aynı kadroya atanıyor Tek yetkili SB: ANY kuralları geçerli değil Radyasyonla çalışma düzenleniyor Öğretim üye farkı kaldırılıyor

İthal hekim yeniden gündemde

Denklik yeterli

Özel düzenleme yok

Piyasanın ihtiyacına uygun ucuz iş gücü

Kadrolaşma dolu dizgin: Daha önce görev yapmış hekimler 3 ay içinde başvurunca aynı kadroya atanıyor

Tek yetkili SB: ANY kuralları geçerli değil

Radyasyonla çalışma düzenleniyor

Öğretim üye farkı kaldırılıyor

Tam gün zorunluluğu Uygulama 1.1.2009 da Hak kayıplarını gideren hiçbir önlem yok

Uygulama 1.1.2009 da

Hak kayıplarını gideren hiçbir önlem yok

Sonuç olarak; SDP felsefesine uygun yeni bir hekim istihdam/ücretlendirme modeli Kamuda/özelde piyasa kurallarına uygun hekime daha az ücrete daha çok çalışma

SDP felsefesine uygun yeni bir hekim istihdam/ücretlendirme modeli

Kamuda/özelde piyasa kurallarına uygun hekime daha az ücrete daha çok çalışma

Bu yasa ile; Hekim emeğinin değeri azalmakta Bağımsızlığı zedelenmekte Hekimi özelde sağlık tekellerine, kamuda şirketleşen tıp fakültelerine mahkum etmekte

Hekim emeğinin değeri azalmakta

Bağımsızlığı zedelenmekte

Hekimi özelde sağlık tekellerine, kamuda şirketleşen tıp fakültelerine mahkum etmekte

Ne yapmalı; Hekimler TTB öncülüğünde bu yasa girişimine karşı mücadele etmelidir.

Hekimler TTB öncülüğünde

bu yasa girişimine karşı mücadele etmelidir.

Add a comment

Related pages

TAM GÜN DEĞİL; ESNEK ÇALIŞMA DÜZENİ

TAM GÜN DEĞİL; ESNEK ÇALIŞMA DÜZENİ Dr.Güray Kılıç Tam gün yasa taslağı; Kamu/özel sağlık alanında yeni bir çalışma düzeni ve ...
Read more