Tamadun india

57 %
43 %
Information about Tamadun india
Education

Published on July 19, 2013

Author: hilmiqimie

Source: slideshare.net

 TAHAP PERKEMBANGAN AGAMA: ›ZamanVedik/Ortodoks ›Zaman Heterodoks ›Zaman Moden

 Agama mereka dipanggil Sanathara Dharma  Hindu – digunakan orang Parsi.  Dharma – sistem kerohanian/etika.  Veda –Vid bererti pengetahuan rohani dan mengetahui bukan dari mata kasar.  Melihat dari dua sudut: › Objektif – langit, bumi, hujan. › Subjektif – melihat dengan akal.

 KITAB-KITAB SUCIVEDA › SAMHITA  Shukta/matra – mazmur dari Tuhan.  Brahmana – Cara penggunaan mantra.  Aranyaka – Ajaran batin dan upacara keagamaan.  Upanishad – Kesimpulan bersifat falsafah.  RigVeda, SamaVeda,YajurVeda,AtharvaVeda. › SMIRTI  Ajaran dari orang alim dan boleh diubah.

 PERKEMBANGAN AGAMAVEDA › Poletheisme  Percaya kepada banyak dewa. › Henotheisme  Memuja sesuatu dewa sahaja sebagai manifestasi untuk semua dewa. › Monotheisme  Penyembahan kepada dewa yang satu. › Monisme  Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ukta dalam RigVeda, Agni dalamYajurVeda, Mahavrata dalam SamaVeda.

 Buddhisme › Ajaran psikologi, etika berkaitan dengan penghidupan. › Tidak mengajar hal ketuhanan.  Jainisme › Sebab dan akibat menentukan kelahiran semula roh-roh individu.  Hinduisme Purana › Reaksi rerhadap Buddhisme dan Jainisme. › Mahabhrata, Ramayana, Bhagvadgita, Krishna, Rama.

 Islam › Tiba di India pada 712 M. › Islam berkuasa di negeri Sind dan selatan Punjab. › Berkembang melalui perkahwinan campur mewujudkan Indo-Muslim.  Kristian › Dimulakan denganVasco Da Gama pada 1498.

 Sejarah sebelum 5000 S.M. belum jelas.  Zaman Batu Awal kurang bukti kecuali kuarzit ditemui di: › Chingleput, Madras › Banda,Agra.  Orang zaman ini dipangil Negrito.

 PENCAPAIANTAMADUN LEMBAH SUNGAI INDUS › Rumah-rumah daripada batu-batu salai mempunyai bilik air dan perigi. › Jalan-jalan berukuran 10 M lebar. › Perparitan dibina selari dengan jalanraya dan tertutup. › The Great Bath – 11.8m panjang, 7m lebar, 2.4m dalam, tangga 2.4m lebar. › Benteng pengawal banjir 13.1m tinggi. › Gudang penyimpan bijiran yang besar.

 PENCAPAIANTAMADUN LEMBAH INDUS › Chop mohor bergambar yoga. › Patung-patung wanita untuk penyembahan kepada Dewa Ibu. › Tulisan piktografik atas ila(va) pohon kaspa, min (ikan, binatang). › Pengangkutan perahu dan kereta lembu.

 PENEMUAN RANGKA MANUSIA › Mediterranean proto  Kepala panjang dan hidung sempit. › Austroloid proto  Hidung leper, bibir tebal, dan kepala melengkung pendek. › Armenoid  Kepala melengkung tinggi.

 KEJATUHANTAMADUN LEMBAH SUNGAI INDUS › Banjir besar. › Wabak penyakit. › Peperangan antara penduduk Lemah Sungai Indus dan orang-orang Parsi.  KESAN KEJATUHAN › Orang2 Aryan berkahwin dengan penduduk tempatan Dasa atau Dasyu. › Mereka membentuk peradaban Indo-Arya.

 Orang Indo-Arya › Masyarakat di India Utara.  Orang Dravida › Masyarakat di India Selatan.  Orang Mundas, Bhil dan Khol. › Masyarakat asli.  Orang Gurkha, Bhutiya dan Khasi › Masyarakat di kawasan Gunung Himalaya.

ZAMAN KUNO (1500 sm) ZAMAN PERTENGAHAN (1200 tm) ZAMAN MODEN (mulai 1750) Zaman Vedik Dinasti Maurya Zaman Sangam Zaman Pallava Zaman Chola Pemerintahan Turko-Afghan Pemerintahan Mughal Pemerintahan British

 SISTEMVARNA › 3 kelas masyararakat utama (Trivarna)  Prohita (Brahmin)  Menjalankan upacara keugamaan  Ksatriya  Pemerintah  Vaisya  Pedagang dan rakyat biasa  Dasa/dasyu  Hamba abdi  Pancama atau Chandala  Mereka dibuang dari sistemVarna kerana melanggar peraturan2Varna

 SISTEM JATI: › Kasta dibentuk daripada 3000 kumpulan jati.  JATI: › Pembahagian kecil dalam sesuatu kasta mengikut pekerjaan.  CIRI-CIRI SISTEM JATI: › Melalui perkahwinan anggota sama (endogami). › Pekerjaan tradisional. › Keahlian turun temurun. › Sistem hierarki.

 WANITA: › Diberi kedudukan tinggi dan dihormati. › Boleh mejadi rishi ( pertapa) seperti lelaki.  EKONOMI: › Pertanian dan penternakan. › Berbagai cukai dikenakan.  POLITIK: › Diabahagikan kepada wilayah, bahagian, daerah dan kampung. › Raja bukan autokratik. › 2 badan kerajaan:  Sabha – parlimen dan mahkamah keadilan.  Samiti – Majlis Perhimpunan Rakyat. › Wilayah ditadbir oleh gabenor dipanngil Nagaraka.

 PEMBELAJARAN: › Jenis sekolah:  Charaka – pendidikan asas di sekolah.  Samiti – pendidikan tinggi. › Vendagas yang digunakan:  Kalpa – upacara pengorbanan  Seksa – fonetik  Chandas – prosodi dan meter  Nirukta – epitomologi  Vyakarana – tatabahasa  Jyotisa - astronomi

 ORANGTAMIL › Tinggal di Tamil Nadu. › Tergolong dalam kumpulan Dravida. › Kegemilangan – Zaman Sangam.  SANGAM BERMAKSUD: › Menandakan majlis atau akaemi penyair2 mahir yangberkumpul di Madurai untuk membincangkan dan membentangkan hasil ciptaan masing2 serta mengawasi perkembangan kesusasteraa dan BahasaTamil.

 PEMBAHAGIAN NEGERI KEPADA LIMA KAWASAN › Kurinci – kawasan pergunungan › Mullai kawasan rumput › Palai – kawasan gurun › Marutham – kawasan pertanian › Neythal – kawasan pantai

 UNSUR2 ALAM DISEBUT DALAM PUISI › Tumbuh2an  Asas kepercayaan mereka. › Bunga  Untuk pemujaan dan kekasih. › Gunung  Menggambarkan pemerintah yang besar dan berbudi. › Kesuburan alam  Moral yang baik, adat dan sopan santun. › Keindahan alam  Keagungan dan kebahagiaan.

 PERKAHWINAN › Berdasarkan kepada taraf, keluarga, kekuatan, umur, kesucian, kelakuan dan kekayaan. › Gadis jadi hadiah untuk pemenang pertandingan menundukkan lembu jantan. › Perkahwinan dibuat di rumah perempuan.

 MAKANAN › Makan bijiran, sauran, buahan kacang, kambing, ayam ikan, susu dan madu. › Zaman Sangam – awal, kul, kali, motakam.Apam, tosai dan puttu. › Makan atas daun pisang. › Amalkan Viratam (puasa) untuk dapatkan suami yang baik. › Tidak makan daging pada hari2 tertentu. › Binatang dikorbankan untuk dewa dewi.

 PAKAIAN DAN PERHIASAN › Atai dan utai ialah perkataan bagi pakaian. › Pakaian talai (daun) dan maravuri (kulit pahon) digantikan dengan kampalam (kain bulu). › Perhiasan seperti totu, valai, motiram dan cutti masih digunakan. › Barang emas, batu berlian, kappu (gelang tangan) dan silambu (gelang kaki) disebut dalam karya2. › Perempuan mamakai perhiasan untuk kecantikan. › Lelaki memakai perhiasan untuk kekuatan dan keberanian.

 KEDUDUKAN WANITA › Dihormati tetapi tidak diberikan taraf yang sama dengan lelaki. › Perempuan yang baik bersifat pemalu (nanam), merendahkan diri (madam), payirppu dan pasif. › Wanita dalam kesusasteraan Sangam:  Berkahwin dan mempunyai keluarga.  Menjadi pertapa.  Pelacur atau perempuan simpanan.

 BIDANG EKONOMI › Pekerjaan mengikut kawasan:  Kurinci (kawasan pergunungan) – pemburu.  Palai (kawasan gurun) - perompak.  Mullai (kawasan gurun) - penternak.  Marutham (kawasan pertanian) - petani.  Neythal (kawasan pantai) – nelayan. › Perdagangan tukar barang dibuat di Angadi. › Cukai daripada hasil eksport digunakan untuk membina kuil2 dan kemudahan2 awam.

 BIDANG POLITIK › 3 kerajaan besar monarki memerintah orangTamil:  Chera, Chola dan Pandya. › Jawatan raja diwariskan turun-temurun. › Raja tidak mempunyai kuasa mutlak kerana dikawal oleh malis menteri2. › Raja2 berpendidikan tinggi dan bincang kesusasteraan dan mencipta sajak. › Tentera diraja dibahagikan kepada:  Infantri, kuda, gajah dan kereta kuda. › Pengintip dan duta penting dalam zaman Sangam.

 BIDANG PENDIDIKAN › Bapa wajib membuatkan anaknya menjadi seorang terpelajar dan berbudi. › Tujuan pendidikan untuk memperolehi pegetahuan tentang sains, sastera (prosa, puisi dan drama). › Pelajaran seni halus ditekankan bagi kaum wanita. › Pelajaran vokasional seperti pembinaan kapal, tukang tenun dan tukang kayu. › Putera dan menteri diberikan pendidikan dalam hal politik dan pentadbiran.

 UNSUR-UNSUR UNIK › Tarian Manipuri dan Bharata Natyam. › Alat muzik seperti tala dan sitar. › Tiga jenis kuil Hindu:  Nagara di India Utara mempunyai menara dan batu berbentu roda.  Dravida di India Selatan memunyai tangga menara piramid.  Vesara di IndiaTengah mempunyai dinding. › Mereka mengembangkan matematik dan astrologi untuk menentukan upacara pengorbanan. › Perubatan bermula pada zamanVedik sebagai seni ilmu sihir.

 BAHASA-BAHASA INDIA › Terdapat 750 bahasa. › Hanya 14 bahasa utama diakui perlembagaan. › Dibahagikan kepada 2 kumpulan:  Bahasa2 Indo-Arya termausk:  Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Punjabi, Sanskrit, Urdu dan Sindhi dan juga bahasa Sinhala di Sri Lanka.  Bahasa2 Dravida:  Tamil, Malayalam, Kannada,Telegu, Gondi, dan Brahui.

Add a comment

Related presentations

Related pages

CTU551 - TAMADUN INDIA

4.1 Sejarah ringkas kelahiran Tamadun India 1. Zaman Awal Zaman Paleolitik Zaman Mesolitik Zaman Neolitik ii. Zaman Proto Sejarah
Read more

بسم الله الرحمن الرحيم: TITAS 2 TAMADUN INDIA

TAMADUN INDIA Sejarah, Kerajaan dan Pentadbiran 1. Zaman Prasejarah • Zaman Batu Awal(Paleolitik) - memburu dan mengumpul makanan. • Zaman ...
Read more

Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun India - Scribd

Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun India - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.
Read more

KULIAH 3- TAMADUN INDIA - scribd.com

KULIAH 3 – TA. MADUN INDIA Objektif: Di akhir pelajaran ini anda akan dapat mengetahui 1. Latar belakang sejarah tamadun India 2. Mempelajari sistem ...
Read more

TAMADUN INDIA: Sistem kasta - titasneoindia.blogspot.com

TAMADUN INDIA: Sistem kasta - titasneoindia.blogspot.com
Read more

TAMADUN INDIA: Agama dan falsafah

TAMADUN INDIA: Agama dan falsafah
Read more

tamadun india (TITAS UKM) - YouTube

TAMADUN CINA PANDANGAN ... peranan islam dalam tamadun india ... nadhirah jamaluddin 752 views. 3:32 Ancient India and the Earliest ...
Read more