Talababa ng florante't Laura (Trisha Salanatin)

56 %
44 %
Information about Talababa ng florante't Laura (Trisha Salanatin)
Education

Published on March 13, 2014

Author: trishamsalanatin

Source: slideshare.net

TALABABA NG FLORANTE AT LAURA Anak ng Araw- Aurora kung siya’y tagurian. Diana- diyosang anak ni Jupiter at ni Latena; huwaran ng kagandahan at pinopoon ng mga nimfa; maibigin sa pangangaso. Houris- sakdal na mga dalagang nananahan sa Paraisong katha ni Mahomang propeta ng mga Moro. Ang Paraisong ito ang siyang patutunguhan umano ng mga taimtim na tagasunod ng sektang pinamumunuan ni Mahoma.

Fama (Pama)- isa itong diyosang nag-aangkin ng isang mataginting na tinig na kung magbalita’y agad umaabot sa maraming panig; ito ang naglalathala ng baling gawin ng tao at pinakasasamba ng mga Hentil. Nayades- mga nimfa sa mga batis at ilog; sinasamba ng mga Hentil na kabilang sa liping pagano. Venus- diyosa ng pag-ibig at anak nina Venus at Marte

Cupido- diyos ng pag-ibig at anak nina Venus at Marte Febo- Bathala ng araw. ReynaYocasta- ina at asawa ng Haring Edipo ng Tebas; mga magulang ng magkapatid na Eteocles at Polinice. Adrasto- hari sa siyudad ng Argos na isa sa malaking sakop ng imperyong Gresya; siya ang tumulong kay Polinice sa pakikidigma laban kay Eteocles sa pag-aagawan ng magkakapatid sa korona ng ama nilang si Edipo.

Edipo -Anak na tunay ni Haring Layo ng Tebas at Reyna Yocasta. Sapagkat ayon sa orakulo ni Apolo ay ang sanggol na si Edipo sa paglaki ay ang siyang papatay sa sariling ama, paglabas nito ay ibinibigay ito ng Haring Layo sa isang pastol upang patayin. Nagdalang-awa ang pastol at isinabit na lamang ito nang patiwarik sa isang punongkahot sa bundok. Sa daraan naman noon ni Forbante na pastol ng Haring Polivio ng Corinto, kinuha ang umiiyak na sanggol na ipinagkaloob sa Reyna Merope na asawa ng kanyang panginoong hari. Sapagkat wala rin lamang supling ang mag-asawa, si Edipo’y inari nilang anak at inandukhang mabuti. Nang lumaki na si Edipo ay napasa-Tebas ito isang araw. Doon din nito natagpuan at nakaaway hanggang sa mapatay ang Haring Layo na hindi niya nakilalang tunay niyang ama na pagkuwan pa’y niligawan naman niya at napangasawa ang Reyna Yocasta na siyang tunay naman niyang ina. Ang nagging mga anak nila ay ang magkapatid na Eteocles at Polinice na nangamatay naman sa pagbabaka dahil sa pag-aagawan sa korona. Laura- kasintahan ni Florante

Pitaco- isa ito sa pitong pantas ng Gresya. Emir- ito ang gobernador o birey ng Moro. Ninfas (nimfas)- mga nimfa sa mitolohiyang Griyego at Romano; tumutukoy sa isang pulutong ng mga bathaluman ng kalikasan na kinakatawan ng magagandang diwatang nananahan sa mga ilog, mga batis, mga bundok, mga punongkahoy at iba pa, mga diyosa sa tubig, may magagandang tinig gayundin ang taginting ng kanilang mga lira. Sirenas- mga ninfang dagat na ayon sa mitolohiyang Griyego at Romano ay pinagkakamatayan ng mga marino o mandaragat sa mga batuhang baybayin pagkatapos tuksuhin ng kanilang nakararahuyong pag- aawit.

Musa- alinman sa siyam na bathaluman o diyosa ng palaalamatang Griyego na namamahala sa panitikan at mga agham ang espiritu o diwang pumupukaw sa sagimsim o inspirasyon ng isang makata o alagad ng isang sining. Segismundo-isang makatang dahil sa kaselanan sa pagsulat ng tula ay bago nang bagong berso.

Oreadas Ninfas- mga diyosa o bathaluman sa kagubatan na sinasamba ng mga Hentil noong unang panahon. Sila’y magaganda at malalamig ang mga tinig na angkin. Harpias- ang mga ito ay mababangis na diyosa ng Hentil., nagsisitahan sa mga pulong kung tawagi’y Estrofadas at sa mga gubat sa tabi ng ilog Cocito; ang mga katawan nila ay kahawig ng mga ibon; mukhang mga dalaga, baluktot ang mga kamay, matutulis ang mga kuko, may pakpak paniki at nakamamatay ang baho ng hininga. Linceo- hari ng Albania noong panahon ni Florante. Narciso- isang binatang sakdal ganda at kisig, anak ni Cefisino at ni Lirope; siniphayo niyang lahat ang mga nimfang sa kanya’y suminta; ayon pa rin sa mitolohiyang Griyego, nang minsang mamalas niya ang kanyang larawan sa tubig ng isang bukal ay napaibig nang labis sa kanyang sarili’t siya’y nagging isang bulaklak. Adonis- isang binatang sakdal din ang ganda; anak sa ligaw ni Haring Cinirro ng Chipre sa anak din nitong si Mirraha; sinintang labis ni Venus ay nasagupa nito ang isang barako at siya ay sinila.

Pluto- Isa sa mga diyos ng mga Hentil; ayon sa mga makata ng uanng panahon ay kinilalang hari ng reyno o kaharian ng impyerno. Furias- ayon sa makatang Romanong si Vergil, ang mga Furias ay mga diyosa sa impyerno at binubuo ng tatlong babae; sina Magaera, Tisiphone at Alecto; ang buhok ng mga ito ay parang serpiyente; kung may ibig silang galiting sinuman, bubunot sila ng isang buhok ng sinuman at ipapasok iyon sa loob ng dibdib ng taong pinagagalit nang hindi namamalayan; ang tao namang iyon ay pagdidiliman agad ng paningin sa matinding galit at sasagasa na sa panganib. Ayon naman sa pilosopong Griyegong si Heraclitus, ang mga Furias ay mga diyosa ng katarungan na kaya itinalaga sa impyerno ay upang sila ang magparusa sa mga makasalanan sa lupa. Marte- siya ang diyos ng pagbabaka ng mga Romano na pinangalanan namang “Ares” ng mga Griyego. Noong una’y siya ang kinikilalang diyos ng pagsasaka na sinasamba kung tagsibol at inaalayan ng mga

unang bunga ng mga punongkahoy. Nang siya’y kilalanin ng diyos ng digmaan ay nalimutan na ang kanyang pagiging diyos ng pagsasaka. Parcas- ito naman ang mga diyosa ng kapalaran at sila’y tatlo rin: si Clotho, ang humahabi ng sinulid ng buhay, si Lachesis, ang nagtatalaga sa tao ng magiging palad nito at si Atropos, ang pumapatid sa sinulid ng buhay. Apolo- anak nina Jupiter at Latena at kapatid na panganay ni Diana; isinilang sa pulo ng Delos; buong tapang at liksing pumatay sa Serpiyente Piton na nagbibigay sakit sa kanyang ina. Ayon sa mga makata, si Apolo ang prinsipe ng mga Musa ng mga Pastol at siyang unang namanukala at nagturo ng musika, tula at panghuhula.

Aurora- anak ng Araw at ng Buwan. Ayon sa mga makata, itong si Aurora na nagbubukas ng pinto ng langit pagkaumaga at kung maikabit na ang mga kabayo sa Karwahe ng Araw ay ito rin ang nangunguna sa paglabas. Buwitre- isang lubhang malaking ibon na ang kinakain ay pawing bangkay ng hayop; ang pang-amoy ay masidhi at umaabot hanggang sa layong tatlong legwas. Arcon- isa ring malaking ibon matakaw at dumaragit ng mga buto ng tupa, aso at iba pang hayop sa bundok. Sierpe- ahas o serpyente.

Basilisco- isang halimaw na ayon sa alamat ay may mukhang kahawig ng sa butiki; umano, ang hininga at ang kilap ng mata nito ay nakakamatay. Hiena- isang uri ng hayop sa Africa at Asia; ang mukha nito ay kahawig ng sa lobo, kumakain umano ito ng laman ng tao.

Tigre- isang mabangis na hayop na ang mukha’y kahawig ng isang pusa; kumakain umano ito ng laman ng tao. Panggabing Ibon- mga ibong malalabo ang mata kung araw, kagaya ng tiktik, kuwago, bahaw, paniki. Medialuna- ito ang bandila o estandarte ng mga Moro; na may larawan isang kabiyak ng buwan.

Lira- maaaring ito at kudyapi, alpa o bigwela; ipinansasawaliw ng mga ninfa at mga musa sa kanilang pag-aawit.

Alpa- instrumentong pangmusika na may balangkas, ayos trayanggulo, may mga musa sa kanilang pag- awit. Berso- tula o kathang may tugma at sukat, isang taludtod ng tula. Cupido Diyamante- hiyas na karaniwang inilalagay sa noon g mga senora. Higuera (Higera) –ito’y isa ring, mayabong na punongkahoy na malalapad ang mga dahon. Sapagkat katulad ng dito’y binabanggit ni Balagtas, nangangahulugang ang mga puno na tinutukoy ay parang baog o hindi namumunga. Pica (Pika)- sibat

Adarga- kalasag o pananggang habilog ang balat Secta (Sekta)- ang sinasampalatayan ng isa’t isa o ang sinusunod na utos ng kani-kaniyang diyos sa karaniwang wikang Kastilang culto o religion. Lei (Ley)- salitang Kastilang ang kahuluga’y “utos” o “batas”. Cipres- isang uri ng punongkahoy sa bundok ; tuwid, malaki at malilim ang tubo; ang mga sanga’y paitaas na lahat ang ayos, kayat hugis puso ang buong anyo. Noong unang panaho’y karaniwan nang ang mga tao’s nagtitirik ng mayayabong na mga sanga nito sa libingan ng kanilang yumaong mga mahal sa buhay, kayat tinagurian tuloy itong punongkahoy ng mga patay.

Atenas- balitang siyudad sa Gresya na batis o bukal ng karunungan at katapangan, itinindig ito ng haring Cecrops ng Attica. Mahal na Batis- dito nananahan ang mga Nayades; itinuturing na sagrado o banal at iginagalang ng mga mapaniwalang mga Hentil. Beata- isang ilog sa Pandacan noon, ngunit ngayon ay isang maliit na kanal Hilom- isang batis Reynong Albania- isa ito sa malalaking siyudad sa impyerno ng Gresya Crotona-isang siyudad sa Gresya Mayor sa may dakong Italya; malapit sa dagat ng Tarante, bayan ng ina ni Florante; ang luwang ng muralya ay dalawang libong hakbang.

Averno- sa mitolohiyang Romano ay ito ang tinatawag na Hades o impyerno Cocito- isang ilog sa Epiro, purok ng Albania; ayon sa mga makata ay isa sa mga apat na ilog sa impyerno, kaya may kamandag ang tubig. Trisha M. Salanatin VIII-ATHENS

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ano Ang Ibig Sabihin Ng Pluto Sa Florante At Laura? Askiver

Talababa ng florante't Laura (Trisha Salanatin) ... TALABABA NG FLORANTE AT LAURA Anak ng Araw ... mukha'y sumisilang sa gitna ng sakit. ... AT LAURA 21 ...
Read more

Ano Ang Ibig Sabihin Ng Pebo Sa Florante At Laura? Askiver

Talababa ng florante't Laura (Trisha Salanatin) 13 Mar 2014 ... TALABABA NG FLORANTE AT LAURA Anak ng Araw- Aurora kung siya'y tagurian. ...
Read more

Florante at Laura - Wikipedia, the free encyclopedia

Florante at Laura; Propaganda Movement; Gomburza; Noli me tangere; La Solidaridad; El filibusterismo; ... at tinula ng isang matuwain sa bersong Tagalog; ...
Read more

kabanata 1 ng florante at laura - MaybeNow

kabanata 1 ng florante at laura . by Guest14184308 | 6 years, 3 month(s) ago 2 LIKES Like UnLike. kabanata 1 ng florante at laura Tags: Florante, ...
Read more

Florante at Laura - Francisco Balagtas - Google Books

Florante at Laura Francisco Balagtas ... About Google Books - Patakaran sa Privacy - Mga Termino ng Serbisyo - Impormasyon para sa mga Publisher - Report ...
Read more

The Project Gutenberg eBook of FLORANTE AT LAURA, by ...

Maipaliliwanag naming buháy pa ang dakilang Makata ay nasasaulo nang mabuti ng kanyang mga anak ang "Florante at Laura ... Florante,t, principe Aladín ...
Read more

Paliwanag sa bawat saknong ng Florante at Laura?

Ang florante at LAura ay kwentong patula at ang ... dahil si Florante ang lunas ng mga sakit na nararanasan ni Laura. ... o ang talababa ...
Read more

Mga tauhan sa florante at laura at ang kanilang ginagampanan?

=>Si Florante ang pangunahing bida ng Florante at Laura, at halos lahat ng mga bahagi ng salaysay ay umiikot sa kanya. Anak ni Duke Briseo, ...
Read more