Tajuk Kajian Slide

50 %
50 %
Information about Tajuk Kajian Slide
Education

Published on February 4, 2009

Author: ismailjaafar

Source: slideshare.net

Description

W1W7 Project Work

Tajuk Kajian Huraian ringkas …

Tokoh Bahasa (Za'aba) 1 -kaji mengenai seorang tokoh bahasa, Za'aba -jelaskan sedikit latar belakang tokoh itu -nyatakan karya agung beliau dan huraikan -jelaskan sumbangan tokoh tersebut kepada bahasa Melayu

-kaji mengenai seorang tokoh bahasa, Za'aba

-jelaskan sedikit latar belakang tokoh itu

-nyatakan karya agung beliau dan huraikan

-jelaskan sumbangan tokoh tersebut kepada bahasa Melayu

Sejarah Perkembangan bahasa Melayu 2 kaji mengenai sejarah bahasa Melayu secara ringkas Fokus kepada 2 aspek: -huraikan serba sedikit mengenai bahasa Melayu pada batu-batu bersurat -huraikan kepentingan dan perkembangan bahasa Melayu di Zaman Kerajaan Melaka

kaji mengenai sejarah bahasa Melayu secara ringkas

Fokus kepada 2 aspek:

-huraikan serba sedikit mengenai bahasa Melayu pada batu-batu bersurat

-huraikan kepentingan dan perkembangan bahasa Melayu di Zaman Kerajaan Melaka

Pembentukan Kata 3 Fokus kepada pengimbuhan -nyatakan jenis-jenis imbuhan yang ada dalam bahasa Melayu -huraikan proses pengimbuhan itu -bandingkan proses pengimbuhan bahasa Melayu dengan proses pengimbuhan dalam bahasa Inggeris secara ringkas

Fokus kepada pengimbuhan

-nyatakan jenis-jenis imbuhan yang ada dalam bahasa Melayu

-huraikan proses pengimbuhan itu

-bandingkan proses pengimbuhan bahasa Melayu dengan proses pengimbuhan dalam bahasa Inggeris secara ringkas

Peminjaman Bahasa 4 kaji mengenai peminjaman bahasa (cth: Sanskrit, Arab & Inggeris) ke dalam bahasa Melayu -huraikan faktor-foktor yang menyebabkan peminjaman bahasa-bahasa tersebut -berikan contoh-contoh perkataan daripada bahasa-bahasa yang dipinjam itu

kaji mengenai peminjaman bahasa (cth: Sanskrit, Arab & Inggeris) ke dalam bahasa Melayu

-huraikan faktor-foktor yang menyebabkan peminjaman bahasa-bahasa tersebut

-berikan contoh-contoh perkataan daripada bahasa-bahasa yang dipinjam itu

Golongan Kata 5 huraikan golongan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu spt kata nama, kata kerja, kata adjektif & kata tugas -berikan contoh-contohnya

huraikan golongan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu spt kata nama, kata kerja, kata adjektif & kata tugas

-berikan contoh-contohnya

Penjodoh Bilangan 6 fokus kepada penjodoh bilangan -huraikan penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahasa Melayu (pilih 10-15 penjodoh bilangan) -bincangkan 3-4 penjodoh bilangan yang digunakan secara silap oleh masyarakat penutur bahasa Melayu

fokus kepada penjodoh bilangan

-huraikan penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahasa Melayu (pilih 10-15 penjodoh bilangan)

-bincangkan 3-4 penjodoh bilangan yang digunakan secara silap oleh masyarakat penutur bahasa Melayu

Kata Majmuk 7 fokus kepada kata majmuk -huraikan proses pembentukan kata majmuk dan berikan contoh-contohnya -huraikan cara pengejaan kata majmuk dalam bahasa Melayu

fokus kepada kata majmuk

-huraikan proses pembentukan kata majmuk dan berikan contoh-contohnya

-huraikan cara pengejaan kata majmuk dalam bahasa Melayu

Bahasa Baku & Sebutan Baku 8 huraikan mengenai bahasa baku & sebutan baku (berikan contoh-contohnya) -nyatakan perbezaan bahasa baku dan sebutan baku -mengapa perlu pembakuan bahasa? -huraikan proses atau tahap pembakuan bahasa

huraikan mengenai bahasa baku & sebutan baku

(berikan contoh-contohnya)

-nyatakan perbezaan bahasa baku dan sebutan baku

-mengapa perlu pembakuan bahasa?

-huraikan proses atau tahap pembakuan bahasa

Peribahasa Melayu 9 kaji mengenai peribahasa Melayu -huraikan kewujudan peribahasa Melayu -berikan beberapa contoh peribahasa yang menggambarkan nilai budi dan pandangan hidup orang Melayu masa dahulu & huraikan. -berikan sebab-sebab mengapa peribahasa Melayu kurang dituturkan dan dikuasai oleh penutur Melayu kita hari ini.

kaji mengenai peribahasa Melayu

-huraikan kewujudan peribahasa Melayu

-berikan beberapa contoh peribahasa yang

menggambarkan nilai budi dan pandangan hidup orang Melayu masa dahulu & huraikan.

-berikan sebab-sebab mengapa peribahasa Melayu kurang dituturkan dan dikuasai oleh penutur Melayu kita hari ini.

Kesalahan Penggunaan bahasa Melayu dalam Akhbar 10 kaji mengenai kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam akhbar -fokus kepada kesalahan ejaan, imbuhan, kata sendi, frasa, ayat dan makna perkataan yang kurang tepat (huraikan dengan memberikan contoh- contohnya) -berikan saranan bagaimana masalah tersebut dapat ditangani

kaji mengenai kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam akhbar

-fokus kepada kesalahan ejaan, imbuhan, kata sendi, frasa, ayat dan makna perkataan yang kurang tepat (huraikan dengan memberikan contoh- contohnya)

-berikan saranan bagaimana masalah tersebut dapat ditangani

Kesalahan Penggunaan bahasa Melayu dalam Majalah 11 kaji mengenai kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam majalah -fokus kepada kesalahan ejaan, imbuhan, kata sendi, frasa, ayat dan makna perkataan yang kurang tepat (huraikan dengan memberikan contoh- contohnya) -berikan saranan bagaimana masalah tersebut dapat ditangani

kaji mengenai kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam majalah

-fokus kepada kesalahan ejaan, imbuhan, kata sendi, frasa, ayat dan makna perkataan yang kurang tepat (huraikan dengan memberikan contoh- contohnya)

-berikan saranan bagaimana masalah tersebut dapat ditangani

Kesalahan Penggunaan bahasa Melayu dalam internet 12 kaji mengenai kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam internet -fokus kepada kesalahan ejaan, imbuhan, kata sendi, frasa, ayat dan makna perkataan yang kurang tepat (huraikan dengan memberikan contoh- contohnya) -berikan saranan bagaimana masalah tersebut dapat ditangani

kaji mengenai kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam internet

-fokus kepada kesalahan ejaan, imbuhan, kata sendi, frasa, ayat dan makna perkataan yang kurang tepat (huraikan dengan memberikan

contoh- contohnya)

-berikan saranan bagaimana masalah tersebut dapat ditangani

Buku: Sejarah Melayu 13 kaji mengenai salah satu cerita yang terkandung dalam buku SEJARAH MELAYU -jelaskan sedikit latar belakang buku itu -jelaskan kepentingan / sumbangan buku itu kepada sejarah Kerajaan Melayu Melaka khususnya dan masyarakat Melayu amnya

kaji mengenai salah satu cerita yang terkandung dalam buku SEJARAH MELAYU

-jelaskan sedikit latar belakang buku itu

-jelaskan kepentingan / sumbangan buku itu kepada sejarah Kerajaan Melayu Melaka khususnya dan masyarakat Melayu amnya

Puisi Melayu Tradisional (Pantun) 14 kaji mengenai pantun Melayu -jelaskan sejarah perkembangannya -jelaskan jenis-jenis pantun & berikan contoh- contohnya -jelaskan fungsi dan peranan pantun dalam masyarakat Melayu dahulu dan kini

kaji mengenai pantun Melayu

-jelaskan sejarah perkembangannya

-jelaskan jenis-jenis pantun & berikan contoh- contohnya

-jelaskan fungsi dan peranan pantun dalam masyarakat Melayu dahulu dan kini

Puisi Melayu Tradisional (Syair ATAU Gurindam) 15 kaji mengenai syair ATAU gurindam -jelaskan sejarah perkembangannya -jelaskan jenis-jenis syair ATAU gurindam -jelaskan fungsi dan peranannya -berikan sebuah contoh syair ATAU gurindam dan huraikan

kaji mengenai syair ATAU gurindam

-jelaskan sejarah perkembangannya

-jelaskan jenis-jenis syair ATAU gurindam

-jelaskan fungsi dan peranannya

-berikan sebuah contoh syair ATAU gurindam dan huraikan

Puisi Melayu Moden ( Cerpen) 16 kaji mengenai cerpen Melayu -jelaskan sejarah perkembangannya -nyatakan tokoh-tokoh dalam penulisan cerpen Melayu -jelaskan fungsi dan peranan cerpen dalam kehidupan masyarakat Melayu -berikan contoh sebuah cerpen terawal yang pernah diterbitkan

kaji mengenai cerpen Melayu

-jelaskan sejarah perkembangannya

-nyatakan tokoh-tokoh dalam penulisan cerpen Melayu

-jelaskan fungsi dan peranan cerpen dalam kehidupan masyarakat Melayu

-berikan contoh sebuah cerpen terawal yang pernah diterbitkan

Puisi Melayu Moden (Drama) 17 kaji mengenai drama Melayu -jelaskan sejarah perkembangannya -jelaskan tokoh-tokoh yang mempeloporinya -jelaskan fungsi dan peranan drama dalam masyarakat Melayu -berikan sebuah contoh drama terawal yang pernah dipentaskan

kaji mengenai drama Melayu

-jelaskan sejarah perkembangannya

-jelaskan tokoh-tokoh yang mempeloporinya

-jelaskan fungsi dan peranan drama dalam masyarakat Melayu

-berikan sebuah contoh drama terawal yang pernah dipentaskan

Puisi Melayu Moden (Sajak) 18 kaji mengenai sajak Melayu -jelaskan sejarah perkembangannya -nyatakan tokoh-tokoh dalam penulisan sajak Melayu -jelaskan fungsi dan peranan sajak dalam kehidupan masyarakat Melayu -berikan contoh sebuah sajak terawal yang pernah diterbitkan

kaji mengenai sajak Melayu

-jelaskan sejarah perkembangannya

-nyatakan tokoh-tokoh dalam penulisan sajak Melayu

-jelaskan fungsi dan peranan sajak dalam kehidupan masyarakat Melayu

-berikan contoh sebuah sajak terawal yang pernah diterbitkan

Munsyi Abdullah 19 kaji mengenai seorang tokoh sastera, Munsyi Abdullah -jelaskan sedikit latar belakang tokoh ini -nyatakan karya agung beliau dan huraikan (cth: Hikayat Abdullah ) -jelaskan sumbangan tokoh tersebut kepada sastera Melayu / masyarakat Melayu

kaji mengenai seorang tokoh sastera, Munsyi Abdullah

-jelaskan sedikit latar belakang tokoh ini

-nyatakan karya agung beliau dan huraikan (cth: Hikayat Abdullah )

-jelaskan sumbangan tokoh tersebut kepada sastera Melayu / masyarakat Melayu

Perfileman Melayu 20 kaji mengenai Perfileman Melayu -jelaskan sejarah perkembangannya -filem Melayu pertama? -berikan sedikit ringkasan filem tersebut -jelaskan peranan filem dalam membentuk nilai-nilai murni masyarakat

kaji mengenai Perfileman Melayu

-jelaskan sejarah perkembangannya

-filem Melayu pertama?

-berikan sedikit ringkasan filem tersebut

-jelaskan peranan filem dalam membentuk nilai-nilai murni masyarakat

SELESAI

SELESAI

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tajuk Kajian Slide - Education - documents.tips

Link. Tajuk Kajian Slide. by ismailjaafar
Read more

Slide Pembentangan Kajian Tindakan - pt.scribd.com

Tajuk Kajian Tindakan: Penambahbaikan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Penulisan Karangan Tahun 5 Menggunakan Teknik ‘ABD SUMI SEDIH’ Bagi
Read more

PPT – TAJUK: PowerPoint presentation | free to download ...

tajuk 3: - title: slide 1 author: ... tajuk: kajian tahap stres di kalangan penjawat awam di bahagian pengurusan hartanah, jabatan perdana menteri.
Read more

PPT – TAJUK PowerPoint presentation | free to download ...

tajuk: kajian tahap stres di kalangan penjawat awam di bahagian pengurusan hartanah, jabatan perdana menteri. ... tajuk 3: - title: slide 1 author: ...
Read more

Tajuk 651:11 tips: Slide conference presentation aku untuk ...

Tajuk 651:11 tips: Slide conference presentation aku untuk didownload !! ... Tajuk kajian mesti ada unsur catchy... bukan macam tajuk thesis.
Read more

TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI ...

tajuk: kajian tahap stres di kalangan penjawat awam di bahagian pengurusan hartanah, jabatan perdana menteri. oleh amarendran rajaratnam akrab bahagian.
Read more

PowerPoint Pembentangan Kajian Tindakan - id.scribd.com

kajian tindakan. Upload Sign in Join. Books Audiobooks Comics Sheet Music. Editors' Picks Books. Hand-picked favorites from our editors. Editors' Picks ...
Read more