đề tài điều khiển hệ thống đèn giao

100 %
0 %
Information about đề tài điều khiển hệ thống đèn giao
Education

Published on July 23, 2014

Author: daotien1911

Source: slideshare.net

Description

http://khoaluan.vn/Doc/18669/de-tai-dieu-khien-he-thong-den-giao-thong.html

Đề tài điều khiển hệ thống đèn giao thông

đề tài điều khiển hệ thống đèn giao thông Đề tài điều khiển hệ thồng đèn giao thông đã thể hiện được hệ thống đèn điều khiển và phân luồng giao thông ở ngã tư, ngã năm được đưa vào sử dụng.

Nội dung của đề tài  1. phương án thiết kế  mô tả hoạt động của hệ thống, phương án thiết kế, sơ đồ khối của hệ thống  2. thiết kế  khối xử lý, giới thiệu chung về vi điều khiển 8051, chức năng của các chân tín hiệu, bộ nhớ trên chip, khối giải mã, khối hiển thị)  3. nguyên lý hệ thống  nguyên lý hoạt động, sơ đồ nguyên lý mạch mô phỏng, chương trình điều khiển

Add a comment

Related presentations

Related pages

Đề tài Điều Khiển Hệ Thống Đèn Giao Thông ...

Tóm tắt tài liệu Đề tài Điều Khiển Hệ Thống Đèn Giao Thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Read more

Đề tài Thiết kế mô hình hệ thống điều ...

Đề tài Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển đèn giao ... Tóm tắt tài liệu Đề tài Thiết kế mô hình hệ thống ...
Read more

Điều Khiển Đèn Giao Thông chọn lọc - TaiLieu.VN

... Đề tài điều khiển đèn giao thông. ... Hệ thống điều khiển đèn giao thông trình bày các phương án thiết kế, ...
Read more

Luận văn: Thiết kế hệ thống đèn điều ...

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thiết kế hệ thống đèn điều khiển giao thông', luận văn - báo cáo, điện - điện ...
Read more

Đề tài Thết kế hệ thống điều khiển đèn ...

Luận văn, đồ án, đề tài, tiểu luận, luận án. Cộng đồng chia sẻ luận văn, đồ án, tiểu luận, đề tài tham khảo cho ...
Read more

Đề Tài :Điều Khiển Hệ Thống Đèn Giao Thông ...

Đề Tài :Điều Khiển Hệ Thống Đèn Giao Thông doc ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN *****&&&***** BÀI TẬP LỚN ...
Read more

Thiết kế hệ thống đèn giao thông ở ngã tư ...

Thiết kế hệ thống đèn giao ... Đề tài nhằm thiết kế và triển khai một hệ thống điều khiển cho đèn giao ...
Read more

Đề tài Điều khiển đèn giao thông cho một ...

Đề tài Điều khiển đèn giao thông cho ... với mục đích của Đồán là điều khiển một hệ thống . đèn giao thông tại ...
Read more

bài tập lớn kỹ thuật số-thiết kế hệ ...

mọi thắc mắc liên hệ: minhieu.haui@gmail.com đề tài: ... điều khiển 2 đèn ... hệ thống điều khiển đèn giao ...
Read more