T2_E2_SalinasQuiles

50 %
50 %
Information about T2_E2_SalinasQuiles
Technology
jpg

Published on February 17, 2014

Author: TaniaSalinasQ

Source: slideshare.net

Description

Exercici 2 del tema 2.
Alumne : Tània Salinas Quiles
2on de Belles Arts
UB
Grup B1

TEMA 2, EXERCICI 2 FORMAT PES RESOLUCIÓ MIDA COMPRESIÓ .jpg (original) 15,7 MB 300 4320x3240 pixel Original 36,58x27,43 cm .tiff 53,9 MB 300 .jpg 816 KB .jpg BITS COLORS PALETA SUPORT 8 Bits/Canal CYMK --- Paper 4320x3240 pixel --36,58x27,43 cm 8Bits/Canal --- Paper La imatge respecte l'original es casi igual , si no fos per un lleuger canvi de tonalització una mica més fosca. En qüestió de pes el .tiff pesa 40 MB més. La mesura en cm és igual a l'original. 72 4320x3240 pixel Baixa 152,4x114,3cm 8 Bits/ Canal RGB --- Pantalla Baixant la resolució a qualitat 10 , en primer lloc he pogut observar una gran baixada del pes de la imatge. Per altre lloc es pot observar que la imatge ara és d'un tamany més ampli i per últim en qüestió de resolució i color respecte de l'original he pogut observar una petita pèrdua en els verds , en qüestió a altres la imatge és casi idèntica a l'original. 1,24 MB 72 4320x3240 pixel Mitja 152,4x114,3 cm 8Bits/Canal RGB --- Pantalla Deixant la resolució en qualitat 30 , puc observar que la imatge segueix tenint el mateix tamany en cm però el pes ha augmentat. La imatge aparentment es igual que l'original. .jpg 4,59 MB 72 4320x3240 pixel Alta 152,4x114,3 cm 8 Bits/Canal RGB --- Pantalla Posant la resolució Alta a qualitat a 60 , en primera instància puc observar que el tamany ha pujat 3 MB. El tamany de la imatge en cm es igual a les dos resolucions anteriors . La imatge és perceptualment igual a l'original. .jpg 10,1 MB 72 4320x3240 pixel Maxima 152,4x114,3 cm 8 Bits/Canal RGB --- Pantalla Posant la resolució al màxim (100), podem observar que la CYMK OBSERVACIONS imatge ha pujat 6 MB , el seu tamany es igual a les 3 comprensions anteriors i la imatge és igual que la original. .png 24 21,2 MB 72 4320x3240 pixel Unica 152,4x114,3 cm 8Bits/Canal RGB --- Pantalla Respecte al format .png24 podem observar que la imatge pesa més que l'original. En qüestió de tamany és el mateix que els .jpg anteriors. Per últim , respecte el color es pot apreciar igual que la imatge original o que un .jpg de mitja,alta i màxima qualitat. .png 8 2,21 MB 72 4320x3240 pixel --152,4x114,3 cm 8Bits/Canal RGB Indexat 8 Colors Pantalla 88% Tramat Difuninat els ocres han passat a ser marrons. El pes de la imatge es poc encara que pesa més que un .jpg de mitja qualitat (inclús el .jpg ens dóna més qualitat d'imatge). El tamany no ha Paleta selectiva .png 8 2,79 MB 72 4320x3240 pixel --152,4x114,3 cm 8Bits/Canal RGB Insexat 16 Colors Podem apreciar en primera instància que el resultat de la imatge és perjudicial per ella mateixa, ja que ha perdut molta paleta i ha quedat plana. Els colors roses han desaparegut , i canviat respecte als anteriors. Pantalla La imatge comença a tenir ja tons rosats , els altres colors han començat a matisar-se , encara que la imatge és encara molt 88%Tramat Difuminat plana. Referent al pes no ha pujat gaire . El tamany de la imatge no ha variat referent als anteriors formats.

Paleta Selectiva .png 8 5,35 MB 72 4320x3240 pixel --152,4x114,3 cm 8Bits /Canal RGB Indexat 128 Colors Pantalla En primer lloc podem apreciar una mica de volum , els roses s'han intensificat iguals que els blaus i blancs i en menor 88% Tramat Difuminat mesura els ocres. El seu pès a pujat aproximadament dues MB ,El tamany de la imatge no ha canviat. Encara el format .jpg de mitja comprensió surt més a compte per Paleta Selectiva .png 8 7,03 MB 72 4320x3240 pixel --152,4x114,3 cm 8Bits /Canal RGB Indexat 256 Colors la qualitat i pes que presenta. Pantalla 88% Tramat Difuminat Com veurem posteriorment aquest format s'assembla al GIF amb 256 Colors, Respecte a la imatge original , la imatge és encara fosca i planera. Amb els .jpg podria ser equiparable però en qüestió qualitat/pes encara surt més rendible el .jpg. Paleta Selectiva .gif 2,39 MB 72 4320x3240 pixel --152,4x114,3 cm 8 Bits/Canal RGB Indexat 8 Colors Pantalla La imatge és molt semblant al .png 8 de 8 colors i reacciona d'una manera semblant per no dir casi idèntica. Pesa una mica 88% Tramat Difusió Paleta selectiva .gif 3,10 MB 72 4320x3240 pixel --152,4x114,3 cm 8Bits /Canal RGB Indexat més que el .png 8. Els colors s'han posat amarronats, els roses han desaparegut i els blaus s'han simplificat. La imatge ha quedat plana , El tamany és igual que els anteriors formats. Respecte a l'original la imatge ha perdut molta qualitat. 16 Colors Pantalla La reacció es igual que el .png de 16 colors , es a dir , es veuen els primers roses , els blaus s'han intensificat i ampliat i 88% Tramat Difusió els verds ja són una mica més grogosos. Quant a tamany és més pesat que el png de 16 Colors. El tamany no ha variat respecte als altres. Paleta selectiva .gif 6,43 MB 72 4320x3240 pixel --152,4x114,3 cm 8 Bits/ Canal RGB Indexat 128 Colors Pantalla 88% Tramat Difusió ja tindríem una qualitat alta en l'imatge. El tamany no ha variat. Paleta selectiva .gif 8,70 MB 72 4320x3240 pixel --152,4x114,3 cm 8Bits/Canal RGB Indexat 256 Colors 88%Tramat Difusió Paleta Selectiva A primera vista podem veure que els colors roses segueixen plans , els els blaus i els blancs segueixen encara una mica plans. Respecte a l'original perd encara qualitat, i respecte als .jpg podem veure que amb el mateix pes o menys Pantalla En primer lloc podem veure ja una mica de gradació en la imatge , els roses encara perden lluminositat, els blancs ja tenen una mica de profunditat però encara la imatge és un tant fosca. Respecte a l'original encara perd qualitat i pel mateix o menys pès podríem tenir un .jpg d'alta qualitat que ens donaria un millor resultat d'imatge . El tamany no ha variat.

IMATGE ORIGINAL

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...